Nowość wydawnicza. Wytyczne dla dachów zielonych. Wydanie 2021

Stowarzyszenie DAFA przygotowało aktualizację „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” w zakresie zmian jakie wprowadził wydawca źródłowy – niemieckie Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu (FLL).

Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych i są jak dotychczas jedynym gruntownym opracowaniem tej tematyki na rynku polskim.

 

Idea pokrywania obiektów budowlanych zielenią jako jedna z możliwości poprawy (w sensie ekologicznym, funkcjonalnym i aranżacyjnym) otoczenia miejsca zamieszkania i pracy, zyskiwała w ostatnich latach na znaczeniu i bardzo intensywnie się rozwijała.

Opracowane przez DAFA Wytyczne odnoszą się do podstawowych zasad projektowych i budowlanych, a koncentrują się głównie na technicznych wymaganiach dotyczących budowy i uprawy. Są adresowane do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin.

Redakcję merytoryczną przeprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak przy współpracy ekspertów i Zespołu Redakcyjnego z GM DACHY ZIELONE DAFA w osobach: Andrzej Kania, Ryszard Klatt, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, dr inż. Jacek Nowak, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, dr inż. Marta Weber-Siwirska, Krzysztof Wielgus, Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański.

Drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych.  Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W tej wersji wytycznych więcej uwagi poświęcono ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed erozją wodną i wietrzną, zapewnieniu dodatkowej zdolności do retencji wód opadowych na dachu zielonym, zasadom tworzenia przestrzeni życiowych dla flory i fauny (wzrost bioróżnorodności) oraz zaleceniom dla współfunkcjonowania zazielenionych dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.

Znaczna część wytycznych poświęcona jest także omówieniu rodzajów czynności dla rozwoju i utrzymania roślinności na dachu oraz zakresu prac pielęgnacyjnych, wymaganych na poszczególnych rodzajach dachów.

Uszczegółowienie w wytycznych zaleceń w wyżej wymienionych zagadnieniach ma na celu zwrócenie większej uwagi na prawidłowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie projektu i budowy dachów zielonych, a na etapie eksploatacji – na potrzebę przeprowadzania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli. To z kolei powinno umożliwić realizację założeń projektanta dachów zielonych, dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

 

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z  publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych, a tym samym przyczyni się do wzrostu inwestycji, które przyniosą satysfakcję nie tylko projektantom i wykonawcom, ale także mieszkańcom żyjącym w otoczeniu zielonego dachu.

 

Zapraszamy aby sięgnąć po całą publikację do naszej Księgarni Technicznej – www.dafa.com.pl