Dodano: 24.04.2019

Podsumowanie spotkania “DAFA dla wykonawców”

Niecodzienne spotkanie, ze względu na znamienite grono uczestników, zorganizowało Stowarzyszenie DAFA w dn. 14 marca w Krakowie.

Ponad 30-stu Gości – członków założycieli i reprezentantów 17 firm wykonawczych wzięło udział w XIV Panelu Dyskusyjnym o kierunkach rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych.


Goście XIV Panelu Dyskusyjnego Stowarzyszenia DAFA

Spotkanie otworzył Prezes DAFA – Piotr Olgierd  Korycki, zachęcając do dyskusji na temat przyszłych działań DAFA.

Adam Krzanik – Członek Zarządu – podsumował organizowane od 2013 r. panele, dotykające newralgicznych z punktu widzenia wykonawcy problemów m. in. z rozliczeniem świadczeń i sposobów im przeciwdziałania, negocjacji umów i ochrony interesów. We wstępie do dyskusji wskazał na problemy firm wykonawczych z rozliczeniem za roboty budowlane z GW, sugerując połączenie sił z firmami członkowskimi o profilu produkcyjno-dostawczym w wyegzekwowaniu należności i pomocy przy odbiorze inwestycji.

na zdjęciu od lewej: Ewelina Klin, Piotr Olgierd Korycki, Katarzyna Wiktorska

Mirosław Wróblewski – jeden z inicjatorów powołania Stowarzyszenia zaznaczył, że w jego opinii członkowie Stowarzyszenia – wykonawcy mogą połączyć się świadomością pracy. W założeniach celem DAFA było jednoczyć wykonawców dachów poprzez dzielenie się swoimi problemami, doświadczeniami, know-how i zasadami ofertowania oraz zaszczepienie i przenoszenie dobrych praktyk na innych. Do zastanowienia pozostają oczekiwania wykonawcy wobec GW i producenta, aby jako członkowie DAFA mówić jednym głosem.

Wykonawcy wspólnie potwierdzili niezmienny problem w zaniżaniu ofert przez konkurencję. Wskazano również na dotkliwą dla wykonawców praktykę, jaką jest sprzedaż produktów na inwestycję z pominięciem wykonawcy. Uczestnicy panelu potwierdzili, że DAFA jest dla nich buforem bezpieczeństwa w przypadku problemów i rozwiązywania spraw spornych. Przykładem mogą być wydawane stanowiska Stowarzyszenia w sprawie zastoin wody, które niejednokrotnie pomogły przy odbiorze inwestycji. Ważną rolą DAFA jest wsparcie techniczne i kształcenie – uczestnicy spotkania potwierdzili, że ta droga powinna być kontynuowana.

Druga część spotkania skoncentrowana była na omówieniu koncepcji powołania nowego organu w DAFA – Sądu Koleżeńskiego jako narzędzia w ochronie interesów członków DAFA. Znacząca większość zebranych zaaprobowała pomysł wyboru mężów zaufania do rozstrzygania sporów.

Na zakończenie Zarząd DAFA zachęcił zebranych do większej aktywności i zaangażowania w życie i projekty DAFA. Każdy zgłoszony pomysł spotka się z naszą serdeczną akceptacją!

Mniej formalna atmosfera towarzyszyła kolacji na krakowskim Kazimierzu, co sprzyjało zacieśnianiu kontaktów biznesowych i relacji partnerskich wewnątrz DAFA.

Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń – i tutaj żadna rewolucja nie nastąpi ! Będziemy w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych organizując szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią rozwój i umocnią pozycję wykonawcy na rynku budowlanym. Równocześnie będziemy dążyć do zacieśniania współpracy z należącymi do DAFA producentami wyrobów budowlanych przy założeniu, że kluczowe zdanie w naszej organizacji mają wykonawcy.

Więcej

Dodano: 23.04.2019

Kolejny Kongres Pożarnictwa z udziałem DAFA za nami

18 kwietnia w Katowicach odbył się Kongres Pożarnictwa FIRE, objętym Honorowym i Merytorycznym Patronatem  Stowarzyszenia DAFA.

Ekspert Stowarzyszenia – Pan Daniel Drozdowicz w swoim wystąpieniu pt. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich” opowiedział o wymaganiach ppoż. dla dachów w Polsce na bazie Wytycznych opracowanych w Grupie Merytorycznej DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Zainteresowani uczestnicy mieli okazję zapoznać się z treścią publikacji oraz pozostałymi wydawnictwami DAFA w ramach stoiska wystawienniczego.

 

Kongres był kolejną okazją do spotkania się ekspertów z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów systemów oddymiających, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegłych sądowych, strażaków oraz wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Podczas spotkania, odbyła się konferencja poświęcona ochronie pożarowej obiektów budowlanych oraz sposobów radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi na skutek pożaru.


Daniel Drozdowicz


Prelegenci

Organizatorem wydarzenia był DND Project.

Więcej

Dodano: 23.04.2019

Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA

W dniach 16/17 maja w Łochowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz trzynasty przez Stowarzyszenie DAFA.

Wydarzenie przyciąga corocznie ponad 150 Gości – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

 

 

Sponsorzy Spotkania:

 

 

 

Więcej

Dodano: 19.04.2019

Panel ekspercki DAFA na konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY we Wrocławiu

Jesteś inwestorem? Projektujesz lub budujesz hale? Zarządzasz centrum logistycznym?

25 kwietnia zapraszamy do Wrocławia na konferencję HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2019 pod Patronatem DAFA, podczas której poruszony zostanie szereg ważnych i praktycznych zagadnień związanych ze złożoną problematyką projektowania, budowy i bezpieczeństwa hal produkcyjnych i magazynowych okiem praktyków oraz biegłego sądowego.

Panel ekspercki i techniczny przygotowali doświadczeni praktycy w temacie wybranych zagadnień dla obiektów przemysłowych i magazynowych w tym Eksperci Stowarzyszenia DAFA. Pan Marian Bober omówi „Projektowanie lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1”, a Pani Monika Hyjek zaprezentuje temat Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich”.

Udział w konferencji jest bezpłatny i polecany szczególnie architektom, projektantom, konstruktorom,  inwestorom, działom eksploatacyjnym, instalatorom oraz generalnym wykonawcom i zarządcom centr logistycznych, parków magazynowych, hal i zakładów produkcyjnych, którzy napotykają na problemy formalne lub techniczne na różnych etapach realizacji inwestycji od planowania po użytkowanie i zarządzanie.

Podczas wydarzenia uruchomione zostanie stoisko konsultacyjno-wystawiennicze DAFA.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora DND Project: www.dndproject.com.pl

Rejestracja: (KLIK)

Więcej

Dodano: 12.04.2019

Kongres Pożarnictwa w Katowicach – FIRE KATOWICE 2019

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego. Nowości i konfrontacja przepisów z praktyką podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE Katowice 2019

Już 18 kwietnia zapraszamy na Kongres Pożarnictwa FIRE KATOWICE 2019 pod Patronatem DAFA.

 

To wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, generalnych wykonawców inwestycji i prewentystów zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencja odbędzie się w Katowicach w Hotelu Novotel Katowice Centrum**** samym Centrum Katowic, przy ul. Al. Roździeńskiego 16.

Na uczestników konferencji czeka bogaty blok poświęcony biernej ochronie przeciwpożarowej, detekcji i sygnalizacji pożarowej, nowościom w zakresie projektowania planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż, bezpiecznych rozwiązań dla elewacji i fasad budynków wysokich,długotrwałej i bezpiecznej ochrony termicznej izolacją przed ogniem i wodą, wytycznych projektowania i wykonania obiektów budowlanych jako kluczowego czynnika zapobiegającego pożarom. Swój punkt widzenia przedstawią projektanci, generalni wykonawcy oraz rzeczoznawcy od zabezpieczeń ppoż.

Konfrontacja przepisów przeciwpożarowych z praktyką na budowach

Wśród wiodących tematów na wyróżnienie zasługują przygotowane przez Radę Programową – Panele Eksperckie w zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego i ich wpływie na projektowanie i realizację zapisów w praktyce, przygotowane przez  mgr inż. Monikę Hyjek – Absolwentkę Politechniki Wrocławskiej, Członka SITP oraz Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów” Stowarzyszenia DAFA oraz mgr inż. Małgorzatę Sawczuk, Projektanta i Wykładowcę Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych.

Szczegóły: http://www.dndproject.com.pl/pl/aktualnosci/321-kongres-pozarnictwa-w-katowicach-fire-katowice-2019

 

Więcej

Dodano: 01.04.2019

Szkolenie z mechanizmu split payment

W dn. 28 marca w Warszawie Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL zorganizowało szkolenie poświęcone mechanizmowi split payment w polskim obrocie gospodarczym, w którym udział wzięło 17 osób z 8 firm członkowskich.

Część merytoryczną spotkania poprowadził Marek Korzeniewski, radca prawny, head of tax department w Moore Stephens Central Audit, a w rolę gospodarza ze strony Kancelarii GESSEL wcielił się Michał Boryczka, radca prawny, managing associate. 

Spotkanie składało się z dwóch paneli – pierwszy z nich omawiał najbardziej ogólne kwestie dotyczące mechanizmu split payment oraz najczęściej zadawane pytania, natomiast drugi dotykał praktycznych zagadnień, postrzeganych z perspektywy podatnika. Na zakończenie miała miejsce podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia

 

Mec. Marek Korzeniowski

 

Więcej

Dodano: 13.03.2019

Patronat Honorowy DAFA – 11. Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem, 16.04 Łódź

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje 11. konferencję PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem. Wydarzenie pod hasłem Miasto w obliczu zmian. W kierunku zrównoważonego budownictwa, organizowane w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju  odbędzie się 16 kwietnia br. w Textorial Park w Łodzi.

Świadome i zrównoważone tworzenie przestrzeni współczesnego miasta dla lepszego życia i rozwoju mieszkańców – to główny nurt tegorocznej edycji. Udział jest bezpłatny.


Podczas wydarzenia omówione zostaną zagadnienia potencjału i rozwoju miast w kontekście zrównoważonego budownictwa – poprawy jakości środowiska i jakości życia w aglomeracjach miejskich.

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w wybranym mieście w Polsce, we współpracy z danym samorządem.

Będziemy mówić o aktywizowaniu społeczności tak, by mogły wykorzystać swój potencjał do zrównoważenia domów i miast. Przedstawimy przykłady, w których rewitalizacja i nadanie nowych funkcji w starych budynkach zmieniają miasto. Wiele uwagi poświęcimy zarządzaniu doświadczeniami, czyli tworzeniu miejskich przestrzeni i budynków rozwijających się w równowadze ze środowiskiem, zielonych i przyjaznych mieszkańcom. W programie znajdzie się polityka środowiskowa oraz ekologiczne standardy w miastach – nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. Podkreślimy aspekty zrównoważonego projektowania. Omówimy także kwestię wpływu materiałów budowlanych i technologii na zdrowie i komfort oraz istotę ich odpowiedniego doboru.

W programie zaplanowano zagadnienia:

  • Miasto, które skłania do tego, abyśmy żyli bliżej siebie. Zielone społeczeństwo obywatelskie
  • Jak zarządzać doświadczeniami. Miasto zmian. Nowa ziemia obiecana
  • Nowe funkcje w starych budynkach, czyli wydobyć potencjał miejsca
  • Zrównoważone projektowanie jest trendy. Human centered design
  • Bilans zielonych materiałów i technologii. Wpływ budynków na zdrowie i komfort.
  • Życie i przestrzeń. PLGBC trendy. Lifespace w miejsce workplace

Podczas Konferencji będzie miała miejsce premiera raportu PLGBC Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2019, prezentującego najnowsze dane i trendy w certyfikacji budynków na polskim rynku.

 

Tematyka wydarzenia zainteresuje inwestorów, deweloperów, architektów i projektantów, urbanistów, zarządców, najemców, przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych i innych instytucji, uczelni wyższych, osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, aktywistów miejskich, którym zależy na zrównoważonej przyszłości i funkcjonowaniu miast.

 

Wydarzenie organizowane jest w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju.

Wśród gości specjalnych, z mową inspiracyjną wystąpi Marek Suslik, polski podróżnik, przedsiębiorca, pasjonat ekstremalnych wyjazdów i odkrywania świata motocyklem. Jest pierwszym Polakiem, który na motocyklu zdobył samotnie zimą najdalej wysunięty na północ przylądek Europy, Nordkapp (2018 r.), co środowisko branżowe uznało za najbardziej ekstremalny wyczyn.

Konferencja odbędzie się w wyjątkowej, zrewitalizowanej i certyfikowanej przestrzeni Textorial Park w Łodzi – projektu inwestycyjnego nawiązującego do przemysłowej historii miejsca, realizowanego przez St. Paul’s Developments Polska. Drugi etap projektu – Textorial Park II to budynek biurowy, który w chwili otrzymania certyfikatu BREEAM był najwyżej ocenionym kompleksem biurowym w Polsce w systemie BREEAM International New Construction 2016.

Wydarzenie wspierają liczni Partnerzy i Patroni Honorowi oraz Medialni.

 

Partnerem wydarzenia jest St. Paul’s Developments Polska, Horizone Studio, JW+A, Knauf Insulation, LAKMA, SKANSKA, Zdrojownia oraz Grupa Górażdże.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Łódź, British Polish Chamber of Commerce (BPCC), Polsko-Skandynawska Izba Handlowa (SPCC), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich (DAFA).

Konferencja jest całodzienna, ma formę prezentacji case study, prelekcji i paneli dyskusyjnych.

Każdy z zainteresowanych uczestników otrzyma książkę WŁĄCZNIK. Projektowanie bez barier, powstałą we współpracy SKANSKA z Fundacją Integracja. Będzie również możliwość wygrania wejściówek na 9. PLGBC Green Building Symposium w Warszawie.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

Więcej informacji i rejestracja: konferencja.plgbc.org.pl

Więcej

Dodano: 13.03.2019

Patronat DAFA nad Konferencją HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY

Konferencja Hale Przemysłowe i Magazyny (Projektowanie, Budowa, Bezpieczeństwo, Logistyka) 21 marca w Warszawie pod Patronatem Merytorycznym i Honorowym Stowarzyszenia DAFA

 

Jesteś projektantem, konstruktorem/architektem, inwestorem, zarządcą lub wykonawcą? Jeśli tak? To nie może Cię zabraknąć !

 

Konferencja z udziałem Eksperta DAFA – Pana Pawła Kozieja, który w ramach Panelu Rady Programowej zaprezentuje „Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne DAFA i FLL”

          

 

 

Na uczestników czeka wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych w tym materiały DAFA, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach.

 

Zapraszamy do śledzenia wszystkich wydarzeń organizatora – DND Project: dndproject.com.pl

Więcej

Dodano: 07.03.2019

Spotkanie w gronie architektów z udziałem eksperta i pod Patronatem DAFA

Zapraszamy na konferencję pod Patronatem Medialnym DAFA z cyklu  ,,Elewacje i dachy” organizowaną przez Virtus Studio.

Moderatorem spotkania będzie dr inż. Ołeksij Kopylow, który poruszy temat problemów projektowania i wykonawstwa współczesnych elewacji i dachów na przykładzie elewacji wentylowanych i dachów szklanych.

Dodatkowo na konferencji reprezentując Stowarzyszenie DAFA wykład pt.: “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne DAFA i FLL”zaprezentuje mgr inż. Paweł Koziej.

PROGRAM KONFERENCJI:

Zgłoszenia udziału:

tel. 882 188 089
potwierdzenia@virtus.com.pl

Więcej

Dodano: 06.03.2019

Wymagania w zakresie oddymiania grawitacyjnego w nowych Wytycznych DAFA

Negatywne skutki pożaru można zminimalizować m.in. poprzez skuteczne oddymianie, dlatego Stowarzyszenie DAFA opracowuje długo oczekiwaną przez rynek publikację, która zawiera wytyczne w zakresie prawidłowego oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych.

Opracowanie w formie poradnika dobrych praktyk w sposób kompleksowy i nowoczesny skupi się na obiektach przemysłowych i magazynowych i będzie stanowiło pomoc na etapie projektowym i wykonawczym.

Wielość źródeł odniesienia w tym kilka norm branżowych i instrukcji jak również ciągle zmieniające się przepisy dotyczące przenikania i izolacyjności cieplnej powodują szerokie pole interpretacyjne. Zauważa się różne, często skrajne, interpretacje na bazie tej samej normy. Istnieje zatem duża potrzeba regulacji, wytłumaczenia niedopowiedzeń i uporządkowania wiedzy projektowej w zakresie oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych.

26 lutego w Opolu odbyło się drugie spotkanie Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, w którym uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): Ewelina Klin (DAFA), Tomasz Nowek (Aluco),  Krzysztof Bagiński ( Mercor), Ewa Karolak (Mercor), Łukasz Ostapiuk (Mercor), Ryszard Stępkowski (Aluco), Maciej Fiecek (DWD Bautech), Michał Gawrychowski (JET), Natalia Bejga (DWD Bautech), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Paweł Gawroński (Balkar Technology), Andrzej Kaśniewski (Balkar Technology), Michał Fraczek (Essmann), Ewa Karczewska (Essmann).

Dokument szczegółowo wyjaśni obowiązujące przepisy w zakresie oddymiania, wybrane definicje, wskaże wykaz norm projektowych oraz określi zawartość projektu oddymiania. Autorzy omówią również kwestie związane ze współdziałaniem systemów oddymiania z instalacja tryskaczową i z systemem przewietrzania, a także kurtyny dymowe. Ponadto w publikacji przestawione zostaną wybrane problemy projektowe, kwestie adaptacji systemów oddymiających w obiektach istniejących, współczynnik przenikania ciepła, zagadnienia utrzymania i eksploatacji budynku oraz systemu oddymiania.

„Wytyczne” przeznaczone są dla projektantów branżowych, inżynierów budownictwa, osób nadzorujących proces realizacji i odpowiedzialnych za eksploatację obiektów budowlanych jak również służb odbiorowych.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez grupę kolejne spotkanie odbędzie się w dn. 16 kwietnia w Piasecznie.

Więcej
Powrót