Premiera Wytycznych “Bezpieczeństwo pożarowe dachów”

 

 

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej PPOŻ. pod redakcją: Krzysztofa Bagińskiego (Mercor), Natalii Bejgi (DWD Bautech), Marii Dreger (Rockwool Polska), Moniki Hyjek (Atlas Ward Polska).

W prace redakcyjne włączyli się również: Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć (Swisspor), Jacek Szumiel (Soprema), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Główną ideą Grupy Merytorycznej jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich. W kolejnym etapie planowane jest opracowanie omawiające zakres ścian.

Wytyczne zawierają podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli. Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Publikacja stanowi merytoryczne wsparcie dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszającym przetargi, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane oraz rzeczoznawców i ekspertów działających w tej branży.

Wytyczne dostępne są na: www.ksiegarnia.dafa.com.pl