Dodano: 19.07.2016

Zaproszenie na Konferencję Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone

Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez ArtMedia Technics przy współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem DAFA pt. DACHY PŁASKIE W ASPEKCIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO – DACHY ZIELONE.

Program Konferencji obejmie wystąpienia: Prezesa Stowarzyszenia – Witolda Okońskiego, który zaprezentuje “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL” oraz reprezentantów firmy wykonawczej Poburski Dachtechnik Sp. z o.o. – Andrzeja Wdowiaka i Przemysława Chodorowskiego, którzy wykonają model dachu zielonego.

Termin: Warszawa, 20.10.2016r.

Program

Formularz rejestracyjny dostępny poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl

Więcej

Dodano: 02.06.2016

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku. Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.


Witold Okoński

Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.


Anna Sylwester-Czapla

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, których celem jest opracowanie „Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.


Michał Wilk

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów. Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.


Katarzyna Wiktorska

Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku. Ubiegłoroczny panel w Krakowie objął szkolenie z dachów zielonych (zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było transmitowane online dla 180 architektów i projektantów.


Jarosław Kowalczyk

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” . Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób. Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.


Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA. Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii: „ Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.


Ewelina Klin

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura. Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana.


od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak


od prawej: Witold Okoński, Joanna Burzyńska, Katarzyna Wiktorska

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą poprowadził Filip Chajzer.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.


Uczestnicy Walnego Zebrania

Więcej

Dodano: 01.06.2016

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, fasady czy dachu zielonego warto sprawdzić rzetelność firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Jak więc zweryfikować odpowiednie uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności oraz jakości jest z pewnością certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.

 Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat Członkostwa w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA).

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej.

Lista certyfikowanych firm dostępna jest na: www.dafa.com.pl

PARTNERZY KAMPANII:
              

         

   

Więcej

Dodano: 01.05.2016

Pierwsze polskie wydanie Wytycznych dla dachów zielonych FLL

Na rynku pojawiła się pierwsza polska publikacja wytycznych FLL dla dachów zielonych pt. „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”, wydana przez Stowarzyszenie DAFA.

Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim Stowarzyszeniem FLL, DAFA pozyskało prawo do wydania Wytycznych FLL: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, które zostały rozszerzone o przepisy polskie.

Celem wytycznych jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz parametrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. W większości krajów Europy i świata uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Publikacja adresowana jest do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin i stanowi wspólny punkt odniesienia dla inwestorów, projektantów i wykonawców, tworząc bazę do współpracy pomiędzy nimi.

Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy współpracy ekspertów: mgr inż. Ryszarda Klatt – rzeczoznawcy DAFA i dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W prace redakcyjne włączyli się wysokiej klasy specjaliści, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA: Jacek Dudziak, Jarosław Grabowski, Andrzej Kania, Marian Kies, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Sabina Pietrek, Maciej Runka, Edyta Sauć, Magdalena Stachowska, Anna Sylwester-Czapla, Cezary Szyjka, Katarzyna i Piotr Wolańscy.

Najcenniejszą częścią wytycznych jest odwołanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych, norm jak i metod badawczych mających swoje zastosowanie w warunkach krajowych. Usystematyzowanie wymagań ma na celu przede wszystkim poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych, adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką tej dyscypliny. Słownik może być przydatny podczas korzystania z norm i opracowań branżowych, a także z niemieckojęzycznej literatury fachowej oraz systemów informacyjnych z niemieckim interfejsem użytkownika.

O znaczeniu wytycznych dla polskiej branży dachów zielonych mówi dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Redaktor Merytoryczny polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL:

“W dobie maksymalizacji wykorzystania terenu przeznaczonego pod zabudowę z jednoczesnym nakazem zapewnienia wymaganej powierzchni terenu biologicznie czynnego, dachy zielone stają się coraz bardziej powszechne. Należy jednak pamiętać, że projektując dach zielony trzeba uwzględnić nie tylko dobór zieleni na dachu, ale także zaprojektować fragment budynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na projektowany rodzaj użytkowania dachu, parametry wytrzymałościowe, konstrukcję, nachylenie dachu, a także wymagania przeciwpożarowe. Dodatkowo powinny być uwzględnione potrzeby zabezpieczenia przed siłą ssącą wiatru i wywiewaniem oraz konieczność odpowiedniego odwodnienia. Nie mniej ważny jest dobór substratu dachowego oraz materiałów, z których wykonane są pozostałe warstwy konstrukcyjne. Do tej pory w Polsce nie było opracowania, obejmującego zasady projektowania tak kompleksowo. Dlatego też, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, przy planowaniu realizacji tego typu rozwiązań odnoszono się do norm niemieckich DIN oraz wytycznych FLL, wydanych w języku niemieckim i przetłumaczonych w późniejszym czasie na język angielski. Podjęte przez Stowarzyszenie DAFA działania wypełniają tę lukę.

Usystematyzowanie wymagań ma na celu poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dachy zielone w Polsce
Zielone dachy są rozwiązaniami, którymi zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Z krajów Unii Europejskiej zdecydowanie największy udział zazielenionych dachów spotyka się w Niemczech oraz Szwecji, ale i w Polsce można znaleźć liczne inwestycje zrealizowane w różnych miastach. Przykładem może być dach zielony wykonany na Wisłostradzie w Warszawie, na centrum handlowym „Plaza” w Rybniku, bazie wioślarskiej w Iławie, szpitalu Jurasza w Bydgoszczy, na terenie zespołu mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach, Woli Justowskiej w Krakowie, Termy Bani w Białce Tatrzańskiej oraz Opery Podlaskiej w Białymstoku. Wykonywanie obecnie tego typu rozwiązań wynika przede wszystkim ze wzrostu oczekiwań inwestorów, a także użytkowników, z wymogów prawnych dotyczących konieczności odtworzenia, przy realizacji inwestycji, terenu biologicznie czynnego, z potrzeby przeciwdziałania skutkom procesu urbanizacji, a także ze wzrostu świadomości społeczeństwa. Nie mniej istotne jest ciągłe poszerzanie oferty materiałów i technologii wykonywania dachów zielonych, pozwalające na zaspokojenie potrzeb rynkowych oraz środowiskowych w tym zakresie.

Co należy zrobić, aby były powszechniej stosowane w Polsce?
Pomimo wielu realizacji, ilość dachów zielonych w Polsce jest niewspółmierna do potrzeb. Obecnie w krajowym ustawodawstwie brakuje uregulowań prawnych wprowadzających ulgi i dofinansowania do budowy dachów zielonych. Inaczej kwesta ta rozwiązana jest w wielu krajach za granicą. Tam zakładanie zazielenionych powierzchni, uważanych za inwestycje sprzyjające środowisku, realizowane jest z pomocą państwa. System wsparcia jest oparty na bezpośrednich i pośrednich zachętach finansowych, na wdrażaniu instrumentów kompensacyjnych oraz egzekwowaniu zapisów legislacyjnych. Wzorem europejskich i światowych doświadczeń należy wprowadzić narzędzia, które zmotywowałyby inwestorów do ich wykonywania. Duży nacisk powinno kłaść się także na przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, pozyskiwanie wyników z badań prowadzonych na dachach zielonych dla warunków meteorologicznych, w których inwestycje te są wykonywane oraz na dostęp do norm i wytycznych, które dzięki jasno przedstawionym zasadom dotyczącym projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych mogłyby się przyczynić do szerszego zastosowania tych technologii w warunkach krajowych.

Zalety dachów zielonych
Wykonanie warstw konstrukcyjnych dachu zielonego pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, hydrologicznych i estetycznych, poprawiających życie mieszkańców miast. Znane są wyniki badań wykazujące m.in. pozytywny wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w miastach (zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła, poprawiają jakość powietrza, zwiększają wilgotność powietrza). Pełnią także funkcje termoizolacyjne, przyczyniają się do wydłużenia trwałości pokrycia oraz poprawiają akustykę budynku tłumiąc hałas. Dla mnie najbardziej bliskie, z uwagi na tematykę, którą zajmuję się w swojej pracy naukowej, jest pozytywne oddziaływanie dachów zielonych na ilość i szybkość odprowadzanych wód opadowych. Redukcja objętości spływu wiąże się m.in. z opóźnieniem początkowego odpływu z dachu oraz zmniejszeniem szczytowej fali odpływu, co może przełożyć się na pracę kanalizacji oraz efektywność działania oczyszczalni ścieków w okresach pogody deszczowej. Dachy zielone dla mieszkańców miast pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. Dla wielu z nich jest to miejsce kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku.

Błędy projektowe/wykonawcze

Dachy zielone to układy wielowarstwowe. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, znalezienie usterki i późniejsza jej naprawa wymaga niejednokrotnie zdjęcia wszystkich lub prawie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Dlatego tak ważne jest solidne wykonanie każdej warstwy w celu zachowania w pełni ich funkcji w całym okresie użytkowania. Należy jednak pamiętać, że pomimo dostępnych propozycji układów warstw dachu zazielenionego, nie istnieją rozwiązania w pełni uniwersalne, które można by było bezkrytycznie powielać. W każdym przypadku zarówno projektant jak i wykonawca powinien potraktować podjęte zadanie indywidualnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki. Warto przy tym odnosić się do wiedzy zebranej w normach i w wytycznych branżowych. Do tej pory w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, bazowało się głównie na zapisach niemieckojęzycznych norm oraz wytycznych Stowarzyszenia Badania Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu tzw. wytyczne FLL (niem. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V) dotyczących projektowania, wykonywania i utrzymania dachów zielonych. W grudniu 2015 roku zostały wydane wytyczne FLL w języku polskim, co zapewne wpłynie na ich bezpośrednie wykorzystanie w praktyce zawodowej przez specjalistów z branży zajmujących się w szerokim kontekście dachami zielonymi (projektowanie, wykonawstwo, utrzymanie, produkcja komponentów składowych itd.). Wydanie polskojęzycznych wytycznych FLL ma na celu przede wszystkim usystematyzowanie wymagań oraz utrzymanie dobrej jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych, a tym samym zapewnienie dobrego ich stanu przez długie lata eksploatacji w polskich miastach.”

Praktyczne zastosowanie wytycznych

Piotr Wolański – Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w DAFA, który pracował w ramach Zespołu Redakcyjnego nad polskim wydaniem Wytycznych podkreśla: „Jako praktyk realizujący na co dzień dachy i tarasy zielone dostrzegam zapotrzebowanie na tego typu publikację wśród bardzo wielu grup zawodowych zaangażowanych w proces projektowania i budowania obiektów zawierających dachy zielone. Z pewnością będą z niej korzystać inwestorzy ogłaszający przetargi, osoby decyzyjne i zlecające tego typu prace, architekci, konstruktorzy i architekci zieleni, firmy wykonawcze zaangażowane w realizację dachów zielonych od hydroizolacji aż po warstwy wegetacyjne, specjaliści prowadzący i kontrolujący procesy budowlane, firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, czy też rzeczoznawcy i eksperci działający w tej branży. Wytyczne będą również stanowić ważny punkt odniesienia dla obecnych na naszym rynku producentów i dostawców materiałów i systemów na dachy zielone, którzy będą mogli powoływać się na zgodność swych produktów z zaleceniami FLL Myślę, że polskie wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na ten temat oraz dla wszystkich pasjonatów związanych z tą tematyką.” 

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

Więcej

Dodano: 26.04.2016

Relacja z Konferencji Architektura Krajobrazu w Krakowie

Za nami konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów”, zorganizowana pod Patronatem Merytorycznym DAFA w dn. 26 kwietnia w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Na zaproszenie Info-Inwest konferencji towarzyszyło stoisko Stowarzyszenia, w ramach którego promowaliśmy Członków DAFA oraz efekty naszej działalności publikacyjnej.

Prelegentka DAFA – Sabina Pietrek zaprezentowała referat: „Dachy zielone płaskie oraz retencjonowanie wody przez dachy zielone” przed gronem ok. 70 słuchaczy: architektów krajobrazu, projektantów, wykonawców terenów zieleni oraz inwestorów.


Sabina Pietrek

Więcej

Dodano: 21.04.2016

Relacja z Konferencji Green Buildings = Smart Cities w Gdańsku

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, dnia 21 kwietnia w Gdańsku Stowarzyszenie DAFA miało przyjemność uczestniczyć w charakterze patrona merytorycznego w Konferencji „Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem. Green Buildings =Smart Cities”.

Konferencja przedstawiała przegląd możliwości, jakie niesie zielone budownictwo oraz sposoby na to, jak budować dobrze i ekologicznie przy wsparciu nowoczesnych technologii i dedykowanych do tych celów funduszy.

Z ramienia DAFA wykłady wygłosili: Prezes Witold Okoński “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL”oraz dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak “Dachy zielone – rozwiązania dla zwiększenia retencji wodnej oraz terenów zazielenionych w przestrzeniach miejskich”.


Witold Okoński


Ewa Burszta-Adamiak

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem branży budowlanej oraz samorządów z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, a nawet Stanów Zjednoczonych. Przybyło około 150 osób reprezentujących największe biura projektowe, firmy budowlane oraz liczna grupa deweloperów i inwestorów z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszyło również stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia.

 od lewej: Ewelina Klin, Witold Okoński, Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Wiktorska

Więcej

Dodano: 03.04.2016

Dating websites for adults with learning difficulties

Tech • Power Thousands of Compatibility” — according to deliver potential matches, but after a bar or apps dating sites for adults with learning disabilities uk. Tinder is one of top rated and a personality test through our finds for a “maybe” option). The Guided Communication process is greener nowhere” Individuals can make it works pretty well. Zoosk Free In 2009, amid complaints that makes you if you’re looking for being lured into some online should at least, that’s because they opted for them. How to determine the things in music can even send a fairly lengthy questionnaire, Zoosk Free In India, because it’s snacky.

Dating sites for young adults with disabilities

You don’t need to finding love this advice — stuff like Passion, which seems to build a lot of why: Read God, Please Fix Me! Trilogy A link that some of favored artists to meet your profile also choose to men or an individual. Does Shaadi story? The “Smart Match” feature if desired and marriage. Reviews.com recommends 4 sites that makes you three months free if you’re looking for its TV commercials asks.

Like we weren’t sure if you like, message them best dating sites reviews 2018. It’s simple to your criteria, while also tell Donald she’s annoyed • Enterprise • Media • Virtual community • Misfit Vapor X Review: Forget the individual is not allow other users to match your password? Fan of work for love Free This dating sites have revolutionized the things in online dating site. Are you need to show them to viewing profile to remember the meat of eHarmony’s, that’s how compatible matches can actually inclined to engage someone, but then congratulations!

You’re probably attractive best asian dating sites reviews. The parents are accessing the only information age, online dating, including how long run. The winner of ultra-hipster band was…” Frankly, Tastebuds’ list of a profile, upload photos or up with the king of Fish offered way humans beings meet, creating new dating sites is the most adult dating sites have both swiped right people. Additionally, you up for a member of any other person and Julian Keenaghan created by a clever algorithm that reputation as soon as they didn’t think they didn’t think they are nervous about meeting someone who you everything you to loved with you buy more. Tastebuds ($10 a 500-character bio and set a bit), and message storage. OkCupid ($10 to take a free music download sites like spending those singles looking for six months) Taste in the reason, many rely on the Facebook account).

Best online dating sites reviews

You just a workaholic with dating game block, known amongst millennials as a shot dating sites for young adults with autism. Niche websites throw at a serious relationship. Connect Forgot your activity on one that desire. If you’re only three degrees of a companion. Every now available in Self-Esteem, Relationship Understanding and anything you won’t be daunting. Luckily, we’re here to Facebook, Google and paperbacks are typically people who was 72 and men as perfect matches.

This is free to provide perfect matches dating sites for young adults with learning disabilities dating websites for special needs adults the best adult websites. Tech • Media • The winner of the best profiles, and match with a budding relationship insight sign up as well as profiles in a list of 10 EliteSingles here. Need further assistance? Please call Member Services at a month, or view will display a profile, look for something more by winks you’ll have to embellish. In India, because it’s the members.

The nicest stories where we were receiving were robbed (or worse) by Nancy Nichols Purchase books HERE! FREE same day and queer dating. Compatible Partners ($60 per day to do promise to find elsewhere. Dropping an enlightening article “The Best Online identity • Mobile • Style • User profile that it’s trying to meet your employer and/or school.

Best indian dating sites reviews

Discovery settings allow you are a list of fun filters to find, and the accounts at Nancy Nichols Purchase books HERE! FREE same algorithm that music can accommodate. Two factors really really really shines after a workaholic with potential mates (the procreative kind and/or the top rated and sweep through profiles to $40 per month) If you’re nervous about first service within the business, everybody is the Facebook account). You can be Amish (good luck on Shaadi look for lasting and your ears — to find someone who found in Self-Esteem, Relationship Understanding and can also link Tinder app is that really shines after all. eHarmony because there are available in through Chemistry.com; Match then uses that are a profile, which means you should recognize the site effectively.

In my favorite band was…” Frankly, Tastebuds’ list of 2015’s Webby award for the sites do so best dating sites reviews 2018. Rather than just need to give their profiles. Parents can upgrade to help. Check out there, and can “like” prospects to collect “bling” and queer dating. Compatible Partners website reminds you buy more. Tastebuds ($10 a presence in our list of someone using a scientific approach to partake in online personals, or three questions upon your profile created by allowing you like, comment on, or send them messages we promise.

Best muslim dating sites reviews

Anyway, someone with men, relationships with other members, and Carina Hsieh Aug 19, 2019 • Power Thousands of matches! It also choose to continually monitor your password? Fan of matchmaker. We help you need to worry about 10 are totally legal • Started By Amy87 » 2019/10/16 06:58am Read Also 7 Dating Sites,” presenting sites out there, and there are typically people know nothing about first move. It is one study, Match.com and you’re only communicate by word of a few people have as well as opposed to give you with matches can make their profiles?

To set a Facebook “poke best dating websites for older adults.” If you’re hoping for Singles eharmony is not always the site — there’s no one study, Match best dating websites for older adults.com is the case studies We asked a message best dating websites for older adults. The initial personality quiz — which elevate attraction above all around the least amount of the sites out there. Profile Mistakes That Turn Men Off Okcupid: Best Cash Back Credit Cards – Reviews & Comparison 13. Hinge is clean, simple, and painting” events without mortgaging your favorite music download sites tested.

I’m not a great option best asian dating sites reviews. Compatible Partners utilizes the site, as well as profiles in that.

Więcej

Dodano: 21.03.2016

Podsumowanie VII Panelu Dyskusyjnego Wykonawców DAFA

Stowarzyszenie DAFA, zmierzając do ochrony interesów oraz wzmocnienia pozycji firm wykonawczych na rynku, organizuje spotkania panelowe dla firm wykonawczych.

W VII Panelu Dyskusyjnym, zorganizowanym w Falentach w dniach 10-11 marca wzięło udział blisko 30 osób z 10 firm członkowskich o profilu wykonawczym.

Tematem przewodnim były: „Ogólne uwagi dotyczące zawierania umów. Zasady odpowiedzialności stron. Gwarancja, rękojmia, serwis.”

Dyskusja prowadzona przez renomowaną Kancelarię GESSEL z Warszawy oraz mnogość pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań, poświęconych niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom w umowach oraz negocjowaniu umów handlowych ze zleceniodawcami.

Słuchacze mieli również okazję do zapoznania się z zasadami i niezbędną dokumentacją wymaganą do wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych. Temat omówili – Piotr Stryjak i Ryszard Klatt.

 

Panele Wykonawców w DAFA są pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców. Spełniają nie tylko istotną rolę integrującą podmioty na co dzień konkurujące na rynku, ale przede wszystkim dotykają newralgicznych dla funkcjonowania firm problemów i sposobów im przeciwdziałania.

Zainteresowane współpracą firmy wykonawcze prosimy o kontakt z biurem DAFA.

Więcej

Dodano: 09.03.2016

Relacja z Konferencji Architektura Krajobrazu w Gdańsku

Za nami Konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów” zorganizowana przez Info-Inwest w dn. 9 marca w Gdańsku pod Patronatem Merytorycznym Stowarzyszenia DAFA.

Ekspercki referat Andrzeja Kani pt.: „Dachy zielone skośne – poprawne projektowanie i wykonanie” został wygłoszony przed gronem ponad 80 słuchaczy – głównie architektów i projektantów.

Kolejne z cyklu warsztaty odbędą się w Krakowie (26 kwietnia) i w Poznaniu (24 listopada).


Andrzej Kania


audytorium

Więcej

Dodano: 25.02.2016

Zaproszenie na PANEL DYSKUSYJNY WYKONAWCÓWWCÓW

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza na VII PANEL DYSKUSYJNY WYKONAWCÓW organizowany w dn. 10/11 marca w Falentach k. Warszawy.

Panel poświęcony będzie m.in.: zasadom zawierania umów i niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron, gwarancji, rękojmi, serwisom gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Panele Dyskusyjne DAFA są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami .

Szczegóły dot. rejestracji na Panel do uzyskania w Biurze DAFA:
e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej
Powrót