Dodano: 03.11.2021

VI Forum Green Smart City_Relacja

W dniach 28-29 października na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się VI edycja Forum Green Smart City przy wsparciu STOWARZYSZENIA DAFA w roli PARTNERA. Rozmawiano m.in. na temat nowych technologii w walce ze smogiem, a także o innowacjach w obszarach Smart City i Smart Village. Tematem nowym, poruszanym na konferencji, był Europejski Zielony Ład.

Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja została oficjalnie otwarta przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. JM Rektor podkreślił konieczność dbania o ochronę klimatu, jak również wzięcia odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Jak zaznaczył: „Powinniśmy czynić sobie ziemię poddaną, a nie nią zawładnąć, zagrabić, czy też zniszczyć”.

Nie zabrakło też niespodzianki! Dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, za swoją działalność w zakresie ekologii i promowania zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska został wyróżniony Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego, który na ręce JM Rektora wręczył dr inż. Zygmunt Fura – przedstawiciel PKE, wieloletni działacz i ekspert.

Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji w zakresie Smart City oraz Smart Village – nowoczesnych rozwiązań służących budowie inteligentnych miast i wsi. W tym roku organizatorzy rozszerzyli zakres tematyczny Forum, dodając do dyskusji nową koncepcję – określaną, jako Europejski Zielony Ład. Właśnie temu zagadnieniu poświęcono część wystąpień, a wśród nich na uwagę zasługuje głos Komisarza ds. Rolnictwa w UE, Pana Janusza Wojciechowskiego, który mówił: „To bardzo ważne, aby wsie były miejscem godnego życia. Jest to zarazem wielkie zadanie, aby poprawić warunki życia na obszarach wiejskich w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej”. Niezwykle napięta agenda wydarzenia, eksperckie wystąpienia prelegentów oraz dwie rozbudowane debaty tematyczne, dają przedsmak tego, o czym mówi się obecnie w kontekście wyzwań XXI wieku w zakresie troski o losy planety i ludzi – relacjonuje dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jeden z organizatorów Forum.

W dalszej części głos zabrali goście: Pani Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Heidrun Maier-De Kruijff, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych Republiki Austrii.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wskazywali m.in. na szanse, jakie daje wdrożenie koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz dokumentów wykonawczych, jak choćby pakietu Fit for 55.

Pierwszy dzień Forum był podzielony na trzy panele: Zielony Ład w Smart City, Zielony Ład w Smart Village oraz Zrównoważony Rozwój. Prelegenci tegorocznej VI edycji Forum Green Smart City poruszyli zagadnienia dotyczące m.in. tego, jak prawidłowo zarządzać zielenią miejską, jak adaptować nasze miasta i wsie do zmian klimatycznych, jakie znaczenie ma zanieczyszczenie hałasem i światłem w naszym najbliższym otoczeniu. Prelegenci poruszali także tematykę wykorzystania danych geoprzestrzennych w zarządzaniu transportem i mobilnością miejską, jak również aspekt wpływu smogu na jakość życia ludzi i zwierząt.

Podczas drugiego dnia Forum organizatorzy zaplanowali dwie debaty tematyczne, zatytułowane „Wpływ innowacji społecznych na rozwój Smart City i Smart Village” oraz „Europejski Zielony Ład a Smart City i Village”. Wśród dyskutantów znaleźli się doświadczeni i utytułowani eksperci zajmujący się na co dzień problematyką miejską, energetyką, gospodarowaniem odpadami, rolnictwem, a także przedstawiciele samorządów.

VI Forum Green Smart City przejdzie do historii, jako najbardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców spośród dotychczasowych edycji, a to za sprawą swojej hybrydowej formuły. Tym, co wyróżniało tegoroczną edycję, był również niezwykle bogaty i napięty program wystąpień i debat. Już teraz organizatorzy zastanawiają się, czy nazwa wydarzenia nie powinna zostać rozwinięta o dodatkowy człon „Smart Village”, jak również w jaki sposób dotknąć tematów bliższych zwykłemu odbiorcy, dotyczących m.in. nowoczesnych, inteligentnych gospodarstw domowych.

Wydarzenie zgromadziło łącznie ponad 200 uczestników na żywo i 200 uczestników online! Tym samym zakończyła się VI edycja Forum Green Smart City, które odbyło się w dniach 28-29 października 2021 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Wydarzenie było współfinansowane ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z materiałami dotyczącymi konferencji można się zapoznać na oficjalnej stronie wydarzenia. 

Równolegle z Forum odbywały się targi wystawiennicze – tzw. FORUM EXPO.

FOTOGALERIA

Więcej

Dodano: 18.10.2021

Zapowiedź patronacka DAFA

SHAKKEI Krajobraz zapożyczony – Nowe Bemowo w Warszawie 21.10.2021 godz. 11:00

Już niebawem pod Patronatem Medialnym Stowarzyszenia DAFA odbędzie się webinar z cyklu Architektura Krajobrazu.

Tym razem gościem specjalnym będzie Pani Magdalena Wnęk z pracowni topoScape, która opowie o zapożyczonym krajobrazie na Osiedlu Nowe Bomowo w Warszawie.

Pod względem krajobrazowym koncepcja zakłada wprowadzenia w wewnętrzną przestrzeń pomiędzy budynkami biotopu o charakterze lasu sosnowego z domieszką brzóz oraz charakterystycznej dla niego wydmowej rzeźby terenu. Koncepcję oparto o archetyp lasu Kampinoskiego – siedliska leśnego najbliższego tej lokalizacji. Posługując się paletą barw oraz faktur z tego ekosystemu wykreowano przyjazne człowiekowi wnętrze o czytelnej strukturze i wielu planach.

Pracownia topoScape powstała w 2017r. w wyniku współpracy dwóch doświadczonych projektantek: Magdaleny Wnęk oraz Justyny Dziedziejko. Projektując uwzględniają kontekst miejsca, uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczno-eksploatacyjne, relacje społeczne pomiędzy użytkownikami, potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowanie wodami opadowymi.

 

DATA: 21 października 2021
GODZINA: 11:00

LINK DO REJESTRACJI
https://bit.ly/shakkei-krajobraz-zapozyczony-zielone-bemowo

 

WIĘCEJ INFRMACJI

https://virtus.com.pl/architektura-krajobrazu-krajobraz-zapozyczony-zielone-bemowo/

 

Więcej

Dodano: 30.09.2021

Webinar pod patronatem DAFA

DAFA wraz z Virtus Studio zaprasza na webinar z cyklu Architektura dotyczący nowego obiektu na mapie Łodzi Orientarium.

Gościem specjalnym będzie architekt Dorota Szlachcic z Szlachcic Architekci wraz z Marcinem Skibickim, scenografem biotopów z firmy Skalisty.

Tematem spotkania Orientarium – ogromny kompleks hodowlano-wystawienniczy w którym pojawi się fauna i flora Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Inwestycja pozwoli pojawić się w łódzkim ogrodzie zoologicznym nowym gatunkom zwierząt, pozwoli na łączenie ze sobą ekspozycji, dzięki czemu powstaną obszerne wybiegi i woliery. Takie rozwiązania dają możliwość utrzymywania zwierząt na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami w urozmaiconym środowisku. To daje im swobodę zachowań, a zwiedzającym możliwość obserwacji zwierząt w warunkach jak najbliższych naturze. Ponadto nowy obiekt będzie dostępny dla zwiedzających cały rok

„Projekty biologiczne zaczynają się od wnikliwej obserwacji naturalnego otoczenia biotopów, analizy możliwości psychomotorycznych pokazywanych zwierząt i kontaktu ze strukturą i fakturą zastanego miejsca.”

Zapraszamy!

Link do rejestracji :

https://bit.ly/architektura-orientarium

Więcej informacji :

https://virtus.com.pl/orientarium-open-to-biotope/

Więcej

Dodano: 29.09.2021

DAFA objęła Patronat nad konferencją “Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie DAFA sprawuje PATRONAT nad konferencją techniczną „Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Konferencja po raz 14-ty odbędzie się w dniu 14 października 2021r. o godz. 11.00. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

 

Program konferencji:

1. Wpływ działań kontrolno-rozpoznawczych na prowadzenie akcji gaśniczych w obiektach magazynowania i przetwarzania odpadów – studium przypadku – st. kpt. Damian Gorwa i mł. bryg. Piotr Hegyi – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2. Przyczyny pożarów i czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów – wnioski z dochodzeń popożarowych – Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, członek Oddziału Wielkopolskiego SITP.

3. Wnioski z kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach przetwarzania i magazynowania odpadów – mł. bryg. Marta Kacprzycka – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

4. Magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami nowych przepisów przeciwpożarowych – Jacek Podyma – rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Tematyka konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które obowiązuje od półtora roku.

Szczegóły dotyczące programu i rejestracji na konferencję znajdują się na stronie: www.sitp.poznan.pl

 

Więcej

Dodano: 26.09.2021

VI edycja Forum Green Smart City przy wsparciu DAFA w roli PARTNERA

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza jako PARTNER na VI edycję FORUM Green Smart City.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r., w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

Celem organizowanego Forum jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Jakich tematów można spodziewać się podczas forum?

 • Smart City i Smart Village – wyzwania i szanse w dobie trwania COVID-19
 • Zielony Ład w Smart City
 • Zielony Ład w Smart Village
 • Zrównoważony rozwój

 

Grupę odbiorców stanowią władze samorządowe, przedstawiciele uczelni, przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego oraz mieszkańcy miast i wsi, studenci.

Podczas VI Edycji Forum Green Smart City zostaną poruszone zagadnienia dotyczące idei Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, zarządzania zielenią miejską, ochrony powietrza, smart rozwiązaniami w mieście i na wsi. Dodatkowym obszarem tematycznym jaki zostanie podjęty podczas Forum są wyzwania i szanse jakie stawia przed nami pandemia Covid-19.

Szacuje się, że w tegorocznej edycji FORUM Green Smart City weźmie udział około 300 osób (150 stacjonarnie i min. 150 online).

Organizatorzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Innotechkrak

Szczegóły na stronie wydarzenia: https://fgsc.urk.edu.pl/

 

Więcej

Dodano: 15.09.2021

SZKOLENIE dla członków DAFA_ZABEZPIECZENIE WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje

Miło nam poinformować, że po tym długim okresie pandemii Stowarzyszenie planuje dla członków DAFA szkolenie face-to face w dn. 07/08 października w Krakowie.

W ramach spotkania podejmiemy temat ZABEZPIECZENIA WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje.

Zakres:
 • na co zwrócić uwagę przy zapisach w umowach dot. gwarancji na materiały?
 • co powinna zawierać gwarancja?
 • jakie doświadczenia zebrali koledzy z branży?
 • jak zabezpieczyć wykonawcę?
 • jakie dobre praktyki udało się wdrożyć innym uczestnikom szkolenia?

 

Warsztaty z zagadnień prawnych poprowadzą mecenasi Kancelarii GESSEL.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja pozostanie stabilna i będziemy mogli cieszyć się spotkaniem w jak najszerszym gronie.

 

Dołącz do nas by uczestniczyć w tym i innych szkoleniach DAFA!

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 27.07.2021

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Wydawać by się mogło, że trudny, jednak bogaty w nowości i projekty – Stowarzyszenie DAFA podsumowało działalność w roku 2020 podczas Walnego Zebrania Członków.

Spowolnienie pandemii okazało się szansą, by po raz XV zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, które odbyło się w dniu 24 czerwca w miejscowości Przygoń.

W toku posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020, jak również powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową, trzyletnią kadencję.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone ponownie Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do Zarządu wybrano również: Marzenę Maj, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Stępkowskiego. Na członków Komisji Rewizyjnej powołano:  Adama Krzanika, Witolda Okońskiego i Henryka Ziobro.

Gwarantem poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia spotkania była obecność przedstawicieli Kancelarii GESSEL – mec. Aldony Pietrzak i mec. Macieja Boryczko, który przewodniczył obradom.

Prezes Stowarzyszenia-Piotr Olgierd Korycki podsumował miniony rok jako bardzo udany. Mimo, że pandemia zahamowała wiele inicjatyw branżowych, to tempo działań DAFA nie zwolniło, wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe projekty merytoryczne i szkoleniowe.

Pomimo niekorzystnych czasów na podejmowanie decyzji, grono członków Stowarzyszenia powiększyło się o czterech wykonawców dachów płaskich i fasad.

Piotr Olgierd Korycki

Katarzyna Wiktorska

Koronnym celem DAFA w trudnym czasie było wsparcie wykonawców, w tym konkretne działania kierowane odpowiedzialnością za los firm członkowskich. Zaliczyć do nich należy m.in. apel do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury o podęcie działań rozszerzających zapisy tarczy antykryzysowej oraz raporty o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury, będące podstawą do oceny kondycji firm w związku z epidemią COVID-19, które Stowarzyszenie sporządziło na podstawie ankiet diagnostycznych przeprowadzonych wśród członków.

Aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, DAFA zorganizowała dla swoich członków cykl trzech szkoleń, wyjaśniających zapisy ustawy COVID – 19, przeprowadzonych przez ekspertów Kancelarii GESSEL.

DAFA mądrze wykorzystała czas lockwodn’u, budując nowy projekt edukacyjny pod nazwą WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, złożony z cyklu technicznych szkoleń dla branży.

W trakcie pięciu webinarów podjęto ważne tematy z obszaru bezpieczeństwa pożarowego, zagadnień projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych, dachów zielonych w aspekcie zmian klimatycznych oraz projektowania mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian.

Projekt szybko zyskał wsparcie Partnerów:

Choć wszyscy marzymy o bardziej stabilnej rzeczywistości, pandemia nie wyhamowała zapału członków DAFA w standaryzacji wiedzy na polskim rynku, czego wyniki obrazuje bogata działalność Grup Merytorycznych.

Katarzyna Wiktorska omówiła osiągnięcia Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która wydała aktualizację Wytycznych dla dachów zielonych w zakresie zmian jakie wprowadził FLL. Nad drugim wydaniem publikacji czuwała redaktor merytoryczna – dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Wytyczne wychodzą naprzeciw nowym technologiom i budują świadomość w zakresie znaczenia dachów zielonych w procesie adaptacji do zmian klimatu.

Monika Hyjek podsumowała wielowymiarową działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ., która przyczyniła się do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” podczas ubiegłorocznej konferencji DAFA na Budmie z imponującą frekwencją 350 osób.

Zaznaczyła również intensywność prac zespołu ekspertów Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzającej do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Monika Hyjek

Krzysztof Rogosz

Krzysztof Rogosz przybliżył działania zainicjowanej w minionym roku Grupy Tematycznej PODPORY NA DACHU, mającej na celu wypracowanie ogólnych wytycznych wykonawczych, które staną się dobrą praktyką budowlaną w zakresie m.in. prawidłowego posadowienia podpór na powierzchni dachu oraz ich wpływu na pokrycie i konstrukcję dachu.

Zrelacjonował cenne z punktu widzenia wykonawcy działania DAFA w obszarze BHP. Tu na szczególną uwagę zasługują podjęte rozmowy o współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywą 14 Generalnych Wykonawców- dotyczących określenia czytelnych reguł współpracy, wyspecyfikowania kosztów zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania oraz ustalenia wspólnego standardu w formie wytycznych.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę na silną pozycję DAFA jako organizacji szerzącej ideę poprawnego budownictwa, co potwierdza udział DAFA w gronie patronów największych wydarzeń branżowych. Ponadto, organizacja upowszechnia wiedzę ekspercką poprzez publikację artykułów w czołowych tytułach prasy i portali dedykowanych budownictwu.

Zaakcentowała wprowadzenie nowej formy identyfikacji Członków DAFA z wykorzystaniem symbolu „Jakość poparta standardami DAFA” umieszczanego na kaskach i samochodach, a zmierzającego do wyróżnienia firm, które kierują się w swojej działalności najwyższymi standardami, potwierdzonymi Certyfikatem Członkostwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Na zakończenie wystąpień członkowie DAFA podjęli wymagane porządkiem obrad uchwały.

W trakcie spotkania ukształtował się skład Organu do rozstrzygania spraw spornych w osobach: Jerzy Bobrowski, Jerzy Górczyński, Monika Hyjek, Arkadiusz Kałamaja, Ryszard Klatt, Piotr Szymczyk.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Prezes podsumował 2020 r. jako czas dynamicznego rozwoju w trakcie którego Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką, dostarczając rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci nowych wytycznych technicznych, szkoleń i artykułów merytorycznych.

DAFA nieustannie udziela wsparcia swoim członkom w zakresie szkoleń, doradztwa oraz umacniania wizerunku. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, Stowarzyszenie ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim zaangażowanym Członkom za wkład jaki wnieśli w rozwój społeczności DAFA oraz budowanie nowych gałęzi działalności.

Więcej

Dodano: 13.07.2021

☛ Spójrz na to: WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

 

13 lipca, godz. 11:00, Moderator: dr inż. Paweł Krause

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI STROPODACHÓW ŻELBETOWYCH

 

Zakres:

 • Podział i klasyfikacja stropodachów
 • Wymagania przepisów w zakresie ochrony cieplnej i wilgotnościowej
 • Wytyczne projektowe i realizacyjne
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie izolacyjności termicznej
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie ochrony wilgotnościowej
 • Szczelność powietrzna w realizacji stropodachów
 • Podsumowanie

 

Transmisja live odbędzie się z możliwością zadawania pytań do eksperta.

Zainteresowany udziałem w webinarze ? Rejestracja dostępna poprzez link: REJESTRACJA KLIKNIJ TUTAJ!

 

dr inż. Paweł Kruse

Pracownik naukowo-dydaktyczny i rzeczoznawca budowlany.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, w tym ochroną cieplno-wilgotnościową i diagnostyką obiektów. Jest autorem ponad 200 publikacji o charakterze naukowo-technicznym, w szczególności z zakresu fizyki budowli i ochrony cieplnej.

W pracy zawodowej autor ponad 500 Ekspertyz i projektów budowlanych.

 

 

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

Zapraszamy do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

Więcej

Dodano: 06.07.2021

Poznajcie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA

24 czerwca, w Przygoni, odbyło się Walne Zebranie Członków DAFA podczas którego powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną kadencji 2021-2024.

 

 

Jednocześnie złożono podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju DAFA Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z poprzednich lat, w składzie:

 1. Piotr Olgierd Korycki – Prezes Zarządu
 2. Maciej Borodzicz – Członek Zarządu
 3. Wojciech Całka – Członek Zarządu
 4. Adam Krzanik – Członek Zarządu
 5. Krzysztof Rogosz – Członek Zarządu
 6. Jarosław Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Michał Miąsek – Członek Komiski Rewizyjnej
 8. Witold Okoński – Członek Komisji Rewizyjnej
Więcej

Dodano: 06.07.2021

Webinar pod patronatem DAFA – Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce

Virtus Studio rozpoczyna letni cykl webinarów architektonicznych, które Stowarzyszenie DAFA objęło patronatem!

Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce  już 08.07.2021 o godzinie 11:00!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego Maciej Jakub Zawadzki z  pracowni MJZ opowie o pomysłach dla lokalizacji polskich i zagranicznych, które mogą uczynić je bardziej przyjazne dla ludzi jak i również środowiska.

Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Kryzys związany z nadmierną emisją CO2 stał się już dla większości zauważalny. W obecnej sytuacji postuluje się szereg projektów mających wyjść naprzeciw zielonej agendzie unijnej zawartej w nowym budżecie UE. Pomysły takich zmian w tkance miast są realizowane już teraz w wielu stolicach europejskich. Biuro MJZ i urban think- tank LURE od lat działając wspólnie nad researchem oraz jego implementacją, chcą by miasta były rewitalizowane w duchu zrównoważonego rozwoju.

Oprócz biura architektonicznego Maciej Zawadzki jest również prezesem Urban Think-Tanku LURE. Jest ono oficjalnym polskim partnerem inicjatywy Komisji Europejskiej „Nowy Europejski Bauhaus”, która skupia się na zmianach w budownictwie by osiągnąć cel neutralności klimatycznej naszego kontynentu w 2050 roku. https://lure.eu.com/neb .Maciej Jakub Zawadzki jest jedynym polskim członkiem International Academy of Architecture IAA https://iaa-ngo.com/

Zapraszamy!

Udział bezpłatny, rejestracja :
https://bit.ly/webinar-zielone-innowacje-mjz-rejestracja

Więcej informacji -> https://virtus.com.pl/

 

 

Więcej
Powrót