łącznik

Łączy ze sobą elementy z tych samych bądź różnych materiałów. Jest elementem konstrukcji, który praktycznie nie powinien ulegać odkształceniom i przemieszczeniom pod wpływem działania sił pionowych i poziomych (stałych i zmiennych). Łącznik może stanowić połączenie gwintowe, nitowe, zgrzewane, spawane lub w postaci kształtownika. Łącznik mocujący powinien być zaprojektowany na podstawie obliczeń statycznych i zabezpieczony antykorozyjnie.

łącznik dachowy

Zestaw składający się z dwóch lub trzech części: elementu dociskowego, którym może być tworzywowa tuleja z kołnierzem lub stalowa podkładka dociskowa, oraz elementu kotwiącego, którym może być łącznik samowiercący, samogwintujący, wbijany lub rozporowy.

łącznik samogwintujący

Łącznik w połączeniu gwintowym dociskowym. Łącznik samogwintujący składa się z łba i trzpienia w kształcie walca, częściowo lub całkowicie gwintowanego. Zastosowanie tego elementu bezpośrednio w podłożu wymaga wcześniejszego wykonania otworu wstępnego o zalecanej średnicy (mniejszej od średnicy łącznika)   w elemencie, do którego mocujemy.

łącznik samowiercący

Łącznik w połączeniu gwintowym dociskowym. Łącznik samowiercący składa się z łba, trzpienia w kształcie walca, częściowo lub całkowicie gwintowanego i zintegrowanego wiertła. Zastosowanie jego nie wymaga wcześniej wykonania otworu wstępnego w łączonych materiałach.