Konferencja szkoleniowa “Zielona Przyszłość” pod patronatem i z wykładem DAFA

Zapraszamy na seminarium pod Patronatem Merytorycznym DAFA  z cyklu Architektura Krajobrazu pt. “Zielona Przyszłość”, które odbędzie się w dn. 26 lutego w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Zagadnienia „Poprawnego projektowania i realizacji dachu zielonego” przedstawi ekspert DAFA – Pan Krzysztof Wielgus

– Członek Grupy Merytorycznej DACH.

 

Tematyka konferencji związana jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i przydomowej.

Wydarzenie ma formę szkoleniową i propaguje ekologiczny, ekosystemowy sposób myślenia.

Na konferencji zostanie przedstawimy konkretny projekt miejski związany z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych,

zmniejszający efekt wyspy ciepła i pozytywnie wpływający na bioróżnorodność.

REJESTRACJA: https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020

 

https://www.virtus.com.pl/krakow-26-02-2020