Aktualności: Ruszyły prace nad Wytycznymi DAFA do odbiorów dachów!
Ruszyły prace nad Wytycznymi DAFA do odbiorów dachów!
2017-09-08

Wychodząc naprzeciw problemom wykonawców przy odbiorach budynków, w DAFA powstała Grupa Merytoryczna w celu opracowania „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych”. Eksperci wywodzący się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA uznali, że warto opracować narzędzie, które będzie rozstrzygało spory przy odbiorach budynków i na które będzie można się powołać w uzgadnianiu wielu problematycznych kwestii pomiędzy wykonawcą a inwestorem i GW.

Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy spotkania robocze na których ustalono spis treści do wytycznych oraz opracowano pierwsze rozdziały publikacji. Obejmie ona problematykę odbioru: podłoża z betonu, z blachy, ze stali i inne; wszystkich rodzajów paroizolacji; termoizolacji (wełna, styropian, PIR); izolacji wodochronnej, a także projekty układania i mocowania. Członkowie zespołu redakcyjnego część publikacji poświęcą również na opisanie tolerancji i odstępstw.

W prace zaangażowani są m. in.: Michał Miąsek – koordynator Grupy Merytorycznej (Protan), Jarosław Andrusewicz (Jarema), Maciej Borodzicz (Sika), Daniel Drozdowicz (Rockwool), Waldemar Gaca (Balex Metal), Natalia Gębala (Atlas-Ward), Jerzy Kosior (Protan), Adam Krzanik (Pold-Plast), Grzegorz Rodak (Schrag), Edyta Sauć (Swisspor), Tadeusz Zielke (Schrag).

Wytyczne obejmą zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i te wynikające z dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W kolejnym etapie planowane jest opracowanie wytycznych do odbioru fasad.

Będziemy mieć więc na rynku polskim narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale również dla projektantów i inwestorów: narzędzie jasno określające jak ma wyglądać odbiór dachów.

Wypowiedź Koordynatora Grupy Merytorycznej ODBIORY:

 mgr inż. Michał Miąsek - Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Ladowej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 17 lat związany z Protan Polska Sp. z o.o. jako członek zarządu i dyrektor zarządzający. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Odbioru dachów płaskich” Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Merytorycznej ODBIORY Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych” Stowarzyszenia DAFA.

„Pomysł stworzenia opracowania narodził się z potrzeby rynku dachów płaskich, który od kilku lat rozwija się dynamicznie. Liczni członkowie stowarzyszenia DAFA zgłaszali powtarzające się kłopoty i rozbieżności podczas interpretacji jakości wykonanych prac dachowych. Głównym celem opracowania jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie. Nowe opracowanie wpisuje się także w edukacyjną rolę stowarzyszenia, a co za tym idzie, podnoszenie jakości wykonywanych prac dekarskich.”cofnij  |  do góry  |  drukuj