Aktualności: DAFA Członkiem FLL
DAFA Członkiem FLL
2014-02-20

Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie DAFA zostało Członkiem FLL - Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).

FLL jest organizacją utworzoną w 1975 r., wydającą normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”. FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają swe odbicie w opracowywanych publikacjach.

Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia:

  • ok. 20 tys. członków;
  • 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych;
  • ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, biur projektowych, rzeczoznawców).

W ramach współpracy członkowskiej, Stowarzyszenie DAFA pozyskało prawo do wydania polskojęzycznych wytycznych dla dachów zielonych FLL:

„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“.

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Wydanie wytycznych, rozszerzonych o przepisy polskie, prognozowane jest jeszcze w tym roku. Stowarzyszenie DAFA powołało do tego celu specjalną Grupę Merytoryczną DACHY ZIELONE, skupiającą specjalistów z firm członkowskich i niezależnych ekspertów.

Stowarzyszenie DAFA współpracuje z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie.

Od roku 2007 jest Członkiem Związku Przemysłowego Lekkiego Budownictwa Stalowego IFBS: www.ifbs.eu 

Od roku 2008 jest Partnerem Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD: www.ifd-roof.eu    

                    cofnij  |  do góry  |  drukuj