Dodano: 21.12.2019

ZABEZPIECZENIE WYKONAWCY W RELACJACH Z GW – relacja ze szkolenia Stowarzyszenia DAFA

Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla wykonawców – firmy skarżą się, że generalni wykonawcy nie chcą płacić za wykonane roboty. Bywa, że niekorzystne aneksy i umowy narzucane są podwykonawcom „siłą”. Podstawą jest dobrze skonstruowana umowa.

Stowarzyszenie DAFA wychodzi naprzeciw tym problemom i organizuje panele szkoleniowe skoncentrowane na zabezpieczeniu i ochronie wykonawcy w relacjach ze zleceniodawcami.

14 listopada w Warszawie przedstawiciele blisko 20 firm wykonawczych skupionych w DAFA uczestniczyli w kolejnych tego typu warsztatach.

Spotkanie poprowadzili mecenasi z renomowanych kancelarii, skutecznie negocjujący umowy i posiadający dużą wiedzę z zakresu omawianej tematyki.

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 uczestników, którzy mieli możliwość nie tylko konsultacji kwestii prawnych, ale również wymiany doświadczeń i problemów.

Uczestnicy szkolenia

Program szkolenia objął dwa bloki tematyczne.

Mecenas Marek Szwoch z firmy członkowskiej Sika Poland zwrócił uwagę na to jak zabezpieczyć swoją firmę przed problemami z rozliczeniem świadczeń, na co uważać podpisując umowę o roboty budowlane i chronić swoje interesy?

Wskazał m.in. na najczęściej spotykane błędy w umowach o roboty budowlane skutkujące szkodą dla wykonawcy, zaniechanie zgłoszenia podwykonawcy w świetle art. 647(1) k.c. oraz odpowiedzialność za wady. Podkreślił, jak ważne z punktu widzenia wykonawcy jest precyzyjne określenie zakresu robót i ustalenie za nie wynagrodzenia.


Mec. Marek Szwoch

Mecenasi Maciej Boryczko i Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel we współpracy z Członkiem Zarządu Adamem Krzanikiem zaproponowali ciekawą formułę pracy w grupach, która dała możliwość przeanalizowania zapisów wypracowanych w DAFA „Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

Żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia okazała się konfrontacją opinii i doświadczeń wynikających z wdrożenia zapisów dokumentu w życie.

 


Od lewej: Mec. Aldona Pietrzak, Mec. Maciej Boryczko

 

Duże zaangażowanie uczestników oraz mnogość zgłaszanych pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań.

Uczestnicy warsztatów

 

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło gości na kolację do znanej warszawskiej restauratorki słynącej z rewolucyjnego podejścia do menu😊 Przyjazna atmosfera sprzyjała lepszemu poznaniu się i indywidualnym rozmowom w mniej formalnym tonie.

 

Uczestnicy warsztatów

Nieznajomość prawa szkodzi – to jedna z sentencji, która wybrzmiała podczas szkolenia i  którą każdy powinien znać. Niewiedza może narazić właścicieli firm wykonawczych na wiele problemów. Wobec tego DAFA stworzyło platformę wymiany poglądów i doświadczeń firm wykonawczych, mających na celu ochronę ich interesów przed różnego typu zagrożeniami.

Wciąż bowiem zleceniodawcy wykazują się sprytem, wymuszając na wykonawcy stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. DAFA zamierza kontynuować wysiłki zmierzające do uświadamiania wykonawcom ich praw i umacniania ich pozycji negocjacyjnej. Nie stanowi novum, że za wykonaną pracę, należy się zapłaty!


Uczestnicy warsztatów

 

Zainteresowane współpracą firmy wykonawcze zapraszamy do kontaktu z biurem DAFA.

Więcej

Dodano: 04.12.2019

Relacja z konferencji Konstrukcje Budowlane_WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

22 listopada odbyła się VI edycja konferencji Konstrukcje Budowlane, której  Stowarzyszenie DAFA było Partnerem Branżowym.

W tym roku uczestnicy mieli przyjemność spotkać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i wysłuchać prelekcji dotyczących konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowo-betonowych oraz innowacjach w  prefabrykacji.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych” omówił  Pan Krzysztof Wielgus, reprezentujący DAFA i Grupę Merytoryczną DACHY ZIELONE w wydarzeniu.

Udział w konferencji wzięło ponad 220 uczestników: projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa,  14 prelegentów, wśród nich autorzy książek naukowych i autorytety branży budowlanej, m.in. prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Elżbieta Szmigiera, prof. Andrzej Cholewicki, dr inż. Wit Derkowski czy dr inż. Janusz Pędziwiatr.

 

Nie zabrakło autorów omawianego na konferencji budynku. Architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski wraz z resztą zespołu opowiedzieli o realizacji projektu, następnie wzięli udział w wycieczce technicznej pokazując uczestnikom konferencji świeżo oddane do użytku miejsca oraz niedostępną dla gości biblioteki maszynownię.

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Patronat i wykład na konferencji _Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

Zapraszamy w charakterze Patrona na XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – Materiały i technologie energooszczędne”, organizowaną w dn. 4-6 grudnia w Częstochowie przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

    

Drugiego dnia konferencji Pan Andrzej Kania, reprezentując DAFA, wskaże w referacie na „Zalety dachów zielonych w kontekście energooszczędności.”

 

Tematyka konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa zrównoważonego. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłowym.
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych stosowanych w budownictwie energooszczędnym.

 

 

Więcej informacji na: http://mest.bud.pcz.pl/

Więcej

Dodano: 03.12.2019

Spotkanie GT KOROZYJNOŚĆ z ITB i PŚ

27 listopada w Gliwicach  odbyło się spotkanie Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ z udziałem zaproszonych Gości – mgr inż. Adriana Strąka z Instytutu Techniki Budowlanej oraz profesorów z Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Tomasza Tańskiego i dr hab. inż. Rafała Babilasa. Obrady skoncentrowane były na projekcie wytycznych „Zalecenia dotyczące ochrony antykorozyjnej”.

Tematem rozmów były ewentualne płaszczyzny współpracy Stowarzyszenia DAFA z Politechniką Śląską, obejmujące udział reprezentantów uczelni przy tworzonych wytycznych DAFA oraz możliwości zdefiniowania kategorii klas środowiskowych w Polsce.

Od prawej: Ewelina Bernstock-Kopaczyńska, Mateusz Tekielak, Eugeniusz Janc, Ewelina Klin, Marian Bober, Piotr O. Korycki, Jerzy Derda, Waldemar Gaca, Adrian Strąk, Andrzej Fiszer, Tomasz Mańka, Rafał Babilas, Tomasz Tański, Paweł Biłda, Roman Węglarz, Katarzyna Wiktorska.

Eksperci z Politechniki Śląskiej poinformowali uczestników spotkania o możliwych projektach na linii producent-politechnika, jak: rozwiązywanie problemów technicznych i materiałowych, wsparcie badań nastawionych na innowację, wypracowanie przy wsparciu uczelni know-how dla firmy. Politechnika dysponuje wiedzą i urządzeniami do rozwiązywania problemów badawczych i umożliwia przeniesienie wiedzy praktycznej na teorię.

W spotkaniu udział wzięli:  Rafał Babilas (Politechnika Śląska) , Marian Bober (Koelner), Paweł Biłda (Tata Steel), Jerzy Derda (Adamietz), Andrzej Fiszer (ME Polska), Waldemar Gaca (Balex Metal), Eugeniusz Janc (ArcelorMittal), Ewelina Klin (DAFA), Ewelina Bernstock-Kopaczyńska (Blachprofil 2) , Piotr Olgierd Korycki (Pruszyński), Tomasz Mańka (Ejot), Tomasz Tański (Politechnika Śląska), Mateusz Tekielak (Walraven), Adrian Strąk (ITB), Roman Węglarz (Tata Steel), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Michał Wilk (DAFA), Henryk Ziobro (Wkręt-met).

Nie ulega wątpliwości, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę. Mamy więc nadzieję, że Stowarzyszenie DAFA będzie stanowiło transfer wiedzy i technologii pomiędzy przedstawicielami świata akademickiego, przemysłowego i najważniejszych instytucji budowlanych w Polsce.

Więcej

Dodano: 28.11.2019

Zaproszenie na konferencję STOWARZYSZENIA DAFA: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”

Stowarzyszenie DAFA, zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w dniu 05 lutego 2020 r. w Poznaniu w ramach BUDMY.

WAŻNA INFORMACJA! Z uwagi na wysoką frekwencję uczestników Konferencja została przeniesiona do Pawilonu nr 15 (Poznań Congress Center) – sala G.

Konferencja będzie okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY KONSPEKT KONFERENCJI (klik)

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Program konferencji:

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom, inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

 

PARTNER KONFERENCJI:                                                PATRONI BRANŻOWI:

                                                                             

PATRONI MEDIALNI:

          
  

Więcej

Dodano: 12.11.2019

Konferencja Rewitalizacja | PATRONAT | WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia organizowanego pod Honorowym Patronatem DAFA.

Konferencja „REWITALIZACJA. Stare budynki – Nowe funkcje” odbędzie się w dn. 21 listopada w Krakowie.

Profesjonaliści z ramienia DAFA: dr inż. Paweł Fiszer wraz z mgr inż. Monika Hyjek zaprezentują wykład  pt. „ELEWACJE WENTYLOWANE. Bezpieczeństwo pożarowe i izolacyjność cieplna.”

 

Celem konferencji jest pokazanie dobrych praktyk dedykowanych obiektom objętym rewitalizacją.

Udział w wydarzeniu polecamy wykonawcom, architektom, projektantom, deweloperom i inwestorom, konserwatorom zabytków, koordynatorom ds. rewitalizacji i kierownikom budów.

Szczegółowy program oraz rejestracja dostępne są na stronie organizatora – DND Project: LINK (klik)

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Więcej

Dodano: 04.11.2019

Podsumowanie spotkania z Założycielami DAFA

Stowarzyszenie DAFA to organizacja dobrze postrzegana w branży i przynosząca korzyści swoim członkom.
To powód do satysfakcji, ale i dyskusji z jej założycielami, jak po 13 latach od założenia widzą jej przyszłość.

Okazją ku temu było spotkanie Ojców Założycieli z obecnym Zarządem i Komisją Rewizyjną,
które odbyło się 29 października w Pyskowicach z udziałem: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całki, Pawła Fiszera, Brunona Gogola, Henryka Jarnot, Eweliny Klin, Piotra O. Koryckiego, Adama Krzanika, Michała Miąska,  Witolda Okońskiego, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Wdowiaka, Katarzyny Wiktorskiej, Mirosława Wróblewskiego, Sławomira Zająca.

 

 

Od lewej: Michał Miąsek, Wojciech Całka, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Maciej Borodzicz, Katarzyna Wiktorska, Adam Krzanik, Piotr O. Korycki, Mirosław Wróblewski, Paweł Fiszer, Andrzej Wdowiak, Sławomir Zając, Brunon Gogol, Witold Okoński.

 

Zamysłem spotkania było wsłuchanie się w głosy inicjatorów Stowarzyszenia na temat kierunków rozwoju DAFA, analiza przeszłości oraz próba spojrzenia na organizację w perspektywie kolejnych lat.

Goście poruszyli problemy, z którymi borykają się obecnie członkowie Stowarzyszenia i rozważali potencjalnie najlepsze rozwiązania. W trakcie spotkania omawiano takie kwestie, jak: oferta dla wykonawców, szkolenia, powołanie Sądu Koleżeńskiego, Rady Technicznej, charakter Dorocznych Spotkań czy decyzyjność Walnego Zebrania.

Wizja przyszłości DAFA koncentruje się głównie na rozszerzeniu liczby firm wykonawczych i zapewnieniu im wparcia technicznego. Stowarzyszenie dąży do zbudowania organizacji, do której można się zwrócić po kompetentną pomoc.

Powołany w tym celu konsultant techniczny pomoże jeszcze sprawniej reagować na pytania i problemy wykonawców.

Stowarzyszenie ma nadzieję czerpać z doświadczenia Ojców Założycieli, których obecność w życiu DAFA stanowi o sile organizacji!

Więcej

Dodano: 20.09.2019

DAFA partnerem ogólnopolskiego spotkania inżynierów budownictwa

22 listopada w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019, której DAFA jest Partnerem. Organizatorem wydarzenia jest Instytut PWN.Stowarzyszenie będzie reprezentował  w roli prelegenta Pan Krzysztof Wielgus, wprowadzając słuchaczy w tematykę „Poprawnego projektowania i realizacji dachów zielonych”.

Kim są pozostali prelegenci? To rozpoznawalne i cenione nazwiska w branży!
Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – to mówcy tegorocznej edycji, aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

Jakie tematy omówią podczas konferencji?

 • Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.
 • Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu.
 • Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych.
 • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
 • Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające.
 • Innowacje w prefabrykatach betonowych.
 • Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC – wybrane zagadnienia projektowania.
 • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego.
 • Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Skutki zmian prawa budowlanego w 2019 r. dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa.

 

Niepowtarzalną atrakcją będzie wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy!

 

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Rejestracja >> http://bit.ly/2M2Q2Mj

Więcej

Dodano: 12.09.2019

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA KAŻDYM ETAPIE – relacja ze szkolenia DAFA

Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku jest rozwój budownictwa z większą orientacją na kwestie PPOŻ. Nie zapominając o tej idei, Stowarzyszenie DAFA zorganizowało po raz drugi szkolenie, którego tematem przewodnim były „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych”.

 

 


uczestnicy szkolenia

 

Spotkanie w dn. 05 września w Łodzi przygotowane zostało na bazie sformułowanych przez DAFA Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” oraz będącej w fazie projektu publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Krótkie słowa powitania do uczestników – 40 osób z blisko 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

 

Piotr Olgierd Korycki

Szkolenie w formule wykładowo-warsztatowej, było przeplatane ciekawymi przykładami z praktyki, którymi dzieliły się ekspertki PPOŻ. : Monika Hyjek i Eliza Gissel.

 

Monika Hyjek

Prelegentki w części dotyczącej „Bezpieczeństwa pożarowego w ujęciu projektowo-wykonawczym” omówiły wymagania przeciwpożarowe dla dachów, proponowane rozwiązania techniczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne oraz wprowadziły w tematykę wymagań przeciwpożarowych dla ścian.

Monika Hyjek

Ekspertki podkreśliły, że wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki).

Zadania praktyczne polegały m. in. na zaznaczeniu na rzutach budynku miejsca na dachach, które należy zabezpieczyć pod względem ochrony przeciwpożarowej.

uczestnicy warsztatów

W bloku poświęconym „Profilom cienkościennym w warunkach pożaru”, Eliza Gissel zwróciła uwagę na klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych.

 

 Eliza Gissel

W trakcie szkolenia podjęto również ważny temat „Wentylacji pożarowej w obiektach magazynowych i przemysłowych”. Dobrymi praktykami w tym zakresie podzieliła się z uczestnikami Izabela Tekielak-Skałka.

We wstępie do wykładu prelegentka zadała słuchaczom pytanie: po co stosować wentylację? Wskazując w dalszej części prezentacji na jej ważne aspekty jak: klapy dymowe, nawiew kompensacyjny czy rolę kurtyn dymowych.

Izabela Tekielak-Skałka

 

Wieczorna część spotkania o charakterze integracyjnym odbyła się w restauracji w centrum Łodzi. Na spotkaniu w luźnej atmosferze dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami w zakresie podejmowanych realizacji budowlanych.

Szkolenie potwierdziło, że na zmieniającym się nieustannie rynku budowlanym kluczem do sukcesu jest m.in. znajomość wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, która pomoże uniknąć błędów, a co za tym idzie kosztów (i czasu) związanych z ich naprawianiem.

uczestnicy szkolenia

Stowarzyszenie DAFA zamierza aktywnie kontynuować działania edukacyjne, opierając się na zasadzie, że jakość w budownictwie tworzą ludzie, a wiedza to narzędzie umożliwiające tworzenie wysokich standardów.

Więcej

Dodano: 29.08.2019

DAFA Patron Wspierający – Relacja z 9. PLGBC Green Building Symposium

Driving positive change. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 9. edycję PLGBC Green Building Symposium przy wsparciu DAFA w roli Partnera Wspierającego, na którym wystąpiło ponad 30 prelegentów, a udział wzięło blisko 350 uczestników z 5 krajów. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce odbyło się 3 października br. w The Tides w Warszawie.

 

Driving positive change – takie było hasło przewodnie 9. edycji PLGBC Green Building Symposium. W dobie kryzysu klimatycznego wyzwaniem jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Działania potrzebne są natychmiast. Niezwykle istotnym elementem tej zmiany jest zielone budownictwo.

 

Sympozjum to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz działań PLGBC, w tym roku odbyło się z udziałem ponad 350 gości z kraju i zagranicy. Przekrojowa tematyka, angażujące spotkania, inspirujący eksperci i najnowsza wiedza na rynku budownictwa ekologicznego to cechy wydarzenia.

W tegorocznej edycji przygotowano 4 sesje tematyczne, a w nich: prezentacje i case studies, panele dyskusyjne i nowy format dynamicznych wystąpień – game changers. Program konferencji odpowiadał celom zrównoważonego rozwoju. Strefie Konferencyjnej towarzyszyła Strefa Wystawców i Strefa Networkingu.

Keynote Speakerami 9. PLGBC Green Building Symposium zostali:

 • Ewa Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associaties,
 • Ewelina Jaskulska z pracowni Artectonica, doceniona m.in. przez The European Centre Architecture Art Design,
 • Cédric Anbergen, reprezentujący BSolutions, przedstawiciel belgijskiego klastra CAP Construction,
 • Omenaa Mensah, dziennikarka, bizneswoman, założycielka i prezes Omenaa Foundation, fundacji, w której realizuje projekty związane z tolerancją i edukacją.

 

Uczestników powitał Rafał Schurma, założyciel i prezydent PLGBC, właściciel visio | architects and consultants.

 

Wprowadzeniem do pierwszej sesji Better Places For People było wystąpienie pt. Przetrwają najsilniejsi prof. Ewy Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associaties. W części „Architektura zrównoważona, nad wodą” zaprezentowała ona m.in. wynikającą z położenia bezpośrednio nad Wisłą unikalną konstrukcję budynku The Tides, w którym odbywało się Sympozjum (pracownia zaprojektowała ten obiekt).

Sesja przedstawiła wpływ zrównoważonych budynków na zdrowie, komfort i produktywność pracujących w nich osób. Catriona Brady z World Green Building Council opowiedziała o projekcie Better Places for People, mającym ułatwiać tworzenie przestrzeni dla lepszego życia, zdrowia i przyszłości. Efekt pracy jednej z grup roboczych PLGBC, witrynę zdrowebiuro.plgbc.org.pl, omówiła Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia. O rozwiązaniach health & wellbeing w relacji ludzi z budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnego oświetlenia opowiedział Alan Jackson (Helvar). Na podsumowanie sesji, o architekturze życia, czyli udanym związku z naturą dla poprawy zdrowia i samopoczucia mówiła Beata Dziedzic (4Nature System Wertykalni). Zwróciła m.in. uwagę na potrzebę większej ilości roślin wokół nas, omawiając wnioski z najnowszego raportu – Dowody na pozytywny wpływ roślinności na pracowników biurowych w Polsce, opracowanego z udziałem PLGBC i Politechniki Śląskiej oraz 10 polskich firm.

 

Drugą sesję – Driving positive change. Leadership – rozpoczęło wystąpienie Cédrica Anbergen pt. BIM & Sustainability, reprezentującego BSolutions, przedstawiciela belgijskiego klastra CAP Construction. Ciekawym punktem było wystąpienie Grzegorza Banakiewicza (APA Group). Prezentacja „Miasto ciemności” ujęła problem elektromobilności i wykorzystania platformy IPOE, rozwiązania dla zielonego budownictwa. Konsumowanie energii to wyzwanie podczas projektowania ekologicznie zrównoważonej przyszłości. Sesję podsumował panel dyskusyjny Let’s talk: Ladies in Green, z udziałem moderatora – Martyny Obarskiej (Magazyn Miasta), Marzeny Maj (Smay), Joanny Plaisant (RICS) oraz Agnieszki Strzemińskiej (Knauf Insulation). Panie przedstawiły swoje realizowane projekty i inicjatywy, opisując proces łączenia sił dla współpracy i lepszej przyszłości i życia.

 

Do kolejnej sesji, której patronem był BREEAM, Budynki są jak ludzie, wprowadziła uczestników Ewelina Jaskulska, architekt w pracowni Artectonica. Jej monochromatyczna prezentacja pt. Ekologia społeczna mówiła o świadomym wykorzystaniu przestrzeni dla stworzenia poczucia przynależności, relacji międzyludzkich i ról społecznych. O potrzebie wznoszenia budynków, oferujących wysoką jakość życia, a jednocześnie szanujących środowisko naturalne i efektywnych ekonomicznie, rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego Zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni. Certyfikowane osiedla mieszkaniowe. W roli moderatora wystąpił Artur Łeszczyński (Skanska Residential Development Poland). W dyskusji udział wzięli: dr inż. Dorota Bartosz (PLGBC), Olivier Durix (Bouygues Immobilier Polska), dr Shamir Ghumra (BRE Global) oraz Bartosz Lukas (DEKRA Polska). W kolejnym wystąpieniu Adam Targowski (Skanska Commercial Development Europe), wskazał potrzebę edukacji w kontekście budowania ekologicznych budynków, ale także korzystania z nich. Sesję podsumowało wystąpienie M. Christophe Nihon, ImmoQuest, przedstawiciela klastra CAP Construction. Le Jardine Paraboles – a local Smart Life Eco Village to przykład wielopokoleniowej wioski oferującej szeroki wachlarz usług w zakresie opieki społecznej i prewencyjnego bezpieczeństwa, pozwalającej starszym mieszkańcom cieszyć się niezależnym życiem tak długo, jak to możliwe.

 

Ostatnia sesja, Zaprojektuj przyszłość: Circular Buildings, poświęcona była transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej i nowej roli budynków. Panel dyskusyjny pt. Inspiracje. Świat potrzebuje budynków cyrkularnych. Nowa rola budynków podkreślił znaczenie sposobu budowania i unikania marnotrawstwa materiałów. W panelu tym w roli Moderatora wystąpiła Wioletta Fabrycka, a udział w nim wzięli: Hubert Bukowski (Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju), Jean-Marie Hauglustaine (Uniwersytetu w Liège), Maciej Kiepal (Armstrong Building Products), Andrzej Losor (Grupa Górażdże) oraz Rafał Schurma (PLGBC).

Co roku podczas Sympozjum prezentowane są najciekawsze zrównoważone budynki na świecie. W tym roku case study budynku CIRL, holenderskiej ikony budynku cyrkularnego, przedstawił Petran van Heel z ABN AMRO.

 

Nowym formatem wykorzystanym podczas PLGBC Green Building Symposium były dynamiczne, krótkie prezentacje GAME CHANGERS, przedstawione przez Patryka Wakułę z Sonte Poland, Michała Zaroda z Optimo Light oraz Arkadiusza Pawlikowskiego z Seedia.

Na podsumowanie konferencji wystąpiła Omenaa Mensah, dziennikarka telewizyjna, bizneswoman, założycielka i prezes Omenaa Foundation. W prezentacji Budowa od serca, przedstawiła projekt budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie.

 

Podczas PLGBC Symposium odbyła się premiera strony internetowej ZDROWE ZIELONE BIURO oraz Przewodnika, omawiającego zawartość witryny. To efekt pracy grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli firm członkowskich PLGBC.

Dodatkową, angażującą uczestników atrakcją wydarzenia, była wystawa wybranych ekoplakatów autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców, studentów i absolwentów Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Prace pochodzą z kolekcji realizowanego od 2006 roku międzynarodowego projektu „Ekoplakat” promującego zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, którego opiekunem jest dr hab. Tomasz Kipka z Uniwersytetu Śląskiego.

 

W trakcie Sympozjum w części merytorycznej wykorzystano także narzędzia nowoczesnych aplikacji, umożliwiających poznanie na żywo opinii uczestników na wybrane zagadnienia.

 

Sympozjum towarzyszyła Gala konkursu PLGBC Green Building Awards 2019, podczas której wyróżniono najlepsze zielone budynki, wnętrza, produkty i inicjatywy ekologiczne w Polsce.

 

PLGBC Green Building Symposium to wydarzenie, podczas którego można spotkać najbardziej inspirujących pasjonatów branży budownictwa, architektury i nieruchomości. Wydarzenie jest efektywną platformą współpracy, wymiany innowacyjnych pomysłów i praktycznych rozwiązań w dynamicznym otoczeniu.

Organizatorem Sympozjum jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, które od ponad 11 lat wspiera sektor budownictwa w Polsce poprzez rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków w oparciu o elementy zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerami wydarzenia byli: BREEAM, SKANSKA, Bouygues Immobilier Polska, CAP Construction, DEKRA, Grupa Górażdże, Helvar, Knauf Insulation, Smay, Aluprof, APA GROUP, Horizone Studio, Invest Life, Otis, Sweco, 4Nature System – Wertykalni, visio architects and consultants.

Tegoroczną edycję PLGBC Green Building Symposium wsparli także uznani Patroni i Partnerzy, w tym: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Izba Projektowania Budowlanego (IPB), Polska Izba Ekologii (PIE), Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), World Green Builidng Council (WGBC), Royal Institution of Chartered Surveyors  (RICS), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Prezydenta Miasta Warszawa, Marszałek Województwa Mazowieckiego, TOP Woman in Real Estate, British-Polish Chamber of Commerce (BPCC), Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Polish Circular Hotspot, Partnerstwo dla Klimatu, Fundacja Integracja, Fundacja CultureLab & TupTupTup.org.pl, Omenaa Foundation.

 

Wydarzenie organizowane było w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, w tym #zerowaste.
Miało charakter międzynarodowy.

Więcej
Powrót