Dodano: 30.11.2018

Kongres Pożarnictwa FIRE pod Patronatem DAFA

Trwają zapisy na „Kongres Pożarnictwa FIRE” pod Patronatem Merytorycznym DAFA, który odbędzie się 06 grudnia w Łodzi.

Ekspertka ze Stowarzyszenia i Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Monika Hyjek zaprezentuje „Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej”.

W kongresie udział wezmą m.in.: rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż., inżynierowie pożarnictwa, przedstawiciele PSP, członkowie SITP, reprezentanci administracji i samorządów, projektanci, inżynierowie i kierownicy budów, architekci, instalatorzy, generalni wykonawcy inwestycji, firmy wykonawcze i przedsiębiorstwa budowlane,  służby techniczne i serwisanci,  deweloperzy, elektroinstalatorzy oraz inni specjaliści branży.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie organizatora: http://www.dndproject.pl/

Zapraszamy na wyjątkowy dzień z ochroną przeciwpożarową i spotkanie ze Stowarzyszeniem DAFA przy stoisku informacyjnym !

Więcej

Dodano: 23.11.2018

Pod Patronatem DAFA – Konferencja Hale Przemysłowe i Magazyny

Stowarzyszenie DAFA było Głównym Patronem Merytorycznym Konferencji „HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY”, która odbyła się 21 listopada w Poznaniu.

„Najnowsze przepisy i wymagania dla akustyki ze szczególnym uwzględnieniem akustyki w lekkiej obudowie hal”przedstawił dr inż. Marek Niemas – ekspert DAFA i Koordynator Grupy Merytorycznej AKUSTYKA. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania w trackie wykładu i przy stoisku DAFA III edycji „Katalogu rozwiązań akustycznych”.

 

od lewej: Ewelina Klin, Marek Niemas, Katarzyna Wiktorska Marek Niemas

 

Do udziału w konferencji zorganizowanej przez DND Project zgłosiło się 120 słuchaczy – projektantów, architektów, wykonawców, dostawców  i specjalistów branży rynku hal i magazynów wielkopowierzchniowych.

Więcej

Dodano: 29.10.2018

Zobacz nad czym pracuje DAFA?

Przedstawiamy aktualnie realizowane w DAFA projekty

?Bezpieczeństwo pożarowe ścian

Wielość źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenia DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. opracowuje praktyczne wytyczne określające jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego ścian, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Najbliższe spotkanie zespołu opracowującego wytyczne odbędzie się w dn. 27 listopada w Komorowie.

 

?Wytyczne dot. stosowania materiałów w różnych środowiskach korozyjności

Firmy projektowe, architekci, firmy wykonawcze jak również osoby odpowiedzialne za odbiór budynków powinny posiadać wiedzę z zakresu klas środowiskowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W wielu przypadkach zasób wiadomości dotyczący klas środowiskowych i prawidłowego doboru materiałów jest niewystarczający – wydanie publikacji technicznej ma na celu podnieść świadomość i poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Grypa Tematyczna KOROZYJNOŚĆ planuje spotkać się w dn. 22 listopada w Opolu.

 

? „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”

Grupa Merytoryczna DACHY ZIELONE wznawia aktywność celem aktualizacji wydanych przez DAFA w grudniu 2015 r. „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych” w zakresie zmian jakie wprowadził w bieżącym roku wydawca źródłowy – Stowarzyszenie FLL. Spotkanie redaktor merytorycznej aktualizacji dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak oraz współpracujących ekspertów i Zespołu Redakcyjnego z GM DACHY ZIELONE odbędzie się 13 listopada w Opolu.

 

Zapraszamy do współpracy!

Poprzez połączenie sił jesteśmy w stanie osiągnąć więcej zakresie standaryzacji
i poprawy jakości dachów płaskich i fasad.

Więcej

Dodano: 28.10.2018

DAFA Partnerem branżowym Konferencji Konstrukcje Budowlane 2018

Serdecznie zapraszamy wraz z Instytutem PWN do udziału w V edycji ogólnopolskiej konferencji Konstrukcje Budowlane 2018. Kontynuując formułę spotkań w najbardziej spektakularnych lokalizacjach w Polsce, na tegoroczne spotkanie organizator wybrał  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Budynek muzeum zachwycił swoją bryłą i został nazwany „nową ikoną i symbolem Gdańska”. Rozwiązania budowlane jakie zostały zastosowane w konstrukcji budynku wykorzystują najnowocześniejsze materiały budowlane, o których opowiedzą praktycy odpowiedzialni za ostateczny kształt Muzeum: projektant konstrukcji inż. Paweł Gębka, architekt inż. Jacek Droszcz i kierownik budowy inż. Karol Kalinowski.

Na konferencji nie zabraknie wybitnych specjalistów i niekwestionowanych autorytetów, jak znani Państwu z poprzednich edycji prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, prof. dr hab. inż. Michał Knauff oraz mgr inż. Wiesław Bocheńczyk.

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do praktyków z branży budowlanej, inżynierów budownictwa, konstruktorów i ekspertów budowlanych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym, projektantów, pracowników administracji budowlanej.

Termin:  Konstrukcje Budowlane 2018, 30 listopada 2018

Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej

Plac Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk

Szczegółowy program spotkania i formularz rejestracji dostępny na stronie https://www.instytutpwn.pl/konferencja/

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 28.09.2018

Nowość w Bibliotece DAFA – III Katalog rozwiązań akustycznych

Z przyjemnością informujemy o wydaniu III edycji „DAFA A 3.01. Katalogu rozwiązań akustycznych”.

Publikację opracował w ramach Grupy Merytorycznej AKUSTYKA dr inż. Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach Daniela Drozdowicza i Piotra Olgierda Koryckiego.

Aktualizacja uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej i została wzbogacona o nowe rozwiązania Partnerów wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna Katalogu dostępna jest w

Księgarni Technicznej DAFA.

Więcej

Dodano: 24.09.2018

Podsumowanie Konferencji “Hale przemysłowe i magazyny” 20.09. Katowice

Za nami udana konferencja „Hale przemysłowe i magazyny” w Katowicach pod Głównym Patronatem Merytorycznym Stowarzyszenia DAFA.

Wydarzenie, zorganizowane 20 września, przyciągnęło 120 słuchaczy zainteresowanych tematyką projektowania, budowy i zarządzania halami i magazynami wielkopowierzchniowymi.

Reprezentując Stowarzyszenie DAFA – Łukasz Świątkiewicz zaprezentował „Wytyczne DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian” jako remedium na problemy przy odbiorze budynku.

Od lewej: Katarzyna Wiktorska, Łukasz Świątkiewicz, Tadeusz Zielke, Ewelina Klin

 

Łukasz Świątkiewicz

 

Wystąpieniom merytorycznym towarzyszyło stoisko informacyjno-promocyjne Stowarzyszenia,

które prezentowało swoje projekty, firmy członkowskie oraz bogatą Księgarnię Techniczną.

Organizatorem Konferencji był DND Project http://www.dndproject.pl/

Więcej

Dodano: 24.09.2018

Jak przygotować się na zmiany klimatu?_Relacja z Konferencji 19.09. W-wa

W dn. 19 września w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem DAFA pt. „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”.

Celem wydarzenia organizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju było pogłębienie świadomości problemu zmian klimatu wśród władz miast i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania związane z przeciwdziałaniem globalnemu ociepleniu.

Podczas Konferencji o przeniesieniu natury na zabraną przez postęp cywilizacyjny powierzchnię mówił Witold Okoński prezentując referat ekspercki DAFA „Realizacja dachów zielonych zgodnie z Wytycznymi DAFA”.

 

Witold Okoński

 

Słuchacze konferencji

Więcej

Dodano: 18.09.2018

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Relacja ze szkolenia PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA w dn. 06.09.2018 r.

W drugim tygodniu września Stowarzyszenie DAFA zorganizowało w Zielonej Górze szkolenie poświęcone tematyce „Bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym”. Szkolenie poprowadziły ekspertki ppoż. –Monika Hyjek i Eliza Gissel.

Krótkie słowa powitania do uczestników – blisko 40 osób z 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

Ciekawa formuła szkolenia objęła część teoretyczną oraz warsztatową. W programie omówiono klasyfikacje ogniowe i wymagania dla dachów, propozycje rozwiązań technicznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne i dokumentację odbiorową oraz najczęstsze błędy projektowe.

Szkolenie poprowadziły ekspertki ppoż. –Monika Hyjek i Eliza Gissel.

od lewej: Eliza Gissel, Monika Hyjek od lewej: Eliza Gissel, Monika Hyjek, Piotr Olgierd Korycki

Krótkie słowa powitania do uczestników – blisko 40 osób z 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

Ciekawa formuła szkolenia objęła część teoretyczną oraz warsztatową.

W programie omówiono klasyfikacje ogniowe i wymagania dla dachów, propozycje rozwiązań technicznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne i dokumentację odbiorową oraz najczęstsze błędy projektowe.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ (KLIK)

Prelegentki podkreśliły, że podstawą doboru odpowiednich rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest określenie wymagań prawnych i normowych, jakie ten element budynku musi spełnić. Wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki).

Przestrzeganie specyfikacji wyrobów i materiałów budowlanych, instrukcji montażu i zakresu zastosowania klasyfikacji jest podstawą do formalnego potwierdzenia zgodności z przepisami, co należy sprawdzić na wszystkich etapach powstawania i funkcjonowania budynku.

Ekspertki zwróciły uwagę, że obiekty – w zależności od usytuowania w stosunku do innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń –  posiadają różne wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu.

Omówiono zadania projektanta oraz zawartość kompletnego projektu, z zaznaczeniem, że zmiany w projekcie każdorazowo wymagają zgody projektanta oraz sprawdzenia możliwości ich dokonania.

Niestety błędy projektowe pojawiają się w wielu przypadkach. Obowiązkiem wykonawcy (który deklaruje na końcu zgodność z przepisami) jest ich zidentyfikowanie i wyeliminowanie.

Najczęstsze nieścisłości pojawiają się w zakresie braku podania wszystkich wymagań (np. brak informacji o zapewnieniu klasy odporności pożarowej warstwy oddzielającej izolację palną dachu od wnętrza budynku, który ma pow. > 1000 m2), złego doboru materiałów (brak klasyfikacji w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dach lub odporności ogniowej przekrycia dla zaprojektowanego układu) oraz złego doboru płatwi (brak możliwości zabezpieczenia ppoż.).

W części warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli przeanalizować otrzymane projekty i wymienić możliwe do dokonania w nim zmiany.

Prezentację miesięcznika „Materiały Budowlane” przeprowadziła z-ca redaktora naczelnego Danuta Kostrzewska-Matynia, zapraszając do współpracy z czasopismem.

Pomysł przeprowadzenia szkolenia zrodził się dzięki aktywności Grupy Merytorycznej PPOŻ. DAFA, która wydała wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Korzystając z uroków wspaniałego otoczenia, po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło Gości do jednej z okolicznych winnic.

Pytania płynące z sali, kuluarowe dyskusje, pokazały, że temat ppoż. jest ważny, potrzebny, oraz że dbałość o wysokie standardy przeciwpożarowe stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Więcej

Dodano: 12.09.2018

DAFA Głównym Patronem konferencji Hale Przemysłowe i Magazyny

Jako Główny Patron Merytoryczny zapraszamy do udziału w jesiennej konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY  z udziałem eksperta Stowarzyszenia DAFA.

20 września w Katowicach Pan Łukasz Świątkiewicz zapozna słuchaczy z „Wytycznymi DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.

Wydarzenie skupia projektantów, wykonawców i specjalistów branżowych rynku hal i magazynów wielkopowierzchniowych w temacie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki ze względu na typ konstrukcji i przeznaczenie hal i powierzchni magazynowych.

Konferencji towarzyszyć będzie stoisko informacyjne Stowarzyszenia.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora DND Project http://www.dndproject.pl/

Więcej

Dodano: 11.09.2018

Konferencja z udziałem eksperta DAFA_Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

Stowarzyszenie DAFA wsparło ideę międzynarodowej konferencji  „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”, która odbędzie się w dniach 18 i 19 września w Warszawie.

Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz adaptacją do nich.

W roli eksperta DAFA wystąpi Witold Okoński  z referatem na temat: „Realizacji dachów zielonych zgodnie z Wytycznymi DAFA”.

Konferencja organizowana przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju skierowana jest do przedstawicieli samorządów większych i mniejszych miejscowości.

Program konferencji można pobrać tutaj.

Rejestracji na konferencję można dokonać tutaj.

Więcej
Powrót