DAFA patronuje Build 4 Future

Zapraszamy na organizowane Patronatem Branżowym DAFA Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD 4 FUTURE,
które odbędzie się w pierwszych dniach lutego w formule online.

Pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi  na oczekiwania współczesnego budownictwa. W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

 

 

PROGRAM:

01 luty, godz. 11:00-12:45

Analiza rynku budowlanego w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

  • Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.
  • Polski rynek budowlany z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Już pierwszego dnia poznamy aktualne dane na temat kondycji branży, a także prognozy na najbliższą przyszłość.

 

01 luty, godz. 13:00-15:15

Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs. Maszyna – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja

Funkcjonujące już od jakiegoś czasu pojęcie Przemysł 4.0 w obecnych czasach nabiera „rozpędu”, a inwestycja w automatyzację, cyfryzację czy robotyzację jest nie tylko możliwością, a wręcz wymogiem dla firm, które chcą się rozwijać, dywersyfikować swoje portfolio usług oraz możliwości produkcyjnych i elastyczności w reakcji na zapytania klientów.

 

01 luty, godz. 15:00-16:30

Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane współczesnemu budownictwu.

Forum Build 4 Future będzie także okazją, aby przyjrzeć się bliżej tematyce nowoczesnej prefabrykacji, jako odpowiedzi na wyzwania stawiane dziś współczesnemu budownictwu. Wielkowymiarowe elementy budowlane ponownie zyskują uznanie rynku choćby ze względu na jakość, wygodę i szybkość prac, większe uniezależnienie od warunków pogodowych czy także precyzji wymiarowej konstrukcji obiektu i jego elementów.

 

02 luty, godz. 09:30-11:30

Czas infrastruktury

  • Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych – przegląd sytuacji

w poszczególnych segmentach

  • Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku infrastruktury

Drugi dzień Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future poświęcony będzie tematyce budownictwa infrastrukturalnego. Przedstawione zostaną arkana nowego prawa zamówień publicznych oraz scenariuszy rozwoju rynku infrastrukturalnego i budownictwa. Dowiemy się również, które segmenty w budownictwie i infrastrukturze mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej. Panel obejmie analizę sytuacji w segmentach drogi, koleje, energia, hydrotechnika i środowisko oraz zaawansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

 

02 luty, godz. 11:45-13:45

Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego

Aktualna sytuacja finansowa rynku infrastruktury

Czy budownictwo to ryzyko? finansowanie rozwoju rynki infrastrukturalnego

Jakie są finansowe ryzyka budownictwa w Polsce w niepewnym czasie na rynku finansowym? Jakie są sposoby na efektywne finansowanie sektora budowlanego? Czy relacje instytucji finansowych z wykonawcami inwestycji są na odpowiednim poziomie? Jednym słowem, czy budownictwo w Polsce to ryzyko, czy opłacalna inwestycja? Takie pytania postawione zostaną panelistom drugiego bloku programu Forum Build 4 Future we wtorek. Poznamy także analizę aktualnej sytuacji finansowej rynku infrastruktury i budownictwa przemysłowego.

 

Transmisja Forum odbędzie się na żywo poprzez platformę PPV i będzie dostępna bezpłatnie po krótkiej rejestracji na www.build4future.pl.