Relacja ze spotkania DAFA – IFD

W ramach kontynuowanej od 2008 r. współpracy przedstawiciele DAFA i IFD spotkali się 1 marca w Komorowie.

Rozmowy pomiędzy Prezesem DAFA – Piotrem O. Koryckim i Pascalem Civati –  Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Federacji Dekarzy (IFD) skoncentrowane były na omówieniu działań popularyzujących standardy techniczne.

Poprzez kooperację pomiędzy organizacjami, eksperci DAFA mają możliwość zaangażowania w prace zespołów merytorycznych IFD opracowujących wytyczne techniczne.

Pascal Civati docenił atrakcyjność podejmowanych w ramach DAFA działań i efekty realizowanych projektów.

Partnerzy potwierdzili kontynuację wspólnych aktywności – wymianę doświadczeń i wiedzy oraz chęć poszukiwania nowych platform dających potencjał oddziaływania na branżę dachową.