Aktualności: DAFA pracuje nad wytycznymi BHP
DAFA pracuje nad wytycznymi BHP
2013-11-14

Kolejne spotkanie ekspertów BHP Stowarzyszenia DAFA odbyło się w dn. 14.11.2013r. w siedzibie Stowarzyszenia DAFA w Opolu.

Działania Grupy Roboczej BHP skoncentrowane są na opracowaniu standardów i wytycznych dla dachów płaskich i fasad w zakresie BHP w formie publikacji technicznej pt.: „Wytyczne DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych”.

Wytyczne Stowarzyszenia będą neutralnym opracowaniem, przedstawiającym wszystkie dostępne na rynku rozwiązania.

Publikacja będzie prezentować przykłady dobrych i złych praktyk i będzie wyznacznikiem poprawnej kultury, wpływając na podniesienie świadomości branży w zakresie BHP.

Publikacja obejmie problematykę: uregulowań prawnych w zakresie BHP, dostępu do stanowisk pracy, bezpieczeństwa przy transporcie ładunku, doboru i montażu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, oraz systemów asekuracyjnych, chroniących przed upadkiem z wysokości.

Opracowanie powstaje we współpracy firm członkowskich: HUCK, POLTING, TERMATEX, TOTEM SAFETY.cofnij  |  do góry  |  drukuj