Informacja o wykluczeniu firmy TechnoNICOL ze Stowarzyszenia

Potępiając napaść Rosji na Ukrainę, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dn. 26.04.2022r. uchwałę o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia DAFA firmy TechnoNICOL Sp. z o.o. – dystrybutora rosyjskich materiałów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w pełnym składzie Zarządu i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.