Zaproszenie na konferencję szkoleniową Budownictwo zrównoważone

W ramach współpracy medialnej  zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej:
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE

Konferencja szkoleniowa

26.04.2022 r. godz. 9.00

stacjonarnie w siedzibie firmy WPIP Jasin k/Poznania /online cała Polska

Przygotowanie i prowadzenie: prof. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane korzyści i kryteria  nowego polskiego certyfikatu PLANET FRIENDLY  w odniesieniu do istniejących i obowiązujących systemów certyfikacji ekologicznej.

Jego podstawową zaletą jest duże uproszczenie procedur certyfikacyjnych, dostosowanie do wytycznych projektowych i przepisów budowlanych w Polsce oraz  przyspieszenie procesów inwestycyjnych i znaczne ograniczenie kosztów w stosunku do innych, obecnych na rynku produktów (BREAM, LEED, WELL, itp.).

Certyfikat obejmuje wszystkie etapy planowania, projektowania, budowy i eksploatacji różnorodnych budynków i obiektów, a także różnego rodzaju produktów, usług i przedsięwzięć niematerialnych.

Jednostką certyfikującą jest Ośrodek Badań i Rozwoju Save the Planet.

Konferencja odbędzie się w Smart Building Center, siedzibie firmy W.P.I.P  – prototypowym obiekcie biurowo-produkcyjnym, który jest jednocześnie showroom-em rozwiązań zrównoważonych  oraz posiada certyfikaty LEED Platinium i  WELL BEING STANDARD na poziomie Silver

Obiekt jest obecnie w trakcie certyfikacji PLANET FRIENDLY.

Bazując na doświadczeniu W.P.I.P. jako projektanta i generalnego wykonawcy, wyniesionym
z realizacji obiektów budowlanych w kilku certyfikacjach wielokryterialnych, przedstawione zostaną rozwiązania zrównoważone aktualnie stosowane w budynkach biurowych, magazynowych
i przemysłowych.

Korzyści dla podmiotów zaangażowanych w proces budowlano-inwestycyjny i eksploatację budynków z certyfikatem PLANET FRIENDLY to:

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych skalkulowanych w całym cyklu życia budynku

– umożliwienie finansowania inwestycji ekologicznych przez banki,

– prestiż dla inwestora, właściciela i najemcy z tytułu posiadania i eksploatacji obiektów.

 

Program Budownictwo zrównoważone(klik)

Patronat honorowy: Komitet Nauki i Komitet Ekologii PZiTB

Warunki uczestnictwa i zapisy poprzez stronę internetową: www.archmedia.pl

Kontakt do Organizatora: Grażyna Grzymkowska-Gałka ARCHMEDIA

tel. 600 358 840, e-mail: info@archmedia.pl, www.archmedia.pl