Dodano: 20.01.2021

DAFA patronuje Build 4 Future

Zapraszamy na organizowane Patronatem Branżowym DAFA Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD 4 FUTURE,
które odbędzie się w pierwszych dniach lutego w formule online.

Pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi  na oczekiwania współczesnego budownictwa. W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

 

 

PROGRAM:

01 luty, godz. 11:00-12:45

Analiza rynku budowlanego w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

 • Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.
 • Polski rynek budowlany z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Już pierwszego dnia poznamy aktualne dane na temat kondycji branży, a także prognozy na najbliższą przyszłość.

 

01 luty, godz. 13:00-15:15

Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs. Maszyna – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja

Funkcjonujące już od jakiegoś czasu pojęcie Przemysł 4.0 w obecnych czasach nabiera „rozpędu”, a inwestycja w automatyzację, cyfryzację czy robotyzację jest nie tylko możliwością, a wręcz wymogiem dla firm, które chcą się rozwijać, dywersyfikować swoje portfolio usług oraz możliwości produkcyjnych i elastyczności w reakcji na zapytania klientów.

 

01 luty, godz. 15:00-16:30

Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane współczesnemu budownictwu.

Forum Build 4 Future będzie także okazją, aby przyjrzeć się bliżej tematyce nowoczesnej prefabrykacji, jako odpowiedzi na wyzwania stawiane dziś współczesnemu budownictwu. Wielkowymiarowe elementy budowlane ponownie zyskują uznanie rynku choćby ze względu na jakość, wygodę i szybkość prac, większe uniezależnienie od warunków pogodowych czy także precyzji wymiarowej konstrukcji obiektu i jego elementów.

 

02 luty, godz. 09:30-11:30

Czas infrastruktury

 • Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych – przegląd sytuacji

w poszczególnych segmentach

 • Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku infrastruktury

Drugi dzień Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future poświęcony będzie tematyce budownictwa infrastrukturalnego. Przedstawione zostaną arkana nowego prawa zamówień publicznych oraz scenariuszy rozwoju rynku infrastrukturalnego i budownictwa. Dowiemy się również, które segmenty w budownictwie i infrastrukturze mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej. Panel obejmie analizę sytuacji w segmentach drogi, koleje, energia, hydrotechnika i środowisko oraz zaawansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

 

02 luty, godz. 11:45-13:45

Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego

Aktualna sytuacja finansowa rynku infrastruktury

Czy budownictwo to ryzyko? finansowanie rozwoju rynki infrastrukturalnego

Jakie są finansowe ryzyka budownictwa w Polsce w niepewnym czasie na rynku finansowym? Jakie są sposoby na efektywne finansowanie sektora budowlanego? Czy relacje instytucji finansowych z wykonawcami inwestycji są na odpowiednim poziomie? Jednym słowem, czy budownictwo w Polsce to ryzyko, czy opłacalna inwestycja? Takie pytania postawione zostaną panelistom drugiego bloku programu Forum Build 4 Future we wtorek. Poznamy także analizę aktualnej sytuacji finansowej rynku infrastruktury i budownictwa przemysłowego.

 

Transmisja Forum odbędzie się na żywo poprzez platformę PPV i będzie dostępna bezpłatnie po krótkiej rejestracji na www.build4future.pl.

Więcej

Dodano: 26.11.2020

Webinar „Elewacje perforowane i dachy wielokrzywiznowe” – PATRONAT

Zapraszamy na objęte naszym PATRONATEM spotkanie online z cyklu ELEWACJE I DACHY, które odbędzie się 01 grudnia o godz. 11:00. Webinar pt. „Elewacje perforowane i dachy wielokrzywiznowe. Projektowanie i realizacja – wybrane zagadnienia” organizuje Virtus  Studio.

Temat elewacji i dachów oraz niezbędne kwestie przy projektowaniu i realizacji przybliży dr inż. PK Paweł Żwirek – współzałożyciel pracowni projektowej AKE Studio oraz członek Rady Technicznej DAFA. Autor licznych publikacji z zakresu konstrukcji metalowych i lekkiej obudowy.

Znajomość procesu produkcji okładzin perforowanych pozwala na dobór rozwiązań poprawnych technicznie, spełniających określone wymagania pod względem estetyki i funkcjonalności.

Przeprowadzenie na odpowiednio wczesnym etapie projektu analiz techniczno-ekonomicznych i wnikliwe rozpoznanie współczesnych technologii wykonywania dachów metalowych pozwala na realizację dachów ,które mogą być jednocześnie estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne,

– co powoduje, że współcześni architekci coraz częściej sięgają po perforowane elementy okładzinowe.

– Z jakich materiałów mogą być produkowane elewacje perforowane, co wpływa na wybór materiału oraz, który z nich daje największe możliwości?

– Na co należy zwracać uwagę przy projektowaniu wzoru perforacji?

– Dach jako ,,piąta elewacja,, – dachy o złożonej geometrii i wysokich wymaganiach w zakresie estetyki – jak kształtować konstrukcję takich dachów?

Zapraszamy na webinar, na którym dr inż. PK Paweł Żwirek odpowie na powyższe pytania na przykładzie realizacji.

Udział bezpłatny, rejestracja: https://bit.ly/elewacje-i-dachy-rejestracja

Więcej

Dodano: 22.09.2020

Panel dla członków DAFA – PODPORY NA DACHACH

14 października w przestrzeni WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA odbył się panel dyskusyjny dedykowany członkom Stowarzyszenia poświęcony instalacji urządzeń typu BIG FOOT na dachach płaskich.

Celem spotkania było usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk budowlanych, wskazujących na prawidłowy sposób posadowienia konstrukcji typu BIG FOOT na dachach.

Idea panelu zakłada skupienie się na przedstawieniu technicznych względów prawidłowego wykonania i funkcjonowania dachu z ustawionymi na powierzchni pokrycia podstawami konstrukcji.

 

 

Moderator panelu dyskusyjnego:

Krzysztof Rogosz

Członek Zarządu Stowarzyszenia DAFA.
Związany z firmą wykonawczą P.U.S. Termatex Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji pokryć dachowych i konstrukcji budowlanych.

 

 

Podczas spotkania skupiliśmy się na tym jak uniknąć niekorzystnych oddziaływań na pokrycie, zwrócimy uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Temat podpór typu BIG FOOT podjeliśmy w kontekście elementów, które dociążają bezpośrednio pokrycie dachowe. Oprócz stóp podkonstrukcji mogą to być również elementy betonowe służące do posadowienia urządzeń dachowych.

Poruszone zostały aspekty praktyczne, m.in.:

 • uwzględniania na etapie projektowym możliwości ustawienia podpór typu BIG FOOT,
 • prawidłowej lokalizacji podpór na powierzchni dachu,
 • uwzględnianie obciążeń długotrwałych i możliwych deformacji warstw pokrycia,
 • oddziaływanie obciążeń od stóp na zastosowane hydroizolacje oraz sposób ich zabezpieczenia,
 • konstrukcja i rozmieszczenie podpór na dachu w sposób zapobiegający niekontrolowanemu odziaływaniu na pokrycie dachu,
 • praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo warstw dachowych.

 

Nadrzędnym celem panelu było określenie i usystematyzowanie ogólnych wytycznych wykonawczych.

Opracowanie będzie miało na celu zwrócenie uwagi wykonawców, projektantów oraz osób nadzorujących na konieczność spełnienia określonych warunków tak, aby pokrycie dachowe z zainstalowanymi konstrukcjami typu BIG FOOT prawidłowo funkcjonowało.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Więcej

Dodano: 15.09.2020

Relacja z Walnego Zebrania Członków DAFA

W dniu 03 września w miejscowości Przygoń miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie merytoryczno-finansowe, udzielając tym samym absolutorium władzom DAFA.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad czuwała mec. Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel.


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA


Piotr Olgierd Korycki

Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019r., Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA omówił m.in. rozszerzenie grona członków DAFA, rozwój współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD), spotkania Zarządu oraz Członków Założycieli. Znaczącym krokiem w rozwoju Stowarzyszenia było powołanie Rady Technicznej, której działalność stanowi duże wsparcie techniczne na rzecz wykonawców.

 


Jarosław Kowalczyk

Jarosław Kowalczyk zrelacjonował szkolenia i panele dyskusyjne dedykowane wykonawcom. Spotkania podjęły tematykę dot. zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej w kontekście mechanizmu split payment, kierunków rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych oraz sposobów zabezpieczenia wykonawców w relacjach z GW.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

Prezes poinformował, że DAFA rozszerza co roku zasięg inicjatyw, a członkowie aktywnie wspierają powstawanie standardów technicznych DAFA, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W obrębie Grupy Merytorycznej BHP przetłumaczone zostały międzynarodowe wytyczne IFD, które będą stanowiły bazę do polskiego opracowania.

 


Monika Hyjek

Monika Hyjek podsumowała wielokierunkową aktywność Grupy Merytorycznej PPOŻ. Zorganizowana przez DAFA konferencja pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w Poznaniu, stała się polem do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” przed gronem ponad 350 osób.
Na uwagę zasługuje również szkolenie zorganizowane dla członków DAFA – „PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym”, które odbyło w Łodzi oraz liczny udział ekspertów Grupy w propagowaniu wiedzy na konferencjach.


Łukasz Ostapiuk

Łukasz Ostapiuk zrelacjonował prace Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 


Jacek Poziemski

Jacek Poziemski omówił działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która zamknęła prace nad aktualizacją  „Wytycznych dla dachów zielonych”.

Wymienił wygłoszone prelekcje z ramienia Grupy w ramach eventów partnerskich.

 


Katarzyna Wiktorska

 

Katarzyna Wiktorska przybliżyła cel działania Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, która dąży do opracowania „Zaleceń dotyczących ochrony przeciwkorozyjnej”.

Kalendarz organizacji wypełniały w zeszłym roku liczne konferencje i seminaria uhonorowane patronatem DAFA. Ponadto, Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką poprzez publikacje artykułów w prasie i na portach branżowych. Dużą wagę przykładamy do kampanii „Wybierz firmę z certyfikat DAFA”, która odbyła się po raz piąty. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie naszym profilem na Facebooku.

 


Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

 

W podsumowaniu Prezes podkreślił, że działalność DAFA jest pełna energii i ambicji, o czym świadczą nowe idee jak np. projekt „Wirtualnej Akademii DAFA”.

Rok 2019 był dla Stowarzyszenia czasem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów.

Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, DAFA ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Więcej

Dodano: 14.09.2020

Relacja ze spotkania DAFA – IFD

02 września w Opolu odbyło się spotkanie reprezentacji DAFA z przedstawicielem IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy).

Spotkanie miało charakter zapoznawczy – omówiono współpracę dwustronną z Pascalem Civatim, który od lipca pełni funkcję nowego Sekretarza Generalnego IFD.

Stowarzyszenie DAFA wystąpiło w reprezentacji: Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA, Katarzyna Wiktorska – Dyrektor, Ewelina Klin – Koordynator projektów.

Partnerzy dyskutowali na temat możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy organizacjami.

Pascal Civati wyraził uznanie dla podejmowanych w ramach DAFA działań. Wyszedł z propozycją zaangażowania ekspertów DAFA w prace zespołów merytorycznych IFD.

Zarówno IFD jak i DAFA wyrazili zadowolenie z prowadzonych rozmów, potwierdzając kontynuację współpracy i wzajemne wspieranie działań dążących

do ustalenia jednolitych standardów i rozwiązań technicznych.

Więcej

Dodano: 10.06.2020

Nagrania z Wirtualnej Akademii DAFA

Jeżeli nie mogliście Państwo uczestniczyć w spotkaniach on-line zapraszamy do zakładki WIRTUALNA AKADEMIA, gdzie udostępniamy nagrania m.in. z webinarów:

„Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”

dr inż. Paweł Fiszer i dr inż. Paweł Żwirek (prowadzący spotkanie).

W trakcie wykładu poruszono m.in. zagadnienia:

 • możliwości kształtowania połaci dachowych o złożonej geometrii z wykorzystaniem blach fałdowych;
 • kształtowania konstrukcji, przeważnie stalowej prętowej umożliwiającej uzyskanie: poprawnych technicznie, ekonomicznych i ciekawych architektonicznie kształtów dachów;
 • stosowania w kształtowaniu konstrukcji zarówno blach łukowych, blach płaskich oraz blach płaskich z wygięciem wstępnym – ilustrowane przykładem obliczeniowym;
 • omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących blach fałdowych wynikających z gruntownej przebudowy normy
  PN-EN 1090-2, w wyniku której powstała norma PN-EN 1090-4 dotycząca m.in. profilowanych na zimno konstrukcji poszycia dachów, Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kształtowaniem i obliczaniem styków i zakładów blach, lokalnym wzmacnianiem w rejonach przebić oraz zagadnień ochrony antykorozyjnej blach;
 • kosztów realizacji stalowej konstrukcji prętowej i pokrycia dachu z blach fałdowych dla tego samego obiektu po przyjęciu różnych wartości obciążenia śniegiem – analiza porównawcza.


„Zielone dachy w aspekcie zmian klimatycznych”
Paweł Kapelanowski 

Zakres wykładu:

 • omówienie korzyści dachów zielonych;
 • odprowadzanie wody z dachu a retencja;
 • charakterystyka dachu retencyjnego;
 • miejski dach klimatyczny;
 • Wytyczne dla dachów zielonych.

 

dr inż. Paweł Fiszer

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian.  Związany z firmą ME Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych.
Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów.
Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.
Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012.

     dr inż. Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego,  lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Zawiązany zawodowo z firmami ME Polska Sp. z o.o. oraz AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.

  Paweł Kapelanowski

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Od kilkunastu lat związany z branżą budowlaną. Od ponad 6 lat doradca techniczny w firmie GCL sp. z o.o. w której zrealizował m.in. kilkadziesiąt projektów związanych z dachami zielonymi. Uczestnicząc w pełnym procesie budowlanym pomaga zarówno projektantom w rozwiązywaniu nietypowych problemów jak i wykonawcom w zaimplementowaniu projektu w życie.

 

Omawiane zagadnienia zostały przedstawione na bogato ilustrowanych przykładach realizacji.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Zapraszamy do przyłączenia się do DAFA i skorzystania z nowej platformy e-learningowej!

 

Więcej

Dodano: 22.04.2020

WIRTUALNA AKADEMIA DAFA – Webinary PPOŻ.

Z wielką przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy program WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA – cykl szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać obecny czas i podnieść kwalifikacje.

Pierwszy webinar i dyskusja w temacie: „Pożar a ściany zewnętrzne – jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?” odbył się w dn. 06 maja.

 

Wideospotkania o tematyce ppoż. poprowadziła Pani Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.

 

 

Na wstępie moderatorka  odwołała się do statystyk, które pokazuje że w 2019 r. w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, z czego 3 500 stanowiły pożary budynków produkcyjno-magazynowych. W tym samym roku do użytku oddano 3 400 obiektów PM.

Z uwagi na powierzchnię pożary budynków produkcyjno-magazynowych przynoszą największe straty ekonomiczne, ale także te o wymiarze gospodarczym i środowiskowym. Stąd tak ważne jest bezpieczne wykonanie obiektu, dobór odpowiednich materiałów i wykorzystywanych rozwiązań. Należy zatem korzystać z budowlanych klasyfikacji ogniowych, których omówienie stanowiło element webinaru.

Ponadto prelegentka wyjaśniła różnice pomiędzy często mylonymi  pojęciami nierozprzestrzenianie ognia i niepalność oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego i ściana o odporności ogniowej. Przedstawione zostały m.in. klasy reakcji na ogień, wymagania przeciwpożarowe dla ścian zewnętrznych ich rodzaje.

Na atrakcyjność webinaru dodatkowo wpłynęły zaprezentowane filmy, schematy i detale.

Źródłem wiedzy technicznej, na której oparta była prezentacja był wydany przez Stowarzyszenie DAFA poradnik „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

 

27 maja odbył się webinar: Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej”

Uczestnicy szkolenia WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA:

→ odkryli zawartość Wytycznych bezpieczeństwa pożarowego dachów,

→ dowiedzieli  się jakie są wymagania przeciwpożarowe dla dachów,

→ poznali ciekawe przykłady z praktyki, detale, rysunki,

→ otrzymali wsparcie merytoryczne i odpowiedź na pytania zadane w formie czatu,

→ zdobyli umiejętności, które wykorzystają nie tylko w przestrzeni wirtualnej,

→ przekonali się, że można zdobyć wyselekcjonowaną wiedzę bez konieczności opuszczania miejsca pracy.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Więcej

Dodano: 17.04.2020

Tarcza antykryzysowa- Spotkanie online dla WYKONAWCÓW z DAFA

Nie ulega wątpliwości, że ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysowa rodzi szereg niejasności i wątpliwości interpretacyjne dla pracodawcy.

Wobec tego Stowarzyszenie DAFA zorganizowało przy udziale mecenasów z Kancelarii GESSEL cykl webinarów dedykowanych specjalnie członkom organizacji i obejmujących problematykę kluczowych zmian dla przedsiębiorców.

W ramach pierwszego webinaru w dn. 09 kwietnia mecenasi Kancelarii GESSEL podzielili się z członkami DAFA porcją wiedzy, omawiając szczegóły tarczy antykryzysowej, w tym zapisy ustawy COVID-19 dotyczące:

 • postępowania administracyjnego w tym zawieszenie biegu terminów, doręczenia decyzji –  Mec. Karolina Olszewska;
 • obowiązków inwestora w obliczu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz polecenia wydane w tym zakresie przedsiębiorcom – Mec. Iwona Gielo-Benza;
 • zatrudnienia oraz zmian w zakresie legalizacji wykonania pracy przez cudzoziemców w dobie koronawirusa w kontekście procesu budowlanego – Mec. Mykola Zembra;
 • umów w branży budowlanej, kwestii odpowiedzialności oraz epidemii jako siły wyższej – Mec. Maciej Boryczko;
 • zmian umowy w sprawie zamówień publicznych oraz warunków lub terminów spłaty kredytów –  Mec. Michał Boryczka.

 

Drugi webinar odbył się w dn. 16 kwietnia w dwóch blokach szkoleniowych, z których pierwszy poprowadziła mec. Agnieszka Nowacka,  poruszając tematykę:

 • dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP;
 • odroczenia płacenia składek ZUS ze zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej;
 • zmiany w zakresie organizacji czasu pracy;
 • zawieszenia okresowych badań lekarskich.

 

W drugim bloku mec. Katarzyna Lisowska omówiła pakiet podatkowy COVID-19 w tym:

 • zmiany terminów podatkowych dotyczących m.in. obowiązków sprawozdawczych (składania deklaracji, informacji, raportów, sprawozdań) wpłaty podatku;
 • ulgi podatkowe: możliwość wstecznego rozliczania strat, odroczenia/rozłożenia na raty płatności podatku bez opłaty prolongacyjnej; wyłączenie “ulg na złe długi” w CIT; ulgi dla pomagających w walce z COVID-19.

 

Webinar umożliwił zadawanie pytań i konsultację z mecenasami na żywo. Uczestnicy zasygnalizowali zainteresowanie tematem udzielania dofinansowań przez starostę do pensji pracowników i składek ZUS, który z pewnością będzie przez DAFA kontynuowany.

Stowarzyszenie będzie wspierać firmy członkowskie w tym trudnym czasie organizując kolejne szkolenia online. Najbliższe odbędzie się 23 kwietnia.

Więcej

Dodano: 08.04.2020

Webinar z Kancelarią GESSEL dla Członków DAFA

Wspierając WYKONAWCÓW w obecnej sytuacji w kraju, 09 kwietnia Stowarzyszenie DAFA organizuje live chat z Kancelarią GESSEL poświęcony przepisom zawartym w ustawie COVID-19 tzw. tarczy antykryzysowej

Webinar jest zorganizowany wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, zatem uwzględni specyfikę działalności firm budowlanych

Mecenasi omówią zapisy ustawy Covid-19 dotyczące umów: jak radzić sobie z tymi już podpisanymi i na co zwracać uwagę podpisując nowe Proces budowlany w świetle ustawy COVID-19: postępowanie administracyjne oraz obowiązki inwestora w dobie epidemii, a także zatrudnianie cudzoziemców

Tuz po świętach planowane są kolejne spotkania online ?

Działaj razem z DAFA❗️Skorzystaj z oferowanego wsparcia❗️

Zostań członkiem

Więcej

Dodano: 06.04.2020

Zarząd DAFA przyłącza się do działań w ochronie przedsiębiorców w czasie epidemii

Kierując się odpowiedzialnością za los firm członkowskich zrzeszonych w DAFA, Zarząd Stowarzyszania skierował na ręce Minister Rozwoju J. Emilewicz i Ministra Infrastruktury A. Adamczyka pismo popierające postulaty Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawiające ocenę sytuacji i kluczowe rekomendacje branży.

Treść pisma PZPB i OIGD (klik)

W obliczu epidemii wirusa COVID-19, Zarząd DAFA z niepokojem dostrzega rosnąca skalę zagrożeń dla polskich firm budowlanych związaną m.in. z zaburzeniem/utratą płynności finansowej, terminowością realizacji kontraktów, przerwanym łańcuchem dostaw, absencją pracowników.

Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw.

Zarząd DAFA wniósł o podjęcie działań rozszerzających zapisy Tarczy Antykryzysowej, które doprowadzą do ochrony przedsiębiorców rynku budowlanego w sytuacji kryzysowej i zaoferują konkretne, systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców.

 

Stowarzyszenie DAFA przeprowadziło również wśród członków organizacji ankietę diagnostyczną dotyczącą oceny sytuacji w firmach w związku z epidemią COVID-19.

Ponad połowa respondentów oceniła, że zaopatrzenie w maski, płyny i środki do dezynfekcji jest dostateczne. Zabezpieczenie epidemiologiczne na budowach określono w większości przypadków jako dostateczne, ewentualnie złe.

Badanie wykazało ponadto, że największym zagrożeniem dla realizacji zleceń jest obecnie absencja pracowników. Ich nieobecność związana z kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi czy zamknięciem granic paraliżuje budowy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika również, że w wielu przypadkach już występują lub są przewidywane opóźnienia w budowach.  Analiza odpowiedzi wykazała dobrą dostępność materiałów budowlanych.

Ważnym elementem ankiety było pytanie dotyczące ryzyka zaburzeń płynności finansowej, które 86% ankietowanych określiło jako średnie bądź duże.

W uwagach ankietowani wskazali, że sytuacja może ulec dynamicznie zmianie, a poważnych trudności można spodziewać się za kilka tygodni. Zasygnalizowano również zdecydowanie mniej nowych zapytań ofertowych. Powtarza się obawa, że problemy finansowe zleceniodawców przełoży się na brak płatności dla wykonawców.

Stowarzyszenie zamierza monitorować na bieżąco sytuację członków DAFA i raportować o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

Więcej
Powrót