Dołącz do zespołu projektantów i architektów rekomendowanych przez DAFA!

Uzyskasz wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów.

Będziesz miał możliwość konsultacji z ekspertami i producentami ze Stowarzyszenia DAFA w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.

Zaprosimy Cię na warsztaty służące wymianie wiedzy i doświadczeń z obszarów takich jak: projektowanie blach fałdowych w praktyce i ich stany graniczne, schematy statyczne i modele obliczeniowe, zasady projektowania blach uciąglanych nad podporami, obciążenia od podwieszeń, otwory z blach fałdowych.

Udostępnimy Ci wytyczne do projektowania i wykonywania dachów płaskich, zielonych i fasad, uznawane za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Będziesz miał możliwość wpływu na rozwój rynku poprzez uczestnictwo w pracach grupach merytorycznych, opracowujących wytyczne dla wybranych dziedzin oraz poprzez prelekcje na naszych konferencjach.

Umocnisz swój wizerunek z certyfikatem DAFA oraz nawiążesz nowe kontakty biznesowe. Więcej w zakładce: Zostań członkiem.

Karol Frańczak

AKE Studio Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 34j, 39-400 Tarnobrzeg

biuro: ul. Mrozowa 3, 31-752 Kraków

tel. 48 502 561 163

ake@akestudio.com.pl

Krzysztof Patoka

OKAP Krzysztof Patoka
ul. Agawy 18 
05-092 Łomianki 
tel. +48 663 63 00 12
patoka.k54@gmail.com; krzysztof.patoka@marma.com.pl

Marek Niemas

AKU-KONSULT
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51
03-982 Warszawa
tel. +48 781 090 756
marekniemas@me.com

Przemysław Ruchała

GSBK Biuro Konstrukcyjne

ul. Królowej Jadwigi 192a, 30-212 Kraków

tel. 12 425 09 04 w.111

kom. 506 164 755

p.ruchala@gsbk.pl

Urszula Markocka-Pampuch

Pracownia Projektowa Konstrukcje Inżynierskie

Os. II Pułku Lotniczego 16/161, 31-868 Kraków

tel. 603 915 647

ppki@interia.pl