Premiera wydawnicza Stowarzyszenia DAFA – »Poradnik projektowania systemów oddymiania»

Z dumą prezentujemy efekt kilkuletnich prac zespołu rzeczoznawców i specjalistów z branży przeciwpożarowej: „Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Poradnik jest autorskim opracowaniem stworzonym od podstaw przez grupę ekspertów skupionych w Stowarzyszeniu DAFA, bazującym na ich wieloletnim doświadczeniu.

Opracowanie stanowi kompleksowe vademecum wiedzy teoretyczno-praktycznej, porządkujące zagadnienia z dziedziny projektowania systemów oddymiania oraz wskazujące propozycje rozwiązań dla istotnych problemów projektowych.

Poradnik jest źródłem fachowej wiedzy dla wszystkich osób związanych z procesem budowlanym, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu oddymiania obiektów budowlanych, w tym m.in. do: inżynierów, projektantów, architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników służb Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół redakcyjny tworzą: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Łukasz Ostapiuk, Ewa Karczewska i rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski (Aluco).

Ekspert zewnętrzny: mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel (wykładowca Akademii Pożarniczej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

W prace redakcyjne włączyli się również: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Krzysztof Bagiński, Natalia Bejga-Jas (DWD BauTech), Hubert Kasprzak (VELUX Commercial), Michał Synowiecki (Smay). W tworzeniu poradnika uczestniczył również Paweł Gawroński (Balkar Technology).

Głównym celem poradnika jest pomoc w uporządkowaniu zagadnień z dziedziny projektowania systemów oddymiania w oparciu o dostępne na rynku: polską normę, zagraniczne standardy, wyjaśnienia interpretacji zapisów temu towarzyszących, a także zwrócenie uwagi na istotne problemy pojawiąjące się na etapie projektowania wraz z propozycją ich rozwiązań.

Obszerny zakres materiału poradnika obejmuje nie tylko kwestie dotyczące projektowania samych systemów, ale porusza inne ważne zagadnienia dotyczące wymagań dla elementów składowych systemu oddymiania wraz z właściwym doborem wymaganych parametrów. W niniejszym opracowaniu zwrócono również uwagę na możliwości konfiguracji systemów oddymiania z uwzględnieniem ich współpracy z urządzeniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami zamontowanymi w obiekcie, a także poruszono kwestię analiz numerycznych, ich zastosowania i interpretacji wyników.

Wszystko to, co zostało zawarte na kartach niniejszego poradnika, napisano w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę osób na co dzień zajmujących się problematyką związaną z projektowaniem, wykonywaniem (montażem na obiektach) i eksploatacją grawitacyjnych systemów oddymiania, poparto opiniami i konsultacjami specjalistów z branży przeciwpożarowej. Jak sama nazwa wskazuje, poradnik ma na celu ułatwić przeprawę przez niełatwy proces projektowania i służyć jako kompendium wiedzy z przedmiotowego zakresu.

 

Przytaczamy fragmenty z recenzji Poradnika:

„(…) Osobiście jestem pod wrażeniem rozdziałów poradnika (od 9 do 11), w których opisane są trudne, nietypowe przypadki projektowe i często popełniane błędy. Oczywiście wskazane zostały tu najwłaściwsze metody rozwiązania pojawiających się problemów. Szczególnie w tej części poradnika widać, że jest to opracowanie oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym Autorów.
O kompleksowym charakterze poradnika świadczy również fakt, że nie zapomniano tu również o bardzo ważnych aspektach eksploatacyjnych, jak np. ochrona termiczna obiektu, wytycznych montażowych i koniecznych procedurach sprawdzających. W aktualnej pozycji nie mogło zabraknąć również omówienia nowych wyzwań takich jak np. uwzględnienie przy projektowaniu oddymiania, coraz powszechniejszych na dachach instalacji fotolotniczych. (…) Nie do przecenienia jest podkreślany przez Autorów fakt, że publikacja powstała w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę z wielu lat praktyki. Widać, że napisany przez praktyków i dla praktyków poradnik nie ma charakteru opracowania naukowego co zdecydowanie podnosi jego utylitarny charakter. Przy założeniu, zgodnym z deklaracją Autorów, że publikacja będzie nowelizowana wraz ze zmianami jakie dotyczą przepisów, standardów projektowych, modeli numerycznych i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, ma ona szanse stać się pożądanym źródłem wiedzy fachowej dla wszystkich osób, które zawodowo zetkną się z problemem oddymiania obiektów budowlanych.”

dr inż. Grzegorz Kubicki
Politechnika Warszawska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

„Po analizie treści „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych” oceniam pozytywnie przedstawiony do oceny projekt publikacji jako wartościowy materiał w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, skierowany do osób związanych z procesem budowlanym, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu projektowania omawianych systemów. Poruszane w nim zagadnienia są aktualne i ważne z praktycznego punktu widzenia, co prawdopodobnie zwiększy zainteresowanie czytelników.”

Z poważaniem
Bryg. dr inż. Tomasz Drzymała,
Akademia Pożarnicza w Warszawie

 

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas publikacja z zakresu literatury specjalistycznej, spotka się z pozytywnym odbiorem użytkowników i będzie stanowiła merytoryczne wsparcie osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy z zakresu systemów oddymiania .

Wytyczne dostępne są w Księgarni Technicznej Stowarzyszenia DAFA: