z ochroną przeciwkorzenną wurzelfest

zabezpieczenie na linie / szelki bezpieczeństwa Anseilschutz

zabezpieczenie przeciwpożarowe Brandschutz

zabezpieczenie przed deszczem Regensicherheit

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości Absturzsicherung

zabezpieczenie termiczne Wärmeschutz

zacisk końcowy Endklemme

zacisk linowy Seilklemme

zacisk środkowy Mittelklemme

zakład Überlappung

zakładka Überlappung

zakorzenienie Einwurzelung

zakres uziarnienia Korngrößenverteilungsbereich

zalecane nachylenie dachu Regelndachneigung

zasiew roślin, wysiew nasion Ansaat

zawiesia Habebänder

zazielenienie półintensywne einfache Intensivbegrünung

zbijanie się (trawy) Verfilzen

zbiór zasad Regelwerk

zbiorniczek Noppen

zbiorowisko roślin Pflanzengesellschaft

zbiorowisko roślin Vegetationsbestand

zbiorowisko stanowisk suchych Trockenrasen

zbrojenie stropu Deckenbewehrung

zieleń ekstensywna, zazielenianie ekstensywne Extensivbegrünung

zieleń intensywna, zazielenienie intensywne Intensivbegrünung

zielona ściana Fassadenbegrünung/Fassadengarten

zimnogięty kaltgeformte

złączka zaciskowa-skręcana Schraub-Quetsch-Kupplung

znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych VOB - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen