Dodano: 15.11.2023

Konferencja online»BIM4industry»Patronat DAFA

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat nad drugą edycją konferencji BIM4industry 2023, która odbędzie się 5 grudnia online.

Wydarzenie skierowane jest do inwestorów / projektantów / wykonawców / zarządców obiektów/ studentów/ jednostek administracji publicznej i samorządowej / wszystkich zainteresowanych tematyką BIM.

BIM4industry to niekwestionowanie najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce. To niepowtarzalna okazja do spotkania i dialogu dla wszystkich zaangażowanych w rewolucyjne zastosowanie technologii BIM w przemyśle.

Konferencja jest platformą, na której przedstawiciele różnych środowisk mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz tworzenia inspirujących powiązań wokół wspólnej idei.

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana „Przemysłem 4.0”, powoduje, że budownictwo konsekwentnie dostosowuje się do bardziej rozwiniętych cyfrowo gałęzi przemysłu. To zmienia nie tylko sposób projektowania i budowy, lecz także późniejszego użytkowania i zarządzania obiektami.

 

Podczas konferencji, w towarzystwie ekspertów, prześledzimy cały proces inwestycyjny: od planowania, poprzez projektowanie i realizację, aż po utrzymanie inwestycji, wykorzystując zaawansowaną metodykę BIM, tak, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Podobnie jak ostatnio, wydarzenie organizowane jest w formule online, dzięki czemu uczestnicy mogą być z nami bez względu na to, gdzie się znajdują.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – wystarczy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.bim4industry.pl

Zapraszamy w imieniu organizatorów: BIM Klaster i hub4industry.


Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa. Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na rynku. BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi. Dziś BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski i od przeszło 10 lat inspiruje działania zmierzające do cyfryzacji branży budowlanej. Szkolimy, wdrażamy, angażujemy się w projekty o znaczeniu strategicznym, wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, łączymy biznes & naukę . Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl

Hub4industry to działający od 2019 roku kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania przemysłu 4.0, m.in. takie jak : łączność w sieci 5G, automatyka i robotyka, IIoT, sztuczna inteligencja (AI), rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, druk 3D czy właśnie technologia BIMi. Jesteśmy hubem innowacji cyfrowych (European Digital Innovation Hub) Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR i T-Mobile Polska, uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Entra Group, ReliaSol oraz ICsec. Pomagamy przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań szytych na miarę konkretnego przedsiębiorstwa. Więcej informacji: www.hub4industry.pl

Więcej

Dodano: 26.09.2023

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM ! Relacja z kursu PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE

Plac budowy to z założenia miejsce niebezpieczne, w którym występują liczne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Aby zminimalizować ryzyko oraz ciężkość urazów wskazane jest prowadzenie działań prewencyjnych, którego przykładem jest zorganizowany przez Stowarzyszenie DAFA w dn. 14/15 września w Tomaszowicach kurs PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób – głównie przedstawiciele firm realizujących wielkopowierzchniowe inwestycje w zakresie dachów płaskich i fasad, które na co dzień spotykają się z ryzykiem pracy na budowie.

Pierwsze sekundy w sytuacjach zagrożenia życia nierzadko decydują o powodzeniu całej akcji ratunkowej i potrafią całkowicie odmienić przebieg udzielania dalszej pomocy specjalistycznej.

Uczestnicy kursu

 

Pierwsze sekundy w sytuacjach zagrożenia życia nierzadko decydują o powodzeniu całej akcji ratunkowej i potrafią całkowicie odmienić przebieg udzielania dalszej pomocy specjalistycznej.

 

Celem kursu było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, aby zapewnić najbardziej sprawną i skuteczną pomoc osobom poszkodowanym na budowie oraz utrwalenie praktycznych umiejętności racjonalnego i skutecznego reagowania w obliczu zagrożenia życia ludzkiego.

Ciekawa formuła szkolenia objęła w dużej mierze ćwiczenia praktyczne na fantomach. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, w ramach których uczyli się jak opanować emocje i działać wg sprawdzonych schematów podczas resuscytacji, obsługi defibrylatora AED, krwotoków i wielu innych praktycznych umiejętności.

GRUPA I – Stany zagrożenia życia w pierwszej pomocy

 

Kurs przeprowadzili trenerzy – ratownicy medyczni, których wiedza i umiejętności podparte są ogromnym doświadczeniem i potwierdzone wieloma sukcesami na mistrzostwach ratownictwa medycznego w kraju i za granicą.

 

GRUPA II – Resuscytacja krążeniowa AED

 

GRUPA III – Krwotoki, jak je zatamować?

 

GRUPA IV– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci

 

Pytania płynące z sali, kuluarowe dyskusje, pokazały, że znajomość zasad pierwszej pomocy to kluczowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy z nas. Dbałość o wyksztalcenie właściwych postaw i edukacja w temacie postępowania w razie wypadków stanowi dziś filar bezpiecznego budownictwa.

 

Korzystając z uroków otoczenia, po oficjalnej części warsztatów uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Ratownictwa z ekspozycją plenerową, halą z samochodami oraz śmigłowcami oraz poznać się bliżej podczas kolacji integracyjnej.

 

Więcej

Dodano: 13.09.2023

Eksperci Stowarzyszenia DAFA o pracach nad „Wytycznymi projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”.

W Stowarzyszeniu DAFA trwają prace nad opracowaniem „Wytycznych do wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich”.

Zamiarem zespołu jest zebranie dobrych praktyk i uporządkowanie informacji celem stworzenia narzędzia dla instalatorów, inwestorów ale również dla firm produkujących konstrukcje.

Eksperci Stowarzyszenia DAFA, którzy zaangażowali się w prace nad Wytycznymi: Artur Bogucki (CW Lundberg), Jakub Całka (Izodach), Jacek Czyż (Bauder), Michał Dąbrowski (Balex Metal), Maciej Drobczyk (IBC Solar), Monika Hyjek (ROCKWOOL), Grzegorz Krawczyk (IBC Solar), Maciej Kulawik (Goldbeck Solar), Krzysztof Lib (Pold-Plast), Karol Miazio, Maciej Urbanek (Sika), Aneta Sacharczuk-Otto (Sika), Jacek Stankiewicz (Ejot).

W DAFA mamy szansę podzielić się wiedzą i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo powstających instalacji fotowoltaicznych!

Wytyczne zostaną wydane przez Stowarzyszenie DAFA, co gwarantuje ich ekspercki i neutralny produktowo charakter.

Wydanie Wytycznych planowane jest do końca 2023 r.

Czy rynek polskiej branży fotowoltaicznej jest w jakiś sposób uregulowany?

Michał Dąbrowski: Branża fotowoltaiczna jest jedną z tych dziedzin, w których technologia wyprzedziła legislację. Efektem tego jest brak uwarunkowań prawnych i norm doprecyzowujących rozwiązania, które funkcjonują na polskim rynku już od lat. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, gdyż naraża inwestorów na ryzyko związane z wadliwością wprowadzanych do obrotu produktów oraz niepoprawnym wykonawstwem. Stowarzyszenie DAFA, zrzeszające sprawdzonych producentów pozwala na wstępną selekcję godnych zaufania partnerów biznesowych, a wdrażane wytyczne mają być gwarantem minimalizacji ryzyk wynikających z opisanej sytuacji.

Jakie najczęstsze błędy realizacyjne dostrzegacie Państwo w tym segmencie branży i czym mogą one skutkować?

Karol Miazio: Każdy proces budowlany przeprowadzony niezgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami w krótszej lub dłuższej perspektywie może doprowadzić do tragedii. Mówiąc o dachach płaskich, tak naprawdę mówimy o obiektach, w których przebywają ludzie, gdzie zgromadzone są dobra właściciela obiektu, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy zarówno przy projektowaniu instalacji dachowej jak i jej wykonywaniu. Niestety na co dzień obserwuję lekceważące podejście do sposobu montażu instalacji i oceniam, że nawet ponad 90% instalacji na dachach płaskich stanowi zagrożenie.

Michał Dąbrowski: Z mojego punktu widzenia najczęstsze błędy realizacyjne wynikają z wadliwego wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach już istniejących. Częsty brak analizy nośności lub ekspertyzy budowlanej, oceniającej stan techniczny przekrycia, może doprowadzić w skrajnym przypadku do katastrofy budowlanej. Drugim największym czynnikiem zwiększonego ryzyka wpływającym na bezpieczeństwo jest wadliwa instalacja elektryczna, która w zestawieniu z niskiej jakości komponentami i niedbałym wykonawstwem może skutkować wywołaniem pożaru.

Grzegorz Krawczyk: Do najczęstszych błędów inwestorów można zaliczyć zaniechanie wykonania ekspertyzy nośności dachu oraz nieprzykładanie odpowiedniej wagi do stanu i jakości poszycia dachu. Żywotność systemów fotowoltaicznych wynosi zazwyczaj ponad 15 lat, a to oznacza, że hydroizolacja powinna wytrzymać równie długo – nieszczelna warstwa izolacyjna może negatywnie wpłynąć na wydajność i sprawność całej instalacji. Kolejnym problemem, z którym często spotykamy się rozmawiając z klientami, jest brak przygotowania zawczasu planu balastowania konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej. Nieokreślenie potrzebnego balastu wiąże się z ryzykiem upadku całej instalacji z dachu.

Maciej Urbanek: Chcemy zwrócić uwagę na aspekty związane z wymaganiami technicznymi oraz prawidłowym doborem wszystkich elementów przekrycia dachowego, na którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Niestety bardzo często brakuje koordynacji pomiędzy dekarzami a firmami instalacyjnymi.  Sposób montażu ogniw fotowoltaicznych nie spełnia warunków niezbędnych do utrzymania gwarancji dla hydroizolacji, co często skutkuje jej utratą, zniszczeniem pokrycia w trakcie montażu bądź eksploatacji instalacji PV.

W projektowaniu instalacji fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę szereg elementów związanych ze: sposobem montażu PV, rodzajem zastosowanego przekrycia dachowego, gdzie wszystkie elementy – hydroizolacja, warstwy ochronne, rodzaj termoizolacji – mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego układu.

Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją kosztowną, a zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy tylko pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania oraz montażu poszczególnych warstw dachowych, a także samych paneli. Dach, na którym planowany jest montaż instalacji PV powinien być tak zaprojektowany, aby uniknąć ryzyka remontu w okresie min 15 lat od montażu.

Dla dachów istniejących należy dokonać oceny stanu wszystkich elementów przekrycia dachowego zarówno pod kątem dodatkowych obciążeń, jak i trwałości oraz wpływu na trwałość wybranego systemu montażu instalacji PV.

Błędy, które mogą powstać na dowolnym etapie procesu budowlanego, mogą spowodować konieczność remontu dachu, na którym zainstalowana jest fotowoltaika, co jest inwestycją kosztowną i bardzo trudną do realizacji pod względem technicznym.

 

Jakie znaczenie dla branży będą miały opracowane Wytyczne?

Karol Miazio: Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że kluczowe. Cała branża fotowoltaiczna skupia się na branży elektrycznej co bardzo dobrze widać w podejściu producentów. Weźmy za przykład konstrukcje, na których mocowane są moduły. Wprowadzone do zastosowania w budownictwie jako konstrukcje, właściwości deklarowane dla systemów montażowych, w których nie wymienia się składowych systemów. Zamocowania bez dokumentacji, brak danych potrzebnych do wykonania kalkulacji obciążeń, wątpliwe testy wykonywane we własnych magazynach bez określonych procedur i tajemnicze dokumenty z testów, to zaledwie mała część problemów związanych z samą dokumentacją. Brak wiedzy w tym obszarze powoduje, że producenci nie stają na wysokości zadania a instalator a tym bardziej inwestor nie umie tego ocenić. Wytyczne DAFA będą narzędziem, aby to zmienić.

Michał Dąbrowski: Dopóki kwestia instalacji fotowoltaicznych nie zostanie uregulowana prawnie i normowo, Wytyczne DAFA w przedmiotowym zakresie będą jedynym oficjalnym na rynku polskim, rzetelnym i łatwo dostępnym źródłem wiedzy o projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji tych instalacji. W chwili obecnej jedyna deska ratunku to zagraniczne opracowania i przepisy. W dalszej perspektywie Wytyczne nadal będą podstawowym materiałem z uwagi na duży nacisk na prosty język i przejrzystość publikacji.

Maciej Urbanek: Jest to według naszej wiedzy pierwsza inicjatywa tego typu w Polsce, a na ogromną siłę tego dokumentu ma wpływ bardzo szeroki wachlarz ekspertów go tworzących.
W zespole pracującym nad Wytycznymi są bardzo doświadczeni dekarze, instalatorzy, dostawcy wszystkich elementów przekrycia dachowego i fotowoltaiki, jak również projektantów.
Daje to gwarancję stworzenia poradnika, który będzie czerpał z dobrych praktyk, pozwoli uniknąć błędów, a tym samym zwiększyć trwałość stosowanych rozwiązań i obniżyć koszty eksploatacji liczonej jako sumy wszystkich poniesionych kosztów inwestycyjnych, związanych budową oraz utrzymaniem instalacji PV. Projekt doskonale wpisuje się zatem w idee zrównoważonego rozwoju.

 

Jaka będzie zawartość merytoryczna Wytycznych?

Michał Dąbrowski: Cały materiał zostanie podzielony na rozdziały dedykowane projektowaniu, wykonawstwu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Każda z części odnosić się będzie do budynków zarówno nowoprojektowanych oraz tych już istniejących. Kolejny poziom agregacji dotyczył będzie poszczególnych elementów budynku, na które instalacja ta oddziałuje. Taki podział ubrany w czytelny spis treści pozwoli na łatwą nawigację i szybkie odnalezienie interesującego fragmentu Wytycznych.

 

Komu dedykujecie Państwo swoje opracowanie?

Grzegorz Krawczyk: Wytyczne są adresowane do wszystkich, którym zależy na posiadaniu właściwie zaprojektowanej instalacji PV. Szerzenie dobrych praktyk ma dla nas znaczenie, szczególnie teraz, gdy segment fotowoltaiki rozwija się bardzo szybko. Pracując na rzecz opracowania uniwersalnych wytycznych i zbudowania dobrych nawyków w branży już dziś, w przyszłości będziemy cieszyć się lepiej dopasowanymi do budynków, a przede wszystkim bezpieczniejszymi instalacjami PV.

Michał Dąbrowski: Zgodnie z zapotrzebowaniem opracowywane Wytyczne trafić mają do każdego zainteresowanego, od projektantów, wykonawców i serwisantów począwszy, aż po inwestorów. Szersza wiedza każdego z uczestników procesu inwestycji w tzw. fotowoltaikę to wymierna korzyść dla każdej ze stron, z kolei świadomość rynku przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

 

Sylwetki wybranych ekspertów DAFA pracujących w Grupie FOTOWOLTAIKA Stowarzyszenia DAFA:

 

mgr inż. Karol Miazio

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat związany z branżą budowlaną, ekspert w dziedzinie rozwoju produktów oraz wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Ma na swoim koncie setki godzin szkoleń prowadzonych dla wykonawców i biur projektowych w zakresie technik zamocowań, hydroizolacji dachów płaskich oraz zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Wiedzę i doświadczenie zdobywał współpracując z największymi producentami na rynku Europejskim. Dziś dzieli się swoją wiedzą z instalatorami fotowoltaiki jako nowymi użytkownikami przestrzeni dachowej.

Michał Dąbrowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, inżynier budownictwa z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń w zakresie mostownictwa. Na swoim koncie budowlanym ma 7 wiaduktów, most, 3 kładki dla pieszych, 3 przejścia podziemne, 3 przepusty oraz ponad 30-metrowy przecisk pod 6 czynnymi torami kolejowymi. Przez kilka lat pracował w Biurze Projektowym Balex Metal, gdzie specjalizował się w lekkiej obudowie – płyty warstwowe, blachy trapezowe, profile zimnogięte. Swoje doświadczenie poszerzał również koordynując prace związane z żurawiami wieżowymi – montaże, demontaże, podnoszenia, obsługa odbiorowa UDT i TDT. Obecnie ponownie związany z marką Balex Metal jako Kierownik Produktu, odpowiedzialny za rozwój produktów z segmentu budownictwa przemysłowego, skupiony wokół tematów dotyczących lekkiej obudowy oraz termoizolacji.

Grzegorz Krawczyk

Sales & Portfolio Development Director w IBC SOLAR Poland. Odpowiedzialny za rozwój projektów w sektorze Commercial & Industrial. Z wykształcenia inżynier, od ponad 6 lat aktywnie działający w obszarze instalacji fotowoltaicznych dla ciężkiego przemysłu. Ekspert w dziedzinie doboru właściwej konstrukcji instalacji PV.

 


Maciej Urbanek

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu / Kierownik ds. Kluczowych Klientów Segment Rynku Pokryć Dachowych | BDM / KAM Roofing w Sika Poland Sp. z o.o.

 

Więcej

Dodano: 24.07.2023

Konferencja z udziałem DAFA_NOWOCZESNE DACHY W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM, Warszawa

Zapraszamy na konferencję „NOWOCZESNE DACHY W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM” organizowaną przez Archmedia, w którą Stowarzyszenie DAFA włączyło się w roli Patrona Branżowego.

Program konferencji w dn. 28 września w Warszawie wzbogaci referat merytoryczny DAFA pt. “Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo w odniesieniu do Wytycznych DAFA”, który wygłosi Pan Krzysztof Wielgus – Koordynator Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE DAFA.

Założenia programowe:

  • Projektowanie nowoczesnych dachów zrównoważonych w budownictwie certyfikowanym – dachy zielone, dachy użytkowe na wybranych przykładach (prezentacja projektanta, architekta z realizacji zaproszonych firm z obszaru generalnego wykonawstwa)
  • Trendy w nowoczesnym budownictwie zrównoważonym, zielonym – rozwiązania systemowe, techniczne na rynku materiałów budowlanych
  • Remonty dachów na obiektach istniejących, przygotowanie techniczne dachu do realizacji instalacji OZE
  • Monitoring dachów pod realizacje fotowoltaiczne na dachach hal przemysłowych i magazynowych, ocena nośności dachu
  • Inwentaryzacja instalacji pod dachem oraz na dachu oraz samej konstrukcji, metody doboru bezpiecznego schematu obciążeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania dachu w okresie zimowym
  • Przeglądy techniczne w kontekście serwisowania instalacji OZE na dachu w odniesieniu do bezpieczeństwa konstrukcji i ppoż.
  • Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo w odniesieniu do Wytycznych DAFA- Partner Branżowy

Krzysztof Wielgus – Założyciel i Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Z branżą dachów zielonych związany od przeszło 10 lat. Aktywny członek stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenia DAFA, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. We współpracy z rzeczoznawcami PSDZ-NOT, pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania dachów zielonych. Jest aktywnym wykładowcą PSDZ-NOT. Zawodowo skupia się m.in. na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla dachów zielonych oraz doradztwie projektowym i wykonawczym. Autor licznych artykułów branżowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach i szkoleniach, m.in. w Ostrawie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Skierniewicach. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

 

Warunki uczestnictwa i rejestracja dostępne są na stronie organizatora: ARCHMEDIA Konferencje i Szkolenia

ARCHMEDIA Grażyna Gałka
Tel. +48 600 358 840
Email: info(atm)archmedia.pl

Więcej

Dodano: 20.07.2023

FIRE SECURITY EXPO – Patronat Honorowy i wykłady ekspertów DAFA

Przed nami wyjątkowe wydarzenie branży ochrony przeciwpożarowej i security w Polsce – Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowy!

27 lipca 2023 w godz. 08.00-18.00, PGE Narodowy, Warszawa. Kongres współtworzony jest pod Patronatem Honorowym Stowarzyszenia DAFA.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Rada Programowa złożona m.in. z ekspertów DAFA:
Pani mgr inż. Moniki Hyjek, która wygłosi referat „Jak przygotować dach pod odnawialne źródła energii? – bezpieczeństwo pożarowe” oraz
Pana mgr inż. Łukasza Ostapiuka, który zaprezentuje temat „Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej.

 

   mgr inż. Moniki Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

 

mgr inż. Łukasza Ostapiuka

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

 

 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora DND Project: https://fireexpo-pge.pl/

Więcej

Dodano: 16.06.2023

Konferencja Rewitalizacja | PATRONAT | WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

Stowarzyszenie DAFA, jako Patron Medialny zaprasza 22 czerwca do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie architektoniczne – Konferencję REWITALIZACJA ( renowacja i termomodernizacja obiektów istniejących, zabytkowych i poprzemysłowych) organizowaną przez DND Project.

 

W roli Gościa Specjalnego temat „Retencja wód opadowych i roztopowych na dachach zielonych-szanse i zagrożenia” zaprezentuje ekspert DAFA – arch. kraj. Aleksander Lech.

 

arch. kraj. Aleksander Lech Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Dyrektor ds. Technicznych oraz specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

 

Rejestracja i program dostępne są na stronie wydarzenia: https://konferencjarewitalizacja.pl/

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 02.06.2023

Współpraca profesjonalistów kluczem do sukcesu DAFA!

– Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia

18 maja w Sulisławiu w atmosferze pełnej entuzjazmu i zaangażowania odbyło się Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Wydarzenie zgromadziło blisko 120-osobowe grono przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania sukcesów minionego roku, ale również do wielowątkowych merytorycznych rozmów w sympatycznym gronie.

 

Uczestnicy Dorocznego Spotkania DAFA

 

Rangę wydarzenia podkreślili swoją obecnością goście honorowi z międzynarodowych Stowarzyszeń, z którymi DAFA blisko współpracuje: Pan Pascal Civati – Sekretarz Generalny IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. oraz Pan Ralf Podleschny – Dyrektor Zarządzający IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau.

 

Uczestnicy Spotkania Zarządu DAFA: od lewej Witold Okoński, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Henryk Ziobro, Katarzyna Wiktorska, Pascal Civati, Marzena Maj, Piotr O. Korycki, Ralf Podleschny, Andrzej Stępkowski, Piotr Szymczyk, Adam Krzanik, Jakub Krzanik

 

Głównym punktem agendy było Walne Zebranie pod przewodnictwem Pana mec. Michała Boryczki i Pana mec. Karola Stępniak z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii GESSEL.


od lewej: Piotr O. Korycki, Katarzyna Wiktorska, Michał Boryczka, Karol Stępniak

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Obrady otworzył uroczyście Prezes Zarządu – Pan Piotr Olgierd Korycki.

Podsumował ubiegłoroczne dokonania Stowarzyszenia, ukierunkowane na popularyzacji poprawnej myśli technicznej oraz tworzeniu wytycznych dla branży w ramach 9 Grup Merytorycznych. Podkreślił, że DAFA skupia wiedzę, która jest wypadkową doświadczeń wszystkich jej członków.

 

Piotr Olgierd Korycki

 

Pani Monika Hyjek – współautorka drugiej edycji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, omówiła nowe aspekty publikacji, w tym m. in. dach z modułami fotowoltaicznymi, zabezpieczenie dachu budynku niższego oraz zawarte w Wytycznych rysunki szczegółowo obrazujące wymogi wynikające z przepisów. Kwestie teoretyczne uzupełnione zostały o kontekst praktyczny pozwalający lepiej zrozumieć ideę opracowania.

 

Monika Hyjek

 

Pan Michał Synowiecki – członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE zaprezentował „Poradnik dobrych praktyk przy projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowalnych”.
Zadaniem poradnika jest pomoc w uporządkowaniu zasad, norm i sposobu projektowania systemów oddymiania w obiektach oraz zwrócenie uwagi na najczęściej spotykane problemy wraz z propozycją ich rozwiązań. Dodał, że opracowanie zawiera informacje praktyczne oraz bogatą szatę graficzną, na której w przejrzysty sposób zobrazowane są najważniejsze zagadnienia i problemy.

 

Michał Synowiecki

 

Pan Roman Weglarz zrelacjonował zebranym ubiegłoroczne spotkanie producentów Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA i Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ skoncentrowane wokół opublikowania artykułu „Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA” oraz wydania „Wytycznych oceny lekkich metalowych obudów ścian”. Obrady przyniosły wiele pomysłów i inspiracji do działania dzięki dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk na polskich budowach.

Roman Węglarz

Pan Krzysztof Rogosz poinformował o podjęciu ważnego tematu wytycznych bezpiecznego instalowania podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich w formie artykułów w prasie branżowej. Zaznaczył, że materiał w prosty i przystępny sposób przekazuje podstawowe zalecenia umieszczania na dachach urządzeń w sposób nieingerujący w pokrycie dachowe.

Krzysztof Rogosz

Pan Karol Miazio poinformował o uruchomionej w ubiegłym roku inicjatywie stworzenia „Wytycznych do projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”, dla których punkt wyjścia stanowił artykuł prelegenta.
Stowarzyszenie powołało zespół ekspertów skupionych w Grupie Tematycznej FOTOWOLTAIKA. Zamiarem grupy jest zebranie dobrych praktyk i uporządkowanie informacji, celem stworzenia narzędzia dla instalatorów, inwestorów, ale również dla firm produkujących konstrukcje. W ramach dotychczasowych spotkań ustalono spis treści wytycznych oraz skład zespołu redakcyjnego.
Podkreślił, że w DAFA mamy szansę podzielić się wiedzą i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo powstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Karol Miazio

Pan Krzysztof Wielgus zrelacjonował działalność edukacyjną reprezentantów Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE w formie webinarów oraz artykułów prasowych, dla których bazę stanowiły wydane przez Stowarzyszenie „Wytyczne dachów zielonych”.
Szkolenie online dotyczyło dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, a kolejne webinary z cyklu dachów zielonych odbyły się w tym roku.

Krzysztof Wielgus

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała działalność szkoleniową Stowarzyszenia, która w minionym okresie sprawozdawczym koncentrowała się w dużej mierze na popularyzacji kultury bezpieczeństwa na budowach, propagując ideę kalkulacji zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania. Stowarzyszenie zorganizowało dwa stacjonarne szkolenia we Wrocławiu oraz w Józefowie, które były efektem współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Pani Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie podejmuje również szereg projektów szkoleniowych w formule online. W ubiegłym roku techniczne szkolenia objęły zakresy: wpływu zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania; dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, problemów cieplno-wilgotnościowych kształtowania stropodachów na podłożu z blachy.
Ponadto, odpowiadając na sugestie członków odbyły się webinary omawiające przepisy i proces zatrudniania cudzoziemców oraz nowelizację przepisów „Polskiego Ładu”.
Poprzez licznie organizowane szkolenia i wykłady ekspertów DAFA, Stowarzyszenie ma realny wpływ na upowszechnienie i podniesienie wiedzy o poprawnym projektowaniu i wykonaniu dachów płaskich i fasad.

Uczestnicy Walnego Zebrania

 

W podsumowaniu sprawozdania Prezes Piotr O. Korycki wyraził dumę z przewodzenia organizacji, której członkowie tak bardzo identyfikują się z jej celami, za co serdecznie podziękował.
Złożył podziękowania dla Rady Technicznej DAFA, która stanowi filar merytoryczny w kształtowaniu spójnego przekazu Stowarzyszenia oraz służy wsparciem w wydawaniu opinii technicznych dla zrzeszonych firm.
Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Pana Adama Krzanika, ustępującego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej za wieloletnie zaangażowanie w działalność władz Stowarzyszenia.

 

Adam Krzanik

Dalsze podziękowania za długoletnią współpracę i wsparcie eksperckie skierowane zostały do rzeczoznawcy Stowarzyszenia – Pana Ryszarda Klatt.

Ryszard Klatt

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, w dowód szacunku i uznania za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało tytuł członka honorowego śp. Panu Michałowi Wilk.

Obradom towarzyszyły prezentacje i stoiska informacyjne sponsorów – Atus Group, Klimas Wkręt Met oraz SFS Group.

Wyśmienitą okazją do nawiązania i zacieśniania relacji biznesowych był wieczorny bankiet, który oprawił artystycznie pokaz iluzji Marcina Muszyńskiego.

Za nami bardzo udane spotkanie wysokiej rangi specjalistów i prekursorów najlepszych praktyk sztuki budowlanej.
Miło spędzony czas oraz ogrom merytorycznych dysput to potężna dawka energii do działania.
Ogromna mobilizacja i zaangażowanie członków Stowarzyszenia w realizowane przez DAFA projekty to klucz do sukcesu i świadectwo potrzeby istnienia organizacji!

 

Więcej

Dodano: 29.05.2023

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL – Patronat Honorowy DAFA

W roli Patrona Honorowego zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia naszego dorocznego plebiscytu architektonicznego – Galę Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022. Odbędzie się ona 6 czerwca 2023 roku o godz. 17:00 w nowym budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Tego dnia zostaną wręczone nagrody w głosowaniu internatów, poznamy wyniki głosowania jury oraz zwycięzcę Grand Prix, a także swoją premierę będzie miała książka pt. Teorie i manifesty polskich architektów“.

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022 to doskonała okazja nie tylko do podsumowania ubiegłego roku w polskiej architekturze, ale także możliwość spotkania i wymiany poglądów w branżowym gronie.

 

Plebiscyt Polska Architektura XXL to najbardziej kompleksowy przegląd aktywności polskiej architektury. Świadczy o tym ilość wybranych realizacji oraz profesjonalne grono jurorów oceniających dokonania pracowni projektowych. Projekty były wybierane w sześciu kategoriach i 12 subkategoriach. Została również przyznana nagroda Grand Prix. W sumie głosowano na 66 realizacji architektonicznych.

 

Co w programie Gali?

Poza ogłoszeniem wyników uczestnicy będą mogli wysłuchać manifestu Szymona Wojciechowskiego z pracowni APA Wojciechowski Architekci, który promuje książkę “Teorie i manifesty polskich architektów” – zestaw wypowiedzi teoretycznych biur projektowych, których projekty były finalistami plebiscytu organizowanego w 2022 roku.

 

Goście Gali wysłuchają również wykładu na temat obiektu, który zwyciężył w kategorii głównej – Grand Prix. Poprowadzą go autorzy projektu. Kto to będzie? Tego jeszcze nie zdradzimy.

 

Zwieńczeniem wydarzenia będzie bankiet w jednym z najciekawszych, polskich obiektów architektonicznych, którego oddanie do użytku planowane jest w 2023 roku.

 

Nowy obiekt na mapie Szczecina

Nie bez powodu tegoroczna Gala odbywa się w nowym budynku Morskiego Centrum Nauki.

Budynek, który z daleka przypomina zacumowany u brzegu okręt, ma 122 metry długości i 14 metrów wysokości. Za projekt odpowiada pracownia Płaskowicki i Partnerzy. Trzy poziomy w jego wnętrzu zajmą przestrzenie wystawiennicze, na których dominować mają interaktywne prezentacje związane ze środowiskiem wodnym; atrakcją budynku z pewnością jest planetarium, a funkcje gmachu uzupełniają sale konferencyjne, edukacyjne, warsztatowe. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy.

 

Aby wziąć udział w Gali wystarczy zapisać się TUTAJ.

 

Partnerzy Gali

Bauder Polska, Velux Commercial

 

Organizator

Grupa Sztuka Architektury

 

Współorganizator Gali

Morskie Centrum Nauki

 

Patroni Honorowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SAK, DAFA, PLGBC, SARP, TUP

 

Patroni Medialni

TVP Kultura, TVP2, meloradio, Nowy Magazyn, Weranda, MAGAZIF, oknonet.pl, terazdom.pl, tygodnik Teraz Dom, ambiente.info.pl, budowa.org, budownictwo.org, nieruchomosci.biz, Instalacje, Architecture Snob, urbnews.pl, maxfliz.pl, archiweb.pl, moredesigns.pl, Life and more, Poinf of Design, ibb.pl, designdoc.pl, Świat szkła

 

Kontakt prasowy/ Organizator Gali

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

Więcej

Dodano: 04.05.2023

Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA

W dniach 18/19 maja w Pałacu Sulisław pod Grodkowem odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz siedemnasty przez Stowarzyszenie DAFA.

W ramach Spotkania odbędą się obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DAFA, którym przewodzić będzie renomowana Kancelaria GESSEL z Warszawy.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 100-osobowe gremium z firm członkowskich oraz goście honorowi z międzynarodowych Stowarzyszeń, z którymi DAFA blisko współpracuje: Pascal Civati – Sekretarz Generalny IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. oraz Ralf Podleschny – Dyrektor Zarządzający IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau oraz Sekretarz Generalny PPA-Europe – European Association for Panels and Profiles.

Agenda spotkania obejmie również panel dla reprezentantów firm o profilu wykonawczym, którego idea zakłada dyskusję w zakresie odpowiedzialności za środki ochrony zbiorowej na budowach oraz podniesienia rangi zawodu dekarza.

Wieczorny bankiet stworzy możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Przed nami szczególne i znaczące dla środowiska wydarzenie!

 

Sponsorzy Spotkania:

Więcej

Dodano: 11.04.2023

Konferencja PSK PRAKTIKOR STAL-BETON’2023 pod Patronatem DAFA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego PSK PRAKTIKOR STAL-BETON’2023, która odbędzie się w dn. 19 – 21 kwietnia 2023 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

W konferencjach uczestniczą co roku znakomici specjaliści w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie.

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami wyrobów i sprzętu, ale jest to również szansa na bezpośrednie spotkanie po tak długim czasie.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest organizacją pozarządową, istniejącą od 1991 roku. Jego głównym celem jest stworzenie platformy porozumienia między wszystkimi osobami zainteresowanymi problemami korozji i antykorozji. PSK jest członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) oraz Światowej Organizacji Korozji (WCO).

Rejestracja i szczegółowy program dostępne są na stronie wydarzenia: https://psk.org.pl/konferencje-psk2/-psk-praktikor-stal-beton-2023

Więcej
Powrót