Dodano: 14.07.2017

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej oraz projektanci i rzeczoznawcy. Zanim podejmiesz wybór sprawdź, czy firma należy do DAFA.

Zamów lub pobierz Katalog Członków DAFA.

Więcej

Dodano: 23.06.2017

Relacje z konferencji z udziałem DAFA

Stowarzyszenie DAFA udzieliło wsparcia czerwcowym konferencjom skierowanym do biur projektowych, architektów, inwestorów, wykonawców i GW, doradców i rzeczoznawców oraz uczelni i instytutów naukowych:

  • Patronat honorowy nad konferencją „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy”, 6 czerwiec, Gdańsk;
  • Referat branżowy na konferencji organizowanej przez Archmedia Grażyna Gałka „Optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych”, 22 czerwiec, Warszawa.

Wykład pt. „Wydawnictwa DAFA wytycznymi do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” wygłosił Pan Michał Wilk.

Uczestnicy spotkań otrzymali Katalogi Członków DAFA, foldery informacje oraz Katalogi rozwiązań akustycznych.

 

Michał Wilk, Gdańsk

Michał Wilk, Warszawa

 

 

Więcej

Dodano: 02.06.2017

Wydanie II edycji Katalogu rozwiązań akustycznych

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowany w ramach GM AKUSTYKA: „DAFA A 2.01. Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II”.

Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, zawierającym kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce: ArcelorMittal, Balex Metal, Blachy Pruszyński, Izopanel, Rockwool, Ruukki.

Są to rozwiązania przebadane w europejskich akredytowanych laboratoriach pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku.

Publikację opracował dr inż. Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Daniela Drozdowicza i Piotra Olgierda Koryckiego.

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów oraz wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków.

Stanowi istotne narzędzie do właściwego podejmowania decyzji przy projektowaniu obiektów pod kątem właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych w celu spełnienia wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do budownictwa ogólnego, przemysłowego i administracyjnego.

Katalog jest dobrym przykładem, że konkurencją jesteśmy na rynku budowlanym, a w sprawach merytorycznych możemy razem pracować i mieć do siebie zaufanie.

Publikacja dostępna jest na ksiegarnia.dafa.com.pl

Więcej

Dodano: 25.05.2017

Relacja z Konferencji pod Honorowym Patronatem DAFA

25 maja w Krakowie Stowarzyszenie DAFA uczestniczyło jako Patron Honorowy w Konferencji dla profesjonalistów z cyklu „Dach, Fasady i Elewacje – wyzwaniem projektanta, inwestora, wykonawcy.”

Reprezentując DAFA – eksperci w osobach Pana Tadeusza Zielke oraz Pana Michała Wilka w referatach otwarcia zwrócili uwagę słuchaczy na Księgarnię Techniczną DAFA w tym na „Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian” i „Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 słuchaczy związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla których DAFA przygotowało niespodzianki w postaci Katalogu Członków DAFA oraz płyt CD z „Katalogiem rozwiązań akustycznych”, które przekazywano w ramach stoiska wystawienniczego.

Prelegent DAFA – Tadeusz Zielke

Prelegent DAFA – Michał Wilk

Więcej

Dodano: 20.05.2017

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Od jedenastu lat Stowarzyszenie DAFA organizuje wiosną branżowe wydarzenie dla swoich Członków – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dn. 18-19 maja w Kielcach.

Doroczne Spotkanie DAFA było okazją do podsumowania roku w ramach Walnego Zebrania oraz stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.
Obrady poprowadzili mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Maciej Boryczko z blisko współpracującej z DAFA kancelarii Gessel.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Witold Okoński, który powitał ponad 150 zgromadzonych Gości.

 Prezes Witold Okoński

Optymistyczne informacje przekazane przez Prezesa DAFA dotyczyły m.in. rosnącej liczby członków, rozszerzenia współpracy z opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL, FBB), oraz kolejnych zrealizowanych projektów w ramach merytorycznej działalności Stowarzyszenia. DAFA jest cenione za doświadczenie i przekazywaną wiedzę wypracowaną w ramach Grup Merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa – głos zabrali zatem reprezentanci tych gremiów podsumowując efekty ich prac.

Paweł Fiszer omówił działania Grupy LEKKA OBUDOWA, która wydała publikację „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”. Publikacja powstała pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia. Wytyczne mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Koordynator zwrócił uwagę, że „Wytyczne…” obejmują zakres nieuregulowany nigdzie indziej jak np. prawidłowe wykonanie tarcz usztywniających, czy kwestie związane z uziemieniem lekkiej obudowy.

 Paweł Fiszer

Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek podsumowali aktywność GM PPOŻ. obejmującą półtoraroczną pracę nad Wytycznymi „DAFA PPOŻ. 1.01 Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Członkowie Zespołu Redakcyjnego zaznaczyli, że zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Wydanie Wytycznych planowane jest w lipcu br.

 Monika Hyjek, Krzysztof Bagiński

Nie tylko ogień, ale i dźwięk otaczają nas na co dzień, stąd Piotr Olgierd Korycki skoncentrował uwagę słuchaczy na działalności GM AKUSTYKA. Zaprezentował dotychczasowe efekty działań, obejmujące wydanie dwóch edycji katalogu prezentującego przebadane rozwiązania akustyczne Członków DAFA. Publikacja „DAFA A 2.01 Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II” stanowi kontynuację prac grupy której idea zakłada przełamanie granic między konkurencją i stworzenie wspólnego narzędzia dla branży.

Piotr Olgierd Korycki

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach ZESPOŁU PROJEKTOWEGO DAFA spotkanie poświęcone projektowaniu warstwy nośnej dachu. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości w trakcie rozwiązywania przykładu liczbowego. Zwrócił uwagę słuchaczy na coraz trudniejsze problemy związane z lekką obudową w części statyczno-wytrzymałościowej.

 Michał Wilk

Adam Krzanik podsumował dwa ubiegłoroczne Panele Dyskusyjne w Falentach i we Wrocławiu, które miały na celu umocnienie pozycji negocjacyjnej firm wykonawczych w kontekście zasad zawierania umów, analizy niekorzystnych zapisów umownych, rozłożenia odpowiedzialności stron. Zaprosił do udziału w kolejnym szkoleniu we wrześniu, którego celem będzie opanowanie sztuki negocjacji na bazie przygotowanych Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

 Adam Krzanik

Mariusz Pawlak podsumował wielopłaszczyznową działalność edukacyjną organizacji, której esencją, obok promocji własnych wydawnictw, są organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia środowiskowe – szczególnie ważne, z uwagi na ich wysoki walor naukowy. W ubiegłym roku DAFA po raz drugi podjęła temat zielonych dachów i ścian uwzględniając część praktyczną w ramach „Forum zielonej infrastruktury DAFA” oraz organizując konferencję „Dachy zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. W 2017 r. Stowarzyszenie wracając do korzeni zaprosiło słuchaczy do udziału w wydarzeniu pt. „DAchy i FAsady – projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy.”

 Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin podkreśliły, że marka DAFA została zbudowana nie poprzez kosztowną reklamę, ale poprzez myśl techniczną, którą DAFA dzieli się m.in. w ramach licznych wydarzeń branżowych oraz eventów pod patronatem organizacji. Prelegentki podsumowały liczne prelekcje ekspertów DAFA na konferencjach. Zwróciły też uwagę na szeroki zasięg kampanii: „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA”, na którą złożyły się: artykuły w prasie fachowej; informacje na portalach branżowych, na FB oraz Newslettery. Z Kampanią powiązane jest wydanie Katalogu Członków DAFA – praktycznego narzędzia, które ułatwi wybór firm w procesie ofertowania. Zwróciły uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej.

 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin

Na zakończenie Walnego Zebrania Prezes podkreślił, że DAFA nie stoi w miejscu a nowe inicjatywy i zaangażowanie ze strony reprezentantów firm członkowskich przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński; Beata Buczkowska – SaarGummi Construction; Jakub Sąsiadek – BASF Polska.

Podczas wieczoru zagościł prawdziwie hawajski klimat, a goście oddali się wspaniałej zabawie i poczuli atmosferę zbliżających się wakacji.

Już za rok kolejna odsłona tego wyjątkowego spotkania, miejmy nadzieję równie pomyślnego i efektywnego dla Stowarzyszenia DAFA jak minione!

 

Więcej

Dodano: 20.04.2017

Kolejne szkolenie DAFA – VAT – w świetle zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

Na wstępie Pani Mecenas Aldona Pietrzak poinformowała uczestników, że celem szkolenia jest pomoc firmom w szybkim dostosowaniu się do dynamicznych zmian w prawie podatkowym.

Prelekcję prowadziła Pani Mecenas Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy Kancelarii GESSEL.

W warsztatach uczestniczyły 23 osoby z 12 firm członkowskich DAFA.

Podczas spotkania poruszono problematykę rozliczeń podatku VAT w branży budowlanej, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz omówiono problemy związane z usługami kompleksowymi i mieszanymi. Kluczowe dla uczestników okazały się zagadnienia dotyczące kompleksowości usług oraz traktowania danej transakcji jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

W trakcie spotkania omówiono także zsady rozliczeń uczestników konsorcjum na gruncie ustawy VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach z dnia 17 marca 2017 r.

 

Więcej

Dodano: 19.04.2017

Nowa inicjatywa DAFA

Stowarzyszenie rozpoczyna prace nad Wytycznymi do odbiorów dachów i ścian.

W tym celu DAFA powoła Grupę Merytoryczną złożoną z reprezentantów firm wykonawczych i producentów oraz ekspertów.

Opracowanie o charakterze elementarza dot. standardu odbiorów będzie miało charakter ogólny i neutralny – poruszy kwestie takie jak np. zastoiny, z odniesieniem do wytycznych DAFA.

Więcej

Dodano: 28.03.2017

Nowe wytyczne DAFA dla lekkiej obudowy

Stowarzyszenie DAFA wydało „DAFA ID 1.00 Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”.

Wytyczne są pierwszą częścią praktycznego podręcznika, którego zadaniem jest kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych.

Publikacja jest opracowaniem porządkującym i systematyzującym nazewnictwo, zawierającym poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy. Jest kompleksowym opracowaniem, stanowiącym „elementarz” projektanta i rzemieślnika tej branży.

Intencją Stowarzyszenia DAFA było, aby z „Wytycznych …” korzystali w trakcie procesu budowlanego projektanci, architekci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy. Opracowanie przeznaczone jest także dla inwestorów, użytkowników, rzeczoznawców oraz ekspertów opiniujących projekty i wykonawstwo.

Zakres opracowania został przyjęty zgodnie z przetłumaczoną na język polski źródłową publikacją „IFBS Fachregeln des Metalleichtbaus – Planung und Ausführung” Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS. Opracowanie zostało poszerzone o obowiązujące w Polsce szczegółowe dane (m.in. normy, przepisy, wytyczne).

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej LEKKA OBUDOWA pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Dziękujemy członkom GM LEKKA OBUDOWA za wsparcie merytoryczne oraz uczestnictwo w licznych spotkaniach roboczych, m.in: Marianowi Bober, Waldemarowi Gaca, Markowi Krupie, Cezaremu Lupak, Mariuszowi Pawlakowi, Romanowi Węglarz, Monice Wójcik, Tadeuszowi Zielke. Dziękujemy również za konsultacje techniczne Christianowi Bartylli z IFBS.

Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce ekspertów współpracujących przy opracowaniu poszczególnych rozdziałów publikacji:
• reprezentanta Grupy Merytorycznej AKUSTYKA – Marka Niemasa;
• członków Grupy Merytorycznej BHP – Magdaleny Łyp i Tomasza Wydra;
• członków Grupy Merytorycznej PPOŻ., w szczególności Marii Dreger i Moniki Hyjek;
• członków Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ – Mariana Bober i Mariusza Pawlak;
• Krzysztofa Wincencika (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kraków).

Stowarzyszenie DAFA żywi nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy zawartej w publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

 

Więcej

Dodano: 21.03.2017

Wniosek DAFA do Ministerstwa Finansów

Choć od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT minęły już niemal trzy miesiące to liczne problemy i wątpliwości interpretacyjne związane z wprowadzonymi zmianami trwają nadal.

Dlatego Stowarzyszenie DAFA działając w imieniu firm członkowskich oraz w interesie publicznym wystosowało wniosek do Ministerstwa Finansów podejmując tym samym próbę oddziaływania na zapisy, które zafundowały firmom budowlanym podatkową rewolucję.

Mając na uwadze interesy swoich członków Stowarzyszenie wniosło o podjęcie działań, które doprowadzą do zmian legislacyjnych w zakresie sprecyzowania zasad rozliczania podatku VAT dla usług budowlanych.

W sposób szczególny DAFA zwróciło uwagę na ryzyko zaburzenia płynności finansowej podwykonawców, związane z oczekiwaniem na zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od faktur zakupowych.

Stowarzyszenie planuje zorganizować dla swoich członków kolejne szkolenie poświęcone tej problematyce przy wsparciu Kancelarii Gessel w Warszawie.

Pełna treść Wniosku – POBIERZ

Więcej

Dodano: 20.03.2017

Nagrody plebiscytu Polska Architektura 2016 pod Honorowym Patronatem DAFA rozdane

20 marca 2017 roku w gościnnych progach Centrum Łowicka w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród plebiscytu Polska Architektura XXL 2016. Przy sali pełnej widzów swoje nagrody odebrali autorzy najlepszych kubatur, wnętrz oraz założeń krajobrazowych.

Polska Architektura XXL – to organizowany od dziewięciu lat konkurs, podsumowujący dokonania polskich architektów w danym roku. W trzech kategoriach – kubatura, wnętrza i krajobraz – swoje nagrody przyznają tu zarówno internauci, jak i profesjonalne jury. Gala, odbywająca się po zakończeniu głosowania ma służy nie tylko wręczeniu nagród wszystkim laureatom, ale jest też doskonałym miejscem spotkania się profesjonalistów, wymiany myśli i doświadczeń w gronie pasjonatów i praktyków architektury.

Polska Architektura XXL 2016 została podsumowana 20 marca 2017 roku. W Centrum Łowicka w Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrody przyznane i przez internautów, i przez jury odebrali najzdolniejsi polscy projektanci. Niektóre wyniki nie były niespodzianką, bo głosowanie internautów było znane czytelnikom stron Sztuka-Architektury.pl, Sztuka-Wnetrza.pl i Sztuka-Krajobrazu.pl, emocje wywoływał dopiero podczas gali ogłoszony werdykt jury. Niecierpliwie czekano także na ogłoszenie zdobywcy Grand Prix.

I tak, w kategorii „Kubatura” w opinii internautów najciekawszym obiektem mieszkalnym okazał się dom jednorodzinny na Jagodnie, projektu P33 Pracownia Projektowa Aleksandra Doniec, zaś najlepszym budynkiem użyteczności publicznej – hotel Szuflandia projektu BRANDYS DESIGN. Wśród wnętrz mieszkalnych za najlepsze internauci uznali projekt „Czarno/białe” autorstwa Biura Architektonicznego BAAR. Najlepszym wnętrzem publicznym okrzyknęli Hotel Almond Business & SPA projektu biura Ideograf. W kategorii „Krajobraz” według użytkowników internetu za nagrodę założyły „Ogród na kole” biura 7 dla ogrodu (jako przestrzeń prywatna) oraz „Przestrzeń publiczna miasta Turku” autorstwa biura Zielona Przestrzeń (jako realizacja publiczna).

Kolejne wręczane nagrody podczas gali poprzetykane były wystąpieniami, które z jednej strony miały studzić emocje, z drugiej – poszerzać wiedzę lub dostarczać tematów do dyskusji. Program komputerowy do projektowania Vectorworks® (CAD-BIM- parametryzacja – VR-PointCloud) zaprezentował Robert Szczepaniak z firmy Design Express Poland. Prezentację pt. „Flash&DQ by Lug Light Factory – nowy wymiar oświetlenia na podstawie wybranych aranżacji” przedstawiła arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka, a arch. Paweł Kmiecik uzupełnił wykładem „Lug Light Form – projektowanie oświetlenia a technologia BIM”. Dla przeciwwagi wśród profesjonalnych prezentacji dla architektów krótki wykład na temat tegorocznych laureatów Nagrody Priztkera, czyli katalońskiej pracowni RCR Arquitectas zaprezentowała Anna Cymer.

Nagrody w plebiscycie Polska Architektura XXL – 2016 przyznało jury, złożone z laureatów wszystkich poprzednich edycji. W tym roku zdecydowali, że: najlepszą kubaturą prywatną w 2016 roku był dom Arka Koniecznego, zaprojektowany przez Roberta Koniecznego i jego biuro KWK Promes. Najlepszą realizacją użyteczności publicznej uznano natomiast dzieło pracowni JEMS Architekci – Halę Koszyki w Warszawie.

Wśród nominowanych do nagrody wnętrz jurorzy wybrali najlepsze wnętrze prywatne – apartament w Poznaniu projektu PL.architekci oraz wnętrze publiczne: klubokawiarnię i bufet w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zaprojektowane przez biuro Marta Koniczuk Pracownia Architektury Wnętrz.

Najlepszą realizacją krajobrazową 2016 roku jury wybrało „Minimalistyczny ogród na poziomach” autorstwa Gabrieli Kijewicz (ogród prywatny) oraz kapliczkę w Bronowicach, zaprojektowaną przez Medusa Group (jako realizację publiczną).

Wisienką na torcie było wręczenie Grand Prix: główną nagrodę plebiscytu Polska Architektura XXL 2016 otrzymał Robert Konieczny za swój dom Arka Koniecznego, zbudowany w Brennej przy współpracy z jego pracownią KWK Promes.

Po uroczystym wręczeniu wszystkich nagród uczestnicy wydarzenia mogli wymienić opinie na temat nagrodzonych i nie dostrzeżonych obiektów podczas bankietu, któremu towarzyszyła wystawa, prezentująca wszystkie docenione w plebiscycie Polska Architektura XXL 2016 realizacje.

Do 4 kwietnia można w warszawskim Centrum Łowicka oglądać wystawę z najlepszymi realizacjami 2016 roku. Potem wystawa rusza w Polskę. Kolejne miasta prezentacji na wiosnę 2017 roku to Poznań – 20-27 kwietnia 2017 School of Form i Katowice, 15 -25 maja Politechnika Śląska w Gliwicach. Na jesieni 2017 roku wystawa odwiedzi jeszcze Kraków, Gdańsk, Łodź i Wrocław.

Organizatorem plebiscytu Polska Architektura XXL jest Grupa Sztuka Architektury – grupa wortali tematycznych poświęconych architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik architektoniczny „Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla architektów www.ksa24.pl.

Laureaci nagród: Robert Konieczny KWK Promes, laureat Grand Prix za Arkę Koniecznego i Łukasz Brandys z pracowni Brandys Design, laureat nagrody w kategorii Kubatura Obiekty publiczne za Szuflandię

Arka Koniecznego, budynek wyróżniony nagrodą Grand Prix Plebiscytu Polska Architektura 2016 oraz laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura obiekty prywatne w głosowaniu Jury

Arka Koniecznego zwieńczona jest dwuspadowym dachem, a kształtem przypomina tradycyjny dom-stodołę. Taką formę narzuciły zapisy planu miejscowego, ale architekt respektując je stworzył i tak budynek o wyjątkowo oryginalnej formie. Niezwykłym pomysłem było choćby zastosowanie „drugiego dachu” – nie na szczycie domu, a pod jego posadzką. Dzięki temu konstrukcja domu jest sztywniejsza, ale sama była wydaje się lżejsza. Nie mniej odważnym gestem było sięgnięcie po rzadko widywany w górach materiał: surowy, szary beton.

Arka Koniecznego w Brennej nie tylko niezwykle wygląda, odznacza się też nietypową koncepcją projektową: dom stoi na trzech wbitych w ziemię palach i ziemi dotyka tylko jednym rogiem. Dzięki temu posadowiony na zboczu góry nie stanowi przeszkody dla płynącej w dół po deszczu wody.

Jems Architekci, zwycięzcy Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura, obiekty publiczne w głosowaniu Jury za warszawską Halę Koszyki. Nagrodę odbierają Jerzy Szczepanik Dzikowski i Mateusz Świętorzecki – szef projektu.

Hala Koszyki została rozebrana w 2006 roku. Jakiś czas później nieistniejący gmach zmienił właściciela, a projekt odtworzenia zabytkowej części hali oraz rozbudowy jej bocznych skrzydeł powierzono pracowni JEMS Architekci. Zrekonstruowano pierwotną, charakterystyczną bryłę Hali. Odtworzony został jej układ, rytm, kubatura oraz wszystkie, nawet najdrobniejsze, oryginalne elementy które udało się uratować. Te które w minionych latach bezpowrotnie przepadły zostały odtworzone. Spełnione zostały wszystkie wymogi i zalecenia określone przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. hala została rozbudowana o dwa nowe skrzydła, mieszczące biura. JEMS Architekci nadali im minimalistyczną formę surowych kamiennych brył, przebitych rytmem wąskich, pionowych okien.

Hotel Szuflandia autorstwa biura Brandys Design. Laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura obiekty publiczne w głosowaniu publiczności

Szuflandia – to hotel, oferujący możliwość wypoczynku w malowniczym miejscu. Przy czym atrakcyjna lokalizacja – to nie jedyny walor tego miejsca. Jest nim także oryginalna architektura, opracowana przez zespół pracowni Brandys Design. Skomponowane z poprzesuwanych względem siebie drewnianych kubików szybko nasuwają skojarzenia z powysuwanymi w nieładzie szufladami. Ale ta forma nie jest tylko efektownym pomysłem. Dzięki niej każdy apartament można było wyposażyć w podwieszają sypialnię. A dzięki przeszkleniu jednej ze ścian każdego kubika owe wiszące sypialnie zapewniają zarówno dostęp światła, jak i fantastyczny widok na okolicę.

Dom jednorodzinny na Jagodnie autorstwa biura Aleksandra Doniec, P33 Pracownia Projektowa Aleksandra Doniec. Laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura, obiekty prywatne w głosowaniu publiczności.

Dom jednorodzinny przy ulicy Sygnałowej otrzymał formę wygradzającą go od otoczenia i tworzącą intymną przestrzeń tylko dla mieszkańców. Architektka sięgnęła po proste i nowoczesne formy oraz naturalne materiały. Głównymi budulcami domu jest drewno i czarna cegła klinkierowa. Drewniana elewacja parteru płynnie przechodzi w parawan, wygradzający dom od ulicy i osłaniający mieszkańców przed wzrokiem przechodniów. Dom ma dwie kondygnacje i płaski dach. Bryłę skomponowano w dwóch części: większego parteru i mniejszego segmentu pietra

Wnętrza

Klubokawiarnia i bufet w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim autorstwa biura Marta Koniczuk Pracownia Architektury Wnętrz zaliczyła zwycięstwo w Plebiscycie Polska Architektura 2016 w kategorii wnętrza publiczne w głosowaniu jury. Projekt wnętrza nawiązuje do motywu spektaklu podszytego “techniczną maszynerią” sceny oraz do kontekstu renesansowego Gdańska. Są to wnętrza pełne zmysłowych doznań.

Marta Koniczuk odbiera nagrodę z rąk ubiegłorocznej laureatki plebiscytu, Pani Ewy Potorskiej z biura Coco Projektowanie Wnętrz oraz Ewy Kaszuba Nawrockiej z firmy Flash&DQ.

Apartament autorstwa biura Pl Architekci zwyciężył w Plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza prywatne w głosowaniu jury.

Punktem wyjścia do stworzenia projektu wnętrza apartamentu w Poznaniu była kolekcja obrazów, antycznych mebli i bogaty księgozbiór, które inwestorka chciała umieścić w nowym mieszkaniu. Księgozbiór został zamknięty w ramach dwustronnych regałów, które jednocześnie wyznaczają ciąg komunikacyjny. W regałach ukryte są również kominek i telewizor.

PL architekci czyli Katarzyna Cynka i Bartłomiej Bajon odbierają nagrodę jury za najlepsze wnętrze w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016

Głosowanie internautów w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza publiczne wygrał Hotel Almond Business & Spa w Gdańsku projektu biura Ideograf.

Zlokalizowany w wyjątkowym miejscu jakim jest Stare Miasto w Gdańsku, Hotel Almond łączy w sobie funkcje hotelu, restauracji oraz kompleksuspa&wellness.Powstał w miejscu budynku dawnej pralni garnizonowej przekształconej następnie w fabrykę kakao i marcepanu. W projekcie znajdują się liczne nawiązania do historii miejsca.

Pani Adriana Bielenik z biura ideograf odbiera nagrodę z rąk Pani Ewy Potorskiej z biura Coco Projektowanie Wnętrz oraz Pani Małgorzaty Wardecka-Tuliszka z firmy Vank.

W głosowanie internautów w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza prywatne wygrał zrealizowany projekt mieszkania “Czarno – biale” autorstwa biura architektonicznego Baar. Założeniem projektu było stworzenie apartamentu, który byłby namiastką domu jednorodzinnego przy jednoczesnym zachowaniu zalet wynikających z posiadania własnego M. Projekt zakładał stworzenie apartamentu na wzór holenderskich mieszkań dwukondygnacyjnych. Zrezygnowano w nim z klasycznego układu, w którym część dzienna jest na parterze a nocna na piętrze. Wejście do apartamentu prowadzi z kondygnacji wyższej, bezpośrednio do części prywatnej, obejmującej pokój dzienny, nocny i domowe biuro. Dopełnieniem podziałów: strefowego i funkcjonalnego jest strukturalna kompozycja przestrzeni, odzwierciedlona poprzez kontrastowe zestawienie materiałów wykończenia wnętrz.

Nagrodę odbiera Adam Radzimski, założyciel pracowni BAAR Architekci.

Krajobraz

Najlepszą realizacją krajobrazową w kategorii ogród prywatny jury wybrało „Minimalistyczny ogród na poziomach” autorstwa Gabrieli Kijewicz. Celem projektu było wyizolowanie terenu od przyległej ruchliwej drogi oraz uciążliwego sąsiedztwa. Ogród jest nowoczesny i minimalistyczny. Koresponduje z bryłą i charakterem domu. Główną oś nasadzeń stanowią żywopłoty cięte z cisa, oraz brzozy pożyteczne w odmianie Doorenbos. Dodatkowo wprowadzono trawy –mis kanty, rozplenicie i trzcinniki, oraz byliny kwitnące cały sezon w odcieniach bieli i fioletów.

Za najlepszą realizację krajobrazową o charakterze publicznym została z kolei uznana Kapliczka w Bronowicach autorstwa Medusa Group. Bryła kapliczki zamknięta została w pionowo ustawionym prostopadłościanie wydrążonym od wnętrza. Zwieńczenie w postaci pełnego dachu „spływające” pionowymi elementami na ziemię przywodzi na myśl krasowe formy jaskiń dające schronienie pierwszym chrześcijanom. Zewnętrzna skorupa przybrała formę kwadratowych profilistalowych wykończonych powłoką ochronną przypominającą rdzę.

W kategorii „Krajobraz” przestrzeń prywatna według użytkowników internetu na nagrodę zasłużył „Ogród na kole” biura 7 dla ogrodu. Idea tego ogrodu opiera się na odwzorowaniu okręgu i podziału przestrzeni na dwie części – dziką, swobodną – prawa strona oraz bardziej uporządkowaną, syntetyczną – lewa strona. Jego główną atrakcję stanowi zespół trzech zbiorników przelewowych wykonanych z betonu architektonicznego.

Nagrodę odbierają Agata Niedziałek oraz Mateusz Dobbek z pracowni “7 dla ogrodu”

W kategorii przestrzeń publiczna zdaniem internautów zwyciężyła „Przestrzeń publiczna miasta Turku” autorstwa biura Zielona Przestrzeń. Zieleń znajduje się przy salonie optycznym w centrum miasta Turku. Głównym celem projektowanej zieleni było podkreślenie nowoczesnych linii budynku. Zieleń otacza budynek z 2 stron, północnej(wejście główne), zachodniej (“mini bulwar”).

Nagrodę odbiera Pan Krzysztof Nowicki – biuro “Zielona przestrzeń”

Więcej
Powrót