Dodano: 11.03.2021

Wypowiedź Prezesa DAFA dla Rankingu Budowlana Marka Roku_Patronat Branżowy DAFA

Prezentujemy wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia DAFA – Piotra Olgierda Koryckiego w ramach Patronatu Branżowego nad Rankingiem Budowlana Marka Roku 2021.

Niepewność co do rozwoju sytuacji epidemiologicznej nadal nie opuszcza polskiej gospodarki.  Na latach 2020-2021 piętno odcisnęła pandemia, wykonawstwo w budownictwie podlega ciągłym ograniczeniom. Jak w obecnej sytuacji swoje zamierzenia realizuje Stowarzyszenie DAFA?

„W bieżącym roku – trudnym czasie koronawirusa, będziemy kontynuowali szereg podjętych aktywności Stowarzyszenia, kierowanych odpowiedzialnością za los firm członkowskich zrzeszonych w DAFA i mających na celu ochronę Ich interesów.

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku DAFA zainicjowała cykliczne webinary pod hasłem Wirtualna Akademia DAFA obejmujące zarówno szkolenia o zapisach tarczy antykryzysowej, jak i zagadnienia techniczne jak: mocowanie lekkiej obudowy, bezpieczeństwo pożarowe dachu, dachy zielone, dachy z blach fałdowych, pożar a ściany zewnętrzne.

Ważnym jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią im rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym.

W 2021r. mamy zaplanowany ambitny plan szkoleń online skoncentrowany na tematyce: fizyki budowli, dachów zielonych, dachów płaskich, ppoż., podpór na dachach, bhp, oddymiania grawitacyjnego, zaleceń w zakresie korozyjności czy wytycznych oceny elewacji.

Mamy nadzieję jesienią br. przeprowadzić już w formule stacjonarnej dwa Panele dyskusje DAFA: zagadnienia prawne – zapisy w umowach dot. gwarancji na materiały, negocjacje umów oraz warsztaty ppoż. i dachy zielone. Spotkania panelowe DAFA są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Koncentrujemy się nieustannie na rozwoju Księgarni Technicznej DAFA. Nieprzerwalnie pracujemy nad wydaniem kolejnych publikacji dla branży budowlanej.  Na początku roku ukazała się premierowo aktualizacja „Wytycznych dla dachów zielonych”. Obecnie trwają prace nad wydaniem „Wytycznych prawidłowego posadowienia podpór na dachach płaskich” oraz „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”. W trakcie realizacji są również „Zalecenia dotyczące ochrony antykorozyjnej”. Podjęliśmy kolejne kroki w ramach działalności naszych Grup Merytorycznych w kierunku stworzenia aktualizacji „Wytycznych dla dachu płaskiego”, opracowania poradnika BHP oraz „Wytycznych oceny elewacji”.

Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych planowanych w formule online i nie tylko, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy i poprawnej kultury projektowo-wykonawczej.

Jesteśmy w trakcie wydania Katalogu Członków DAFA, jako narzędzia promującego wizerunek firm członkowskich. Katalog będzie częścią kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA i ma służyć jako narzędzie m.in.: GW, inwestorom, architektom w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy. Projekt ma na celu uświadomić zleceniodawców, że korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów za sprawą posiadania Certyfikatu Członkostwa – wyróżnienia, które stawia firmy w gronie partnerów cechujących się wiarygodnością biznesową. Certyfikat Członkostwa w DAFA jest potwierdzeniem wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania i doboru materiałów na dachy płaskie i fasady.”

 

O RANKINGU:

Producenci materiałów budowlanych od zeszłego roku są pozbawieni wielu możliwości współpracy z wykonawcami, którzy często są ambasadorami marek i wywierają realny wpływ na wyniki sprzedaży produktów. Czy w tej sytuacji ulegnie zmianie układ sił na rynku? Które firmy poradziły sobie z ograniczeniami lepiej i tym samym ugruntowały pozycję wśród fachowców?

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza wśród wykonawców reprezentatywne, ogólnopolskie badanie ankietowe, które ma na celu poznanie ich opinii na temat kilkudziesięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. Wyniki badania zostaną ogłoszone 10 czerwca br. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zyskać miarodajne informacje z rynku i wybrać najlepsze produkty do budowy/remontów swoich nieruchomości. Wykonawcy wskażą najlepsze materiały budowlane już po raz 17.

 

Ranking Budowlana Marka Roku ze względu na badawczy charakter jest klasyfikacją niezależną od subiektywnych czynników. Wykonawcy spontanicznie (bez podania listy marek) wskazują marki używane w ciągu danego roku najczęściej oraz te, które wg nich cechują się najwyższą jakością i najlepszą relacją ceny do jakości. Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej.

Dane zebrane w trakcie badania zostają skrupulatnie przeanalizowane i opracowane w formie raportów dla każdej grupy produktowej, dostępnych jedynie dla uczestników rankingu. Raporty Budowlana Marka Roku 2021 zaprezentują aktualną klasyfikację opartą o roczny cykl używania produktów. Opracowania te obrazują jakość współpracy producentów z wykonawcami w danym roku. Ta współpraca przekłada się na pozycję marki na rynku ponieważ aż 53% wykonawców poleca marki materiałów budowlanych nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku a  ponad połowa Polaków z pewnością wybrałaby produkt oznaczony logo BMR.

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym o autentyczne wskazania rynku. Publiczne ogłoszenie wyników jest planowane na 10 czerwca 2021 r. podczas uroczystej Gali w hotelu Windsor w Jachrance.

Polakom planującym budowę/remont polecamy śledzenie preferencji aktualnych na rynku i poznania wiarygodnych, cenionych produktów budowlanych. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu i weryfikacji pozycji swoich marek, Pełna lista kategorii, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl

 

Więcej

Dodano: 10.03.2021

SZKOLENIE dla członków DAFA_RODO w umowach o roboty budowlane

Wychodząc naprzeciw zgłoszonym sugestiom wykonawców, Stowarzyszenie DAFA przy współpracy z Kancelarią GESSEL organizuje w dn. 25 marca dla Członków Stowarzyszenia indywidualne szkolenie poświęcone RODO w umowach o roboty budowlane.

RODO obowiązuje od ponad 2 lat. Przez ten czas wykonawcy zetknęli się z absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych.

Wiele z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów lub też ich nadinterpretacji.

Podczas szkolenia online Mecenasi Kancelarii Gessel przedstawią m.in. praktyczne porady, jak zracjonalizować ochronę danych osobowych, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym i nie tworzyć nadmiaru dokumentów.

Webinar dostarczy odpowiedzi na pytania, z którymi wykonawca spotyka się w trakcie ustalania zapisów w umowach o roboty budowlane, m. in:

 • Czy w umowach o roboty budowlane powinny znajdować się zapisy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub jako załącznik do umowy odrębnie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • Czy w umowach o roboty budowlane powinny znajdować się zapisy „Klauzula obowiązku informacyjnego „firmy X” względem reprezentantów i osób kontaktowych, personelu wykonawcy/podwykonawcy? – co ma zrobić wykonawca, gdy zamawiający nie napisze o tym w zamówieniu?
 • Czy każda ze stron powierza drugiej stronie w trybie art. 28 RODO dane osobowe: swoje, swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, klientów, zawarte w treści umowy, jak również udostępnione na potrzeby realizacji umowy – do przetwarzania w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy?
 • Czy można podpisać jedną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych z jednym kontrahentem na cały okres współpracy, czy przy każdym nowym zleceniu powinny być te zapisy ponawiane?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy delegując pracowników na budowę, muszą oni wejść na obiekt zamknięty, gdzie jest konieczność wydania przepustek, co wiąże z przekazaniem danych pracowników?
 • Jak reagować w sytuacji, gdy zamawiający przesyłając zamówienie pomija zapisy o RODO?

 

Prelegenci:

Adam Kraszewski, wspólnik, radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczy w procesach legislacyjnych, aktywnie wspierając organizacje pracodawców w kwestiach związanych z projektowanymi zmianami.

Marcin Maciejak, starszy prawnik, adwokat

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej, danych i informacji.

Doświadczenie zdobywał w jednej z globalnych kancelarii prawnych oraz w międzynarodowej korporacji doradczej zajmującej się finansowymi i specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. W trakcie studiów współpracował m.in. z jedną z międzynarodowych firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”, kancelariami prawnymi i szeregiem inicjatyw m.in. z zakresu dostępu do informacji prawnej.

 

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 10.03.2021

Zarząd DAFA apeluje do MRPiT ws. rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Zarząd Stowarzyszenia DAFA wystosował apel do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o umożliwienie przedstawicielom naszej organizacji zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR).

Komisja Europejska prowadzi od zeszłego roku bardzo intensywne prace nad nowym podejściem do rozporządzenia nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Polska jest czołowym producentem wyrobów budowlanych w Europie zatem jako bardzo ważny obszar polskiej gospodarki, powinniśmy włączyć się aktywnie w te prace.

Proponowane nowe podejście uwzględnia wiele czynników, takich jak np.: usprawnienie prac normalizacyjnych, funkcjonowanie krajowych oznaczeń, nadzór rynku czy środowiskowe aspekty wyrobów budowlanych. Zmiany te, nawet wprowadzane stopniowo i po konsultacjach, mogą wpłynąć w niezwykle istotny sposób na przemysł wyrobów budowlanych w Polsce.

Stąd Zarząd Stowarzyszenia DAFA wystosował apel do MRPiT o zorganizowanie spotkania spotkania, na którym moglibyśmy się zapoznać z aktualnym stanowiskiem polskiego Rządu w kwestii zmian w rozporządzeniu nr 305/2011, a także o zapewnienie efektywnej możliwości zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

TREŚĆ APELU (kliknij)

Wymiana wiedzy i doświadczeń wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój przemysłu wyrobów budowlanych w Polsce.

Lista sygnatariuszy apelu:

 • Polski Związek Producentów Farb i Klejów
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 • Polski Związek Producentów Kruszyw
 • Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych
 • Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
 • Polskie Stowarzyszenie Gipsu
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
 • Związek Hurtowni Elektrotechnicznych SHE
 • Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa
Więcej

Dodano: 20.01.2021

DAFA patronuje Build 4 Future

Zapraszamy na organizowane Patronatem Branżowym DAFA Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD 4 FUTURE,
które odbędzie się w pierwszych dniach lutego w formule online.

Pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi  na oczekiwania współczesnego budownictwa. W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

 

 

PROGRAM:

01 luty, godz. 11:00-12:45

Analiza rynku budowlanego w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

 • Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.
 • Polski rynek budowlany z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Już pierwszego dnia poznamy aktualne dane na temat kondycji branży, a także prognozy na najbliższą przyszłość.

 

01 luty, godz. 13:00-15:15

Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs. Maszyna – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja

Funkcjonujące już od jakiegoś czasu pojęcie Przemysł 4.0 w obecnych czasach nabiera „rozpędu”, a inwestycja w automatyzację, cyfryzację czy robotyzację jest nie tylko możliwością, a wręcz wymogiem dla firm, które chcą się rozwijać, dywersyfikować swoje portfolio usług oraz możliwości produkcyjnych i elastyczności w reakcji na zapytania klientów.

 

01 luty, godz. 15:00-16:30

Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane współczesnemu budownictwu.

Forum Build 4 Future będzie także okazją, aby przyjrzeć się bliżej tematyce nowoczesnej prefabrykacji, jako odpowiedzi na wyzwania stawiane dziś współczesnemu budownictwu. Wielkowymiarowe elementy budowlane ponownie zyskują uznanie rynku choćby ze względu na jakość, wygodę i szybkość prac, większe uniezależnienie od warunków pogodowych czy także precyzji wymiarowej konstrukcji obiektu i jego elementów.

 

02 luty, godz. 09:30-11:30

Czas infrastruktury

 • Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych – przegląd sytuacji

w poszczególnych segmentach

 • Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku infrastruktury

Drugi dzień Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future poświęcony będzie tematyce budownictwa infrastrukturalnego. Przedstawione zostaną arkana nowego prawa zamówień publicznych oraz scenariuszy rozwoju rynku infrastrukturalnego i budownictwa. Dowiemy się również, które segmenty w budownictwie i infrastrukturze mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej. Panel obejmie analizę sytuacji w segmentach drogi, koleje, energia, hydrotechnika i środowisko oraz zaawansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

 

02 luty, godz. 11:45-13:45

Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego

Aktualna sytuacja finansowa rynku infrastruktury

Czy budownictwo to ryzyko? finansowanie rozwoju rynki infrastrukturalnego

Jakie są finansowe ryzyka budownictwa w Polsce w niepewnym czasie na rynku finansowym? Jakie są sposoby na efektywne finansowanie sektora budowlanego? Czy relacje instytucji finansowych z wykonawcami inwestycji są na odpowiednim poziomie? Jednym słowem, czy budownictwo w Polsce to ryzyko, czy opłacalna inwestycja? Takie pytania postawione zostaną panelistom drugiego bloku programu Forum Build 4 Future we wtorek. Poznamy także analizę aktualnej sytuacji finansowej rynku infrastruktury i budownictwa przemysłowego.

 

Transmisja Forum odbędzie się na żywo poprzez platformę PPV i będzie dostępna bezpłatnie po krótkiej rejestracji na www.build4future.pl.

Więcej

Dodano: 26.11.2020

Webinar „Elewacje perforowane i dachy wielokrzywiznowe” – PATRONAT

Zapraszamy na objęte naszym PATRONATEM spotkanie online z cyklu ELEWACJE I DACHY, które odbędzie się 01 grudnia o godz. 11:00. Webinar pt. „Elewacje perforowane i dachy wielokrzywiznowe. Projektowanie i realizacja – wybrane zagadnienia” organizuje Virtus  Studio.

Temat elewacji i dachów oraz niezbędne kwestie przy projektowaniu i realizacji przybliży dr inż. PK Paweł Żwirek – współzałożyciel pracowni projektowej AKE Studio oraz członek Rady Technicznej DAFA. Autor licznych publikacji z zakresu konstrukcji metalowych i lekkiej obudowy.

Znajomość procesu produkcji okładzin perforowanych pozwala na dobór rozwiązań poprawnych technicznie, spełniających określone wymagania pod względem estetyki i funkcjonalności.

Przeprowadzenie na odpowiednio wczesnym etapie projektu analiz techniczno-ekonomicznych i wnikliwe rozpoznanie współczesnych technologii wykonywania dachów metalowych pozwala na realizację dachów ,które mogą być jednocześnie estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne,

– co powoduje, że współcześni architekci coraz częściej sięgają po perforowane elementy okładzinowe.

– Z jakich materiałów mogą być produkowane elewacje perforowane, co wpływa na wybór materiału oraz, który z nich daje największe możliwości?

– Na co należy zwracać uwagę przy projektowaniu wzoru perforacji?

– Dach jako ,,piąta elewacja,, – dachy o złożonej geometrii i wysokich wymaganiach w zakresie estetyki – jak kształtować konstrukcję takich dachów?

Zapraszamy na webinar, na którym dr inż. PK Paweł Żwirek odpowie na powyższe pytania na przykładzie realizacji.

Udział bezpłatny, rejestracja: https://bit.ly/elewacje-i-dachy-rejestracja

Więcej

Dodano: 22.09.2020

Panel dla członków DAFA – PODPORY NA DACHACH

14 października w przestrzeni WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA odbył się panel dyskusyjny dedykowany członkom Stowarzyszenia poświęcony instalacji urządzeń typu BIG FOOT na dachach płaskich.

Celem spotkania było usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk budowlanych, wskazujących na prawidłowy sposób posadowienia konstrukcji typu BIG FOOT na dachach.

Idea panelu zakłada skupienie się na przedstawieniu technicznych względów prawidłowego wykonania i funkcjonowania dachu z ustawionymi na powierzchni pokrycia podstawami konstrukcji.

 

 

Moderator panelu dyskusyjnego:

Krzysztof Rogosz

Członek Zarządu Stowarzyszenia DAFA.
Związany z firmą wykonawczą P.U.S. Termatex Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji pokryć dachowych i konstrukcji budowlanych.

 

 

Podczas spotkania skupiliśmy się na tym jak uniknąć niekorzystnych oddziaływań na pokrycie, zwrócimy uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Temat podpór typu BIG FOOT podjeliśmy w kontekście elementów, które dociążają bezpośrednio pokrycie dachowe. Oprócz stóp podkonstrukcji mogą to być również elementy betonowe służące do posadowienia urządzeń dachowych.

Poruszone zostały aspekty praktyczne, m.in.:

 • uwzględniania na etapie projektowym możliwości ustawienia podpór typu BIG FOOT,
 • prawidłowej lokalizacji podpór na powierzchni dachu,
 • uwzględnianie obciążeń długotrwałych i możliwych deformacji warstw pokrycia,
 • oddziaływanie obciążeń od stóp na zastosowane hydroizolacje oraz sposób ich zabezpieczenia,
 • konstrukcja i rozmieszczenie podpór na dachu w sposób zapobiegający niekontrolowanemu odziaływaniu na pokrycie dachu,
 • praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo warstw dachowych.

 

Nadrzędnym celem panelu było określenie i usystematyzowanie ogólnych wytycznych wykonawczych.

Opracowanie będzie miało na celu zwrócenie uwagi wykonawców, projektantów oraz osób nadzorujących na konieczność spełnienia określonych warunków tak, aby pokrycie dachowe z zainstalowanymi konstrukcjami typu BIG FOOT prawidłowo funkcjonowało.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Więcej

Dodano: 15.09.2020

Relacja z Walnego Zebrania Członków DAFA

W dniu 03 września w miejscowości Przygoń miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie merytoryczno-finansowe, udzielając tym samym absolutorium władzom DAFA.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad czuwała mec. Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel.


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA


Piotr Olgierd Korycki

Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019r., Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA omówił m.in. rozszerzenie grona członków DAFA, rozwój współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD), spotkania Zarządu oraz Członków Założycieli. Znaczącym krokiem w rozwoju Stowarzyszenia było powołanie Rady Technicznej, której działalność stanowi duże wsparcie techniczne na rzecz wykonawców.

 


Jarosław Kowalczyk

Jarosław Kowalczyk zrelacjonował szkolenia i panele dyskusyjne dedykowane wykonawcom. Spotkania podjęły tematykę dot. zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej w kontekście mechanizmu split payment, kierunków rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych oraz sposobów zabezpieczenia wykonawców w relacjach z GW.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

Prezes poinformował, że DAFA rozszerza co roku zasięg inicjatyw, a członkowie aktywnie wspierają powstawanie standardów technicznych DAFA, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W obrębie Grupy Merytorycznej BHP przetłumaczone zostały międzynarodowe wytyczne IFD, które będą stanowiły bazę do polskiego opracowania.

 


Monika Hyjek

Monika Hyjek podsumowała wielokierunkową aktywność Grupy Merytorycznej PPOŻ. Zorganizowana przez DAFA konferencja pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w Poznaniu, stała się polem do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” przed gronem ponad 350 osób.
Na uwagę zasługuje również szkolenie zorganizowane dla członków DAFA – „PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym”, które odbyło w Łodzi oraz liczny udział ekspertów Grupy w propagowaniu wiedzy na konferencjach.


Łukasz Ostapiuk

Łukasz Ostapiuk zrelacjonował prace Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 


Jacek Poziemski

Jacek Poziemski omówił działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która zamknęła prace nad aktualizacją  „Wytycznych dla dachów zielonych”.

Wymienił wygłoszone prelekcje z ramienia Grupy w ramach eventów partnerskich.

 


Katarzyna Wiktorska

 

Katarzyna Wiktorska przybliżyła cel działania Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, która dąży do opracowania „Zaleceń dotyczących ochrony przeciwkorozyjnej”.

Kalendarz organizacji wypełniały w zeszłym roku liczne konferencje i seminaria uhonorowane patronatem DAFA. Ponadto, Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką poprzez publikacje artykułów w prasie i na portach branżowych. Dużą wagę przykładamy do kampanii „Wybierz firmę z certyfikat DAFA”, która odbyła się po raz piąty. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie naszym profilem na Facebooku.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

W podsumowaniu Prezes podkreślił, że działalność DAFA jest pełna energii i ambicji, o czym świadczą nowe idee jak np. projekt „Wirtualnej Akademii DAFA”.

Rok 2019 był dla Stowarzyszenia czasem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów.

Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, DAFA ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Więcej

Dodano: 14.09.2020

Relacja ze spotkania DAFA – IFD

02 września w Opolu odbyło się spotkanie reprezentacji DAFA z przedstawicielem IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy).

Spotkanie miało charakter zapoznawczy – omówiono współpracę dwustronną z Pascalem Civatim, który od lipca pełni funkcję nowego Sekretarza Generalnego IFD.

Stowarzyszenie DAFA wystąpiło w reprezentacji: Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA, Katarzyna Wiktorska – Dyrektor, Ewelina Klin – Koordynator projektów.

Partnerzy dyskutowali na temat możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy organizacjami.

Pascal Civati wyraził uznanie dla podejmowanych w ramach DAFA działań. Wyszedł z propozycją zaangażowania ekspertów DAFA w prace zespołów merytorycznych IFD.

Zarówno IFD jak i DAFA wyrazili zadowolenie z prowadzonych rozmów, potwierdzając kontynuację współpracy i wzajemne wspieranie działań dążących

do ustalenia jednolitych standardów i rozwiązań technicznych.

Więcej

Dodano: 10.06.2020

Nagrania z Wirtualnej Akademii DAFA

Jeżeli nie mogliście Państwo uczestniczyć w spotkaniach on-line zapraszamy do zakładki WIRTUALNA AKADEMIA, gdzie udostępniamy nagrania m.in. z webinarów:

„Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”

dr inż. Paweł Fiszer i dr inż. Paweł Żwirek (prowadzący spotkanie).

W trakcie wykładu poruszono m.in. zagadnienia:

 • możliwości kształtowania połaci dachowych o złożonej geometrii z wykorzystaniem blach fałdowych;
 • kształtowania konstrukcji, przeważnie stalowej prętowej umożliwiającej uzyskanie: poprawnych technicznie, ekonomicznych i ciekawych architektonicznie kształtów dachów;
 • stosowania w kształtowaniu konstrukcji zarówno blach łukowych, blach płaskich oraz blach płaskich z wygięciem wstępnym – ilustrowane przykładem obliczeniowym;
 • omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących blach fałdowych wynikających z gruntownej przebudowy normy
  PN-EN 1090-2, w wyniku której powstała norma PN-EN 1090-4 dotycząca m.in. profilowanych na zimno konstrukcji poszycia dachów, Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kształtowaniem i obliczaniem styków i zakładów blach, lokalnym wzmacnianiem w rejonach przebić oraz zagadnień ochrony antykorozyjnej blach;
 • kosztów realizacji stalowej konstrukcji prętowej i pokrycia dachu z blach fałdowych dla tego samego obiektu po przyjęciu różnych wartości obciążenia śniegiem – analiza porównawcza.


„Zielone dachy w aspekcie zmian klimatycznych”
Paweł Kapelanowski 

Zakres wykładu:

 • omówienie korzyści dachów zielonych;
 • odprowadzanie wody z dachu a retencja;
 • charakterystyka dachu retencyjnego;
 • miejski dach klimatyczny;
 • Wytyczne dla dachów zielonych.

 

dr inż. Paweł Fiszer

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian.  Związany z firmą ME Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych.
Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów.
Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.
Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012.

     dr inż. Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego,  lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Zawiązany zawodowo z firmami ME Polska Sp. z o.o. oraz AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.

  Paweł Kapelanowski

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Od kilkunastu lat związany z branżą budowlaną. Od ponad 6 lat doradca techniczny w firmie GCL sp. z o.o. w której zrealizował m.in. kilkadziesiąt projektów związanych z dachami zielonymi. Uczestnicząc w pełnym procesie budowlanym pomaga zarówno projektantom w rozwiązywaniu nietypowych problemów jak i wykonawcom w zaimplementowaniu projektu w życie.

 

Omawiane zagadnienia zostały przedstawione na bogato ilustrowanych przykładach realizacji.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Zapraszamy do przyłączenia się do DAFA i skorzystania z nowej platformy e-learningowej!

 

Więcej

Dodano: 22.04.2020

WIRTUALNA AKADEMIA DAFA – Webinary PPOŻ.

Z wielką przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy program WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA – cykl szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać obecny czas i podnieść kwalifikacje.

Pierwszy webinar i dyskusja w temacie: „Pożar a ściany zewnętrzne – jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?” odbył się w dn. 06 maja.

 

Wideospotkania o tematyce ppoż. poprowadziła Pani Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.

 

 

Na wstępie moderatorka  odwołała się do statystyk, które pokazuje że w 2019 r. w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, z czego 3 500 stanowiły pożary budynków produkcyjno-magazynowych. W tym samym roku do użytku oddano 3 400 obiektów PM.

Z uwagi na powierzchnię pożary budynków produkcyjno-magazynowych przynoszą największe straty ekonomiczne, ale także te o wymiarze gospodarczym i środowiskowym. Stąd tak ważne jest bezpieczne wykonanie obiektu, dobór odpowiednich materiałów i wykorzystywanych rozwiązań. Należy zatem korzystać z budowlanych klasyfikacji ogniowych, których omówienie stanowiło element webinaru.

Ponadto prelegentka wyjaśniła różnice pomiędzy często mylonymi  pojęciami nierozprzestrzenianie ognia i niepalność oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego i ściana o odporności ogniowej. Przedstawione zostały m.in. klasy reakcji na ogień, wymagania przeciwpożarowe dla ścian zewnętrznych ich rodzaje.

Na atrakcyjność webinaru dodatkowo wpłynęły zaprezentowane filmy, schematy i detale.

Źródłem wiedzy technicznej, na której oparta była prezentacja był wydany przez Stowarzyszenie DAFA poradnik „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

 

27 maja odbył się webinar: Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej”

Uczestnicy szkolenia WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA:

→ odkryli zawartość Wytycznych bezpieczeństwa pożarowego dachów,

→ dowiedzieli  się jakie są wymagania przeciwpożarowe dla dachów,

→ poznali ciekawe przykłady z praktyki, detale, rysunki,

→ otrzymali wsparcie merytoryczne i odpowiedź na pytania zadane w formie czatu,

→ zdobyli umiejętności, które wykorzystają nie tylko w przestrzeni wirtualnej,

→ przekonali się, że można zdobyć wyselekcjonowaną wiedzę bez konieczności opuszczania miejsca pracy.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Więcej
Powrót