samozamykalność

Zdolność zespołu drzwiowego lub żaluzjowego do automatycznego zamykania i tym samym zamknięcia otworu.

stal gorącowalcowana (HR)

Przetwarzanie (walcowanie) stali w temperaturze powyżej 0,6 temperatury topnienia stali. Elementy stalowe otrzymywane w tej technologii najczęściej występują w grubościach powyżej 3mm.

stal nierdzewna

Jest to stal odporna na działanie czynników atmosferycznych, roztworów alkalicznych, kwasów i związków chemicznych. O jej nierdzewności stanowi podwyższona zawartość chromu. Średnia zawartość mieści się w granicach 12 – 25%.

stal węglowa

Jest to stal, której węgiel jest pierwiastkiem kształtującym jej charakterystyki. Stal węglową stosuje się głównie podczas wytwarzania elementów konstrukcji, a także urządzeń mechanicznych w elementach, gdzie jej właściwości są wystarczające. Podwyższona zawartość węgla w stali może wpływać na jego nierdzewność, lecz także na kruchość stali.

stal zabezpieczona przed korozją

Gatunki stali, które zgodnie z niniejszymi zasadami technicznymi są odpowiednie dla elementów cienkościennych, zostały opisane w poniższych normach surowcowych i dokumentach powiązanych pod kątem ich właściwości mechanicznych i warunków dostaw:

PN-EN 508-1:2014-8 „Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję — Część 1: Stal“.

PN-EN 10346:2015-09 „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy“

stal zimnowalcowana (CR)

Przetwarzanie (walcowanie) stali w temperaturze nieprzekraczającej 0,4 temperatury topnienia stali. Elementy stalowe otrzymywane w tej technologii najczęściej dostępne w grubościach 0,3 – 5,0 mm.

strefa rozciągana

Strefa przekroju podłoża, w której występują naprężenia rozciągające.

strefa ściskana

Strefa przekroju podłoża, w której występują naprężenia ściskające.

styk na złączu podłużnym (tzw. połączenie uszczelniające)

Styk dwóch blach fałdowych na krawędzi podłużnej.

styk na złączu poprzecznym/styk poprzeczny

Styk dwóch blach fałdowych na krawędzi poprzecznej.

surowce

Materiały przetwarzane w procesach produkcyjnych i wchodzące w skład produktów końcowych. W lekkich obudowach metalowych w głównej mierze używa się metali, nieorganicznych surowców niemetalowych i surowców organicznych.

szczelność dachu na wodę opadową

Oznacza, że rozmieszczenie i wykonanie elementów budowlanych przekrycia dachowego (blachy fałdowe, obróbki blacharskie, profile łączące i wykończeniowe etc.) z uwzględnieniem obróbek na stykach podłużnych i poprzecznych jest wykonane tak, że woda spływająca przy zakładanych opadach deszczu     i śniegu, a także przy nawiewanym śniegu i deszczu nie może wniknąć przez spoiny pokrycia lub połączenia śrubowe/ nitowe do konstrukcji dachu.

Taką szczelność uzyskuje się przez pokrycie o prawidłowo dobranym kształcie i wymiarach, a także przez montaż odpowiednio dobranych taśm uszczelniających,   atestowanych łączników i sposobów połączeń oraz zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy łącznikami.

W przypadku wielowarstwowych konstrukcji dachowych górne warstwy z blach fałdowych należy wykonać w sposób zapewniający szczelność na wodę opadową.

Zabezpieczenie przed wodą spiętrzoną wymaga dodatkowych działań, np. zgrzania ze sobą elementów budowlanych ze stali nierdzewnej lub pospawania elementów z aluminium lub wykonania „wodoszczelnej“ konstrukcji nośnej dachu.

szczelność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcje oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów.

szerokość efektywna/szerokość

Obliczeniowa szerokość efektywnego krycia z blachy fałdowej wyrażana jako wielokrotność n fałd i szerokości pojedynczej fałdy bR   (b = n x bR).