Panel dla członków DAFA – PODPORY NA DACHACH

14 października w przestrzeni WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA odbył się panel dyskusyjny dedykowany członkom Stowarzyszenia poświęcony instalacji urządzeń typu BIG FOOT na dachach płaskich.

Celem spotkania było usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk budowlanych, wskazujących na prawidłowy sposób posadowienia konstrukcji typu BIG FOOT na dachach.

Idea panelu zakłada skupienie się na przedstawieniu technicznych względów prawidłowego wykonania i funkcjonowania dachu z ustawionymi na powierzchni pokrycia podstawami konstrukcji.

 

 

Moderator panelu dyskusyjnego:

Krzysztof Rogosz

Członek Zarządu Stowarzyszenia DAFA.
Związany z firmą wykonawczą P.U.S. Termatex Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji pokryć dachowych i konstrukcji budowlanych.

 

 

Podczas spotkania skupiliśmy się na tym jak uniknąć niekorzystnych oddziaływań na pokrycie, zwrócimy uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Temat podpór typu BIG FOOT podjeliśmy w kontekście elementów, które dociążają bezpośrednio pokrycie dachowe. Oprócz stóp podkonstrukcji mogą to być również elementy betonowe służące do posadowienia urządzeń dachowych.

Poruszone zostały aspekty praktyczne, m.in.:

  • uwzględniania na etapie projektowym możliwości ustawienia podpór typu BIG FOOT,
  • prawidłowej lokalizacji podpór na powierzchni dachu,
  • uwzględnianie obciążeń długotrwałych i możliwych deformacji warstw pokrycia,
  • oddziaływanie obciążeń od stóp na zastosowane hydroizolacje oraz sposób ich zabezpieczenia,
  • konstrukcja i rozmieszczenie podpór na dachu w sposób zapobiegający niekontrolowanemu odziaływaniu na pokrycie dachu,
  • praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo warstw dachowych.

 

Nadrzędnym celem panelu było określenie i usystematyzowanie ogólnych wytycznych wykonawczych.

Opracowanie będzie miało na celu zwrócenie uwagi wykonawców, projektantów oraz osób nadzorujących na konieczność spełnienia określonych warunków tak, aby pokrycie dachowe z zainstalowanymi konstrukcjami typu BIG FOOT prawidłowo funkcjonowało.

 

PARTNERZY PROJEKTU: