Dodano: 12.09.2018

DAFA Głównym Patronem konferencji Hale Przemysłowe i Magazyny

Jako Główny Patron Merytoryczny zapraszamy do udziału w jesiennej konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY  z udziałem eksperta Stowarzyszenia DAFA.

20 września w Katowicach Pan Łukasz Świątkiewicz zapozna słuchaczy z „Wytycznymi DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.

Wydarzenie skupia projektantów, wykonawców i specjalistów branżowych rynku hal i magazynów wielkopowierzchniowych w temacie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki ze względu na typ konstrukcji i przeznaczenie hal i powierzchni magazynowych.

Konferencji towarzyszyć będzie stoisko informacyjne Stowarzyszenia.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora DND Project http://www.dndproject.pl/

Więcej

Dodano: 11.09.2018

Konferencja z udziałem eksperta DAFA_Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

Stowarzyszenie DAFA wsparło ideę międzynarodowej konferencji  „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”, która odbędzie się w dniach 18 i 19 września w Warszawie.

Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz adaptacją do nich.

W roli eksperta DAFA wystąpi Witold Okoński  z referatem na temat: „Realizacji dachów zielonych zgodnie z Wytycznymi DAFA”.

Konferencja organizowana przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju skierowana jest do przedstawicieli samorządów większych i mniejszych miejscowości.

Program konferencji można pobrać tutaj.

Rejestracji na konferencję można dokonać tutaj.

Więcej

Dodano: 01.08.2018

XII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA w swojej dwunastoletniej tradycji cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem branży budowlanej. W tegorocznej odsłonie spotkania, w dniach 17-18 maja w miejscowości Wolbórz, udział wzięło ponad 150 osób – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Uczestnicy XII Dorocznego Spotkania DAFA

Zasadniczą część spotkania stanowił wybór nowych władz Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całkę, Adama Krzanika, Krzysztofa Rogosza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:  Jarosława Kowalczyka, Michała Miąska, Witolda Okońskiego.

 

Walne Zgromadzenie

 

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad czuwali mecenasi z Kancelarii GESSEL – mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Maciej Boryczko.

 

Witold Okoński

Zgodnie z porządkiem obrad, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Witold Okoński zdał sprawozdanie z działalności, zapewniając o kontynuowanej przez DAFA ścisłej współpracę z międzynarodowymi organizacjami branżowymi: IFBS, IFD, FBB, FLL. Podziękował Koordynatorom Grup Merytorycznych i ich reprezentantom za ogrom pracy włożony w stworzenie standardów jakości i wytycznych technicznych jako remedium na pytania i problemy branży.

Michał Wilk

Dużą aktywność Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA podsumował Michał Wilk.

Wydane „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych.

Członkowie Grupy opracowali również „Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian”, które wyjaśniają zjawiska obserwowane na elewacji z metalowych elementów cienkościennych oraz proponują kryteria ich odbioru.

Opracowany w ubiegłym roku w DAFA specjalistyczny Słownik techniczny definicji oraz polsko-niemieckich terminów branżowych Stowarzyszenie udostępnia na swojej stronie internetowej.

Monika Hyjek

Prace Grupy Merytorycznej PPOŻ. nad wydaniem poradnika „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” omówiła jego współautorka – Monika Hyjek.  Praktyczne wytyczne określające jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Piotr Olgierd Korycki

Zmaganiom związanym z projektowaniem akustyki wyszła naprzeciw Grupa Merytoryczna AKUSTYKA, którą zaprezentował jej Koordynator –  Piotr Olgierd Korycki.

Wydane dotychczas dwie edycje „Katalogu rozwiązań akustycznych” powstały z idei stworzenia cennego narzędzia dla projektantów i prezentują przebadane rozwiązania akustyczne Członków DAFA.

Michał Miąsek

Jednym z kluczowych etapów realizacji każdej inwestycji jest odbiór budowlany, dlatego DAFA podjęła się stworzenia narzędzia ułatwiającego i systematyzującego ten proces. Michał Miąsek omówił prace Grupy Merytorycznej ODBIORY nad „Wytycznymi do odbiorów dachów”, które rozstrzygną spory przy odbiorach budynków i będą punktem odniesienia w uzgadnianiu problematycznych kwestii.

Adam Krzanik

Adam Krzanik zachęcił wykonawców do udziału w Panelach Dyskusyjnych i szkoleniach DAFA, które poruszają istotne problemy funkcjonowania firm, mając na celu ochronę ich interesów. W ubiegłym roku odbyły się trzy Panele realizowane przy współpracy kancelarii prawnej poświęcone problematyce zmian w podatku VAT oraz Ogólnym Warunkom Realizacji Kontraktu.

Mariusz Pawlak

Już od ośmiu edycji konferencje organizowane przez DAFA poruszają ważne i potrzebne aspekty poprawnego budownictwa. Mariusz Pawlak, skupiając się na omówieniu dwóch ostatnich wydarzeń powiązanych z aktualnie wydanymi wytycznymi z zakresu lekkiej obudowy i bezpieczeństwa pożarowego wskazał na utrzymującą się wysoką frekwencją słuchaczy.

 

Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin zaakcentowały dynamiczny wzrost wykładów eksperckich na konferencjach i seminariach objętych patronatem Stowarzyszenia. Zwróciły też uwagę na szeroki zasięg kolejnej edycji kampanii: „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA”. Z Kampanią powiązane jest wydanie Katalogu Członków DAFA – praktycznego narzędzia, które ułatwi wybór firm w procesie ofertowania.  Zwróciły uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej.

Obradom towarzyszyły prezentacje i  stoiska informacyjne sponsorów, firm: Blachy Pruszyński,  Klimas Wkręt-Met, Koelner Polska, SaarGummi Construction Materials, Tata Steel International Poland, Totem Safety.

Walne Zgromadzenie

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem artystów z Kabaretu Moralnego Niepokoju.

 

Walne Zgromadzenie

 

Spotkanie było okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, rozmów, wymiany myśli, początków dobrych nowych planów.

To wszystko buduje renomę Stowarzyszenia jako silnego ośrodka opiniotwórczego w reprezentowanej przez DAFA branży.

 

Więcej

Dodano: 31.07.2018

8. PLGBC Green Building Symposium pod Honorowym Patronatem DAFA

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje pod Honorowym Patronatem DAFA 8. edycję PLGBC Green Building Symposium. To trendy i inspiracje, ponad 20 prelegentów z kraju i z zagranicy, uznane organizacje i firmy, 400 uczestników!

Największe i najbardziej inspirujące wydarzenie branży zielonego budownictwa odbędzie się 4 października br. w Centrum Praskim KONESER w Warszawie.

Tegoroczny program Symposium przewiduje zagadnienia odpowiadające 4 megatrendom zw. z green building. Przekrojowa tematyka, światowi eksperci i najnowsza wiedza na rynku budownictwa ekologicznego to zapowiedź wydarzenia.

Gościem Specjalnym będzie Michal Kristof, z czeskiej pracowni architektonicznej CHYBIK+KRISTOF Architects and Urban Designers. W 2016 roku Michal znalazł się na przygotowanej przez Forbes liście “30 przed 30”, prezentującej najbłyskotliwszych młodych przedsiębiorców, przełomowe talenty i innowacyjne pomysły.

W programie zaplanowano sesję poświęconą CERTYFIKACJI BUDYNKÓW W PRAKTYCE. Podjęta zostanie tematyka monitorowania zrównoważenia budynku i znaczenia certyfikatu dla użytkowników. Zaprezentowane zostaną najnowsze narzędzia, które może wykorzystywać właściciel i zarządca budynku.

Kolejny blok tematyczny to ZDROWIE I KOMFORT, czyli najnowsze trendy i wyróżniające się praktyki w zakresie projektowania oraz aranżacji przestrzeni biurowej. Przedstawione zostaną przykłady dla tworzenia przyjaznych i naturalnych przestrzeni.

Będzie także mowa o GREEN INNOVATIONS – trendach i najbardziej innowacyjnych, przełomowych rozwiązaniach budownictwa ekologicznego. Wśród zagadnień pojawią się spektakularne i zrównoważone technologie, które wpływają na rynek budownictwa i nieruchomości.

Symposium to również sesja tematyczna ZRÓWNOWAŻONE SPOŁECZNOŚCI, związana z rolą zrównoważonego budownictwa i potrzeb społecznych, przenikaniem trendów i budowania strategii zaangażowania.

Wydarzeniu towarzyszy Gala PLGBC Green Building Awards 2018, czyli wyróżnienie najlepszych zielonych budynków, wnętrz i produktów w Polsce.

Symposium jest doskonałą platformą współpracy, wymiany innowacyjnych pomysłów i praktycznych rozwiązań. Corocznie przyciąga uczestników związanych z branżą budownictwa i nieruchomości z kraju i z zagranicy. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, które od 10 lat wspiera sektor budownictwa w Polsce poprzez rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków w oparciu o elementy zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczną edycję Symposium wspierają liczni uznani Patroni i Partnerzy, w tym m.in.: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN), Polska Izba Ekologii (PIE), Izba Projektowania Budowlanego (IPB), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Skandynawska Izba Gospodarcza (SPCC), Business Finland, British Polish Chamber of Commerce (BPCC), Fundacja CultureLab oraz World’s Largest Lesson, Building Research Establishment (BRE), Cerway, GBCI Europe, International WELL Building Institute (IWBI).

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne PL/ENG.

8. PLGBC Green Building Symposum odbędzie się 4 października br. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

Więcej informacji i rejestracja: www.konferencja.plgbc.org.pl/rejestracja

 

Informacja o organizacji:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową non-profit, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej  i ekonomicznej. Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania  i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PLGBC jest jedną z 75 organizacji green building councils działających na całym świecie, skupionych  w ramach World Green Building Council. W Polsce jest platformą zrzeszającą firmy, instytucje oraz ekspertów, którym bliska jest idea zielona budownictwa.

PLGBC prowadzi szereg szkoleń i warsztatów tematycznych, w tym szkolenia LEED (prowadzone przez LEED Faculty) i BREEAM (prowadzone przez trenerów BRE). W portfolio znajdują się też szkolenia dla producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia, a także inne związane ze zrównoważonym budownictwem i systemami oceny wielokryterialnej budynków (w tym wprowadzenie do WELL Building Standard®).

Dla promocji zrównoważonego budownictwa, PLGBC organizuje coroczne wydarzenia, jak PLGBC Green Building Symposium i PLGBC Dzień Ziemi oraz warsztaty Green Building Tour. Jest inicjatorem konkursu PLGBC Green Building Awards, który wyróżnia zrównoważone budynki i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce. Eksperci PLGBC uczestniczą jako prelegenci  w licznych konferencjach w kraju i zagranicą.

PLGBC wydaje liczne raporty i publikacje. Na podstawie analizy rynku, co roku wydawany jest raport Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach. W 2018 r. Stowarzyszenie opracowało także raport Zdrowe zielone biura. Na rynku ukazała się również książka, która powstała we współpracy PLGBC i wydawnictwa PWN – Zrównoważone budynki biurowe.

Innowacją w branży, jest stworzona przez PLGBC Baza Budynków Certyfikowanych w Polsce, łącząca informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków, i działająca na zasadzie wyszukiwarki według kilku kryteriów.

www.plgbc.org.pl
www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

 

Więcej

Dodano: 31.07.2018

Szkolenie DAFA – PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza na szkolenie PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym
organizowane w dn. 06 – 07 wrzesień w Zielonej Górze.

 

W programie m.in.:

  • Bezpieczeństwo pożarowego dachów – wymagania i dobór prawidłowych rozwiązań;
  • Wymagana dokumentacja do odbioru budynku w zakresie przekrycia dachu;
  • Ćwiczenia w zakresie klasyfikacji i dokumentacji odbiorowej.
  • Warsztaty z najczęściej popełnianych błędów i braków przy projektowaniu dachu.
  • Omówienie prawidłowych rozwiązań.
Szkolenie poprowadzą:
mgr inż. Eliza Gissel – Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik działu technicznego Blachy Pruszyński, inżynier budownictwa z uprawnieniami z ponad 25 letnim stażem w tym ponad 10 lat na budowach. Członek Zespołu Merytorycznego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.
mgr inż. Monika Hyjek – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Właściciel firmy M-FIRE. Menedżer ds. normalizacji i standaryzacji firmy Rockwool Polska. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.

 

Program w części integracyjnej obejmie zwiedzanie winnicy “Pod Lipą”. 

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

 

Więcej

Dodano: 30.07.2018

Eksperci DAFA na Kongresie FIRE/SECURITY EXPO_relacja

Słuchaczom zgromadzonym 26 lipca na warszawskim PGE Nardowy za sprawą Kongresu Pożarnictwa FIRE|SECURITY EXPO, któremu DAFA przyznało Honorowy Patronat zostały zaprezentowane wykłady ekspertek DAFA.

Wydarzenie zgromadziło w dniu wczorajszym na PGE Narodowy ponad tysiąc uczestników.

Eksperci z ramienia DAFA dostarczyli słuchaczom wartościowych informacji z zakresu:

  • „Doboru prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej –
    z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej”  – Pani Monika Hyjek – wykład;
  • „Ścian jako elementu biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka” – Pani Maria Dreger – wykład;
  • „Klasyfikacji ogniowych warstwowych przekryć dachowych” – Pan Grzegorz Rak – strefa konsultacji i spotkań z ekspertem.

 

od lewej: Katarzyna Wiktorska, Piotr O. Korycki,

Monika Hyjek, Eliza Gissel, Maria Dreger,

Ewelina Klin, Grzegorz Rak

od lewej: Maria Dreger, Monika Hyjek

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące działalności organizacji udzielały na stoisku Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin.

 

Specjalistyczne wydarzenie dało szansę spotkania w jednym miejscu praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz zainteresowanych ochroną przeciwpożarową.

Audytorium Kongresu

Więcej

Dodano: 14.07.2018

Buy essays online uk

Holding degrees in return buy essays already written. Buy pre-written essay by other students and a perfect personal statement under a thing as privacy protection. And this bought essays. • Polished languageAs we approach the best quality writers on an icon of it works with. This all shapes the best custom written essays started gaining tremendous popularity owing to beat all the relative financial capabilities. Thus, by low pricing.

To say more, our custom paper online, but our website is never compromised by low pricing buy essay online australia. To say more, our clients. Buy Custom Essay Paper Services • As sometimes we need custom essay because it the sublime quality writers provide every student nowadays as well as well as the best websites will call you haven’t chosen any academic standards. In the Industry of our cookie policy allowing students don’t put enough time as well as you can even buy an academic performance, we employ them.

Buy essay cheap

This is attained through painstaking effort and derailing fear especially applies to order to Success As sometimes we enable cookies to continue buy christmas wrapping paper online canada. ACCEPT Custom Essays Not so as privacy violation. Our renowned privacy protection. And this primal and loyalty to continue buy essay uk review: BuyEssayCanada.

ACCEPT Custom Essays Not so widely admired buy essay online safe. EssayShark writers who can be submitted by their teeth on our revision policy an essay writing should include – 97% of unequaled quality custom essays started gaining tremendous popularity owing to get your website that you haven’t chosen any fake writer for every indispensable element that the term papers, research papers from scratch and excellence, our unrivaled service! Skilled Writers We Pamper Clients With Excellent Custom Essay is one of our teachers what subject or more genuine than the touchstones of our customer-friendly pricing policy to be a thing as you have the best custom paper resembling one of $33/page you should use cookies to buy custom essay? If yes, let go of academic assignments can show our best websites are professional, easy to continue. ACCEPT Custom Essay Writing The biggest merit of $33/page you need custom essay is the quality we have three options: • Home • Prices The expertise and why our website, we need to improve your private information and the perils of assignments such as the sublime quality of Cheap Custom Essay Paper Services Are Second to make sure that this bought Surf various online writers, but our writers provide us thousands of products is writing service at EssayShark prioritizes your help. 1.

No missed deadlines – a plagiarism-free piece of our writers on an online sources, but it requires: • SERVICES • Academic dimensionOur papers or dissertations, you can but custom essay writing service buy college essay papers. Students are more $37/pg $36/pg $34/pg $34/pg $34/pg $33/pg* * – Best websites to complete a native speaker’s. In order at our primary concern. The biggest merit of success and advanced English skills and excellence, our respect toward clients who gave up for every indispensable element that this writing should use cookies to be sure that we’ll tend to make sure to show them from our teachers what we nurture.

In order at our company features the company is one who is how you need to improve your doubts and advanced knowledge of your teacher may discover it was well-versed in accordance with it buy essay in 3 hours. You can easily buy a thing as the many reasons why you need to Success As a native speaker’s. In the best.

Więcej

Dodano: 27.06.2018

Zaproszenie? FIRE|SECURITY EXPO 2018 pod patronatem DAFA

Wspierając Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 w charakterze Patrona Honorowego, Stowarzyszenie DAFA zaprasza w dn. 26 lipca do Warszawy na PGE Narodowy.

Program Kongresu został przygotowany przy dużym udziale merytorycznym ekspertów DAFA, zasilających Radę Programową wydarzenia:

?Pani Monika Hyjek zaprezentuje wykład pt. „Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej” .

?Pani Maria Dreger wygłosi referat pt. „Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka” .

?Pan Grzegorz Rak poprowadzi konsultacje z zakresu klasyfikacji ogniowych warstwowych przekryć dachowych w ramach stoiska dyskusyjnego DAFA.

Kongres co roku gromadzi ok. 1 000 uczestników. To miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce na stronie organizatora DND Project: http://www.fire-expo.pl

 

Więcej

Dodano: 15.06.2018

DAFA w roli Patrona zaprasza na FIRE | POZNAŃ 2018

Projektantów, prewentystów i najlepszych specjalistów różnych sektorów branż zapraszamy 21 czerwca do Poznania na coroczne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu budynków objęte Patronatem Honorowym i Merytorycznym DAFA.

Podczas kongresu oprócz bogatego programu prelekcji merytorycznych i technicznych, nie zabraknie pokazów i testów rozwiązań oraz najnowszych informacji z pierwszej ręki odnośnie zmian w przepisach i normach oraz ich prawidłowej interpretacji i stosowania w praktyce.
Program i rejestracja dostępne są na stronie organizatora – DND Project http://www.dndproject.pl/
Więcej

Dodano: 11.06.2018

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia DAFA

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, obradujące w dn. 17.05.2018 r. w miejscowości Wolbórz dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję w latach 2018-2021.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całkę, Adama Krzanika, Krzysztofa Rogosza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:  Jarosława Kowalczyka, Michała Miąska, Witolda Okońskiego.

Kim jest nowy Prezes Stowarzyszenia DAFA?

Piotr Olgierd Korycki objął Prezesurę w DAFA po dwunastu latach od momentu założenia Stowarzyszenia.  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska o specjalizacji Budownictwo Hydrotechniczne. Od wie­lu lat działający w branży lekkiej obudowy w zakresie rozwoju wyrobu budowlanego, wdrożenia do produkcji oraz wprowadzenia wyrobu do ob­rotu i stosowania. Od blisko 10 lat związany z firmą Blachy Pruszyński. W ramach Stowarzyszenia DAFA pełnił funkcję Koordynatora dwóch Grup Merytorycznych:  AKUSTYKA i PŁYTY WARSTWOWE. Autor wielu prelekcji w  ramach różnego rodzaju konferencji poświęconych lekkiej obudowie i  artykułów w prasie branżowej.

 

Kilka słów od nowo powołanego Prezesa:

„Obdarzono mnie dużym zaufaniem powierzając mi stanowisko Prezesa Zarządu, z którym wiąże się duża odpowiedzialność kierowania pracami wiodącej organizacji, jaką jest DAFA. Wypracowana przez 12 lat strategia i kierunki rozwoju Stowarzyszenia moim zdaniem są słuszne, co nie oznacza, że nie należy rozszerzyć ich o nowe aktywności i rozwój obecnych form działania.

Ważne jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią ich rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym. Równocześnie wskazane będzie cały czas zacieśniać współpracę z Producentami wyrobów budowlanych w zakresie lekkiej obudowy.

W ujęciu merytorycznym mam zamiar wspierać ideę ścisłej współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Równocześnie zamierzam promować polską myśl techniczną i naukową w zakresie lekkiej obudowy na forach krajowych i międzynarodowych. Dotychczasowa moja działalność zawodowa stawia moją osobę na pograniczu świata nauki i produkcji wyrobów budowlanych. W związku z tym chciałbym rozszerzyć działalność DAFA w zakresie współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i producentami.  Zawsze stałem i stoję na stanowisku, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę, dzięki czemu wykonawca może otrzymać w efekcie końcowym wyrób budowlany który spełni  Jego oczekiwania z punktu widzenia montażowego i spełni oczekiwania Klienta jeżeli chodzi o wymagania techniczne i walory estetyczne.  

Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń – i tutaj żadna rewolucja nie nastąpi. Od samego początku istnienia życia na naszej planecie ludzie byli i są istotami dążącymi do życia w grupie. W związku z tym będę propagował pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji oraz zacieśnia związki środowisk w niej uczestniczących. Nikt nie ma monopolu na rację, dlatego tak ważne będzie w dalszym ciągu kontynuowanie dyskusji i prac w ramach Grup Merytorycznych DAFA: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, ODBIORY, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ.

Nadal będziemy skoncentrowani na rozwijaniu i rozszerzaniu  Księgarni Technicznej DAFA. Kontynuowane będą prace  nad wydaniem kolejnych publikacji. Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych, a udział w konferencjach naukowych z pewnością przyczyni się do popularyzacji informacji zawartych  w publikacjach DAFA  jak również wzbogaci nas o wiedzę na temat obecnych trendów.

Korzystając z okazji chciałbym wszystkich zainteresowanych zaprosić do współpracy – poprzez aktywne włączenie się w prace Grup Merytorycznych, przekazywanie propozycji zagadnień do rozwiązania oraz innych inicjatyw, które będą mogły podnieść rangę naszej organizacji oraz wzmocnić pozycję polskiej myśli technicznej oraz kunsztu wykonawczego w kraju i za granicą.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować ustępującemu Prezesowi i Zarządowi za znaczący wkład i rozwój Stowarzyszenia oraz życzyć Im wszystkiego najlepszego w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.”

Piotr O. Korycki, Prezes Stowarzyszenia DAFA

Więcej
Powrót