Dodano: 25.10.2017

Relacja z V Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Rzeszowie

25 października w Rzeszowie w ramach projektu ADAPTCITY odbyło się V Klimatyczne Forum Metropolitalne pod Patronatem DAFA.

Eksperci oraz przedstawiciele władz i administracji miast dyskutowali o tym, jak przygotować miasto na zmieniające się warunki klimatyczne.

Obrady Forum otworzył wiceprezydent Rzeszowa, a Prezes DAFA Witold Okoński wygłosił referat nt. „Poprawnego projektowania i realizacji dachu zielonego w oparciu o Wytyczne DAFA / FLL”.

Wskazał, że zielone dachy w miastach mają liczne walory ekologiczne, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła i retencjonują wodę opadową. W zakresie poprawy jakości powietrza podał przykład, że 100 m2 zielonego dachu odfiltrowuje rocznie ok. 19 kg zawieszonego pyłu.

Zachęcił przedstawicieli miast do tworzenia sprzyjających warunków dla „zielonych inwestycji”.

Więcej

Dodano: 20.10.2017

Relacja z udziału DAFA w Kongresie IFBS i PPA-Europe

20 października w Hamburgu DAFA zaprezentowało swoją działalność podczas międzynarodowego Kongresu „Advancements for metal buildings”, zorganizowanego przez IFBS oraz PPA-Europe.

Prezentację Stowarzyszenia pt. „DAFA und ihr Einfluss auf den polnischen Markt” poprowadził Prezes Witold Okoński.

Kongres zgromadził ponad 150 uczestników z 18 krajów.

Więcej

Dodano: 12.10.2017

Intensywny rytm pracy Grupy Merytorycznej Odbiory

We wtorek (10 października) w siedzibie firmy Schrag Polska w Konstantynowie Łódzkim odbyło się czwarte spotkanie zespołu opracowującego „Wytyczne do odbiorów dachów eksponowanych”.

 

Uczestniczyli w nim (na zdjęciu od lewej): Grzegorz Rodak (SCHRAG), Waldemar Gaca (BALEX METAL), Natalia Gębala (ATLAS WARD), Daniel Drozdowicz (ROCKWOOL), Jarosław Andrusewicz (JAREMA), Edyta Sauć (SWISSPOR), Michał Miąsek (PROTAN), Witold Okoński (CCM), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Krzysztof Pruszyński (PRUSZYŃSKI), Jerzy Kosior (PROTAN), Ewelina Klin (DAFA).

Głównym celem wytycznych jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie.

Podczas obrad dyskutowano nad poszczególnymi rozdziałami wytycznych. Omówiono m.in. izolację wodochronną w tym odbiór membrany PVC, TPO, EPDM i innych, zalecenia dot. odbioru pap, kontrolę materiałów.

W ciągu niespełna półrocznej, autorskiej pracy zespołu ekspertów w 90% ukończono opracowanie, którego wydanie zaplanowane jest w styczniu 2018 r.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dn. 14 listopada w Konstantynowie Łódzkim.

Więcej

Dodano: 05.10.2017

Podsumowanie XI Panelu DAFA

21 września w Krakowie Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich Członków kolejny Panel Dyskusyjny skoncentrowany na „Ogólnych Warunkach Realizacji Kontraktu” w kontekście pułapek w umowach oraz sposobów na ich uniknięcie.

 

Warsztaty  poprowadzili reprezentanci Kancelarii GESSEL z Warszawy: mec. Michał Boryczka i mec. Maciej Boryczko. Uczestniczyły w nich 32 osoby z 14 firm członkowskich Stowarzyszenia.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Gości powitał Adam Krzanik – Członek Zarządu DAFA, przedstawiając jego cel jakim jest wypracowanie dokumentu OWRK jako wzorca DAFA. Jego zdaniem obecna dobra koniunktura pozwala wykonawcom na twardsze stanowisko podczas negocjacji -raz uzgodnione warunki będą miały przełożenie na trudniejsze dla podwykonawcy czasy. Zachęcił uczestników do podjęcia próby negocjacji warunków umowy jak np. ponadpodstawowego BHP czy schodni na dachach.

od lewej: Adam Krzanik, Maciej Boryczko, Michał Boryczka, Andrzej Stępkowski

Uczestnicy dyskusji zgodnie potwierdzili, że załączane przez GW do umowy ogólne warunki są zbyt obszerne, często nie do przejścia i tym samym podwykonawca jest nieświadomy zagrożeń wynikających z ich zapisów. Stąd w Stowarzyszeniu powstanie narzędzie do negocjacji, które będzie można przedkładać GW jako propozycję warunków DAFA.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Mecenasi zwrócili również uwagę uczestników na przepisy Kodeksu cywilnego: art 97 Osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa; art. 682 Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę; art 69 Konkludentne przyjęcie oferty; art. 103 Falsus procurator; art. 3854  Zbieg wzorców.

Uczestnicy XI Panelu DAFA

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło Gości na kolację w restauracji nieopodal krakowskiego rynku.

Więcej

Dodano: 13.09.2017

Ruszyły prace nad Wytycznymi DAFA do odbiorów dachów !

Wychodząc naprzeciw problemom wykonawców przy odbiorach budynków, w DAFA powstała Grupa Merytoryczna w celu opracowania „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych”. Eksperci wywodzący się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA uznali, że warto opracować narzędzie, które będzie rozstrzygało spory przy odbiorach budynków i na które będzie można się powołać w uzgadnianiu wielu problematycznych kwestii pomiędzy wykonawcą a inwestorem i GW.

Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy spotkania robocze na których ustalono spis treści do wytycznych oraz opracowano pierwsze rozdziały publikacji. Obejmie ona problematykę odbioru: podłoża z betonu, z blachy, ze stali i inne; wszystkich rodzajów paroizolacji; termoizolacji (wełna, styropian, PIR); izolacji wodochronnej, a także projekty układania i mocowania. Członkowie zespołu redakcyjnego część publikacji poświęcą również na opisanie tolerancji i odstępstw.

W prace zaangażowani są m. in.: Michał Miąsek – koordynator Grupy Merytorycznej (Protan), Jarosław Andrusewicz (Jarema), Maciej Borodzicz (Sika), Daniel Drozdowicz (Rockwool), Waldemar Gaca (Balex Metal), Natalia Gębala (Atlas-Ward), Jerzy Kosior (Protan), Adam Krzanik (Pold-Plast), Grzegorz Rodak (Schrag), Edyta Sauć (Swisspor), Tadeusz Zielke (Schrag).

Wytyczne obejmą zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i te wynikające z dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W kolejnym etapie planowane jest opracowanie wytycznych do odbioru fasad.

Najbliższe spotkanie GM ODBIORY odbędzie się 10 października.

Będziemy mieć więc na rynku polskim narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale również dla projektantów i inwestorów: narzędzie jasno określające jak ma wyglądać odbiór dachów.

Wypowiedź Koordynatora Grupy Merytorycznej ODBIORY:

mgr inż. Michał Miąsek – Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Ladowej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 17 lat związany z Protan Polska Sp. z o.o. jako członek zarządu i dyrektor zarządzający. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Odbioru dachów płaskich” Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Merytorycznej ODBIORY Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych” Stowarzyszenia DAFA.

„Pomysł stworzenia opracowania narodził się z potrzeby rynku dachów płaskich, który od kilku lat rozwija się dynamicznie. Liczni członkowie stowarzyszenia DAFA zgłaszali powtarzające się kłopoty i rozbieżności podczas interpretacji jakości wykonanych prac dachowych. Głównym celem opracowania jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie. Nowe opracowanie wpisuje się także w edukacyjną rolę stowarzyszenia, a co za tym idzie, podnoszenie jakości wykonywanych prac dekarskich.”

Więcej

Dodano: 11.08.2017

Relacja ze spotkania Grupy Merytorycznej PPOŻ.

W dniu 09 sierpnia Grupa Merytoryczna PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA zakończyła ponad roczną pracę nad wytycznymi „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

W spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie firmy Pruszyński w Komorowie, uczestniczyli (od lewej): Piotr O. Korycki (Pruszyński), Renata Ciszewska (Styropmin), Witold Okoński (Carlisle), Krzysztof Bagiński (Mercor), Eliza Gissel (Pruszyński), Monika Hyjek (Atlas Ward), Jacek Lebek (Tyron), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Grzegorz Rodak (Schrag), Maria Dreger (Rockwool), Ewelina Klin (DAFA), Grzegorz Rak (Balex Metal).

Na spotkaniu zatwierdzono ostateczną treść Wytycznych, które zostaną wydane z końcem września 2017 r. – po weryfikacji przez Członków DAFA.

Więcej

Dodano: 14.07.2017

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej oraz projektanci i rzeczoznawcy. Zanim podejmiesz wybór sprawdź, czy firma należy do DAFA.

Zamów lub pobierz Katalog Członków DAFA.

Więcej

Dodano: 23.06.2017

Relacje z konferencji z udziałem DAFA

Stowarzyszenie DAFA udzieliło wsparcia czerwcowym konferencjom skierowanym do biur projektowych, architektów, inwestorów, wykonawców i GW, doradców i rzeczoznawców oraz uczelni i instytutów naukowych:

  • Patronat honorowy nad konferencją „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy”, 6 czerwiec, Gdańsk;
  • Referat branżowy na konferencji organizowanej przez Archmedia Grażyna Gałka „Optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych”, 22 czerwiec, Warszawa.

Wykład pt. „Wydawnictwa DAFA wytycznymi do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” wygłosił Pan Michał Wilk.

Uczestnicy spotkań otrzymali Katalogi Członków DAFA, foldery informacje oraz Katalogi rozwiązań akustycznych.

 

Michał Wilk, Gdańsk

Michał Wilk, Warszawa

 

 

Więcej

Dodano: 02.06.2017

Wydanie II edycji Katalogu rozwiązań akustycznych

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowany w ramach GM AKUSTYKA: „DAFA A 2.01. Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II”.

Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, zawierającym kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce: ArcelorMittal, Balex Metal, Blachy Pruszyński, Izopanel, Rockwool, Ruukki.

Są to rozwiązania przebadane w europejskich akredytowanych laboratoriach pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku.

Publikację opracował dr inż. Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Drozdowicza i Piotra Olgierda Koryckiego.

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów oraz wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków.

Stanowi istotne narzędzie do właściwego podejmowania decyzji przy projektowaniu obiektów pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego.

Katalog jest dobrym przykładem, że konkurencją jesteśmy na rynku budowlanym, a w sprawach merytorycznych możemy razem pracować i mieć do siebie zaufanie.

Publikacja dostępna jest na ksiegarnia.dafa.com.pl

Więcej

Dodano: 25.05.2017

Relacja z Konferencji pod Honorowym Patronatem DAFA

25 maja w Krakowie Stowarzyszenie DAFA uczestniczyło jako Patron Honorowy w Konferencji dla profesjonalistów z cyklu „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy.”

Reprezentując DAFA – eksperci w osobach Pana Tadeusza Zielke oraz Pana Michała Wilka w referatach otwarcia zwrócili uwagę słuchaczy na Księgarnię Techniczną DAFA w tym na „Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian” i „Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 słuchaczy związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla których DAFA przygotowało niespodzianki w postaci Katalogu Członków DAFA oraz płyt CD z „Katalogiem rozwiązań akustycznych”, które przekazywano w ramach stoiska wystawienniczego.

Prelegent DAFA – Tadeusz Zielke

Prelegent DAFA – Michał Wilk

Więcej
Powrót