inspekcja Kontrollgang

instalacja do odprowadzania dymu i ciepła RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)

instalacja wodna Wasseranlage

instalacje odwadniające Entwässerungsanlagen

izolacja akustyczna dźwięków generowanych przez materiał Körperschalldämmung

izolacja akustyczna dźwięków generowanych przez powietrze Luftschalldämmung

izolacja odwrócona Umkehrdämmung

izolacja termiczna Wärmedämmung