Relacja ze spotkania DAFA – IFD

02 września w Opolu odbyło się spotkanie reprezentacji DAFA z przedstawicielem IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy).

Spotkanie miało charakter zapoznawczy – omówiono współpracę dwustronną z Pascalem Civatim, który od lipca pełni funkcję nowego Sekretarza Generalnego IFD.

Stowarzyszenie DAFA wystąpiło w reprezentacji: Piotr Olgierd Korycki – Prezes DAFA, Katarzyna Wiktorska – Dyrektor, Ewelina Klin – Koordynator projektów.

Partnerzy dyskutowali na temat możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy organizacjami.

Pascal Civati wyraził uznanie dla podejmowanych w ramach DAFA działań. Wyszedł z propozycją zaangażowania ekspertów DAFA w prace zespołów merytorycznych IFD.

Zarówno IFD jak i DAFA wyrazili zadowolenie z prowadzonych rozmów, potwierdzając kontynuację współpracy i wzajemne wspieranie działań dążących

do ustalenia jednolitych standardów i rozwiązań technicznych.