Dodano: 15.09.2020

Relacja z Walnego Zebrania Członków DAFA

W dniu 03 września w miejscowości Przygoń miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie merytoryczno-finansowe, udzielając tym samym absolutorium władzom DAFA.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad czuwała mec. Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel.


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA


Piotr Olgierd Korycki

Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019r., Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA omówił m.in. rozszerzenie grona członków DAFA, rozwój współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD), spotkania Zarządu oraz Członków Założycieli. Znaczącym krokiem w rozwoju Stowarzyszenia było powołanie Rady Technicznej, której działalność stanowi duże wsparcie techniczne na rzecz wykonawców.

 


Jarosław Kowalczyk

Jarosław Kowalczyk zrelacjonował szkolenia i panele dyskusyjne dedykowane wykonawcom. Spotkania podjęły tematykę dot. zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej w kontekście mechanizmu split payment, kierunków rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych oraz sposobów zabezpieczenia wykonawców w relacjach z GW.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

Prezes poinformował, że DAFA rozszerza co roku zasięg inicjatyw, a członkowie aktywnie wspierają powstawanie standardów technicznych DAFA, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W obrębie Grupy Merytorycznej BHP przetłumaczone zostały międzynarodowe wytyczne IFD, które będą stanowiły bazę do polskiego opracowania.

 


Monika Hyjek

Monika Hyjek podsumowała wielokierunkową aktywność Grupy Merytorycznej PPOŻ. Zorganizowana przez DAFA konferencja pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w Poznaniu, stała się polem do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” przed gronem ponad 350 osób.
Na uwagę zasługuje również szkolenie zorganizowane dla członków DAFA – „PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym”, które odbyło w Łodzi oraz liczny udział ekspertów Grupy w propagowaniu wiedzy na konferencjach.


Łukasz Ostapiuk

Łukasz Ostapiuk zrelacjonował prace Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 


Jacek Poziemski

Jacek Poziemski omówił działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która zamknęła prace nad aktualizacją  „Wytycznych dla dachów zielonych”.

Wymienił wygłoszone prelekcje z ramienia Grupy w ramach eventów partnerskich.

 


Katarzyna Wiktorska

 

Katarzyna Wiktorska przybliżyła cel działania Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, która dąży do opracowania „Zaleceń dotyczących ochrony przeciwkorozyjnej”.

Kalendarz organizacji wypełniały w zeszłym roku liczne konferencje i seminaria uhonorowane patronatem DAFA. Ponadto, Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką poprzez publikacje artykułów w prasie i na portach branżowych. Dużą wagę przykładamy do kampanii „Wybierz firmę z certyfikat DAFA”, która odbyła się po raz piąty. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie naszym profilem na Facebooku.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

W podsumowaniu Prezes podkreślił, że działalność DAFA jest pełna energii i ambicji, o czym świadczą nowe idee jak np. projekt „Wirtualnej Akademii DAFA”.

Rok 2019 był dla Stowarzyszenia czasem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów.

Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, DAFA ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Więcej

Dodano: 14.09.2020

Relacja ze spotkania DAFA – IFD

02 września w Opolu odbyło się spotkanie reprezentacji DAFA z przedstawicielem IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy).

Spotkanie miało charakter zapoznawczy – omówiono współpracę dwustronną z Pascalem Civatim, który od lipca pełni funkcję nowego Sekretarza Generalnego IFD.

Stowarzyszenie DAFA wystąpiło w reprezentacji: Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA, Katarzyna Wiktorska – Dyrektor, Ewelina Klin – Koordynator projektów.

Partnerzy dyskutowali na temat możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy organizacjami.

Pascal Civati wyraził uznanie dla podejmowanych w ramach DAFA działań. Wyszedł z propozycją zaangażowania ekspertów DAFA w prace zespołów merytorycznych IFD.

Zarówno IFD jak i DAFA wyrazili zadowolenie z prowadzonych rozmów, potwierdzając kontynuację współpracy i wzajemne wspieranie działań dążących

do ustalenia jednolitych standardów i rozwiązań technicznych.

Więcej

Dodano: 10.06.2020

Nagrania z Wirtualnej Akademii DAFA

Jeżeli nie mogliście Państwo uczestniczyć w spotkaniach on-line zapraszamy do zakładki WIRTUALNA AKADEMIA, gdzie udostępniamy nagrania m.in. z webinarów:

„Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”

dr inż. Paweł Fiszer i dr inż. Paweł Żwirek (prowadzący spotkanie).

W trakcie wykładu poruszono m.in. zagadnienia:

 • możliwości kształtowania połaci dachowych o złożonej geometrii z wykorzystaniem blach fałdowych;
 • kształtowania konstrukcji, przeważnie stalowej prętowej umożliwiającej uzyskanie: poprawnych technicznie, ekonomicznych i ciekawych architektonicznie kształtów dachów;
 • stosowania w kształtowaniu konstrukcji zarówno blach łukowych, blach płaskich oraz blach płaskich z wygięciem wstępnym – ilustrowane przykładem obliczeniowym;
 • omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących blach fałdowych wynikających z gruntownej przebudowy normy
  PN-EN 1090-2, w wyniku której powstała norma PN-EN 1090-4 dotycząca m.in. profilowanych na zimno konstrukcji poszycia dachów, Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kształtowaniem i obliczaniem styków i zakładów blach, lokalnym wzmacnianiem w rejonach przebić oraz zagadnień ochrony antykorozyjnej blach;
 • kosztów realizacji stalowej konstrukcji prętowej i pokrycia dachu z blach fałdowych dla tego samego obiektu po przyjęciu różnych wartości obciążenia śniegiem – analiza porównawcza.


„Zielone dachy w aspekcie zmian klimatycznych”
Paweł Kapelanowski 

Zakres wykładu:

 • omówienie korzyści dachów zielonych;
 • odprowadzanie wody z dachu a retencja;
 • charakterystyka dachu retencyjnego;
 • miejski dach klimatyczny;
 • Wytyczne dla dachów zielonych.

 

dr inż. Paweł Fiszer

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian.  Związany z firmą ME Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych.
Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów.
Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.
Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012.

     dr inż. Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego,  lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Zawiązany zawodowo z firmami ME Polska Sp. z o.o. oraz AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.

  Paweł Kapelanowski

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Od kilkunastu lat związany z branżą budowlaną. Od ponad 6 lat doradca techniczny w firmie GCL sp. z o.o. w której zrealizował m.in. kilkadziesiąt projektów związanych z dachami zielonymi. Uczestnicząc w pełnym procesie budowlanym pomaga zarówno projektantom w rozwiązywaniu nietypowych problemów jak i wykonawcom w zaimplementowaniu projektu w życie.

 

Omawiane zagadnienia zostały przedstawione na bogato ilustrowanych przykładach realizacji.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Zapraszamy do przyłączenia się do DAFA i skorzystania z nowej platformy e-learningowej!

 

Więcej

Dodano: 22.04.2020

WIRTUALNA AKADEMIA DAFA – Webinary PPOŻ.

Z wielką przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy program WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA – cykl szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać obecny czas i podnieść kwalifikacje.

Pierwszy webinar i dyskusja w temacie: „Pożar a ściany zewnętrzne – jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?” odbył się w dn. 06 maja.

 

Wideospotkania o tematyce ppoż. poprowadziła Pani Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.

 

 

Na wstępie moderatorka  odwołała się do statystyk, które pokazuje że w 2019 r. w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, z czego 3 500 stanowiły pożary budynków produkcyjno-magazynowych. W tym samym roku do użytku oddano 3 400 obiektów PM.

Z uwagi na powierzchnię pożary budynków produkcyjno-magazynowych przynoszą największe straty ekonomiczne, ale także te o wymiarze gospodarczym i środowiskowym. Stąd tak ważne jest bezpieczne wykonanie obiektu, dobór odpowiednich materiałów i wykorzystywanych rozwiązań. Należy zatem korzystać z budowlanych klasyfikacji ogniowych, których omówienie stanowiło element webinaru.

Ponadto prelegentka wyjaśniła różnice pomiędzy często mylonymi  pojęciami nierozprzestrzenianie ognia i niepalność oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego i ściana o odporności ogniowej. Przedstawione zostały m.in. klasy reakcji na ogień, wymagania przeciwpożarowe dla ścian zewnętrznych ich rodzaje.

Na atrakcyjność webinaru dodatkowo wpłynęły zaprezentowane filmy, schematy i detale.

Źródłem wiedzy technicznej, na której oparta była prezentacja był wydany przez Stowarzyszenie DAFA poradnik „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

 

27 maja odbył się webinar: Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej”

Uczestnicy szkolenia WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA:

→ odkryli zawartość Wytycznych bezpieczeństwa pożarowego dachów,

→ dowiedzieli  się jakie są wymagania przeciwpożarowe dla dachów,

→ poznali ciekawe przykłady z praktyki, detale, rysunki,

→ otrzymali wsparcie merytoryczne i odpowiedź na pytania zadane w formie czatu,

→ zdobyli umiejętności, które wykorzystają nie tylko w przestrzeni wirtualnej,

→ przekonali się, że można zdobyć wyselekcjonowaną wiedzę bez konieczności opuszczania miejsca pracy.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Więcej

Dodano: 17.04.2020

Tarcza antykryzysowa- Spotkanie online dla WYKONAWCÓW z DAFA

Nie ulega wątpliwości, że ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysowa rodzi szereg niejasności i wątpliwości interpretacyjne dla pracodawcy.

Wobec tego Stowarzyszenie DAFA zorganizowało przy udziale mecenasów z Kancelarii GESSEL cykl webinarów dedykowanych specjalnie członkom organizacji i obejmujących problematykę kluczowych zmian dla przedsiębiorców.

W ramach pierwszego webinaru w dn. 09 kwietnia mecenasi Kancelarii GESSEL podzielili się z członkami DAFA porcją wiedzy, omawiając szczegóły tarczy antykryzysowej, w tym zapisy ustawy COVID-19 dotyczące:

 • postępowania administracyjnego w tym zawieszenie biegu terminów, doręczenia decyzji –  Mec. Karolina Olszewska;
 • obowiązków inwestora w obliczu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz polecenia wydane w tym zakresie przedsiębiorcom – Mec. Iwona Gielo-Benza;
 • zatrudnienia oraz zmian w zakresie legalizacji wykonania pracy przez cudzoziemców w dobie koronawirusa w kontekście procesu budowlanego – Mec. Mykola Zembra;
 • umów w branży budowlanej, kwestii odpowiedzialności oraz epidemii jako siły wyższej – Mec. Maciej Boryczko;
 • zmian umowy w sprawie zamówień publicznych oraz warunków lub terminów spłaty kredytów –  Mec. Michał Boryczka.

 

Drugi webinar odbył się w dn. 16 kwietnia w dwóch blokach szkoleniowych, z których pierwszy poprowadziła mec. Agnieszka Nowacka,  poruszając tematykę:

 • dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP;
 • odroczenia płacenia składek ZUS ze zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej;
 • zmiany w zakresie organizacji czasu pracy;
 • zawieszenia okresowych badań lekarskich.

 

W drugim bloku mec. Katarzyna Lisowska omówiła pakiet podatkowy COVID-19 w tym:

 • zmiany terminów podatkowych dotyczących m.in. obowiązków sprawozdawczych (składania deklaracji, informacji, raportów, sprawozdań) wpłaty podatku;
 • ulgi podatkowe: możliwość wstecznego rozliczania strat, odroczenia/rozłożenia na raty płatności podatku bez opłaty prolongacyjnej; wyłączenie “ulg na złe długi” w CIT; ulgi dla pomagających w walce z COVID-19.

 

Webinar umożliwił zadawanie pytań i konsultację z mecenasami na żywo. Uczestnicy zasygnalizowali zainteresowanie tematem udzielania dofinansowań przez starostę do pensji pracowników i składek ZUS, który z pewnością będzie przez DAFA kontynuowany.

Stowarzyszenie będzie wspierać firmy członkowskie w tym trudnym czasie organizując kolejne szkolenia online. Najbliższe odbędzie się 23 kwietnia.

Więcej

Dodano: 08.04.2020

Webinar z Kancelarią GESSEL dla Członków DAFA

Wspierając WYKONAWCÓW w obecnej sytuacji w kraju, 09 kwietnia Stowarzyszenie DAFA organizuje live chat z Kancelarią GESSEL poświęcony przepisom zawartym w ustawie COVID-19 tzw. tarczy antykryzysowej

Webinar jest zorganizowany wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, zatem uwzględni specyfikę działalności firm budowlanych

Mecenasi omówią zapisy ustawy Covid-19 dotyczące umów: jak radzić sobie z tymi już podpisanymi i na co zwracać uwagę podpisując nowe Proces budowlany w świetle ustawy COVID-19: postępowanie administracyjne oraz obowiązki inwestora w dobie epidemii, a także zatrudnianie cudzoziemców

Tuz po świętach planowane są kolejne spotkania online ?

Działaj razem z DAFA❗️Skorzystaj z oferowanego wsparcia❗️

Zostań członkiem

Więcej

Dodano: 06.04.2020

Zarząd DAFA przyłącza się do działań w ochronie przedsiębiorców w czasie epidemii

Kierując się odpowiedzialnością za los firm członkowskich zrzeszonych w DAFA, Zarząd Stowarzyszania skierował na ręce Minister Rozwoju J. Emilewicz i Ministra Infrastruktury A. Adamczyka pismo popierające postulaty Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawiające ocenę sytuacji i kluczowe rekomendacje branży.

Treść pisma PZPB i OIGD (klik)

W obliczu epidemii wirusa COVID-19, Zarząd DAFA z niepokojem dostrzega rosnąca skalę zagrożeń dla polskich firm budowlanych związaną m.in. z zaburzeniem/utratą płynności finansowej, terminowością realizacji kontraktów, przerwanym łańcuchem dostaw, absencją pracowników.

Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw.

Zarząd DAFA wniósł o podjęcie działań rozszerzających zapisy Tarczy Antykryzysowej, które doprowadzą do ochrony przedsiębiorców rynku budowlanego w sytuacji kryzysowej i zaoferują konkretne, systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców.

 

Stowarzyszenie DAFA przeprowadziło również wśród członków organizacji ankietę diagnostyczną dotyczącą oceny sytuacji w firmach w związku z epidemią COVID-19.

Ponad połowa respondentów oceniła, że zaopatrzenie w maski, płyny i środki do dezynfekcji jest dostateczne. Zabezpieczenie epidemiologiczne na budowach określono w większości przypadków jako dostateczne, ewentualnie złe.

Badanie wykazało ponadto, że największym zagrożeniem dla realizacji zleceń jest obecnie absencja pracowników. Ich nieobecność związana z kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi czy zamknięciem granic paraliżuje budowy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika również, że w wielu przypadkach już występują lub są przewidywane opóźnienia w budowach.  Analiza odpowiedzi wykazała dobrą dostępność materiałów budowlanych.

Ważnym elementem ankiety było pytanie dotyczące ryzyka zaburzeń płynności finansowej, które 86% ankietowanych określiło jako średnie bądź duże.

W uwagach ankietowani wskazali, że sytuacja może ulec dynamicznie zmianie, a poważnych trudności można spodziewać się za kilka tygodni. Zasygnalizowano również zdecydowanie mniej nowych zapytań ofertowych. Powtarza się obawa, że problemy finansowe zleceniodawców przełoży się na brak płatności dla wykonawców.

Stowarzyszenie zamierza monitorować na bieżąco sytuację członków DAFA i raportować o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

Więcej

Dodano: 06.04.2020

Za nami WPPK zorganizowane przez PZITB z udziałem wykładowców z DAFA

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach był głównym organizatorem odbywających się w dn. 03-06 marca w Wiśle XXXV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które w ramach współpracy aktywnie wsparło Stowarzyszenie DAFA.

W wydarzenie mające charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego, włączyli się eksperci DAFA: Pan Paweł Fiszer i Pan Paweł Żwirek  prezentując wykład pt. „Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

Warsztaty są kontynuacją czteroletniego cyklu obejmującego swoją tematyką „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były konstrukcje metalowe oraz zagadnienia związane z lekką obudową, posadzkami przemysłowymi i rusztowaniami.


Przewodniczący oddziałów PZITB z południa Polski oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego i  wykładowcy XXXV WPPK.

 

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, które zgromadziły ponad 400 uczestników. Byli wśród nich projektanci branży konstrukcyjnej i komunikacyjnej, wykonawcy, wykładowcy uczelni technicznych kształcących inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących materiały lub technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie.

 


Audytorium

Więcej

Dodano: 20.02.2020

Konferencja szkoleniowa “Zielona Przyszłość” pod patronatem i z wykładem DAFA

Zapraszamy na seminarium pod Patronatem Merytorycznym DAFA  z cyklu Architektura Krajobrazu pt. “Zielona Przyszłość”, które odbędzie się w dn. 26 lutego w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachu zielonego” przedstawi ekspert DAFA – Pan Krzysztof Wielgus

– Członek Grupy Merytorycznej DACH.

 

Tematyka konferencji związana jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i przydomowej.

Wydarzenie ma formę szkoleniową i propaguje ekologiczny, ekosystemowy sposób myślenia.

Na konferencji zostanie przedstawimy konkretny projekt miejski związany z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych,

zmniejszający efekt wyspy ciepła i pozytywnie wpływający na bioróżnorodność.

REJESTRACJA: https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020

 

https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020

 

Więcej

Dodano: 18.02.2020

XXXV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem DAFA zapraszają w dn. 3-6 marca do Wisły gdzie odbędą się XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, poświęcone tematyce obejmującej: INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 35 lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Corocznie w Warsztatach bierze udział do 500 osób z całego kraju i ponad 50 firm specjalistycznych.

W trakcie Warsztatów wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju oraz kilka prezentacji promocyjno-technicznych firm.

Miło nam poinformować, że eksperci Stowarzyszenia DAFA – Pan dr inż. Paweł Fiszer i Pan dr inż. Paweł Żwirek wygłoszą w dn. 04 marca referat pt. “Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

KOMUNIKAT 

 

XXXV edycja Konferencji organizowana będzie przez Oddział  PZITB  w  Katowicach, przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie.

W poprzednich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze,  na których prezentowano między innymi materiały budowlane, technologie, możliwości wykonawcze, sprzęt i narzędzia, programy komputerowe oraz specjalistyczne wydawnictwa.

Organizator:

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ul. Podgórna 4,  40-026 Katowice
Biuro Oddziału:  tel. 32 2554665, 32 2538638
email: biuro@pzitb.katowice.pl, cutob@pzitb.katowice.pl

Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie XXXV WPPK.

Więcej
Powrót