Dodano: 20.02.2020

Konferencja szkoleniowa “Zielona Przyszłość” pod patronatem i z wykładem DAFA

Zapraszamy na seminarium pod Patronatem Merytorycznym DAFA  z cyklu Architektura Krajobrazu pt. “Zielona Przyszłość”, które odbędzie się w dn. 26 lutego w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachu zielonego” przedstawi ekspert DAFA – Pan Krzysztof Wielgus

– Członek Grupy Merytorycznej DACH.

 

Tematyka konferencji związana jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i przydomowej.

Wydarzenie ma formę szkoleniową i propaguje ekologiczny, ekosystemowy sposób myślenia.

Na konferencji zostanie przedstawimy konkretny projekt miejski związany z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych,

zmniejszający efekt wyspy ciepła i pozytywnie wpływający na bioróżnorodność.

REJESTRACJA: https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020

 

https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020

 

Więcej

Dodano: 18.02.2020

XXXV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem DAFA zapraszają w dn. 3-6 marca do Wisły gdzie odbędą się XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, poświęcone tematyce obejmującej: INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 35 lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Corocznie w Warsztatach bierze udział do 500 osób z całego kraju i ponad 50 firm specjalistycznych.

W trakcie Warsztatów wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju oraz kilka prezentacji promocyjno-technicznych firm.

Miło nam poinformować, że eksperci Stowarzyszenia DAFA – Pan dr inż. Paweł Fiszer i Pan dr inż. Paweł Żwirek wygłoszą w dn. 04 marca referat pt. “Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

KOMUNIKAT 

 

XXXV edycja Konferencji organizowana będzie przez Oddział  PZITB  w  Katowicach, przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie.

W poprzednich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze,  na których prezentowano między innymi materiały budowlane, technologie, możliwości wykonawcze, sprzęt i narzędzia, programy komputerowe oraz specjalistyczne wydawnictwa.

Organizator:

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ul. Podgórna 4,  40-026 Katowice
Biuro Oddziału:  tel. 32 2554665, 32 2538638
email: biuro@pzitb.katowice.pl, cutob@pzitb.katowice.pl

Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie XXXV WPPK.

Więcej

Dodano: 12.02.2020

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH” Konferencja Stowarzyszenia DAFA na BUDMIE

Podczas targów BUDMA 2020 odbyła się konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, zorganizowana przez Stowarzyszenie DAFA w dn. 05 lutego.

 

Ideą Wydarzenia było zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych.


od lewej: Ryszard Stępkowski, Krzysztof Bagiński, Łukasz Ostapiuk, Katarzyna Wiktorska,
Piotr O. Korycki, Monika Hyjek, Paweł Wróbel, Ewelina Klin, Tomasz Drzymała, Maciej Fiecek.

 

Konferencja była okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków.

Merytoryczny program, zbudowany z wystąpień eksperckich przyciągnął wielu słuchaczy i stał się kluczem do sukcesu Wydarzania.

FOTORELACJA

Frekwencja był imponująca – w konferencji uczestniczyło blisko 350 osób zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej, głównie strażaków, projektantów, architektów, wykonawców oraz specjalistów nadzorujących procesy budowlane.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

Konferencję otworzył jej moderator –  Piotr Olgierd Korycki –  Prezes Stowarzyszenia DAFA.

Piotr Olgierd Korycki

 

Spotkanie wypełniły następujące referaty:

  • „Przepisy techniczno – budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” referat wygłoszony przez mgr inż. ppoż. Krzysztofa Bagińskiego, wskazał szczegółowe przepisy, które określają wymagania techniczne wobec obiektów budowlanych, a także określają obowiązki, związane z zapewnieniem ich spełnienia na wszystkich etapach od projektowania, przez realizację aż po eksploatację i utrzymanie.

Krzysztof Bagiński

  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” Wykład mgr inż. Moniki Hyjek zwrócił uwagę na dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych i ich istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu. Omawiana tematyka ścian zewnętrznych skupiona była na projektowaniu w kontekście przepisów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców.

Monika Hyjek

  • „Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i  zewnętrznych  – wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie” W trakcie prezentacji bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski omówił klasy odporności ogniowej ścian oraz klasyfikacje dodatkowe, podstawy prawne i normy do ich projektowania w odpowiedniej klasie odporności ogniowej jak również wymagania ochrony pożarowej dla ścian zewnętrznych.

Ryszard Stępkowski

  • Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych” Prezentacja, którą przygotował zespół ekspertów: mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała, mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel, mgr inż. Łukasz Ostapiuk miała na celu przedstawienie wybranych problemów i dobrych praktyk w procesie projektowania systemów oddymiania w obiektach logistycznych (magazynach). Omówiono przykładowe rozwiązania w zakresie projektowania w oparciu o różne standardy projektowe (PN, NFPA, BS, DIN) w zależności od rodzaju obiektu i zakresu ochrony systemami biernej i czynnej ochrony ppoż.

                                     Paweł Wróbel

                        Łukasz Ostapiuk

  • „Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych”

Referat mgr inż. Macieja Fiecek objął zakresem oddymianie obiektów halowych w tym omówienie roli i znaczenia układu kompensacji powietrza oraz niewłaściwe stosowanie norm np. ich łączenie przy wykonywaniu obliczeń dla danego obiektu czy zaniżanie powierzchni czynnych.


Maciej Fiecek

 

Pytania do ekspertów, wzbogaciły wydarzenie o studium indywidualnych przypadków.

Konferencja Stowarzyszenia DAFA spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy i jest dla DAFA kolejnym sukcesem medialnym i edukacyjnym, któremu towarzyszy duży oddźwięk w środowisku branżowym.

Słuchacze Konferencji

 

Przebieg tegorocznej konferencji skłania do optymizmu, że szeroko omawiane Wytyczne DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” będą służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy i przyczynią się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Więcej

Dodano: 07.02.2020

Materiały z Konferencji DAFA – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Dzielimy się z Państwem materiałami z IX Konferencji Stowarzyszenia DAFA
pt. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH – aspekty projektowe i wykonawcze,
która odbyła się w dn. 05 lutego w Poznaniu.

Z dumą informujemy o frekwencji  blisko 350  słuchaczy !

 

Lp. Autorzy Tytuł wykładu Prezentacja
1. mgr inż. ppoż.
Krzysztof Bagiński
Przepisy techniczno-budowlane
dla ścian zewnętrznych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
POBIERZ
2. mgr inż.
Monika Hyjek
Dobór prawidłowych rozwiązań
dla ścian zewnętrznych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
POBIERZ
3. bryg w st. spocz. mgr inż.
Ryszard Stępkowski
Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych – wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie. POBIERZ
4. mł. bryg. dr inż.
Tomasz Drzymała
 

mł. bryg. mgr inż.
Paweł Wróbel

 

mgr inż.
Łukasz Ostapiuk

Dobre praktyki inżynierskie
przy projektowaniu
systemów oddymiania w obiektach PM.
POBIERZ
5. mgr inż.
Maciej Fiecek
Efektywne oddymianie obiektów
przemysłowych i magazynowych.
POBIERZ

 

Zapraszamy do nabycia prezentowanych Wytycznych “Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”: odwiedź Księgarnię

Więcej

Dodano: 24.01.2020

Nowość wydawnicza w Księgarni DAFA – Wytyczne PPOŻ dla ścian

Z nowym rokiem do oferty Księgarni DAFA dołączyły Wytyczne „DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Publikację opracował zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej PPOŻ.
–  Krzysztof Bagiński (Mercor) i Monika Hyjek (ROCKWOOL) przy współpracy ekspertów zewnętrznych Tomasza Drzymały (Szkoła Głowna Służby Pożarniczej) i Roberta Kuczkowskiego (PZU LAB).

W prace redakcyjne włączyli się również: Maria Dreger, Eliza Gissel (Pruszyński), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Sławomir Urban (Blachprofil 2), Monika Wójcik (Blachprofil 2).

 

Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku, dlatego polecamy Wytyczne jako merytoryczne wsparcie dla wykonawców, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Wytyczne mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego przemysłowo wykonywanych lekkich obudów budynków.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna obejmuje tematykę dotyczącą ścian zewnętrznych, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków.

Wytyczne będą prezentowane na Konferencji Stowarzyszenia pt.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w dn. 05.02.2020 r. w Poznaniu.

Wytyczne dostępne są na: www.ksiegarnia.dafa.com.pl

Więcej

Dodano: 23.01.2020

Podsumowanie szkolenia ze split payment dla Członków DAFA

30 stycznia w Warszawie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL zorganizowało szkolenie dla Członków Stowarzyszenia poświęcone zmianom podatkowym, a w szczególności mechanizmowi split payment.

Część merytoryczną spotkania poprowadzili: Katarzyna Lisowska, radca prawny, starszy prawnik w Kancelarii GESSEL
oraz  Marek Korzeniewski, radca prawny, head of tax department w TPA Group.

Spotkanie składało się z trzech paneli – pierwszy z nich omawiał najbardziej ogólne kwestie dotyczące mechanizmu split payment, natomiast drugi dotykał praktycznych zagadnień dotyczących stosowania tego mechanizmu.

To assist customers stay healthy, iHerb offers budget-friendly costs that fit a range of budget plans as well as numerous various sales. You can discover the shop’s best deals on its home page however browse to the Super Specials area to find a more breakdown of reduced items. The store likewise provides its own one-of-a-kind rewards program. Instead of having clients earn benefits with purchases https://herbcoupon.net/, they make incentives through referring others to the store. In a solitary year, the leading 10 benefits members made over $130,000 in incentives, and the ordinary amount for regular customers in a solitary month was $1,200. If you prepare to position an order at iHerb and also would choose to conserve upfront at a discount rate that’s even higher than the list price, find out about our promo codes below.

W trzecim panelu omówiona została kwestia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

 

 

Więcej

Dodano: 14.01.2020

Zaproszenie na Kurs Pierwszej Pomocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie DAFA szkoleniu z PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE w dn. 12-13 marca w Hotelu PURO Kazimierz w Krakowie.

Kurs z pierwszej pomocy przyjmie formę ćwiczeń (w 80%) skoncentrowanych na wypadkach na budowach i urazach.

Przeprowadzony będzie przez ratowników medycznych przy użyciu fantomów i obejmie m.in. podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz najczęstsze stany zagrożenia, obrażenia ciała, krwotoki, upadki z wysokości.

Szkolenie zakończone będzie wydaniem certyfikatu, uznawanego m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Licząc na Państwa obecność, czekamy na zgłoszenia!

Więcej

Dodano: 14.01.2020

Seminarium BUDUJ ZE STALI

6 lutego 2020 r. w ramach BUDMY pod Patronatem Branżowym Stowarzyszenia DAFA odbędzie się seminarium BUDUJ ZE STALI pt. “Nowoczesne zrównoważone budownictwo stalowe”. Pełny program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.budujzestali.pl – zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 10.01.2020

DAFA powołało Radę Techniczną

Stowarzyszenie DAFA powołało Radę Techniczną rozbudowując tym samym ofertę dla wykonawców o wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

Zakresem działania nowego organu w DAFA, będzie m.in. interpretacja zapisów i niejasności z Wytycznych DAFA, nadzór nad projektami Grup Merytorycznych pod kątem ich spójnego przekazu, zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy, stworzenie biblioteki know-how DAFA, wzajemne szkolenia i kształcenie.

Zarząd Stowarzyszenia mianował Moderatorem Rady Technicznej DAFA dr inż. Pawła Fiszera.

Paweł Fiszer
Moderator Rady Technicznej

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian. Związany z firmą ME Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych. Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012.

Marian Bober

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Mechaniczny. Od 1993 roku w branży zamocowań budowlanych. Obecnie Dyrektor Wsparcia Technicznego w Rawlplug S.A.. Autor i współautor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących zagadnienia techniki mocowań. Koordynator Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ.
Maciej Borodzicz
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydz. Budownictwa Lądowego. Od 20 lat związany z firmą Sika Poland Sp. z o.o.– TM Manager Roofing. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA od 2015. Członek Komisji Rewizyjnej DAFA w latach 2009-2015.
Daniel Drozdowicz Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Budownictwo Lądowe, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Związany z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.– Product Manager. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów.
Brunon Gogol
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w zakresie Technologii Materiałów Ogniotrwałych. Związany z Przedsiębiorstwem Usług Specjalistycznych “TERMATEX” Sp. z o.o. Inicjator i Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Merytorycznej DACH PŁASKI. Współautor wytycznych Stowarzyszenia.
Andrzej Wdowiak
Pierwszy Prezes Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2009. Prezes firmy Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. Współautor wytycznych Stowarzyszenia. Prelegent na konferencjach dla projektantów, wykonawców i architektów. Inicjator i Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w kadencji 2009-2012. Członek Komisji Rewizyjnej DAFA w latach 2012-2015.
Tadeusz Zielke

Prezes firmy Schrag Polska Sp. z o.o.

 

 

Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego,  lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Zawiązany zawodowo z firmami ME Polska Sp. z o.o. oraz AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.

 

Wierzymy, że Rada Techniczna będzie wsparciem dla naszych członków – a szczególnie wykonawców w interpretacji zapisów z wytycznych DAFA w celu ochrony ich interesów.

Więcej

Dodano: 02.01.2020

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future – 4 edycja podczas targów BUDMA z udziałem Prezesa DAFA

W dn. 3-4 lutego 2020r. w ramach Targów Budma odbędzie się IV edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, nad którym DAFA objęło Patronat Brannżowy.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, generalni wykonawcy, producenci i deweloperzy by wspólnie dyskutować na temat obecnej i przyszłej sytuacji sektora budowlanego w Polsce.

Udział w debacie I w pierwszym dniu Forum tj. 3 lutego weźmie Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki. Temat debaty to: „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”.

 

Ciekawe panele dyskusyjne przedstawicieli sektora publicznego z prywatnymi przedsiębiorcami oraz prelekcje ekspertów stworzą doskonałą okazję do zgłębiania takich tematów, jak: rynek deweloperski, innowacje i trendy w sektorze budownictwa, zmiany podatkowe oraz legislacyjne, czy projekty infrastrukturalne. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest należąca do Wielkiej Czwórki firma EY, świadcząca usługi audytorsko-doradcze.

Dwa dni dyskusji zapoczątkuje debata na temat nowych technologii i trendów w branży budowlanej. Uczestnicy poruszą takie problemy, jak: zmieniające się oczekiwania odbiorców czy koszt implementacji nowych rozwiązań technologicznych. Tego samego dnia odbędzie się także panel na temat zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku. Rzadko, w której branży przepisy zmieniają się tak szybko i są tak restrykcyjnie przestrzegane. Generalny wykonawca, deweloper oraz przedstawiciele litery prawa odpowiedzą czy Polsce grozi nadmierna regulacja i jak wpływa ona na kondycję sektora. Nie zabraknie również bardzo aktualnego tematu, jakim jest implementacja BIM w Polsce. To ogromne wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak
i prywatnego.

Tematem przewodnim drugiego dnia forum będzie infrastruktura. Zainicjuje go debata na temat rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku – sieci kolejowych, drogowych, żeglugi śródlądowej i morskiej. Rozmawiać będziemy także o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym o finansowaniu projektów PPP w kontekście perspektyw unijnych, planach inwestycji infrastrukturalnych, czy perspektywach sektora.

Więcej informacji oraz zakup biletów na stronie: https://build4future.pl/

Więcej
Powrót