WIRTUALNA AKADEMIA DAFA – Webinary PPOŻ.

Z wielką przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy program WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA – cykl szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać obecny czas i podnieść kwalifikacje.

Pierwszy webinar i dyskusja w temacie: „Pożar a ściany zewnętrzne – jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?” odbył się w dn. 06 maja.

 

Wideospotkania o tematyce ppoż. poprowadziła Pani Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.

 

 

Na wstępie moderatorka  odwołała się do statystyk, które pokazuje że w 2019 r. w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, z czego 3 500 stanowiły pożary budynków produkcyjno-magazynowych. W tym samym roku do użytku oddano 3 400 obiektów PM.

Z uwagi na powierzchnię pożary budynków produkcyjno-magazynowych przynoszą największe straty ekonomiczne, ale także te o wymiarze gospodarczym i środowiskowym. Stąd tak ważne jest bezpieczne wykonanie obiektu, dobór odpowiednich materiałów i wykorzystywanych rozwiązań. Należy zatem korzystać z budowlanych klasyfikacji ogniowych, których omówienie stanowiło element webinaru.

Ponadto prelegentka wyjaśniła różnice pomiędzy często mylonymi  pojęciami nierozprzestrzenianie ognia i niepalność oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego i ściana o odporności ogniowej. Przedstawione zostały m.in. klasy reakcji na ogień, wymagania przeciwpożarowe dla ścian zewnętrznych ich rodzaje.

Na atrakcyjność webinaru dodatkowo wpłynęły zaprezentowane filmy, schematy i detale.

Źródłem wiedzy technicznej, na której oparta była prezentacja był wydany przez Stowarzyszenie DAFA poradnik „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

 

27 maja odbył się webinar: Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej”

Uczestnicy szkolenia WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA:

→ odkryli zawartość Wytycznych bezpieczeństwa pożarowego dachów,

→ dowiedzieli  się jakie są wymagania przeciwpożarowe dla dachów,

→ poznali ciekawe przykłady z praktyki, detale, rysunki,

→ otrzymali wsparcie merytoryczne i odpowiedź na pytania zadane w formie czatu,

→ zdobyli umiejętności, które wykorzystają nie tylko w przestrzeni wirtualnej,

→ przekonali się, że można zdobyć wyselekcjonowaną wiedzę bez konieczności opuszczania miejsca pracy.

 

PARTNERZY PROJEKTU: