Konf. szkol. Nowoczesne elewacje i fasady-Fotowoltaika , 31.05.22, Akustyka – 2.06.22

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe objęte Patronatem Medialnym Stowarzyszenia DAFA.

 

K_o_n_f_e_r_e_n_c_j_e   s_z_k_o_l_e_n_i_o_w_e:

I. Nowoczesne elewacje i fasady. Fotowoltaika, Warszawa 31.05.2022

1. Zasady doboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych fasad wentylowanych, przykłady wad i uszkodzeń fasad wentylowanych

– dr inż. Aleksander  Byrdy
2. Nowoczesne certyfikowane, zero-energetyczne i proekologiczne fasady, w tym fotowoltaiczne – prof. Tomasz Błaszczyński.
3. Elewacje w budynkach wysokich – profesor  T. Błaszczyński.
4. Ceramiczne elewacje warstwowe ze szczeliną wentylowaną, uwarunkowania materiałowo – technologiczne – prof. T. Błaszczyński
5. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad w kontekście bezpieczeństwa użytkowania i odbiorów przez PSP – dr inż. Paweł Sulik

II. Akustyka w budownictwie – 2.06.2022

– prowadzenie dr inż. hab. Agata Szeląg,

program: www.archmedia.pl/konferencje

Zasady uczestnictwa: TYLKO stacjonarnie

Udział  b e z . p ł a t n y  w ramach limitowanej puli miejsc   s p o n s o r o w a n y c h  na zasadach podanych w    R_e_g_u_l_a_m_i_n_i_e

Wśród słuchaczy  zostanie rozlosowanych pięć vocherów imiennych  – kupony rabatowe w wysokości 25% upustu na tygodniowy pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok na tygodniowy wynajem całego domku pod Alicante (prezentacja na naszej stronie)

Zapisy poprzez  www.archmedia.pl

w zakładce na stronie głównej: Konferencje