obciążenie dodatkowe/balast

Dodatkowe obciążenie (balast) to pokrycie izolacji wodochronnej dachu w celu jej ochrony przed obciążeniem na skutek wiatru.

obróbki blacharskie łączące

Specjalne konstrukcyjne formy składowe lekkiej obudowy ścian i dachów wykonane jako elementy wykańczające i zamykające krawędzie powierzchni znajdujące się przy przenikających je elementach budowlanych lub konstrukcyjnych jak np. wywietrznik w kalenicy, komin, świetlik/kopuła świetlikowa, attyka.

obróbki blacharskie zamykające

Części składowe lekkiej obudowy ścian i dachów wykonane jako elementy wykańczające krawędzie powierzchni, np. przy kalenicy, obróbce ściany szczytowej, okapie, zwieńczeniu attyki, cokole lub narożniku ściany. Obróbki blacharskie zamykające występują też na styku/połączeniu z innymi elementami budynku lub innym sposobie wykończenia.

obróbki dachowe

Elementy budowlane lub elementy systemowe gwarantujące szczelność przebić dachowych na wody opadowe. Są one każdorazowo dopasowane do określonego materiału pod względem kształtu, wykonania oraz zgodności w zakresie tolerancji chemicznej materiałów.

ochrona powierzchni/ zabezpieczenie pokrycia

Pokrycie izolacji wodochronnej dachu w celu jej ochrony przed oddziaływaniem czynników termicznych (szok termiczny), mechanicznych i/lub atmosferycznych.

ochrona przeciwkorzenna

Musi trwale zapobiegać uszkodzeniom izolacji wodochronnej przez wzrastające korzenie roślin i ewentualnie kłącza.

odporność na „pożar sadzy”

Zdolność elementu do pozostania odpornym na pożar sadzy w aspekcie szczelności i izolacyjności ogniowej.

okap

Wysunięta poza płaszczyznę elewacji część dachu ze swobodną krawędzią poprzeczną.

okładzina metalowa

Blacha, stanowiąca element ochronny dla materiału izolacyjnego oraz element konstrukcyjny, przenoszący naprężenia normalne wywołane obciążeniem i różnicą temperatur.

otwory

Wycięcia w powierzchni lekkiej obudowy ścian i dachów, np. dla odwodnienia dachu, rur – kanałów wentylacyjnych, świetlików dachowych lub okien, drzwi i bram. Nie wolno wykonywać otworów bez obliczeń statycznych.