Powołanie nowego Prezesa i władz Stowarzyszenia DAFA

XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, obradujące w dn. 16.05.2024 r. w miejscowości Mszczonów dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję w latach 2024-2027.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Panu Piotrowi Szymczykowi. Do nowego Zarządu powołano również: Pana Jakuba Krzanika, Panią Marzenę Maj, Pana Krzysztofa Rogosza, Pana Andrzeja Stępkowskiego.

Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Panią Anetę Kolasińską, Pana Witolda Okońskiego, Pana Henryka Ziobro.

 

Kim jest nowy Prezes Stowarzyszenia DAFA?

Piotr Szymczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunku Budownictwo Lądowe oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe kierunek zarządzanie.
Od 2002 do 2005 Doradca Techniczno-Handlowy w firmie Icopal S.A. (obecnie BMI).
Od 19 lat Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Spółki Tectum Group.
Członek Organu do Rozstrzygania Spraw Spornych w Stowarzyszeniu DAFA w latach 2021 – 2024.

 

 

Kilka słów od nowo powołanego Prezesa:

“W pierwszych słowach chciałbym podziękować Szanownym Członkom DAFA za wybór mojej osoby na prezesa organizacji, a jednocześnie pogratulować ustępującemu Prezesowi Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu dwóch kadencji osiągnięć – ostatnich 6 lat i tego jak pod jego przewodnictwem DAFA się rozwinęła.

Serdeczne podziękowania również dla Wszystkich zaangażowanych w poprzedniej kadencji w pracę naszego Stowarzyszenia – pracownikom biura, zarządowi, wszystkim osobom działającym w grupach i zespołach projektowych – każdemu kto przyczynia się do rozwoju DAFA. To grupa prawdziwych profesjonalistów i pasjonatów szeroko rozumianej branży dachów i fasad.

Jako nowy prezes wraz z zarządem kolejnej kadencji dołożymy wszelkich starań, aby DAFA dalej się rozwijała, była jeszcze bardziej rozpoznawalna i przyczyniała się do realnego wzrostu standardów wykonawczych. Na pewno będziemy kontynuowali rozpoczęte projekty, organizowali spotkania, szkolenia i konferencje, będziemy wydawać kolejne publikacje i wytyczne techniczne. Będziemy chcieli przez kolejne 3 lata jeszcze bardziej umocnić i rozwinąć pozycje DAFA na polskim rynku budowalnym. Osobiście chciałbym także wsłuchiwać się w głos branży i proponować nowe inicjatywy, które będą odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, nasze potrzeby i oczekiwania. Wszystkim członkom, kolegom i przyjaciołom DAFA życzę sukcesów i zachęcam do zaangażowania i wspierania na wszelkie sposoby tej największej branżowej organizacji w Polsce.

Stowarzyszenie DAFA pięknie opisuje zdanie: „Tworzymy i reprezentujemy najwyższe standardy oraz kulturę projektowania i wykonywania dachów płaskich i fasad” i gwarantuję, że to się nie zmieni.”

Piotr Szymczyk, Prezes Stowarzyszenia DAFA

 

 

Jednocześnie złożono podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju DAFA Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z poprzednich lat, w składzie:

  • Piotr Olgierd Korycki – Prezes Zarządu
  • Marzena Maj – Członek Zarządu
  • Krzysztof Rogosz – Członek Zarządu
  • Andrzej Stępkowski – Członek Zarządu
  • Witold Okoński – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Mariusz Pawlak – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Henryk Ziobro – Członek Komisji Rewizyjnej