Zapraszamy na webinar Wirtualnej Akademii DAFA pt. „Projektowanie mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1”

Szkolenie online poprowadził mgr inż. Marian Bober – Członek Rady Technicznej DAFA oraz Koordynator Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ.


   mgr inż.  M. Bober

Zapraszamy na webinar Wirtualnej Akademii DAFA pt. Bezpieczeństwo pożarowe dachu hali produkcyjno-magazynowej

Wideospotkanie poprowadziła mgr inż. Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.


       mgr inż.  M. Hyjek

 

Zapraszamy na webinar Wirtualnej Akademii DAFA pt. „Dachy zielone w aspekcie zmian klimatycznych.

Doświadczeniem podzielił się Paweł Kapelanowski – ekspert, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Doradca techniczny, który pomaga zarówno projektantom w rozwiązywaniu nietypowych problemów jak i wykonawcom we wprowadzeniu projektu w życie.


      Paweł Kapelanowski                     

Zapraszamy na webinar Wirtualnej Akademii DAFA pt. „Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych”.

Swoją wiedzą dzielą się eksperci: dr inż. Paweł Fiszer i dr inż. Paweł Żwirek – Członkowie Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA, którzy przez lata zdobywali doświadczenie i mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem blach fałdowych.

 
        dr inż. P.  Żwirek                       dr inż. P. Fiszer

Zapraszamy na webinar Wirtualnej Akademii DAFA pt. Pożar a ściany zewnętrzne. Jak zaprojektować i wykonać je bezpiecznie?”

Temat prezentuje ekspert ppoż. mgr inż. Monika Hyjek – członek Grupy Merytorycznej PPOŻ i współautorka Wytycznych DAFA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz ścian i fasad.


       mgr inż.  M. Hyjek

Prezentujemy wypowiedź Prezesa Zarządu Stowarzyszenia DAFA – Piotra Olgierda Koryckiego podczas 15. edycji uroczystej gali wręczenia nagród rankingu Budowlana Marka Roku, która odbyła się w dn. 13.06.2019r. w Jachrance. Stowarzyszanie DAFA objęło nad rankingiem Patronat Branżowy. Organizatorem rankingu jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

MTP BUDMA 2013 r.

Konferencja DAFA 31.01.2013r., „ DAchy i FAsady – poprawne technologie i wykonawstwo bez wad”