Zaproszenie na konferencję szkoleniową Budownictwo zrównoważone

W ramach współpracy medialnej zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej:
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE
W BUDOWNICTWIE

Rozwój zrównoważony w budownictwie występuje na wszystkich etapach cyklu życia budynku. Istotny wpływ budownictwa na środowisko ma: emisja w trakcie budowy i eksploatacji, zużycie zasobów na potrzeby produkcji materiałów budowlanych oraz wykończenia i wyposażenia obiektu, produkcja odpadów budowlanych, eksploatacyjnych i porozbiórkowych, oddziaływania na zdrowie ludzi w trakcie użytkowania. Niwelacja negatywnych oddziaływań na środowisko wymaga zintegrowanych oraz kompleksowych działań na etapach planowania, projektowania, budowania i eksploatacji. Na rynku funkcjonuje wiele różnych form certyfikacji ekologicznej budynków, które potwierdzają aspekty środowiskowe, energetyczne i ekonomiczne, ale również społeczne. Systemy certyfikacji wielokryterialnej, takie jak: BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE, oceniają budynki szerzej, ale każdy z nich ma inny zakres, prestiż i rozpoznawalność. Dla inwestorów, nabywców i najemców jest jednak istotne, by systemy były bardziej przejrzyste, by łatwo można zidentyfikować, co one poświadczają i jakie korzyści przynoszą.

Najszerzej zorientowany polski certyfikat ekologiczny PLANET FRIENDLY można uzyskać nie tylko w obrębie budynków, pojedynczych pięter, galerii handlowych, wybranych sklepów, fabryk, hal magazynowych, obiektów sportowych czy kulturalnych. Weryfikacji i możliwości certyfikacji poddawane będą również produkty, usługi, pracodawcy, usługodawcy, całe miasta, a nawet planowane wydarzenia (festiwale, koncerty, konferencje, szkolenia). Kryteria certyfikacji Planet Friendly dla budynków zostały ujęte w pięć grup uwzględniających wpływ na PLANETĘ, LUDZI, FLORĘ, FAUNĘ a całość rozpatrywana jest w kolejnym kryterium – CYKLU ŻYCIA OBIEKTU. Właśnie ten certyfikat zostanie szerzej zaprezentowany w trakcie Konferencji.

Konferencja odbędzie się w Smart Building Center – prototypowym obiekcie biurowo-produkcyjnym, który wyznaczył nowy kierunek w tworzeniu nowoczesnych przestrzeni biznesowych w sposób zrównoważony. SMART BUILDING CENTER jest obiektem zrealizowanym w formie Showroom-u prezentującego najnowsze trendy i rozwiązania budynkowe w obszarach biurowych i halowych. Budynek jest największym w Polsce obiektem biurowo-przemysłowym, posiadającym amerykański certyfikat WELL BEING STANDARD.

 

Wstępny program Konferencji

  1. Tomasz Błaszczyński: Budownictwo zrównoważone, jako element zrównoważonego rozwoju, wczoraj, dziś i jutro
  2. Tomasz Błaszczyński: Certyfikacja ekologiczna w kraju i na świecie
  3. Mgr Andrzej Spoz: Save the Planet pierwsza polska certyfikacja ekologiczna do certyfikacji wszelkich obiektów i ich części
  4. Tomasz Błaszczyński: Nowoczesne i proekologiczne podejście do projektowania i realizacji obiektów biurowych na przykładzie Business Garden Poznań
  5. Tomasz Błaszczyński, Dr inż. Janusz Signecki: Smart Building Center, jako pierwszy w Polsce prawie-zeroenergetyczny obiekt przemysłowo-biurowy certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum i w systemie Well na poziomie Silver
  6. Adam Zamelczyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Wsparcia Sprzedaży: Instalacje fotowoltaiczne na obiektach przemysłowych i magazynowych
  7. Jarosław Jądrzyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Elixair Genano: Nanotechnologia w oczyszczaniu powietrza w budynkach
  8. Mgr inż. Marta Gierczak CYPE:Technologia BIM: niezbędne narzędzie dla zrównoważonego budownictwa
  9. Zwiedzanie obiektu Smart Building Center

 

Warunki uczestnictwa i zapisy poprzez stronę internetową: www.archmedia.pl