lina asekuracyjna, elastyczna prowadnica pozioma Seilsystem

lina prowadząca Führungsseil

linie kroplujące Tropfschlauch

listwa oddzielająca Trennleiste

listwa zabezpieczające przed dostawaniem się kruszyw Kiesleiste, Kiesfangleiste

listwy krawędziowe Randstreifen

lizena Lisene