Poprzez pracę w ośmiu Grupach Merytorycznych Stowarzyszenie DAFA opracowuje standardy jakości, wytyczne i normy techniczne, podnosząc wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad.

Publikacje techniczne DAFA jednoznacznie definiują poprawne rozwiązania, ujednolicając parametry i wytyczne wskazywane przez różne firmy. Charakteryzuje je neutralność wobec stosowanych rozwiązań – odzwierciedlają obecny poziom rozwoju technologicznego i uchodzą za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Grupy Merytoryczne i Tematyczne w DAFA: GM DACHY PŁASKIE, GM LEKKA OBUDOWA, GT TECHNIKA MOCOWAŃ, GT KOROZYJNOŚĆ, GM AKUSTYKA, GM DACHY ZIELONE, GM PPOŻ., GT ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, GT FOTOWOLTAIKA, GM BHP-ASEKURACJA.

Nad pracami Grup Merytorycznych czuwają ich Koordynatorzy: