bariera przeciw konwekcji Konvektionssperre

barierka Knielauf

belka zawieszona na dwóch przegubach Koppelpfete

beton Beton

bez przepustów durchdringungsfrei

bezpieczne przekazanie prac Gewerkeübergang

blacha falista Wellprofile

blacha na rąbek (przemysłowo prefabrykowana) Falzprofile (industriell vorgefertigt)

blacha obramiająca Einfassungsblech

blacha trapezowa Trapezbleche

blachy fałdowe / trapezowe Stahltrapezprofile

blachy trapezowe / blachy fałdowe Trapezprofile

blokada przepływu powietrza Luftsperre

bolce zgrzewane Kopfbolzendübel

bylina o dużych rozmiarach Grossstaude

byliny Stauden