maksymalna pojemność wodna

Pozwala na określenie zdolności do magazynowania wody dla materiałów zastosowanych w strukturze warstw w stanie zagęszczonym. Maksymalna pojemność wodna określa zawartość wody w określonym materiale po uprzednim nasyceniu wodą i późniejszym dwugodzinnym odcieknięciu. Bierze się ją pod uwagę przy określaniu charakterystyki roślin.

materiał

Rodzaj substancji, tworzywa o określonych właściwościach.

materiał izolacyjny

Materiał o małej przewodności cieplnej, którego zadaniem jest izolacja termiczna (temperaturowa) obiektu. Warstwa ta ma za zadanie zmniejszyć straty ciepła, które wydostają się na zewnątrz oraz przenosić naprężenia styczne.

minimalne nachylenie dachu

Dolna granica spadku dachu, której nie wolno przekroczyć.

mocowanie liniowe

Mocowanie realizowane poprzez łączniki dachowe (punktowe) z zastosowaniem listwy systemowej do mocowania pokrycia dachowego. Docisk materiału hydroizolacyjnego realizowany jest na całej długości listwy, a obciążenie na podłoże przenoszone jest poprzez łączniki punktowe.

mocowanie punktowe

Mocowanie odbywa się za pomocą łączników dachowych, gdzie docisk materiału hydroizolacji realizowany jest poprzez element dociskowy łącznika, a obciążenie przenoszone jest na podłoże przez element kotwiący.

moment dokręcający

Jest to iloczyn ramienia przyłożenia siły i tej siły. Moment dokręcający doprowadza do uzyskania optymalnej nośności łącznika. Maksymalna wartość momentu dokręcającego dla danego łącznika nie powinna zostać nigdy przekroczona.