fasada Fassade

fasada zawieszona Vorgehengte Fassade

faza wzrostu Anwuchsphase

firma montażowa Montagefirma

folia ochronna Schutzfolie

folia przeciwkorzenna Wurzelschutzbahn

folia z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) HDPE-Folie

formy roślinności Vegetationsformen