Dodano: 23.01.2020

Podsumowanie szkolenia ze split payment dla Członków DAFA

30 stycznia w Warszawie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL zorganizowało szkolenie dla Członków Stowarzyszenia poświęcone zmianom podatkowym, a w szczególności mechanizmowi split payment.

Część merytoryczną spotkania poprowadzili: Katarzyna Lisowska, radca prawny, starszy prawnik w Kancelarii GESSEL
oraz  Marek Korzeniewski, radca prawny, head of tax department w TPA Group.

Spotkanie składało się z trzech paneli – pierwszy z nich omawiał najbardziej ogólne kwestie dotyczące mechanizmu split payment, natomiast drugi dotykał praktycznych zagadnień dotyczących stosowania tego mechanizmu.

W trzecim panelu omówiona została kwestia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

 

 

Więcej

Dodano: 14.01.2020

Zaproszenie na Kurs Pierwszej Pomocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie DAFA szkoleniu z PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE w dn. 12-13 marca w Hotelu PURO Kazimierz w Krakowie.

Kurs z pierwszej pomocy przyjmie formę ćwiczeń (w 80%) skoncentrowanych na wypadkach na budowach i urazach.

Przeprowadzony będzie przez ratowników medycznych przy użyciu fantomów i obejmie m.in. podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz najczęstsze stany zagrożenia, obrażenia ciała, krwotoki, upadki z wysokości.

Szkolenie zakończone będzie wydaniem certyfikatu, uznawanego m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Licząc na Państwa obecność, czekamy na zgłoszenia!

Więcej

Dodano: 14.01.2020

Seminarium BUDUJ ZE STALI

6 lutego 2020 r. w ramach BUDMY pod Patronatem Branżowym Stowarzyszenia DAFA odbędzie się seminarium BUDUJ ZE STALI pt. “Nowoczesne zrównoważone budownictwo stalowe”. Pełny program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.budujzestali.pl – zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 10.01.2020

DAFA powołało Radę Techniczną

Stowarzyszenie DAFA powołało Radę Techniczną rozbudowując tym samym ofertę dla wykonawców o wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

Zakresem działania nowego organu w DAFA, będzie m.in. interpretacja zapisów i niejasności z Wytycznych DAFA, nadzór nad projektami Grup Merytorycznych pod kątem ich spójnego przekazu, zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy, stworzenie biblioteki know-how DAFA, wzajemne szkolenia i kształcenie.

Zarząd Stowarzyszenia mianował Moderatorem Rady Technicznej DAFA dr inż. Pawła Fiszera.

Paweł Fiszer
Moderator Rady Technicznej

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian. Związany z firmą ME Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych. Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012.

Marian Bober

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Mechaniczny. Od 1993 roku w branży zamocowań budowlanych. Obecnie Dyrektor Wsparcia Technicznego w Rawlplug S.A.. Autor i współautor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących zagadnienia techniki mocowań. Koordynator Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ.
Maciej Borodzicz
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydz. Budownictwa Lądowego. Od 20 lat związany z firmą Sika Poland Sp. z o.o.– TM Manager Roofing. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA od 2015. Członek Komisji Rewizyjnej DAFA w latach 2009-2015.
Daniel Drozdowicz Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Budownictwo Lądowe, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Związany z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.– Product Manager. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów.
Brunon Gogol
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w zakresie Technologii Materiałów Ogniotrwałych. Związany z Przedsiębiorstwem Usług Specjalistycznych “TERMATEX” Sp. z o.o. Inicjator i Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Merytorycznej DACH PŁASKI. Współautor wytycznych Stowarzyszenia.
Andrzej Wdowiak
Pierwszy Prezes Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2009. Prezes firmy Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Inicjator i Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w kadencji 2009-2012. Członek Komisji Rewizyjnej DAFA w latach 2012-2015.
Tadeusz Zielke

Prezes firmy Schrag Polska Sp. z o.o.

 

 

Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego,  lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Zawiązany zawodowo z firmami ME Polska Sp. z o.o. oraz AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.

 

Wierzymy, że Rada Techniczna będzie wsparciem dla naszych członków – a szczególnie wykonawców w interpretacji zapisów z wytycznych DAFA w celu ochrony ich interesów.

Więcej

Dodano: 02.01.2020

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future – 4 edycja podczas targów BUDMA z udziałem Prezesa DAFA

W dn. 3-4 lutego 2020r. w ramach Targów Budma odbędzie się IV edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, nad którym DAFA objęło Patronat Brannżowy.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, generalni wykonawcy, producenci i deweloperzy by wspólnie dyskutować na temat obecnej i przyszłej sytuacji sektora budowlanego w Polsce.

Udział w debacie I w pierwszym dniu Forum tj. 3 lutego weźmie Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki. Temat debaty to: „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”.

 

Ciekawe panele dyskusyjne przedstawicieli sektora publicznego z prywatnymi przedsiębiorcami oraz prelekcje ekspertów stworzą doskonałą okazję do zgłębiania takich tematów, jak: rynek deweloperski, innowacje i trendy w sektorze budownictwa, zmiany podatkowe oraz legislacyjne, czy projekty infrastrukturalne. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest należąca do Wielkiej Czwórki firma EY, świadcząca usługi audytorsko-doradcze.

Dwa dni dyskusji zapoczątkuje debata na temat nowych technologii i trendów w branży budowlanej. Uczestnicy poruszą takie problemy, jak: zmieniające się oczekiwania odbiorców czy koszt implementacji nowych rozwiązań technologicznych. Tego samego dnia odbędzie się także panel na temat zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku. Rzadko, w której branży przepisy zmieniają się tak szybko i są tak restrykcyjnie przestrzegane. Generalny wykonawca, deweloper oraz przedstawiciele litery prawa odpowiedzą czy Polsce grozi nadmierna regulacja i jak wpływa ona na kondycję sektora. Nie zabraknie również bardzo aktualnego tematu, jakim jest implementacja BIM w Polsce. To ogromne wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak
i prywatnego.

Tematem przewodnim drugiego dnia forum będzie infrastruktura. Zainicjuje go debata na temat rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku – sieci kolejowych, drogowych, żeglugi śródlądowej i morskiej. Rozmawiać będziemy także o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym o finansowaniu projektów PPP w kontekście perspektyw unijnych, planach inwestycji infrastrukturalnych, czy perspektywach sektora.

Więcej informacji oraz zakup biletów na stronie: https://build4future.pl/

Więcej

Dodano: 21.12.2019

ZABEZPIECZENIE WYKONAWCY W RELACJACH Z GW – relacja ze szkolenia Stowarzyszenia DAFA

Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla wykonawców – firmy skarżą się, że generalni wykonawcy nie chcą płacić za wykonane roboty. Bywa, że niekorzystne aneksy i umowy narzucane są podwykonawcom „siłą”. Podstawą jest dobrze skonstruowana umowa.

Stowarzyszenie DAFA wychodzi naprzeciw tym problemom i organizuje panele szkoleniowe skoncentrowane na zabezpieczeniu i ochronie wykonawcy w relacjach ze zleceniodawcami.

14 listopada w Warszawie przedstawiciele blisko 20 firm wykonawczych skupionych w DAFA uczestniczyli w kolejnych tego typu warsztatach.

Spotkanie poprowadzili mecenasi z renomowanych kancelarii, skutecznie negocjujący umowy i posiadający dużą wiedzę z zakresu omawianej tematyki.

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 uczestników, którzy mieli możliwość nie tylko konsultacji kwestii prawnych, ale również wymiany doświadczeń i problemów.

Uczestnicy szkolenia

Program szkolenia objął dwa bloki tematyczne.

Mecenas Marek Szwoch z firmy członkowskiej Sika Poland zwrócił uwagę na to jak zabezpieczyć swoją firmę przed problemami z rozliczeniem świadczeń, na co uważać podpisując umowę o roboty budowlane i chronić swoje interesy?

Wskazał m.in. na najczęściej spotykane błędy w umowach o roboty budowlane skutkujące szkodą dla wykonawcy, zaniechanie zgłoszenia podwykonawcy w świetle art. 647(1) k.c. oraz odpowiedzialność za wady. Podkreślił, jak ważne z punktu widzenia wykonawcy jest precyzyjne określenie zakresu robót i ustalenie za nie wynagrodzenia.


Mec. Marek Szwoch

Mecenasi Maciej Boryczko i Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel we współpracy z Członkiem Zarządu Adamem Krzanikiem zaproponowali ciekawą formułę pracy w grupach, która dała możliwość przeanalizowania zapisów wypracowanych w DAFA „Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

Żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia okazała się konfrontacją opinii i doświadczeń wynikających z wdrożenia zapisów dokumentu w życie.

 


Od lewej: Mec. Aldona Pietrzak, Mec. Maciej Boryczko

 

Duże zaangażowanie uczestników oraz mnogość zgłaszanych pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań.

Uczestnicy warsztatów

 

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło gości na kolację do znanej warszawskiej restauratorki słynącej z rewolucyjnego podejścia do menu? Przyjazna atmosfera sprzyjała lepszemu poznaniu się i indywidualnym rozmowom w mniej formalnym tonie.

 

Uczestnicy warsztatów

Nieznajomość prawa szkodzi – to jedna z sentencji, która wybrzmiała podczas szkolenia i  którą każdy powinien znać. Niewiedza może narazić właścicieli firm wykonawczych na wiele problemów. Wobec tego DAFA stworzyło platformę wymiany poglądów i doświadczeń firm wykonawczych, mających na celu ochronę ich interesów przed różnego typu zagrożeniami.

Wciąż bowiem zleceniodawcy wykazują się sprytem, wymuszając na wykonawcy stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. DAFA zamierza kontynuować wysiłki zmierzające do uświadamiania wykonawcom ich praw i umacniania ich pozycji negocjacyjnej. Nie stanowi novum, że za wykonaną pracę, należy się zapłaty!


Uczestnicy warsztatów

 

Zainteresowane współpracą firmy wykonawcze zapraszamy do kontaktu z biurem DAFA.

Więcej

Dodano: 04.12.2019

Relacja z konferencji Konstrukcje Budowlane_WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

22 listopada odbyła się VI edycja konferencji Konstrukcje Budowlane, której  Stowarzyszenie DAFA było Partnerem Branżowym.

W tym roku uczestnicy mieli przyjemność spotkać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i wysłuchać prelekcji dotyczących konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowo-betonowych oraz innowacjach w  prefabrykacji.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych” omówił  Pan Krzysztof Wielgus, reprezentujący DAFA i Grupę Merytoryczną DACHY ZIELONE w wydarzeniu.

Udział w konferencji wzięło ponad 220 uczestników: projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa,  14 prelegentów, wśród nich autorzy książek naukowych i autorytety branży budowlanej, m.in. prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Elżbieta Szmigiera, prof. Andrzej Cholewicki, dr inż. Wit Derkowski czy dr inż. Janusz Pędziwiatr.

 

Nie zabrakło autorów omawianego na konferencji budynku. Architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski wraz z resztą zespołu opowiedzieli o realizacji projektu, następnie wzięli udział w wycieczce technicznej pokazując uczestnikom konferencji świeżo oddane do użytku miejsca oraz niedostępną dla gości biblioteki maszynownię.

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Patronat i wykład na konferencji _Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

Zapraszamy w charakterze Patrona na XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – Materiały i technologie energooszczędne”, organizowaną w dn. 4-6 grudnia w Częstochowie przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

    

Drugiego dnia konferencji Pan Andrzej Kania, reprezentując DAFA, wskaże w referacie na „Zalety dachów zielonych w kontekście energooszczędności.”

 

Tematyka konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa zrównoważonego. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłowym.
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych stosowanych w budownictwie energooszczędnym.

 

 

Więcej informacji na: http://mest.bud.pcz.pl/

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Spotkanie GT KOROZYJNOŚĆ z ITB i PŚ

27 listopada w Gliwicach  odbyło się spotkanie Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ z udziałem zaproszonych Gości – mgr inż. Adriana Strąka z Instytutu Techniki Budowlanej oraz profesorów z Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Tomasza Tańskiego i dr hab. inż. Rafała Babilasa. Obrady skoncentrowane były na projekcie wytycznych „Zalecenia dotyczące ochrony antykorozyjnej”.

Tematem rozmów były ewentualne płaszczyzny współpracy Stowarzyszenia DAFA z Politechniką Śląską, obejmujące udział reprezentantów uczelni przy tworzonych wytycznych DAFA oraz możliwości zdefiniowania kategorii klas środowiskowych w Polsce.

Od prawej: Ewelina Bernstock-Kopaczyńska, Mateusz Tekielak, Eugeniusz Janc, Ewelina Klin, Marian Bober, Piotr O. Korycki, Jerzy Derda, Waldemar Gaca, Adrian Strąk, Andrzej Fiszer, Tomasz Mańka, Rafał Babilas, Tomasz Tański, Paweł Biłda, Roman Węglarz, Katarzyna Wiktorska.

Eksperci z Politechniki Śląskiej poinformowali uczestników spotkania o możliwych projektach na linii producent-politechnika, jak: rozwiązywanie problemów technicznych i materiałowych, wsparcie badań nastawionych na innowację, wypracowanie przy wsparciu uczelni know-how dla firmy. Politechnika dysponuje wiedzą i urządzeniami do rozwiązywania problemów badawczych i umożliwia przeniesienie wiedzy praktycznej na teorię.

W spotkaniu udział wzięli:  Rafał Babilas (Politechnika Śląska) , Marian Bober (Koelner), Paweł Biłda (Tata Steel), Jerzy Derda (Adamietz), Andrzej Fiszer (ME Polska), Waldemar Gaca (Balex Metal), Eugeniusz Janc (ArcelorMittal), Ewelina Klin (DAFA), Ewelina Bernstock-Kopaczyńska (Blachprofil 2) , Piotr Olgierd Korycki (Pruszyński), Tomasz Mańka (Ejot), Tomasz Tański (Politechnika Śląska), Mateusz Tekielak (Walraven), Adrian Strąk (ITB), Roman Węglarz (Tata Steel), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Michał Wilk (DAFA), Henryk Ziobro (Wkręt-met).

Nie ulega wątpliwości, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę. Mamy więc nadzieję, że Stowarzyszenie DAFA będzie stanowiło transfer wiedzy i technologii pomiędzy przedstawicielami świata akademickiego, przemysłowego i najważniejszych instytucji budowlanych w Polsce.

Więcej

Dodano: 28.11.2019

Zaproszenie na konferencję STOWARZYSZENIA DAFA: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”

Stowarzyszenie DAFA, zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w dniu 05 lutego 2020 r. w Poznaniu w ramach BUDMY.

WAŻNA INFORMACJA! Z uwagi na wysoką frekwencję uczestników Konferencja została przeniesiona do Pawilonu nr 15 (Poznań Congress Center) – sala G.

Konferencja będzie okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY KONSPEKT KONFERENCJI (klik)

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Program konferencji:

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

 

PARTNER KONFERENCJI:                                                PATRONI BRANŻOWI:

                                                                             

PATRONI MEDIALNI:

          
  

Więcej
Powrót