bariera przeciw konwekcji (blokada przepływu powietrza)

Zapobiega transportowi wilgoci wskutek przepływu powietrza (konwekcji) z wnętrza pomieszczeń do konstrukcji dachu i ścian oraz na odwrót. Zadanie to spełniają również fachowo założone paroizolacje. W przypadku lekkich obudów dachów ze względu na konstrukcję transport wilgoci wskutek konwekcji jest znacznie silniejszy niż w wyniku dyfuzji pary. Założenie blokady przepływu powietrza jest w związku z tym niezwykle ważne. Bariery uniemożliwiające  przepływ powietrza muszą posiadać szczelne spoiny i styki oraz szczelne połączenia na wszystkich przebiciach, a także przejściach w dachu oraz na  elementach wykończeniowych i otworach.

blacha na rąbek (przemysłowo prefabrykowana)

Produkowane przemysłowo blachy na rąbek posiadają przekrój w kształcie korytka, przy czym często szeroka dolna półka jest usztywniona poprzez dodatkowe przetłoczenia/mikroprofilację. Produkowane są ze stali z powłokami antykorozyjnymi, stali nierdzewnej, tytan-cynku, miedzi oraz aluminium. Blachy fałdowe są łączone specjalnymi uchwytami z konstrukcją nośną i są w stanie przejąć zarówno obciążenia dociskające, jak i odrywające     (m.in. parcie i ssanie wiatru). Uchwyty mocuje się do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów lub nitów jednostronnie zaciskanych. Krawędzie wzdłużne (tzw. uszczelniające) blach fałdowych są łączone ze sobą poprzez maszynowe zaginanie rąbka lub obwodowe zawijanie obrzeża, zatrzaskowo albo przez skręcanie, przy czym integralną składową tego systemu są uchwyty montażowe.

blacha profilowa (blacha fałdowa)

Dźwigar powierzchniowy, wykonany z blach metalowych przez ich ukształtowanie w taki sposób, aby zwielokrotnić moment bezwładności przekroju (sztywność) w stosunku do blachy płaskiej. Jednocześnie powierzchnia użyteczna (w technicznym rozumieniu) takiego kształtownika pozostaje płaska. Blacha profilowana to przede wszystkim cienka blacha stalowa lub aluminiowa, o grubości wahającej się w zakresie od 0,4 do 1,25mm.

blachy faliste

Samonośne arkusze profilowe wykonane z płaskiej blachy stalowej lub aluminiowej poprzez obróbkę plastyczną na zimno z łukowatymi fałdami przebiegającymi równolegle do kierunku nośnego.

blachy fałdowe

Samonośne arkusze profilowe z płaskiej blachy stalowej lub aluminiowej otrzymane poprzez obróbkę plastyczną na zimno z trapezowymi lub łukowymi fałdami przebiegającymi równolegle do kierunku nośnego. Ich półki i środniki mogą być usztywnione poprzez żłobkowanie/profilowanie poprzeczne.

blachy fałdowe do stropów o konstrukcji zespolonej

Samonośne blachy fałdowe do stropów o konstrukcji zespolonej wykonane z płaskiej blachy stalowej poprzez obróbkę plastyczną na zimno z trapezowymi lub podobnymi fałdami przebiegającymi równolegle do kierunku nośnego. Poprzez dodatkowe przetłoczenie poprzeczne można wzmocnić zespolenie z betonem, zabezpieczając w ten sposób przed przesunięciem. Służą one kolejno jako deskowanie i jako zbrojenie.

budynki IN

Budynki inwentarskie (służące do hodowli inwentarza).

budynki niskie (N)

do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

budynki PM

Budynki produkcyjne i magazynowe.

budynki średniowysokie (SW)

od ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości od ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie.

budynki wysokie (W)

od ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.

budynki wysokościowe (WW)

powyżej 55 m nad poziomem terenu.

budynki ZL

Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, czyli budynki zaliczane do różnych kategorii zagrożenia ludzi:

– ZL I – zawierające co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, które nie są jego stałymi użytkownikami, np. duże pomieszczenia handlowo-usługowe, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, poczekalnie dworcowe, a także niektóre sale konferencyjne i wykładowe,

– ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, czyli osób niemogących ewakuować się samodzielnie – szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

– ZL III – przeznaczone dla użyteczności publicznej, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, przeznaczenie biurowe lub socjalne,

– ZL IV – o przeznaczeniu mieszkalnym, niezależnie od rodzaju budynku, w którym się znajdują,

– ZL V – przeznaczone do zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób niebędących jego stałymi użytkownikami.