Dodano: 15.09.2021

SZKOLENIE dla członków DAFA_ZABEZPIECZENIE WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje

Miło nam poinformować, że po tym długim okresie pandemii Stowarzyszenie planuje dla członków DAFA szkolenie face-to face w dn. 07/08 października w Krakowie.

W ramach spotkania podejmiemy temat ZABEZPIECZENIA WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje.

Zakres:
 • na co zwrócić uwagę przy zapisach w umowach dot. gwarancji na materiały?
 • co powinna zawierać gwarancja?
 • jakie doświadczenia zebrali koledzy z branży?
 • jak zabezpieczyć wykonawcę?
 • jakie dobre praktyki udało się wdrożyć innym uczestnikom szkolenia?

 

Warsztaty z zagadnień prawnych poprowadzą mecenasi Kancelarii GESSEL.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja pozostanie stabilna i będziemy mogli cieszyć się spotkaniem w jak najszerszym gronie.

 

Dołącz do nas by uczestniczyć w tym i innych szkoleniach DAFA!

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 27.07.2021

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Wydawać by się mogło, że trudny, jednak bogaty w nowości i projekty – Stowarzyszenie DAFA podsumowało działalność w roku 2020 podczas Walnego Zebrania Członków.

Spowolnienie pandemii okazało się szansą, by po raz XV zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, które odbyło się w dniu 24 czerwca w miejscowości Przygoń.

W toku posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020, jak również powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową, trzyletnią kadencję.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone ponownie Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do Zarządu wybrano również: Marzenę Maj, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Stępkowskiego. Na członków Komisji Rewizyjnej powołano:  Adama Krzanika, Witolda Okońskiego i Henryka Ziobro.

Gwarantem poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia spotkania była obecność przedstawicieli Kancelarii GESSEL – mec. Aldony Pietrzak i mec. Macieja Boryczko, który przewodniczył obradom.

Prezes Stowarzyszenia-Piotr Olgierd Korycki podsumował miniony rok jako bardzo udany. Mimo, że pandemia zahamowała wiele inicjatyw branżowych, to tempo działań DAFA nie zwolniło, wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe projekty merytoryczne i szkoleniowe.

Pomimo niekorzystnych czasów na podejmowanie decyzji, grono członków Stowarzyszenia powiększyło się o czterech wykonawców dachów płaskich i fasad.

Piotr Olgierd Korycki

Katarzyna Wiktorska

Koronnym celem DAFA w trudnym czasie było wsparcie wykonawców, w tym konkretne działania kierowane odpowiedzialnością za los firm członkowskich. Zaliczyć do nich należy m.in. apel do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury o podęcie działań rozszerzających zapisy tarczy antykryzysowej oraz raporty o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury, będące podstawą do oceny kondycji firm w związku z epidemią COVID-19, które Stowarzyszenie sporządziło na podstawie ankiet diagnostycznych przeprowadzonych wśród członków.

Aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, DAFA zorganizowała dla swoich członków cykl trzech szkoleń, wyjaśniających zapisy ustawy COVID – 19, przeprowadzonych przez ekspertów Kancelarii GESSEL.

DAFA mądrze wykorzystała czas lockwodn’u, budując nowy projekt edukacyjny pod nazwą WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, złożony z cyklu technicznych szkoleń dla branży.

W trakcie pięciu webinarów podjęto ważne tematy z obszaru bezpieczeństwa pożarowego, zagadnień projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych, dachów zielonych w aspekcie zmian klimatycznych oraz projektowania mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian.

Projekt szybko zyskał wsparcie Partnerów:

Choć wszyscy marzymy o bardziej stabilnej rzeczywistości, pandemia nie wyhamowała zapału członków DAFA w standaryzacji wiedzy na polskim rynku, czego wyniki obrazuje bogata działalność Grup Merytorycznych.

Katarzyna Wiktorska omówiła osiągnięcia Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która wydała aktualizację Wytycznych dla dachów zielonych w zakresie zmian jakie wprowadził FLL. Nad drugim wydaniem publikacji czuwała redaktor merytoryczna – dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Wytyczne wychodzą naprzeciw nowym technologiom i budują świadomość w zakresie znaczenia dachów zielonych w procesie adaptacji do zmian klimatu.

Monika Hyjek podsumowała wielowymiarową działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ., która przyczyniła się do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” podczas ubiegłorocznej konferencji DAFA na Budmie z imponującą frekwencją 350 osób.

Zaznaczyła również intensywność prac zespołu ekspertów Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzającej do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Monika Hyjek

Krzysztof Rogosz

Krzysztof Rogosz przybliżył działania zainicjowanej w minionym roku Grupy Tematycznej PODPORY NA DACHU, mającej na celu wypracowanie ogólnych wytycznych wykonawczych, które staną się dobrą praktyką budowlaną w zakresie m.in. prawidłowego posadowienia podpór na powierzchni dachu oraz ich wpływu na pokrycie i konstrukcję dachu.

Zrelacjonował cenne z punktu widzenia wykonawcy działania DAFA w obszarze BHP. Tu na szczególną uwagę zasługują podjęte rozmowy o współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywą 14 Generalnych Wykonawców- dotyczących określenia czytelnych reguł współpracy, wyspecyfikowania kosztów zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania oraz ustalenia wspólnego standardu w formie wytycznych.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę na silną pozycję DAFA jako organizacji szerzącej ideę poprawnego budownictwa, co potwierdza udział DAFA w gronie patronów największych wydarzeń branżowych. Ponadto, organizacja upowszechnia wiedzę ekspercką poprzez publikację artykułów w czołowych tytułach prasy i portali dedykowanych budownictwu.

Zaakcentowała wprowadzenie nowej formy identyfikacji Członków DAFA z wykorzystaniem symbolu „Jakość poparta standardami DAFA” umieszczanego na kaskach i samochodach, a zmierzającego do wyróżnienia firm, które kierują się w swojej działalności najwyższymi standardami, potwierdzonymi Certyfikatem Członkostwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Na zakończenie wystąpień członkowie DAFA podjęli wymagane porządkiem obrad uchwały.

W trakcie spotkania ukształtował się skład Organu do rozstrzygania spraw spornych w osobach: Jerzy Bobrowski, Jerzy Górczyński, Monika Hyjek, Arkadiusz Kałamaja, Ryszard Klatt, Piotr Szymczyk.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Prezes podsumował 2020 r. jako czas dynamicznego rozwoju w trakcie którego Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką, dostarczając rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci nowych wytycznych technicznych, szkoleń i artykułów merytorycznych.

DAFA nieustannie udziela wsparcia swoim członkom w zakresie szkoleń, doradztwa oraz umacniania wizerunku. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, Stowarzyszenie ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim zaangażowanym Członkom za wkład jaki wnieśli w rozwój społeczności DAFA oraz budowanie nowych gałęzi działalności.

Więcej

Dodano: 13.07.2021

☛ Spójrz na to: WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

 

13 lipca, godz. 11:00, Moderator: dr inż. Paweł Krause

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI STROPODACHÓW ŻELBETOWYCH

 

Zakres:

 • Podział i klasyfikacja stropodachów
 • Wymagania przepisów w zakresie ochrony cieplnej i wilgotnościowej
 • Wytyczne projektowe i realizacyjne
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie izolacyjności termicznej
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie ochrony wilgotnościowej
 • Szczelność powietrzna w realizacji stropodachów
 • Podsumowanie

 

Transmisja live odbędzie się z możliwością zadawania pytań do eksperta.

Zainteresowany udziałem w webinarze ? Rejestracja dostępna poprzez link: REJESTRACJA KLIKNIJ TUTAJ!

 

dr inż. Paweł Kruse

Pracownik naukowo-dydaktyczny i rzeczoznawca budowlany.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, w tym ochroną cieplno-wilgotnościową i diagnostyką obiektów. Jest autorem ponad 200 publikacji o charakterze naukowo-technicznym, w szczególności z zakresu fizyki budowli i ochrony cieplnej.

W pracy zawodowej autor ponad 500 Ekspertyz i projektów budowlanych.

 

 

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

Zapraszamy do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

Więcej

Dodano: 06.07.2021

Poznajcie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA

24 czerwca, w Przygoni, odbyło się Walne Zebranie Członków DAFA podczas którego powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną kadencji 2021-2024.

 

 

Jednocześnie złożono podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju DAFA Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z poprzednich lat, w składzie:

 1. Piotr Olgierd Korycki – Prezes Zarządu
 2. Maciej Borodzicz – Członek Zarządu
 3. Wojciech Całka – Członek Zarządu
 4. Adam Krzanik – Członek Zarządu
 5. Krzysztof Rogosz – Członek Zarządu
 6. Jarosław Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Michał Miąsek – Członek Komiski Rewizyjnej
 8. Witold Okoński – Członek Komisji Rewizyjnej
Więcej

Dodano: 06.07.2021

Webinar pod patronatem DAFA – Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce

Virtus Studio rozpoczyna letni cykl webinarów architektonicznych, które Stowarzyszenie DAFA objęło patronatem!

Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce  już 08.07.2021 o godzinie 11:00!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego Maciej Jakub Zawadzki z  pracowni MJZ opowie o pomysłach dla lokalizacji polskich i zagranicznych, które mogą uczynić je bardziej przyjazne dla ludzi jak i również środowiska.

Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Kryzys związany z nadmierną emisją CO2 stał się już dla większości zauważalny. W obecnej sytuacji postuluje się szereg projektów mających wyjść naprzeciw zielonej agendzie unijnej zawartej w nowym budżecie UE. Pomysły takich zmian w tkance miast są realizowane już teraz w wielu stolicach europejskich. Biuro MJZ i urban think- tank LURE od lat działając wspólnie nad researchem oraz jego implementacją, chcą by miasta były rewitalizowane w duchu zrównoważonego rozwoju.

Oprócz biura architektonicznego Maciej Zawadzki jest również prezesem Urban Think-Tanku LURE. Jest ono oficjalnym polskim partnerem inicjatywy Komisji Europejskiej „Nowy Europejski Bauhaus”, która skupia się na zmianach w budownictwie by osiągnąć cel neutralności klimatycznej naszego kontynentu w 2050 roku. https://lure.eu.com/neb .Maciej Jakub Zawadzki jest jedynym polskim członkiem International Academy of Architecture IAA https://iaa-ngo.com/

Zapraszamy!

Udział bezpłatny, rejestracja :
https://bit.ly/webinar-zielone-innowacje-mjz-rejestracja

Więcej informacji -> https://virtus.com.pl/

 

 

Więcej

Dodano: 22.06.2021

Wyniki Rankingu Budowlanej Marki Roku 2021

Dostępna jest już klasyfikacja najlepszych marek materiałów budowlanych!

10 czerwca ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku I Champion Roku 2021, które  Stowarzyszenie DAFA objęło Patronatem Branżowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów budowlanych produkowanych w Polsce oraz działających na terenie kraju Generalnych Wykonawców.

Od 2004 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza wśród kilku tysięcy firm wykonawczych ogólnopolskie badania, na podstawie których formułuje ranking dla kilkudziesięciu kategorii. Cyklicznie jest wzbogacany o kolejne nowe kategorie.

W edycji 2021 pojawiły się nagrody indywidualne dla osób, które szczycą się osiągnieciami w zakresie marketingu oraz strategii produktowej.

Nagroda MARKETER XXI WIEKU dotyczy osiągnięć w działaniach związanych ze strategią marketingową marki i jej promocją wśród wykonawców.

Nagroda PROMOTOR XXI WIEKU łączy w sobie osiągnięcia w działaniach związanych zarówno z samą marką, jak i produktami nią firmowanymi.  Podstawą do ich sformułowania są  badania realizowane w ramach Rankingu Budowlana Marka Roku.

Jak wspomniała pani Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku: “COVID-19 nie przeszkodził w realizacji badania. Odbyło się ono wg założonego harmonogramu, a w związku z rosnącymi potrzebami rynku dodaliśmy kolejną kategorię: „Generalny Wykonawca przyjazny firmom budowlanym”. ”

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl.

A już teraz poznajcie laureatów Budowlanej Marki Roku 2021.

Więcej

Dodano: 07.06.2021

mgr inż. MICHAŁ WILK 1947 – 2021

Z wielkim smutkiem i poczuciem ogromnej straty zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł wieloletni Członek Zwyczajny i Konsultant Techniczny Stowarzyszenia DAFA śp. Pan Michał Wilk.

 

Odeszła Osoba wielkiego serca i rozumu.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

 

Pan Michał Wilk był Absolwentem Politechniki Śląskiej Wydziału Budownictwa i Architektury  – Budownictwo Mostowe oraz studiów podyplomowych z zastosowania ETO w projektowaniu na Politechnice Warszawskiej. Prowadził własną działalność biorąc udział w realizacji wielu projektów w zakresie konstrukcji stalowych i lekkich obudów. Autor licznych publikacji, artykułów i prelekcji. Był człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie społeczne, zawsze pomocny, kompetentny i oddany sprawie.

 

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się 10 czerwca 2021r. o godzinie 12:00 w kościele św. Barbary w Chorzowie, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny św. Barbary.

Więcej

Dodano: 23.04.2021

W DAFA stawiamy na jakość popartą certyfikatem !

Polski rynek budowalny dopiero dojrzewa do pełnej odpowiedzialności za wysokie standardy.

Firmy uhonorowane CERTYFIKATEM CZŁONKOSTWA DAFA mają jednak pełne prawo mówić, że jakość to ich wyróżnik.

Certyfikat DAFA to wyróżnienie, które stawia firmy w gronie partnerów biznesowych cechujących się wiarygodnością biznesową. Jest potwierdzeniem wysokiego poziomu fachowości oraz wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania i doboru materiałów na dachy płaskie i fasady.

Członkowie DAFA eksponują przynależność do organizacji posługując się symbolem JAKOŚĆ POPARTA STANDARDAMI DAFA stanowiącym nobilitację dla firm, które przeszły pozytywną weryfikację do Stowarzyszenia.

Symbol zachowuje to, co dla  DAFA najbardziej charakterystyczne – dobre praktyki i doświadczenie poparte wytycznymi technicznymi.

Wyróżnienie w postaci m.in. naklejek odszukać można u Członków DAFA na samochodach firmowych, na kaskach pracowników i w materiałach reklamowych.

💡Upoważnieni do korzystania z symbolu są wyłącznie członkowie DAFA.

 

Przewodnikiem w wyborze sprawdzonych partnerów do współpracy jest wydany KATALOG CZŁONKÓW DAFA.

Stanowi on niezbędnik GW, inwestora, architekta, projektanta pozwalając na realizację inwestycji z solidnymi i sprawdzonymi partnerami.

W nowej edycji Katalogu odnaleźć można:

 • pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą
 • kompendium 34 sprawdzonych i rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad
 • kontakty do 41 wysokiej jakości dostawców materiałów pokryć dachowych
 • listę projektantów, architektów i ekspertów zrzeszonych w DAFA.
 • informacje o wytycznych technicznych DAFA

 

Jeśli stawiasz na profesjonalizm i realizację inwestycji na najwyższym poziomie –

zobacz katalog w wersji online POBIERZ KATALOG (kliknij) !

Więcej

Dodano: 22.04.2021

Nowość wydawnicza. Wytyczne dla dachów zielonych. Wydanie 2021

Stowarzyszenie DAFA przygotowało aktualizację „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” w zakresie zmian jakie wprowadził wydawca źródłowy – niemieckie Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu (FLL).

Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych i są jak dotychczas jedynym gruntownym opracowaniem tej tematyki na rynku polskim.

 

Idea pokrywania obiektów budowlanych zielenią jako jedna z możliwości poprawy (w sensie ekologicznym, funkcjonalnym i aranżacyjnym) otoczenia miejsca zamieszkania i pracy, zyskiwała w ostatnich latach na znaczeniu i bardzo intensywnie się rozwijała.

Opracowane przez DAFA Wytyczne odnoszą się do podstawowych zasad projektowych i budowlanych, a koncentrują się głównie na technicznych wymaganiach dotyczących budowy i uprawy. Są adresowane do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin.

Redakcję merytoryczną przeprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak przy współpracy ekspertów i Zespołu Redakcyjnego z GM DACHY ZIELONE DAFA w osobach: Andrzej Kania, Ryszard Klatt, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, dr inż. Jacek Nowak, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, dr inż. Marta Weber-Siwirska, Krzysztof Wielgus, Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański.

Drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych.  Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W tej wersji wytycznych więcej uwagi poświęcono ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed erozją wodną i wietrzną, zapewnieniu dodatkowej zdolności do retencji wód opadowych na dachu zielonym, zasadom tworzenia przestrzeni życiowych dla flory i fauny (wzrost bioróżnorodności) oraz zaleceniom dla współfunkcjonowania zazielenionych dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.

Znaczna część wytycznych poświęcona jest także omówieniu rodzajów czynności dla rozwoju i utrzymania roślinności na dachu oraz zakresu prac pielęgnacyjnych, wymaganych na poszczególnych rodzajach dachów.

Uszczegółowienie w wytycznych zaleceń w wyżej wymienionych zagadnieniach ma na celu zwrócenie większej uwagi na prawidłowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie projektu i budowy dachów zielonych, a na etapie eksploatacji – na potrzebę przeprowadzania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli. To z kolei powinno umożliwić realizację założeń projektanta dachów zielonych, dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

 

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z  publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych, a tym samym przyczyni się do wzrostu inwestycji, które przyniosą satysfakcję nie tylko projektantom i wykonawcom, ale także mieszkańcom żyjącym w otoczeniu zielonego dachu.

 

Zapraszamy aby sięgnąć po całą publikację do naszej Księgarni Technicznej – www.dafa.com.pl 

Więcej

Dodano: 04.04.2021

Webinar: Jak skutecznie zabezpieczać budowę przed pożarem?

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

 

27 maja, godz. 11:00-12:00, Moderator: mgr inż. Monika Hyjek

„Jak skutecznie zabezpieczać budowę przed pożarem?”

 

Zakres:

 • Przykłady pożarów w trakcie prac budowlanych.
 • Najczęstsze przyczyny pożarów na budowach.
 • Składowiska materiałów budowlanych na budowie a przepisy ppoż.

Transmisja live odbędzie się z możliwością zadawania pytań do eksperta.

Zainteresowany udziałem w webinarze ? Rejestracja dostępna poprzez link: REJESTRACJA KLIKNIJ TUTAJ!

 

mgr inż. Monika Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

 

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

Zapraszam do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

Więcej
Powrót