Dodano: 29.09.2021

DAFA objęła Patronat nad konferencją “Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie DAFA sprawuje PATRONAT nad konferencją techniczną „Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Konferencja po raz 14-ty odbędzie się w dniu 14 października 2021r. o godz. 11.00. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

 

Program konferencji:

1. Wpływ działań kontrolno-rozpoznawczych na prowadzenie akcji gaśniczych w obiektach magazynowania i przetwarzania odpadów – studium przypadku – st. kpt. Damian Gorwa i mł. bryg. Piotr Hegyi – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2. Przyczyny pożarów i czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów – wnioski z dochodzeń popożarowych – Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, członek Oddziału Wielkopolskiego SITP.

3. Wnioski z kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach przetwarzania i magazynowania odpadów – mł. bryg. Marta Kacprzycka – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

4. Magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami nowych przepisów przeciwpożarowych – Jacek Podyma – rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Tematyka konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które obowiązuje od półtora roku.

Szczegóły dotyczące programu i rejestracji na konferencję znajdują się na stronie: www.sitp.poznan.pl

 

Więcej
Powrót