Aktualności: Nowe wytyczne dachów płaskich DAFA
Nowe wytyczne dachów płaskich DAFA
2011-11-10

"DAFA DP 2.01. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną - wytyczne dachów płaskich"

to nowa, 14-ta już publikacja autorstwa specjalistów zrzeszonych przy Stowarzyszeniu DAFA - Ryszarda Klatt przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Maciej Borodzicz, Paweł Fiszer, Brunon Gogol, Andrzej Wdowiak.

W przedmowie czytamy:

"Dachy płaskie mają swoją wieloletnią tradycję, ale ich rzeczywisty rozwój nastąpił w wieku XX, początkowo dzięki zastosowaniu materiałów bitumicznych, a w późniejszym okresie - materiałów syntetycznych.

Równolegle miało miejsce tworzenie norm i przepisów budowlanych z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych tych materiałów oraz uwag praktyków zrzeszonych w organizacjach specjalistycznych, prezentujących wysoki poziom profesjonalizmu i wiarygodności, które traktowane są często na równi z innymi dokumentami odniesienia, jak na przykład z normami. Dla przykładu porównanie norm europejskich z opracowaniami wydanymi przez IFD nigdy nie wykazuje merytorycznych rozbieżności i trudno nie zauważyć, że miały i dalej mają one wpływ na powstawanie norm – jednocześnie są to dokumenty nawzajem się uzupełniające. Przemiany ustrojowe i uruchomienie ludzkiej przedsiębiorczości spowodowały, że od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto stosować w Polsce nowocześniejsze technologie dekarskie. Pierwsze wdrożenia były nadzorowane przez profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem – przedstawicieli zachodnich koncernów.

Charakterystyczne dla tego okresu było zjawisko nie nadążania procesów legislacyjnych za gwałtownie postępującymi zmianami gospodarczymi, co często skutkowało np. brakiem odpowiednich rozporządzeń, ustaw, norm, instrukcji i innych dokumentów regulujących zastosowanie określonych rozwiązań technicznych. W tym też czasie zmieniono prawo budowlane, wprowadzając konieczność posiadania aprobat technicznych. W praktycznym jednak stosowaniu prawa budowlanego zaniedbano co najmniej dwie sprawy: - porównywalność metod badawczych stosowanych w Polsce i w krajach zachodnich; - praktycznie kompletny brak zapisów dotyczących kontroli jakości materiałów. Wszystko to spowodowało pewne „odstępstwa od standardów”, a często wobec braku tychże standardów wręcz dowolność we wdrażaniu nowych technologii, czego następstwem są realizacje dachów płaskich które ciekną, a izolacje wodochronne po sześciu, ośmiu latach rozchodzą się w rękach.

Stąd też w ramach organizacji DAFA zrodziła się inicjatywa opracowania „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną” (na bazie opracowania IFD), które to opracowanie wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej."

Ukazanie się publikacji odbiło się głośnym echem w prasie branżowej:

Z jakim odbiorem spotkały się Wytyczne? W odpowiedzi polecamy komentarz Witolda Okońskiego:

 „…Mamy więc na rynku polskim narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale i również dla projektantów i inwestorów: narzędzie jasno określające jak ma wyglądać i funkcjonować prawidłowo wykonany dach płaski...

Być może nie wszystkie osoby w branży będą w stanie w pełni docenić znaczenie i przyszłą rolę aktualnych wytycznych. Może wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaką wartość mają ujednolicone przepisy i normy wykonywania i planowania dachów płaskich i hydroizolacji.

Aktualne wytyczne bazują na prawie 60-letnich doświadczeniach Międzynarodowego Związku Dekarzy IFD. Nad ich aktualizacją, związaną ze zmieniającymi się wymaganiami, normami, nowymi technologiami i materiałami pracują nie tylko komisje związkowe, ale i jednostki badawcze instytutów naukowych i uczelni w całej Europie.

Wykorzystajmy tą ogromną wiedzę i doświadczenia. Zastanówmy się nad sensem często słyszanego komentarza:” A po co tak? My zawsze robiliśmy po swojemu…” Poprawmy przez stosowanie się do nowych wytycznych ciągle złą opinię o dachach płaskich, tarasach i balkonach.”cofnij  |  do góry  |  drukuj