Doroczne Spotkanie DAFA 2017

01 Goście Dorocznego Spotkania DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 02 Goście Dorocznego Spotkania DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 03 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin, Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 04 od lewej: Aleksander Stec, Agnieszka Łempińska, Maciej Boryczko, Aldona Pietrzak, Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
05 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 06 od lewej: Aleksander Stec, Agnieszka Łempińska, Maciej Boryczko, Aldona Pietrzak, Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński, Paweł Fiszer : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 07 Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 08 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
09 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 010 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 011 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 012 Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
013 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 014 Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 015 Paweł Fiszer : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 016 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
017 Paweł Fiszer : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 018 Krzysztof Bagiński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 019 od lewej: Maciej Boryczko, Aldona Pietrzak, Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 020 od lewej: Aleksander Stec, Agnieszka Łempińska, Maciej Boryczko, Aldona Pietrzak, Katarzyna Wiktorska, Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
038 Monika Hyjek, Krzysztof Bagiński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 039 Monika Hyjek, Krzysztof Bagiński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 040 Piotr Olgierd Korycki : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 041 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
042 Piotr Olgierd Korycki : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 043 Michał Wilk : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 044 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 045 Michał Wilk : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
046 Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 047 Adam Krzanik : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 048 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 049 Adam Krzanik : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
050 Mariusz Pawlak : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 051 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 052 Mariusz Pawlak : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 053 Mariusz Pawlak : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
054 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 055 Katalog Członków DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 056 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 060 od lewej: Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
062 Witold Okoński : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 063 od lewej: Aldona Pietrzak, Katarzyna Wiktorska : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 068 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 070 Agnieszka Łempińska : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
071 Wojciech Całka : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 074 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 075 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 076 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
077 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 078 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 079 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 080 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
084 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 085 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 089 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 094 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
096 Piotr Olgierd Korycki/ Pruszyński Sp. z o.o. : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 098 Beata Buczkowska/ SaarGummi Construction GmbH : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 100 Jakub Sąsiadek/ BASF Polska Sp. z o.o. : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 106 Doroczne Spotkanie DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl
107 Doroczne Spotkanie DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl 187 Doroczne Spotkanie DAFA : pracownia fotograficzna FOTOBUENO, www.FOTOBUENO.pl