Webinar: „Trwałość, serwisowanie i naprawy dachów zielonych”.

Prelegent – ekspert DAFA: Krzysztof Wielgus – członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych”.


         Krzysztof Wielgus                 

Webinar: „Dachy zielone retencyjne. Zatrzymywanie wód opadowych na dachu z możliwością późniejszego ich wykorzystania. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo”.

Prelegent – ekspert DAFA: Krzysztof Wielgus – członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych”.


         Krzysztof Wielgus                 

Webinar: „Wytyczne doboru stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w zależności od środowiska korozyjnego”.

Prelegent – ekspert DAFA: Roman Węglarz – Koordynator Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ w Stowarzyszeniu DAFA.


       Roman Węglarz                           

Webinar: „Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo”.

Prelegenci – eksperci DAFA: Krzysztof Wielgus i Paweł Koziej członkowie zespołu redakcyjnego Wytycznych dla dachów zielonych opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.


     Krzysztof  Wielgus                          Paweł Koziej

Webinar: „Dachy zielone w uprawie ekstensywnej (rozchodniki) i półintensywnej (kwietne łąki). Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo.

Prelegenci – eksperci DAFA: Krzysztof Wielgus i Paweł Koziej członkowie zespołu redakcyjnego Wytycznych dla dachów zielonych opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

        Krzysztof Wielgus                     Paweł Koziej

Webinar: „Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania. Analiza przypadku.”

Prelegent – ekspert DAFA: mgr inż. Łukasz Ostapiuk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE w Stowarzyszeniu DAFA.


   mgr inż.  Łukasz Ostapiuk

Webinar: „Projektowanie mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1”

Prelegent – ekspert DAFA: mgr inż. Marian Bober – Członek Rady Technicznej DAFA oraz Koordynator Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ.

mgr inż.  Marian Bober

Webinar: „Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej

Prelegentka – ekspertka DAFA: mgr inż. Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.


  mgr inż.  Monika Hyjek

      

Webinar:  „Dachy zielone w aspekcie zmian klimatycznych”.

Prelegent – ekspert DAFA: Paweł Kapelanowski – Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Doradca techniczny, który pomaga zarówno projektantom w rozwiązywaniu nietypowych problemów jak i wykonawcom we wprowadzeniu projektu w życie.


 Paweł Kapelanowski                     

Webinar: „Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

Prelegenci – eksperci DAFA: dr inż. Paweł Fiszer i dr inż. Paweł Żwirek – Członkowie Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA, którzy przez lata zdobywali doświadczenie i mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem blach fałdowych.

 
   dr inż. Paweł  Żwirek                  dr inż. Paweł Fiszer

Webinar:Pożar a ściany zewnętrzne. Jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?”

Prelegentka – ekspertka DAFA: mgr inż. Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.


   mgr inż.  Monika Hyjek

MTP BUDMA 2013 r.

Konferencja DAFA 31.01.2013r., „ DAchy i FAsady – poprawne technologie i wykonawstwo bez wad”