fałda/szerokość fałdy (bR)

Odcinek pomiędzy środkami dolnych półek (lub górnych półek) dla dwóch kolejnych fałd przekroju poprzecznego arkusza profilowego.

W normie PN-EN 508-1 „Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminium lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal” pkt D.3.4 szerokość fałdy jest określana jako długość fali.

Długością fali (p) profilu (rys. poniżej) jest to odległość między środkami sąsiednich żeber. Pomiary należy wykonywać na szczycie powierzchni, dokładnie nad stopniem.