Aktualności: Szkolenie VAT - Usługi budowlane w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
Szkolenie VAT - Usługi budowlane w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
2017-02-23

W dniu 16.02.2017 r. Stowarzyszenie DAFA, korzystając z gościny Kancelarii GESSEL, zorganizowało w Warszawie warsztaty poświęcone problemom branży budowlanej związanej ze zmianami podatku VAT wprowadzonymi od stycznia 2017 r., w którym udział wzięło ponad 30 osób z 17 firm członkowskich.

Gości powitał Pan dr Janusz Fiszer – wspólnik i jednej z czołowych polskich prawników podatkowych, krótko prezentując działalność Kancelarii.

Szkolenie przeprowadziła Pani mec. Katarzyna Kollar-Ryszard – ekspert prawa podatkowego, kładąc nacisk na praktyczne aspekty prawne związane z VAT dot. usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców i ich dostawców.


mec. Katarzyna Kollar-Ryszard

Pani Mecenas zaprezentowała w sposób kompleksowy najnowsze zmiany, jak również nowe obowiązki podatnika. Rozwiązała problemy dot. rozpoznawania obowiązku stosowania odwróconego podatku. Zapoznała uczestników z zasadami wystawiania faktur w przypadku zastosowania „odwrotnego obciążenia” ze szczególnym uwzględnieniem terminu, w którym faktura powinna zostać wystawiona.


uczestnicy warsztatów

Zainteresowaniem cieszył się także wątek opodatkowania nieruchomości i usług związanych z nieruchomościami, które wprowadziło Rozporządzenie wykonawcze Rady Europejskiej (RE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Niemal każdy prezentowany slajd przeradzał się w dyskusję, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w omawianym zakresie, a Prelegentka starała się nie pozostawić żadnego pytania bez odpowiedzi.cofnij  |  do góry  |  drukuj