Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

 

 

14 września

„Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania. Analiza przypadku.”

Moderator: mgr inż. Łukasz Ostapiuk

 

 

Zakres:

 • wymagane parametry wg norm PN, NFPA 204, DIN 18232, BS 7346-4,
 • oddymianie wydzielonych przestrzeni i pomieszczeń w halach PM w przypadku zmian aranżacji
 • problematyka oddymiania chłodni, mroźni oraz przestrzeni z antresolami
 • aspekty techniczne montażu elementów składowych systemu oddymiania,
 • wymagania dla klap dymowych (Urc- współczynnik przenikania ciepła),
 • współdziałanie systemu oddymiania z instalacją tryskaczową,
 • algorytm sterowania (schematy blokowe sterowania),
 • wpływ funkcji przewietrzania w klapach dymowych na instalację tryskaczową

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

 

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

 

27 września 

„Poprawne projektowanie i realizacja dachów zielonych”

Moderatorzy: mgr inż. Paweł Koziej, mgr inż. Krzysztof Wielgus

 

mgr inż. Paweł Koziej

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej, od 7 lat związany jest z branżą budowlaną, od 5 zajmuje się tematyką dachów zielonych, doradca techniczno-handlowy firmy ZIDA Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

 

mgr inż. Krzysztof Wielgus

Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Z branżą dachów zielonych związany od przeszło 10 lat. Aktywny członek stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenia DAFA oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania dachów zielonych. Zawodowo skupia się m.in. na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla dachów zielonych oraz doradztwie projektowym i wykonawczym. Autor licznych referatów prezentowanych na konferencjach i szkoleniach, m.in. w Ostrawie, Wrocławiu i Skierniewicach. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

 

 

 

25 października

„Wybrane problemy cieplno-wilgotnościowe kształtowania stropodachów na podłożu z blachy.”

Moderator: dr hab. inż. Paweł Krause

 

 

Zakres:

 • wymagania w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej
 • wybrane rozwiązania projektowe wraz z ich oceną
 • błędy projektowe i wykonawcze w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (studium wybranych przypadków z praktyki rzeczoznawczej)

 

      

dr hab. inż. Paweł Krause

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny i rzeczoznawca budowlany. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, w tym ochroną cieplno-wilgotnościową i diagnostyką obiektów. Jest autorem ponad 200 publikacji o charakterze naukowo-technicznym, w szczególności z zakresu fizyki budowli i ochrony cieplnej. W pracy zawodowej autor ponad 500 Ekspertyz i projektów budowlanych.

 

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

 

Zapraszam do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

Zainteresowany udziałem w webinarach ?

FORMULARZ REJESTRACYJNY_ (klik)

 

Zapraszamy!