Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia DAFA

W dniach 19/20 maja w Józefowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia DAFA.

Będziemy mieli okazję dokonać na nim bilansu naszych projektów ale także podsumować minione lata.

W programie przewidziano Walne Zgromadzenie Członków DAFA, blok prezentacji sponsorskich oraz uroczystą Galę Jubileuszu 15-lecia organizacji.

Uroczystość uświetni swoją obecnością ponad 150 Gości – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

To będzie bardzo wartościowe spotkanie!

 

Sponsorzy: