Aktualności: Nowa inicjatywa DAFA – "Wytyczne do odbiorów dachów i ścian"
Nowa inicjatywa DAFA – "Wytyczne do odbiorów dachów i ścian"
2017-03-29

Stowarzyszenie rozpoczyna prace nad Wytycznymi do odbiorów dachów i ścian.

W tym celu DAFA powoła Grupę Merytoryczną złożoną z reprezentantów firm wykonawczych i producentów oraz ekspertów.

Opracowanie o charakterze elementarza dot. standardu odbiorów będzie miało charakter ogólny i neutralny - poruszy kwestie takie jak np. zastoiny, z odniesieniem do wytycznych DAFA.cofnij  |  do góry  |  drukuj