chomątko (kausza) Kausche

cięcie formujące Erziehungsschnitt

cienkościenny dünnwandige

cokół Sockel