Dodano: 14.10.2021

Relacja ze szkolenia – GWARANCJE, NEGOCJACJE

Branża budowlana mierzy się z problemem braku dostępności materiałów.

Jeśli już wykonawcy uda się zdobyć oczekiwany produkt, często nie jest on świadom dwóch kwestii: konieczności oficjalnego wystąpienia o gwarancję oraz szczegółowego zapoznania się z jej zakresem. W teorii wszystko wydaje się być jasne, jednak w praktyce temat ten potrafi zaskoczyć.

Z tego powodu Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie, podczas którego członkowie DAFA mieli okazję zgłębić wątek nie tylko gwarancji, ale również negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją.

Warsztaty odbyły się 07 października w Krakowie, skupiając ponad 40 osobowe grono członków DAFA i jak zawsze temat przewodni wykładu był jedynie wstępem do kolejnych dyskusji i rozmów.

Szkolenie pt.: „Gwarancje na materiały, negocjacje. Executive summary” przeprowadziło dwóch wybitnych specjalistów reprezentujących, współpracującą ze Stowarzyszeniem warszawską kancelarię GESSEL: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz- adwokat.

od lewej: mec. Maciej Boryczko, mec. Piotr Tracz

FOTORELACJA(klik)

Spotkanie rozpoczął temat negocjacji. Szczególną uwagę prelegenci położyli na spełnienie wszystkich postanowień, które są przedmiotem negocjacji, a także na tajemnicy negocjacji – nieujawniania i nieprzekazywania informacji dotyczących negocjacji innym osobom. Mowa była również o niezwłocznym przekazaniu informacji drugiej stronie w przypadku niemożności porozumienia się podczas procesu negocjacyjnego.

Kolejnym punktem programu szkolenia był temat gwarancji, który wywołał szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy i burzliwą dyskusję. Prelegenci szczegółowo omówili główne cechy gwarancji, jej okres, tego co obejmuje i prawo odstąpienia od umowy. Dużo czasu poświęcono Ogólnym Warunkom Umowy, oświadczeniu gwarancyjnemu oraz karze umownej. Zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy karą za zwłokę a za opóźnienie, a także pomiędzy szkodą rzeczywistą i utraconą korzyścią. Rozróżniono także kwestię odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy. Wspomniano o gwarancji bankowej, umowie dowodowej oraz klauzuli arbitrażowej. Ponadto sporo uwagi poświęcono obecnej sytuacji na świecie i sile wyższej, wskazując szczególnie na czas, kiedy umowa została podpisana.

Następną poruszoną kwestią była różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. Zwrócono szczególną uwagę na to kto ich udziela, okres oraz zakres jaki obejmują, a także na prawo odstąpienia od umowy.

Szkolenie zakończono przykładami z życia prawniczego, które świetnie pokazały omawiane zagadnienia i rozwiały ewentualne wątpliwości. Temat szkolenia wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy kierowali wiele pytań do kompetentnych prowadzących, rozpoczynając kolejne wątki w dyskusji.

Wieczorna część integracyjna dała przestrzeń na rozmowy w kuluarach, dalszą wymianę doświadczeń oraz bliższe poznanie się uczestników, którym czas umilił występ rewelacyjnej saksofonistki.

Podsumowując ten dzień, przede wszystkim cieszymy się, że po długiej przerwie mogliśmy gościć tak szerokie grono członków DAFA z aż 15 firm wykonawczych.

Ponadto, jesteśmy ogromnie wdzięczni kancelarii GESSEL za to, że dane nam było uczestniczyć w niezwykle wartościowym i merytorycznym wykładzie, prowadzonym przez tak zaangażowanych prawników. To kolejny raz pokazuje, że warto być członkiem DAFA i dzięki temu mieć dostęp do profesjonalnej wiedzy od najlepszych.

Na koniec nie można nie wspomnieć o przyjacielskiej atmosferze jaka panowała podczas szkolenia sprawiając, że uczestnicy naturalnie nawiązywali nowe relacje, a także jeszcze bardziej umacniali dotychczasowe.

Liczymy na kolejne, tak owocne spotkania!

Więcej

Dodano: 30.09.2021

Webinar pod patronatem DAFA

DAFA wraz z Virtus Studio zaprasza na webinar z cyklu Architektura dotyczący nowego obiektu na mapie Łodzi Orientarium.

Gościem specjalnym będzie architekt Dorota Szlachcic z Szlachcic Architekci wraz z Marcinem Skibickim, scenografem biotopów z firmy Skalisty.

Tematem spotkania Orientarium – ogromny kompleks hodowlano-wystawienniczy w którym pojawi się fauna i flora Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Inwestycja pozwoli pojawić się w łódzkim ogrodzie zoologicznym nowym gatunkom zwierząt, pozwoli na łączenie ze sobą ekspozycji, dzięki czemu powstaną obszerne wybiegi i woliery. Takie rozwiązania dają możliwość utrzymywania zwierząt na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami w urozmaiconym środowisku. To daje im swobodę zachowań, a zwiedzającym możliwość obserwacji zwierząt w warunkach jak najbliższych naturze. Ponadto nowy obiekt będzie dostępny dla zwiedzających cały rok

„Projekty biologiczne zaczynają się od wnikliwej obserwacji naturalnego otoczenia biotopów, analizy możliwości psychomotorycznych pokazywanych zwierząt i kontaktu ze strukturą i fakturą zastanego miejsca.”

Zapraszamy!

Link do rejestracji :

https://bit.ly/architektura-orientarium

Więcej informacji :

https://virtus.com.pl/orientarium-open-to-biotope/

Więcej

Dodano: 29.09.2021

DAFA objęła Patronat nad konferencją “Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie DAFA sprawuje PATRONAT nad konferencją techniczną „Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami”.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Konferencja po raz 14-ty odbędzie się w dniu 14 października 2021r. o godz. 11.00. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

 

Program konferencji:

1. Wpływ działań kontrolno-rozpoznawczych na prowadzenie akcji gaśniczych w obiektach magazynowania i przetwarzania odpadów – studium przypadku – st. kpt. Damian Gorwa i mł. bryg. Piotr Hegyi – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2. Przyczyny pożarów i czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów – wnioski z dochodzeń popożarowych – Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, członek Oddziału Wielkopolskiego SITP.

3. Wnioski z kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach przetwarzania i magazynowania odpadów – mł. bryg. Marta Kacprzycka – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

4. Magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami nowych przepisów przeciwpożarowych – Jacek Podyma – rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Tematyka konferencji ściśle wiąże się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie, które obowiązuje od półtora roku.

Szczegóły dotyczące programu i rejestracji na konferencję znajdują się na stronie: www.sitp.poznan.pl

 

Więcej

Dodano: 26.09.2021

VI edycja Forum Green Smart City przy wsparciu DAFA w roli PARTNERA

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza jako PARTNER na VI edycję FORUM Green Smart City.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r., w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

Celem organizowanego Forum jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Jakich tematów można spodziewać się podczas forum?

 • Smart City i Smart Village – wyzwania i szanse w dobie trwania COVID-19
 • Zielony Ład w Smart City
 • Zielony Ład w Smart Village
 • Zrównoważony rozwój

 

Grupę odbiorców stanowią władze samorządowe, przedstawiciele uczelni, przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego oraz mieszkańcy miast i wsi, studenci.

Podczas VI Edycji Forum Green Smart City zostaną poruszone zagadnienia dotyczące idei Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, zarządzania zielenią miejską, ochrony powietrza, smart rozwiązaniami w mieście i na wsi. Dodatkowym obszarem tematycznym jaki zostanie podjęty podczas Forum są wyzwania i szanse jakie stawia przed nami pandemia Covid-19.

Szacuje się, że w tegorocznej edycji FORUM Green Smart City weźmie udział około 300 osób (150 stacjonarnie i min. 150 online).

Organizatorzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Innotechkrak

Szczegóły na stronie wydarzenia: https://fgsc.urk.edu.pl/

 

Więcej

Dodano: 15.09.2021

SZKOLENIE dla członków DAFA_ZABEZPIECZENIE WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje

Miło nam poinformować, że po tym długim okresie pandemii Stowarzyszenie planuje dla członków DAFA szkolenie face-to face w dn. 07/08 października w Krakowie.

W ramach spotkania podejmiemy temat ZABEZPIECZENIA WYKONAWCÓW – gwarancje materiałowe, negocjacje.

Zakres:
 • na co zwrócić uwagę przy zapisach w umowach dot. gwarancji na materiały?
 • co powinna zawierać gwarancja?
 • jakie doświadczenia zebrali koledzy z branży?
 • jak zabezpieczyć wykonawcę?
 • jakie dobre praktyki udało się wdrożyć innym uczestnikom szkolenia?

 

Warsztaty z zagadnień prawnych poprowadzą mecenasi Kancelarii GESSEL.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja pozostanie stabilna i będziemy mogli cieszyć się spotkaniem w jak najszerszym gronie.

 

Dołącz do nas by uczestniczyć w tym i innych szkoleniach DAFA!

Szczegóły dot. rejestracji na szkolenie do uzyskania w Biurze DAFA: e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 27.07.2021

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Wydawać by się mogło, że trudny, jednak bogaty w nowości i projekty – Stowarzyszenie DAFA podsumowało działalność w roku 2020 podczas Walnego Zebrania Członków.

Spowolnienie pandemii okazało się szansą, by po raz XV zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, które odbyło się w dniu 24 czerwca w miejscowości Przygoń.

W toku posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020, jak również powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową, trzyletnią kadencję.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone ponownie Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do Zarządu wybrano również: Marzenę Maj, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Stępkowskiego. Na członków Komisji Rewizyjnej powołano:  Adama Krzanika, Witolda Okońskiego i Henryka Ziobro.

Gwarantem poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia spotkania była obecność przedstawicieli Kancelarii GESSEL – mec. Aldony Pietrzak i mec. Macieja Boryczko, który przewodniczył obradom.

Prezes Stowarzyszenia-Piotr Olgierd Korycki podsumował miniony rok jako bardzo udany. Mimo, że pandemia zahamowała wiele inicjatyw branżowych, to tempo działań DAFA nie zwolniło, wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe projekty merytoryczne i szkoleniowe.

Pomimo niekorzystnych czasów na podejmowanie decyzji, grono członków Stowarzyszenia powiększyło się o czterech wykonawców dachów płaskich i fasad.

Piotr Olgierd Korycki

Katarzyna Wiktorska

Koronnym celem DAFA w trudnym czasie było wsparcie wykonawców, w tym konkretne działania kierowane odpowiedzialnością za los firm członkowskich. Zaliczyć do nich należy m.in. apel do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury o podęcie działań rozszerzających zapisy tarczy antykryzysowej oraz raporty o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury, będące podstawą do oceny kondycji firm w związku z epidemią COVID-19, które Stowarzyszenie sporządziło na podstawie ankiet diagnostycznych przeprowadzonych wśród członków.

Aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, DAFA zorganizowała dla swoich członków cykl trzech szkoleń, wyjaśniających zapisy ustawy COVID – 19, przeprowadzonych przez ekspertów Kancelarii GESSEL.

DAFA mądrze wykorzystała czas lockwodn’u, budując nowy projekt edukacyjny pod nazwą WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, złożony z cyklu technicznych szkoleń dla branży.

W trakcie pięciu webinarów podjęto ważne tematy z obszaru bezpieczeństwa pożarowego, zagadnień projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych, dachów zielonych w aspekcie zmian klimatycznych oraz projektowania mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian.

Projekt szybko zyskał wsparcie Partnerów:

Choć wszyscy marzymy o bardziej stabilnej rzeczywistości, pandemia nie wyhamowała zapału członków DAFA w standaryzacji wiedzy na polskim rynku, czego wyniki obrazuje bogata działalność Grup Merytorycznych.

Katarzyna Wiktorska omówiła osiągnięcia Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która wydała aktualizację Wytycznych dla dachów zielonych w zakresie zmian jakie wprowadził FLL. Nad drugim wydaniem publikacji czuwała redaktor merytoryczna – dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Wytyczne wychodzą naprzeciw nowym technologiom i budują świadomość w zakresie znaczenia dachów zielonych w procesie adaptacji do zmian klimatu.

Monika Hyjek podsumowała wielowymiarową działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ., która przyczyniła się do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” podczas ubiegłorocznej konferencji DAFA na Budmie z imponującą frekwencją 350 osób.

Zaznaczyła również intensywność prac zespołu ekspertów Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzającej do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Monika Hyjek

Krzysztof Rogosz

Krzysztof Rogosz przybliżył działania zainicjowanej w minionym roku Grupy Tematycznej PODPORY NA DACHU, mającej na celu wypracowanie ogólnych wytycznych wykonawczych, które staną się dobrą praktyką budowlaną w zakresie m.in. prawidłowego posadowienia podpór na powierzchni dachu oraz ich wpływu na pokrycie i konstrukcję dachu.

Zrelacjonował cenne z punktu widzenia wykonawcy działania DAFA w obszarze BHP. Tu na szczególną uwagę zasługują podjęte rozmowy o współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywą 14 Generalnych Wykonawców- dotyczących określenia czytelnych reguł współpracy, wyspecyfikowania kosztów zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania oraz ustalenia wspólnego standardu w formie wytycznych.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę na silną pozycję DAFA jako organizacji szerzącej ideę poprawnego budownictwa, co potwierdza udział DAFA w gronie patronów największych wydarzeń branżowych. Ponadto, organizacja upowszechnia wiedzę ekspercką poprzez publikację artykułów w czołowych tytułach prasy i portali dedykowanych budownictwu.

Zaakcentowała wprowadzenie nowej formy identyfikacji Członków DAFA z wykorzystaniem symbolu „Jakość poparta standardami DAFA” umieszczanego na kaskach i samochodach, a zmierzającego do wyróżnienia firm, które kierują się w swojej działalności najwyższymi standardami, potwierdzonymi Certyfikatem Członkostwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Na zakończenie wystąpień członkowie DAFA podjęli wymagane porządkiem obrad uchwały.

W trakcie spotkania ukształtował się skład Organu do rozstrzygania spraw spornych w osobach: Jerzy Bobrowski, Jerzy Górczyński, Monika Hyjek, Arkadiusz Kałamaja, Ryszard Klatt, Piotr Szymczyk.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Prezes podsumował 2020 r. jako czas dynamicznego rozwoju w trakcie którego Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką, dostarczając rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci nowych wytycznych technicznych, szkoleń i artykułów merytorycznych.

DAFA nieustannie udziela wsparcia swoim członkom w zakresie szkoleń, doradztwa oraz umacniania wizerunku. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, Stowarzyszenie ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim zaangażowanym Członkom za wkład jaki wnieśli w rozwój społeczności DAFA oraz budowanie nowych gałęzi działalności.

Więcej

Dodano: 13.07.2021

☛ Spójrz na to: WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

 

13 lipca, godz. 11:00, Moderator: dr inż. Paweł Krause

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI STROPODACHÓW ŻELBETOWYCH

 

Zakres:

 • Podział i klasyfikacja stropodachów
 • Wymagania przepisów w zakresie ochrony cieplnej i wilgotnościowej
 • Wytyczne projektowe i realizacyjne
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie izolacyjności termicznej
 • Błędy i wybrane problemy wykonawcze w zakresie ochrony wilgotnościowej
 • Szczelność powietrzna w realizacji stropodachów
 • Podsumowanie

 

Transmisja live odbędzie się z możliwością zadawania pytań do eksperta.

Zainteresowany udziałem w webinarze ? Rejestracja dostępna poprzez link: REJESTRACJA KLIKNIJ TUTAJ!

 

dr inż. Paweł Kruse

Pracownik naukowo-dydaktyczny i rzeczoznawca budowlany.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, w tym ochroną cieplno-wilgotnościową i diagnostyką obiektów. Jest autorem ponad 200 publikacji o charakterze naukowo-technicznym, w szczególności z zakresu fizyki budowli i ochrony cieplnej.

W pracy zawodowej autor ponad 500 Ekspertyz i projektów budowlanych.

 

 

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 

Zapraszamy do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

Więcej

Dodano: 06.07.2021

Poznajcie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA

24 czerwca, w Przygoni, odbyło się Walne Zebranie Członków DAFA podczas którego powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną kadencji 2021-2024.

 

 

Jednocześnie złożono podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju DAFA Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z poprzednich lat, w składzie:

 1. Piotr Olgierd Korycki – Prezes Zarządu
 2. Maciej Borodzicz – Członek Zarządu
 3. Wojciech Całka – Członek Zarządu
 4. Adam Krzanik – Członek Zarządu
 5. Krzysztof Rogosz – Członek Zarządu
 6. Jarosław Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Michał Miąsek – Członek Komiski Rewizyjnej
 8. Witold Okoński – Członek Komisji Rewizyjnej
Więcej

Dodano: 06.07.2021

Webinar pod patronatem DAFA – Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce

Virtus Studio rozpoczyna letni cykl webinarów architektonicznych, które Stowarzyszenie DAFA objęło patronatem!

Zielone innowacje w architekturze i urbanistyce  już 08.07.2021 o godzinie 11:00!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego Maciej Jakub Zawadzki z  pracowni MJZ opowie o pomysłach dla lokalizacji polskich i zagranicznych, które mogą uczynić je bardziej przyjazne dla ludzi jak i również środowiska.

Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Kryzys związany z nadmierną emisją CO2 stał się już dla większości zauważalny. W obecnej sytuacji postuluje się szereg projektów mających wyjść naprzeciw zielonej agendzie unijnej zawartej w nowym budżecie UE. Pomysły takich zmian w tkance miast są realizowane już teraz w wielu stolicach europejskich. Biuro MJZ i urban think- tank LURE od lat działając wspólnie nad researchem oraz jego implementacją, chcą by miasta były rewitalizowane w duchu zrównoważonego rozwoju.

Oprócz biura architektonicznego Maciej Zawadzki jest również prezesem Urban Think-Tanku LURE. Jest ono oficjalnym polskim partnerem inicjatywy Komisji Europejskiej „Nowy Europejski Bauhaus”, która skupia się na zmianach w budownictwie by osiągnąć cel neutralności klimatycznej naszego kontynentu w 2050 roku. https://lure.eu.com/neb .Maciej Jakub Zawadzki jest jedynym polskim członkiem International Academy of Architecture IAA https://iaa-ngo.com/

Zapraszamy!

Udział bezpłatny, rejestracja :
https://bit.ly/webinar-zielone-innowacje-mjz-rejestracja

Więcej informacji -> https://virtus.com.pl/

 

 

Więcej

Dodano: 22.06.2021

Wyniki Rankingu Budowlanej Marki Roku 2021

Dostępna jest już klasyfikacja najlepszych marek materiałów budowlanych!

10 czerwca ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku I Champion Roku 2021, które  Stowarzyszenie DAFA objęło Patronatem Branżowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów budowlanych produkowanych w Polsce oraz działających na terenie kraju Generalnych Wykonawców.

Od 2004 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza wśród kilku tysięcy firm wykonawczych ogólnopolskie badania, na podstawie których formułuje ranking dla kilkudziesięciu kategorii. Cyklicznie jest wzbogacany o kolejne nowe kategorie.

W edycji 2021 pojawiły się nagrody indywidualne dla osób, które szczycą się osiągnieciami w zakresie marketingu oraz strategii produktowej.

Nagroda MARKETER XXI WIEKU dotyczy osiągnięć w działaniach związanych ze strategią marketingową marki i jej promocją wśród wykonawców.

Nagroda PROMOTOR XXI WIEKU łączy w sobie osiągnięcia w działaniach związanych zarówno z samą marką, jak i produktami nią firmowanymi.  Podstawą do ich sformułowania są  badania realizowane w ramach Rankingu Budowlana Marka Roku.

Jak wspomniała pani Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku: “COVID-19 nie przeszkodził w realizacji badania. Odbyło się ono wg założonego harmonogramu, a w związku z rosnącymi potrzebami rynku dodaliśmy kolejną kategorię: „Generalny Wykonawca przyjazny firmom budowlanym”. ”

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl.

A już teraz poznajcie laureatów Budowlanej Marki Roku 2021.

Więcej
Powrót