Aktualności: Inicjatywa DAFA dot. ustanowienia wytycznych dla materiałów bitumicznych
Inicjatywa DAFA dot. ustanowienia wytycznych dla materiałów bitumicznych
2015-04-17

Z uwagi na to, że europejskie normy zharmonizowane dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych zostawiają duży margines w opracowywaniu norm krajowych, Stowarzyszenie DAFA wyszło z inicjatywą opracowania wytycznych określających jednolite parametry techniczne i jakościowe dla pap stosowanych w Polsce.

Spotkanie producentów i dostawców materiałów bitumicznych zainteresowanych współpracą w powyższym temacie odbyło się w dn. 22.04.2015r. w Warszawie.

Uczestniczyli w nim reprezentanci firm:

• BITUMAX

• BUSSCHER & HOFFMANN

• IZOBUD

• IZOHAN

• LEMAR

• SOPREMA

• SWISSPOR

• TES.

Zebrani potwierdzili słuszność inicjatywy i chęć powołania pod egidą DAFA Grupy Merytorycznej do realizacji powyższego celu.

Nakreślono również wstępny harmonogram prac oraz termin kolejnego spotkania w dn. 24.06.2015r. w miejscowości Błonie.

Zapraszamy zainteresowane współpracą firmy do kontaktu z biurem DAFA: biuro@dafa.com.plcofnij  |  do góry  |  drukuj