uszczelki profilowe z tworzywa sztucznego

Stosuje się w celu zmniejszenia przepływu powietrza w fałdach blach oraz do uszczelnienia na wypadek zawiewanego śniegu i zacinającego deszczu.

Są one dopasowane do geometrii przekroju blach fałdowych. Są dostępne jako paski lub pojedyncze elementy i na zamówienie można je wykonać z różnych materiałów.

Ogólnie wykonuje się je z miękkiej pianki z polietylenu usieciowanego¬, która w wyniku dodania substancji utrudniających rozprzestrzenianie się ognia spełnia wymagania co najmniej klasy E materiałów budowlanych   normy PN-EN 13501.

Uszczelki profilowe powinny być przykryte obróbką blacharską (blacha wykończeniowa, obróbka grzebieniowa lub zębata) zabezpieczającymi je przed promieniowaniem UV i ptakami.

Dla zabezpieczenia przed promieniami UV można alternatywnie użyć jednostronnie taśmy aluminiowej lub laminatu aluminiowego.

uszczelnienie profilowe z wełny mineralnej

Stosuje się do zapobiegania rozprzestrzeniania się pożaru i dźwięku w pustych przestrzeniach fałd blachy.

usztywnienia

Usztywniające zagłębienie w półce lub uskok w środniku; wymiary przekroju usztywnienia w porównaniu z fałdami są niewielkie.