Dodano: 05.10.2017

Podsumowanie XI Panelu DAFA

21 września w Krakowie Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich Członków kolejny Panel Dyskusyjny skoncentrowany na „Ogólnych Warunkach Realizacji Kontraktu” w kontekście pułapek w umowach oraz sposobów na ich uniknięcie.

 

Warsztaty  poprowadzili reprezentanci Kancelarii GESSEL z Warszawy: mec. Michał Boryczka i mec. Maciej Boryczko. Uczestniczyły w nich 32 osoby z 14 firm członkowskich Stowarzyszenia.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Gości powitał Adam Krzanik – Członek Zarządu DAFA, przedstawiając jego cel jakim jest wypracowanie dokumentu OWRK jako wzorca DAFA. Jego zdaniem obecna dobra koniunktura pozwala wykonawcom na twardsze stanowisko podczas negocjacji -raz uzgodnione warunki będą miały przełożenie na trudniejsze dla podwykonawcy czasy. Zachęcił uczestników do podjęcia próby negocjacji warunków umowy jak np. ponadpodstawowego BHP czy schodni na dachach.

od lewej: Adam Krzanik, Maciej Boryczko, Michał Boryczka, Andrzej Stępkowski

Uczestnicy dyskusji zgodnie potwierdzili, że załączane przez GW do umowy ogólne warunki są zbyt obszerne, często nie do przejścia i tym samym podwykonawca jest nieświadomy zagrożeń wynikających z ich zapisów. Stąd w Stowarzyszeniu powstanie narzędzie do negocjacji, które będzie można przedkładać GW jako propozycję warunków DAFA.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Mecenasi zwrócili również uwagę uczestników na przepisy Kodeksu cywilnego: art 97 Osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa; art. 682 Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę; art 69 Konkludentne przyjęcie oferty; art. 103 Falsus procurator; art. 3854  Zbieg wzorców.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło Gości na kolację w restauracji nieopodal krakowskiego rynku.

Więcej

Dodano: 13.09.2017

Ruszyły prace nad Wytycznymi DAFA do odbiorów dachów !

Wychodząc naprzeciw problemom wykonawców przy odbiorach budynków, w DAFA powstała Grupa Merytoryczna w celu opracowania „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych”. Eksperci wywodzący się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA uznali, że warto opracować narzędzie, które będzie rozstrzygało spory przy odbiorach budynków i na które będzie można się powołać w uzgadnianiu wielu problematycznych kwestii pomiędzy wykonawcą a inwestorem i GW.

Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy spotkania robocze na których ustalono spis treści do wytycznych oraz opracowano pierwsze rozdziały publikacji. Obejmie ona problematykę odbioru: podłoża z betonu, z blachy, ze stali i inne; wszystkich rodzajów paroizolacji; termoizolacji (wełna, styropian, PIR); izolacji wodochronnej, a także projekty układania i mocowania. Członkowie zespołu redakcyjnego część publikacji poświęcą również na opisanie tolerancji i odstępstw.

W prace zaangażowani są m. in.: Michał Miąsek – koordynator Grupy Merytorycznej (Protan), Jarosław Andrusewicz (Jarema), Maciej Borodzicz (Sika), Daniel Drozdowicz (Rockwool), Waldemar Gaca (Balex Metal), Natalia Gębala (Atlas-Ward), Jerzy Kosior (Protan), Adam Krzanik (Pold-Plast), Grzegorz Rodak (Schrag), Edyta Sauć (Swisspor), Tadeusz Zielke (Schrag).

Wytyczne obejmą zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i te wynikające z dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W kolejnym etapie planowane jest opracowanie wytycznych do odbioru fasad.

Najbliższe spotkanie GM ODBIORY odbędzie się 10 października.

Będziemy mieć więc na rynku polskim narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale również dla projektantów i inwestorów: narzędzie jasno określające jak ma wyglądać odbiór dachów.

Wypowiedź Koordynatora Grupy Merytorycznej ODBIORY:

mgr inż. Michał Miąsek – Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Ladowej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 17 lat związany z Protan Polska Sp. z o.o. jako członek zarządu i dyrektor zarządzający. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Odbioru dachów płaskich” Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Merytorycznej ODBIORY Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych” Stowarzyszenia DAFA.

„Pomysł stworzenia opracowania narodził się z potrzeby rynku dachów płaskich, który od kilku lat rozwija się dynamicznie. Liczni członkowie stowarzyszenia DAFA zgłaszali powtarzające się kłopoty i rozbieżności podczas interpretacji jakości wykonanych prac dachowych. Głównym celem opracowania jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie. Nowe opracowanie wpisuje się także w edukacyjną rolę stowarzyszenia, a co za tym idzie, podnoszenie jakości wykonywanych prac dekarskich.”

Więcej

Dodano: 11.08.2017

Relacja ze spotkania Grupy Merytorycznej PPOŻ.

W dniu 09 sierpnia Grupa Merytoryczna PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA zakończyła ponad roczną pracę nad wytycznymi „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

W spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie firmy Pruszyński w Komorowie, uczestniczyli (od lewej): Piotr O. Korycki (Pruszyński), Renata Ciszewska (Styropmin), Witold Okoński (Carlisle), Krzysztof Bagiński (Mercor), Eliza Gissel (Pruszyński), Monika Hyjek (Atlas Ward), Jacek Lebek (Tyron), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Grzegorz Rodak (Schrag), Maria Dreger (Rockwool), Ewelina Klin (DAFA), Grzegorz Rak (Balex Metal).

Na spotkaniu zatwierdzono ostateczną treść Wytycznych, które zostaną wydane z końcem września 2017 r. – po weryfikacji przez Członków DAFA.

Więcej

Dodano: 14.07.2017

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej oraz projektanci i rzeczoznawcy. Zanim podejmiesz wybór sprawdź, czy firma należy do DAFA.

Zamów lub pobierz Katalog Członków DAFA.

Więcej

Dodano: 23.06.2017

Relacje z konferencji z udziałem DAFA

Stowarzyszenie DAFA udzieliło wsparcia czerwcowym konferencjom skierowanym do biur projektowych, architektów, inwestorów, wykonawców i GW, doradców i rzeczoznawców oraz uczelni i instytutów naukowych:

  • Patronat honorowy nad konferencją „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy”, 6 czerwiec, Gdańsk;
  • Referat branżowy na konferencji organizowanej przez Archmedia Grażyna Gałka „Optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych”, 22 czerwiec, Warszawa.

Wykład pt. „Wydawnictwa DAFA wytycznymi do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” wygłosił Pan Michał Wilk.

Uczestnicy spotkań otrzymali Katalogi Członków DAFA, foldery informacje oraz Katalogi rozwiązań akustycznych.

 

Michał Wilk, Gdańsk

Michał Wilk, Warszawa

 

 

Więcej

Dodano: 02.06.2017

Wydanie II edycji Katalogu rozwiązań akustycznych

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowany w ramach GM AKUSTYKA: „DAFA A 2.01. Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II”.

Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, zawierającym kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce: ArcelorMittal, Balex Metal, Blachy Pruszyński, Izopanel, Rockwool, Ruukki.

Są to rozwiązania przebadane w europejskich akredytowanych laboratoriach pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku.

Publikację opracował dr inż. Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Drozdowicza i Piotra Olgierda Koryckiego.

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów oraz wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków.

Stanowi istotne narzędzie do właściwego podejmowania decyzji przy projektowaniu obiektów pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego.

Katalog jest dobrym przykładem, że konkurencją jesteśmy na rynku budowlanym, a w sprawach merytorycznych możemy razem pracować i mieć do siebie zaufanie.

Publikacja dostępna jest na ksiegarnia.dafa.com.pl

Więcej

Dodano: 25.05.2017

Relacja z Konferencji pod Honorowym Patronatem DAFA

25 maja w Krakowie Stowarzyszenie DAFA uczestniczyło jako Patron Honorowy w Konferencji dla profesjonalistów z cyklu „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy.”

Reprezentując DAFA – eksperci w osobach Pana Tadeusza Zielke oraz Pana Michała Wilka w referatach otwarcia zwrócili uwagę słuchaczy na Księgarnię Techniczną DAFA w tym na „Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian” i „Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 słuchaczy związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla których DAFA przygotowało niespodzianki w postaci Katalogu Członków DAFA oraz płyt CD z „Katalogiem rozwiązań akustycznych”, które przekazywano w ramach stoiska wystawienniczego.

Prelegent DAFA – Tadeusz Zielke

Prelegent DAFA – Michał Wilk

Więcej

Dodano: 20.05.2017

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Od jedenastu lat Stowarzyszenie DAFA organizuje wiosną branżowe wydarzenie dla swoich Członków – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dn. 18-19 maja w Kielcach.

Doroczne Spotkanie DAFA było okazją do podsumowania roku w ramach Walnego Zebrania oraz stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.
Obrady poprowadzili mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Maciej Boryczko z blisko współpracującej z DAFA kancelarii Gessel.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Witold Okoński, który powitał ponad 150 zgromadzonych Gości.

 Prezes Witold Okoński

Optymistyczne informacje przekazane przez Prezesa DAFA dotyczyły m.in. rosnącej liczby członków, rozszerzenia współpracy z opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL, FBB), oraz kolejnych zrealizowanych projektów w ramach merytorycznej działalności Stowarzyszenia. DAFA jest cenione za doświadczenie i przekazywaną wiedzę wypracowaną w ramach Grup Merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa – głos zabrali zatem reprezentanci tych gremiów podsumowując efekty ich prac.

Paweł Fiszer omówił działania Grupy LEKKA OBUDOWA, która wydała publikację „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”. Publikacja powstała pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia. Wytyczne mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Koordynator zwrócił uwagę, że „Wytyczne…” obejmują zakres nieuregulowany nigdzie indziej jak np. prawidłowe wykonanie tarcz usztywniających, czy kwestie związane z uziemieniem lekkiej obudowy.

 Paweł Fiszer

Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek podsumowali aktywność GM PPOŻ. obejmującą półtoraroczną pracę nad Wytycznymi „DAFA PPOŻ. 1.01 Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Członkowie Zespołu Redakcyjnego zaznaczyli, że zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Wydanie Wytycznych planowane jest w lipcu br.

 Monika Hyjek, Krzysztof Bagiński

Nie tylko ogień, ale i dźwięk otaczają nas na co dzień, stąd Piotr Olgierd Korycki skoncentrował uwagę słuchaczy na działalności GM AKUSTYKA. Zaprezentował dotychczasowe efekty działań, obejmujące wydanie dwóch edycji katalogu prezentującego przebadane rozwiązania akustyczne Członków DAFA. Publikacja „DAFA A 2.01 Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II” stanowi kontynuację prac grupy której idea zakłada przełamanie granic między konkurencją i stworzenie wspólnego narzędzia dla branży.

Piotr Olgierd Korycki

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach ZESPOŁU PROJEKTOWEGO DAFA spotkanie poświęcone projektowaniu warstwy nośnej dachu. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości w trakcie rozwiązywania przykładu liczbowego. Zwrócił uwagę słuchaczy na coraz trudniejsze problemy związane z lekką obudową w części statyczno-wytrzymałościowej.

 Michał Wilk

Adam Krzanik podsumował dwa ubiegłoroczne Panele Dyskusyjne w Falentach i we Wrocławiu, które miały na celu umocnienie pozycji negocjacyjnej firm wykonawczych w kontekście zasad zawierania umów, analizy niekorzystnych zapisów umownych, rozłożenia odpowiedzialności stron. Zaprosił do udziału w kolejnym szkoleniu we wrześniu, którego celem będzie opanowanie sztuki negocjacji na bazie przygotowanych Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

 Adam Krzanik

Mariusz Pawlak podsumował wielopłaszczyznową działalność edukacyjną organizacji, której esencją, obok promocji własnych wydawnictw, są organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia środowiskowe – szczególnie ważne, z uwagi na ich wysoki walor naukowy. W ubiegłym roku DAFA po raz drugi podjęła temat zielonych dachów i ścian uwzględniając część praktyczną w ramach „Forum zielonej infrastruktury DAFA” oraz organizując konferencję „Dachy zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. W 2017 r. Stowarzyszenie wracając do korzeni zaprosiło słuchaczy do udziału w wydarzeniu pt. „DAchy i FAsady – projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy.”

 Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin podkreśliły, że marka DAFA została zbudowana nie poprzez kosztowną reklamę, ale poprzez myśl techniczną, którą DAFA dzieli się m.in. w ramach licznych wydarzeń branżowych oraz eventów pod patronatem organizacji. Prelegentki podsumowały liczne prelekcje ekspertów DAFA na konferencjach. Zwróciły też uwagę na szeroki zasięg kampanii: „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA”, na którą złożyły się: artykuły w prasie fachowej; informacje na portalach branżowych, na FB oraz Newslettery. Z Kampanią powiązane jest wydanie Katalogu Członków DAFA – praktycznego narzędzia, które ułatwi wybór firm w procesie ofertowania. Zwróciły uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej.

 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin

Na zakończenie Walnego Zebrania Prezes podkreślił, że DAFA nie stoi w miejscu a nowe inicjatywy i zaangażowanie ze strony reprezentantów firm członkowskich przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński; Beata Buczkowska – SaarGummi Construction; Jakub Sąsiadek – BASF Polska.

Podczas wieczoru zagościł prawdziwie hawajski klimat, a goście oddali się wspaniałej zabawie i poczuli atmosferę zbliżających się wakacji.

Już za rok kolejna odsłona tego wyjątkowego spotkania, miejmy nadzieję równie pomyślnego i efektywnego dla Stowarzyszenia DAFA jak minione!

 

Więcej

Dodano: 20.04.2017

Kolejne szkolenie DAFA – VAT – w świetle zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

Na wstępie Pani Mecenas Aldona Pietrzak poinformowała uczestników, że celem szkolenia jest pomoc firmom w szybkim dostosowaniu się do dynamicznych zmian w prawie podatkowym.

Prelekcję prowadziła Pani Mecenas Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy Kancelarii GESSEL.

W warsztatach uczestniczyły 23 osoby z 12 firm członkowskich DAFA.

Podczas spotkania poruszono problematykę rozliczeń podatku VAT w branży budowlanej, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz omówiono problemy związane z usługami kompleksowymi i mieszanymi. Kluczowe dla uczestników okazały się zagadnienia dotyczące kompleksowości usług oraz traktowania danej transakcji jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

W trakcie spotkania omówiono także zsady rozliczeń uczestników konsorcjum na gruncie ustawy VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach z dnia 17 marca 2017 r.

 

Więcej

Dodano: 19.04.2017

Nowa inicjatywa DAFA

Stowarzyszenie rozpoczyna prace nad Wytycznymi do odbiorów dachów i ścian.

W tym celu DAFA powoła Grupę Merytoryczną złożoną z reprezentantów firm wykonawczych i producentów oraz ekspertów.

Opracowanie o charakterze elementarza dot. standardu odbiorów będzie miało charakter ogólny i neutralny – poruszy kwestie takie jak np. zastoiny, z odniesieniem do wytycznych DAFA.

Więcej
Powrót